Η Siemens Healthineers και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (World Stroke Organization) ανακοίνωσαν τη σύναψη διετούς συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη του υγειονομικού προσωπικού που εξειδικεύεται στο οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και στη βελτίωση της θεραπείας των εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα εγκεφαλικά επεισόδια ευθύνονται για τον θάνατο 6,5 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο, ενώ επιφέρουν κάποιας μορφής αναπηρία και μειωμένη ποιότητα ζωής σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου και την τρίτη κύρια αιτία αναπηρίας στους ενήλικες. Οι επιπτώσεις τους αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων2, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις στα συστήματα υγείας που ήδη βρίσκονται υπό πίεση. Η εξέλιξη αυτή έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινωνία. Πέρα από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, το παγκόσμιο οικονομικό κόστος των εγκεφαλικών επεισοδίων αναμένεται να αγγίξει τα 1,59 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2050 ενώ περίπου το 87% της επιβάρυνσης θα καταγραφεί σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

«Η υποστήριξη σε παρόχους υπηρεσιών υγείας και κλινικούς ιατρούς προκειμένου να προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα βρίσκεται στην καρδιά της αποστολής μας. Και είναι ανάγκη να συνεργαστούν όλα τα μέρη του συστήματος υγείας ώστε να αλλάξουμε από κοινού την καταστροφική πορεία της νόσου» δήλωσε η Sheila Martins, πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.

Η σύμπραξη αυτή θα έχει παγκόσμια εμβέλεια, καθώς θα εστιάσει σε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα πρακτικών εργαστηρίων για τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση της κλινικής ικανότητας και την προώθηση της πρόσβασης στη μηχανική θρομβεκτομή. Η παροχή μηχανικής θρομβεκτομής προϋποθέτει ένα σύνθετο φάσμα δράσεων σε ολόκληρο το σύστημα υγείας, από την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου και τη διασφάλιση της έγκαιρης διακομιδής στο νοσοκομείο μέχρι την αναβάθμιση των συστημάτων επείγουσας φροντίδας υγείας ώστε να είναι δυνατή η ταχεία διάγνωση και λήψη κλινικών αποφάσεων.