Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – Κάπα3 σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο “Φροντίδα Ενήλικων Ασθενών με Καρκίνο”, του Τμήματος Νοσηλευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε., προσφέρουν ένα νέο, καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Δεξιότητες στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους”. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η παροχή των κατάλληλων εφοδίων, σε επαγγελματίες υγείας και άτομα που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη διαχείριση της συνθήκης του καρκίνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες:

– Ψηφιακός μετασχηματισμός υγείας

– Επιπτώσεις της διαχείρισης του καρκίνου στον ασθενή, στην οικογένεια και στους επαγγελματίες υγείας

– Ηγεσία και διαχείριση κρίσεων στους χώρους φροντίδας ασθενών με καρκίνο

– Διεπιστημονική συνεργασία στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο

Τη στελέχωση του προγράμματος έχουν αναλάβει Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε, , υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., ενώ ιδιαίτερη θα είναι η συμβολή και εκπροσώπων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, έχει οριστεί από 22/06/2024 00:00:00 έως 22/09/2024 23:59:59. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15/11/2024.

Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών- Κάπα3. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Κάπα3 – Υπεύθυνη του προγράμματος: Πανταζή Βαΐα, 6906265170, [email protected].