Η 14η  Ιουνίου καθιερώθηκε 20 χρόνια πριν ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), και είναι η ημέρα, που εκφράζεται η ευγνωμοσύνη της κοινωνίας προς τους Αιμοδότες. Αποτελεί επίσης την ευκαιρία υπενθύμισης προς τις Κυβερνήσεις και τις Εθνικές Υγειονομικές Αρχές κάθε χώρας ότι πρέπει να παρέχουν επαρκείς πόρους για να αυξήσουν τη συλλογή αίματος από Εθελοντές, μη αμειβόμενους Αιμοδότες και να διαχειριστούν την πρόσβαση στο αίμα και τη μετάγγιση εκείνων που το χρειάζονται. Η 20η επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας συμπίπτει με την ψήφιση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις «Ουσίες Ανθρώπινης Προέλευσης που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο – Substances of Human Origin (SoHO)», η οποία καταργεί τις προηγούμενες Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρέπει να έχει εφαρμοστεί από τις χώρες έως το 2027.  Βασικός πυλώνας και στη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία παραμένει η «Εθελοντική και μη Αμειβόμενη Δωρεά Αίματος», που συμβάλλει στην επίτευξη υψηλών προτύπων ασφαλείας της μετάγγισης και επομένως στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.ΚΕ.Α.για το έτος 2023 το ποσοστό του αίματος που προσφέρεται από συστηματικούς Εθελοντές Αιμοδότες αποτελεί το 68,7% της συνολικής συλλογής, σε σύγκριση με σχεδόν το 100% στις χώρες της Ευρώπης.

Η Αιματολογική Εταιρεία τονίζει πως είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός καθολικού συστήματος ποιότητας στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, και απαιτείται η δέσμευση της Πολιτείας αλλά και της Επιστημονικής Κοινότητας για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων κατευθυντήριων οδηγιών, για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αιμοδοσίας προς όφελος της κοινωνίας.