Με στόχο την ανάδειξη της διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους, περισσότερες από 60 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών προσυπογράφουν κείμενο θέσεων και αρχών. Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ», να κείμενο που απευθύνεται αρχικά στο σύνολο των οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών και εν συνεχεία στο ευρύ κοινό, σε ιδιώτες χορηγούς και δωρητές και στην Πολιτεία. Επιχειρεί να συμβάλλει παραγωγικά στη δημόσια συζήτηση και φέρει την υπογραφή πολλών και σημαντικών για το κοινωνικό τους έργο οργανώσεων. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εφόδιο στην προσπάθεια ανάδειξης της διαφάνειας που ενσωματώνεται ήδη στον τρόπο λειτουργίας τους ως βασική αξία για την ανοικτή και εποικοδομητική σχέση μεταξύ των οργανώσεων και των πολιτών, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία τους αλλά και οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας με την Πολιτεία.