Την τεράστια υποστελέχωση στο νοσοκομείο Σύρου, που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τους κατοίκους του νησιού αλλά και τους επισκέπτες ειδικά το καλοκαίρι, έφεραν με ερώτησή τους στη Βουλή, 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ερώτησης,  το νοσοκομείο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, κυρίως όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο υπολείπεται παρασάγγας των προβλεπόμενων στον οργανισμό του θέσεων, κυρίως δε ως προς το ιατρικό του προσωπικό. Ιδίως το αυτοτελές Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) υπολειτουργεί καθώς το Μάιο του 2024 διέθετε μόλις ένα γενικό ιατρό, ο οποίος εκτελούσε χρέη Διευθυντή, το δε τμήμα καλύπτει μόνο τα παθολογικά περιστατικά.

Δεδομένης της τουριστικής σεζόν που έχει ήδη αρχίσει, η σημασία του ΤΕΠ αλλά και όλου του ΓΝ Σύρου αυξάνεται αντίστοιχα με τις ανάγκες υγείας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών, εγχώριων και αλλοδαπών. Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Υγείας παρότι γνώριζε τις ανάγκες της Σύρου, αλλά και όλης της επικράτειας, δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για να στελεχώσει επαρκώς τις δομές του ΕΣΥ. Αντιθέτως, επιχειρεί με μετακινήσεις ιατρών να καλύψει τα κενά, τακτική όμως που απλώς μετακυλίει τα κενά.    Ο Υπουργός ερωτάται ποια άμεσα μέτρα θα λάβει για να ενισχύσει το ΓΝ Σύρου και συγκεκριμένα το αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  του με ιατρικό προσωπικό και ποιο είναι το Στρατηγικό Σχέδιο για το Ανθρώπινο Δυναμικό του ΕΣΥ και πως αυτό υλοποιείται.