Την ανάγκη απτών θετικών πράξεων που θα φθάσουν σε κάθε σπίτι που πλήττεται από τον καρκίνο τόνισε στον χαιρετισμό της στη συνέντευξη τύπου της Bristol Myers Squibb η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας στην  Ελλάδα, Ελισάβετ Προδρόμου. «Με την πολιτική βούληση της Πολιτείας, τη συνεργασία όλων των επιστημονικών και κοινωνικών εταίρων και την εξασφάλιση επαρκών πόρων είμαι αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε ως χώρα να μετατρέψουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο σε απτές θετικές πράξεις που θα φτάσουν σε κάθε ελληνικό σπίτι που πλήττεται από τον καρκίνο. Το οφείλουμε στη χώρα μας, στους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Ως Bristol Myers Squibb είμαστε και θα παραμείνουμε ένα ενεργό μέλος αυτής της εθνικής προσπάθειας, υποστηρίζοντας προτάσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίτευξη του τελικού στόχου που έχουμε θέσει ως χώρα», υπογράμμισε η κ. Προδρόμου.