Στη δωρεά ενός ΙΧ οχήματος για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «ΟΙΚΟΘΕΝ» στο νοσοκομείο Μεταξά προχώρησαν οι εταιρείες ELPEN & Win Medica, στηρίζοντας έμπρακτα τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, προσέφεραν και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση των θεραπειών στα σπίτια των ασθενών. Το «ΟΙΚΟΘΕΝ» αποτελεί ένα πρόγραμμα ογκολογικών θεραπειών, που προσφέρει μια εναλλακτική λύση και μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση στη χορήγηση των δύσκολων ογκολογικών θεραπειών (ανοσοθεραπείες, βιολογικοί παράγοντες). Yλοποιείται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας των ογκολογικών ασθενών με παροχή νοσηλείας στο οικείο περιβάλλον τους, την αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών κλινών, τη βελτίωση του χρόνου αναμονής στη ΜΗΝ (Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας), τον περιορισμό και τη μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και την ελαχιστοποίηση του οικονομικού κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» παρέχει τη δυνατότητα και την απαραίτητη στήριξη στους ασθενείς να λάβουν τις συγκεκριμένες τακτικές θεραπείες στο οικείο και ασφαλές περιβάλλον του σπιτιού τους. Ο Θεόδωρος Τρύφων, Συνδιευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ELPEN που παρευρέθηκε στα εγκαίνια του Προγράμματος «ΟΙΚΟΘΕΝ» τόνισε: Ως όμιλος ELPEN βρισκόμαστε σήμερα εδώ αφενός για να τιμήσουμε τη σπουδαία αυτή προσπάθεια, αφετέρου, για να επισημάνουμε το γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις έχουν την ηθική υποχρέωση να στέκονται δίπλα στην κοινωνία και να την ενισχύουν έμπρακτα με συγκεκριμένα έργα».