Ο Όμιλος Affidea, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών, πραγματοποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα οποία καταξιωμένοι συνεργάτες της εταιρείας αλλά και εξωτερικοί αναλύουν καίρια επιστημονικά θέματα και εξελίξεις στον κλάδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, την Τρίτη 28 Μαΐου, διοργάνωσε ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Προαναλυτική φάση, το κλειδί για την επιτυχία στις εργαστηριακές εξετάσεις», αφιερωμένο σε επαγγελματίες υγείας της Affidea στην Ευρώπη, με συμμετοχή δέκα χωρών. Το σεμινάριο είχε στόχο την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την προαναλυτική φάση των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία είναι κρίσιμη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, αναλύοντας όλες τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται πριν την ανάλυση των δειγμάτων. Η προαναλυτική φάση είναι το πιο ευάλωτο μέρος της συνολικής διαδικασίας δοκιμών και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επαγγελματίες του εργαστηρίου. Στο σεμινάριο έγινε αναφορά  στις επικαιροποιημένες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, στην απλοποίηση των διαδικασιών για την βελτίωση της καθημερινής εργαστηριακής πρακτικής και στην διευκόλυνση της χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων που χρησιμοποιούνται από όλα τα Eργαστήρια της Affidea. Όπως τονίστηκε, τα προαναλυτικά σφάλματα αυξάνουν σημαντικά τον φόρτο εργασίας του κλινικού εργαστηρίου και αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την ασφάλεια των εξεταζόμενων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αντιπροσωπεύουν έως και το 70% όλων των σφαλμάτων που γίνονται στη διάγνωση των ιατρικών εργαστηρίων. Η Affidea ακολουθεί κι εφαρμόζει αυστηρά όλες τις προαναλυτικές απαιτήσεις και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα διαπίστευσης ISO (ISO 15189) και πιστοποίησης (ISO 9001).