Οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,5% το 2023 φθάνοντας τα 4,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία από τα Κέντρα Medicare και Medicaid των ΗΠΑ (CMS), ξεπερνώντας τον προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που για το 2023 ήταν 6,1%.

Οι δαπάνες για το Medicaid και την ιδιωτική ασφάλιση υγείας ήταν οι κύριες υπεύθυνες της αύξησης των δαπανών. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω των υψηλών εγγραφών στο Medicaid, με 91,2 εκατομμύρια άτομα να καλύπτονται το 2023 από το ομοσπονδιακό και κρατικό πρόγραμμα υγείας λόγω πολύ χαμηλού εισοδήματος.

Οι δαπάνες του Medicare έχουν αυξηθεί κατά 8,4% και ξεπέρασαν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ το Medicaid αυξήθηκε κατά 5,7%, φθάνοντας στα 852 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι δαπάνες για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας προβλέπεται να έχουν αυξηθεί κατά 1,1% στα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η εκτιμώμενη δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης ανά άτομο στις ΗΠΑ ήταν περίπου 14.423 δολάρια το 2023 και  αναμένεται να ανέλθει σε 15.074 δολάρια το 2024.

Οι εθνικές δαπάνες για την υγεία αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,2% το 2024 και θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά μέσο όρο 5,6% ετησίως μεταξύ 2023 και 2032, ξεπερνώντας τον προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά την ίδια περίοδο.