Το πρωτοποριακό πρόγραμμα επιτάχυνσης SymbIASIS, που υλοποιείται από το EIT Health και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ (CeHA) και το JOIST Park, ξεκινάει τον 3ο κύκλο δράσεων του για το 2024.

Το SymbIASIS έρχεται να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης των νοσοκομείων με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του τομέα της υγείας, ώστε και τα νοσοκομεία να εκσυγχρονιστούν και να μετασχηματιστούν ψηφιακά με μεθόδους ανοικτής καινοτομίας ή/και συμβάσεις καινοτομίας, αλλά και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να μπορέσουν να επικυρώσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις σε πραγματικό περιβάλλον με πιλοτικές ή προ-πιλοτικές δοκιμές.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2022 και ξεπέρασε κατά πολύ τους αρχικούς στόχους. Κατάφερε να καθιερωθεί ως ο πρώτος επιταχυντής για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Πλέον συμμετέχουν 17 νοσοκομεία και κλινικές που θα υποστηρίξουν startups από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο πιο σημαντικός δείκτης της επιτυχίας του SymbIASIS για το 2023 είναι η επίτευξη 12 συνεργασιών μεταξύ νοσοκομείων και startups. Εξ αυτών, 5 αφορούν νέα πιλοτικά έργα μέσα στα νοσοκομεία, 4 αποτελούν νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, και 3 συνεργασίες αφορούν τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα ή διαγωνισμούς.