Γραπτή διακήρυξη για την προστασία ευρωπαίων πολιτών από  τις επιπτώσεις των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων έστειλαν προς τους υποψήφιους Έλληνες Ευρωβουλευτές, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, το Ρευμαζήν και η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Συλλόγων Ρευματολογίας (EULAR).

«Απαιτείται επειγόντως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών, των συστημάτων υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, καθώς και της οικονομίας από τις επιπτώσεις των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων» αναφέρει ο Δημήτρης Καρόκης, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

«Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας, κοινωνικής περίθαλψης και απασχόλησης δεν αναγνωρίζουν επί του παρόντος τη σοβαρή επιβάρυνση των ανθρώπων με ρευματικά νοσήματα. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ελαχιστοποιούν ακούσια την ανθρώπινη εμπειρία ζωής με ρευματικά νοσήματα και τη σημαντική συνεισφορά τους στην αναπηρία, την πρόωρη θνησιμότητα και την πρόωρη συνταξιοδότηση» αναφέρει η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα.

«Η γραπτή διακήρυξη περιγράφει κρίσιμες απειλές για την υγεία και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τα ρευματικά νοσήματα. Υπογραμμίζει τα κενά στην ανταπόκριση της Ευρώπης σε αυτά και προτείνει λύσεις που απαιτούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», αναφέρει η Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος του Ρευμαζήν.

Η γραπτή διακήρυξη υπογραμμίζει στους Έλληνες Ευρωβουλευτές την ανάγκη αντιμετώπισης των εξής θεμάτων:

-Ποιότητα περίθαλψης: βελτίωση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας και των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

-Κοινωνική πολιτική: Μείωση της επιβάρυνσης από τις Ρευματικές Παθήσεις στην ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και την απασχόληση.

-Έρευνα και καινοτομία: Ανάπτυξη καλύτερων στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας των ρευματικών παθήσεων

Οι ρευματικές παθήσεις  που υπερβαίνουν τις 200 και επηρεάζουν περίπου 120 εκατομμύρια ανθρώπους ή έναν στους πέντε Ευρωπαίους, συχνά θεωρούνται εσφαλμένα  ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα της γήρανσης. Τα ρευματικά νοσήματα αποτελούν τη μεγαλύτερη αιτία σωματικής αναπηρίας στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% των ετών που διανύθηκαν με αναπηρία (YLDs) στην Ευρώπη1  Αντιπροσωπεύουν το 38% όλων των επαγγελματικών ασθενειών και ευθύνονται για το 60% περίπου όλων των προβλημάτων υγείας στους χώρους εργασίας.2 Η οικονομική επιβάρυνση από τις ρευματικές παθήσεις εκτιμάται σε 240 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και το άμεσο κόστος τους στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι 2% του ΑΕΠ.