Στο πλαίσιο της πρόσφατης αλλαγής συνταγογράφησης των σκιαγραφικών αποκλειστικά από ακτινοδιαγνώστες, ο ΕΟΠΥΥ με εγκύκλιό του διευκρινίζει ότι οι συνταγές για τα σκιαγραφικά σκευάσματα σε όσους πρόκειται να υποβληθούν σε ειδική εξέταση, θα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή του ασθενή. Υπενθυμίζεται ότι η θέση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας για το ζήτημα ήταν ότι «η έκδοση ιατρικής συνταγής και συνεπώς και άυλης συνταγής είναι ιατρική πράξη για την οποία ο ιατρός κάθε ειδικότητας έχει δικαίωμα αμοιβής, αντίστοιχη με αυτή της ιατρικής επίσκεψης». Ωστόσο στην εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ αναφέρονται τα εξής: «Με την έναρξη της ισχύος της Απόφασης , περί εισαγωγής των φίλτρων συνταγογράφησης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης , για τα σκιαγραφικά σκευάσματα, για τα οποία έχει τροποποιηθεί ο τρόπος διάθεσης από ‘Με ιατρική συνταγή’ σε ‘Περιορισμένη Ιατρική συνταγή: Ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνώστη’ μετατίθεται από 1/9/2023 για την 1/5/2024’. Από την 1/5/ 2024 ισχύει ο ορισμένος τύπος διάθεσης ‘Περιορισμένη Ιατρική Συνταγή: ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνώστη’ και έχει γίνει η σχετική τροποποίηση του τρόπου συνταγογράφησης. Κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του υπουργείου Υγείας, η συνταγογράφηση του σκιαγραφικού σκευάσματος δεν θα επιβαρύνει τον ασθενή και θα συνταγογραφείται χωρίς αμοιβή από τον ακτινοδιαγνώστη». Ωστόσο, ο ΙΣΑ με ανακοίνωσή του ζητάει την ανάκληση  της παραπάνω απόφασης γιατί η συνταγογράφηση είναι ιατρική πράξη και ως τέτοια θα πρέπει να αμείβεται.