Πρέπει να είμαστε καινοτόμοι στον τρόπο που αξιοποιούμε τις τεχνολογίες υγείας, σύμφωνα με τον καθηγητή Διοίκησης και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Νίκο Μανιαδάκη, ο οποίος από το βήμα του Economist ανέδειξε τρεις σημαντικούς πυλώνες σε ό,τι αφορά τη φαρμακοβιομηχανία, οι οποίοι πρέπει να συνδυαστούν πολύ σωστά, όπως εξήγησε: η χρηματοδότηση (financing), η αποζημίωση και η πρόσβαση στους πολίτες και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση της επένδυσης. Για την Ελλάδα ανέφερε ότι οι τομείς της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας υποχρηματοδούνται και ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να βρουν τρόπο για να διοχετεύσουν χρήματα και πόρους στη φαρμακοβιομηχανία. Ο κ. Μανιαδάκης ανέδειξε επίσης μια ανισορροπία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, διατυπώνοντας παράλληλα την ελπίδα για περαιτέρω βελτίωση στο κομμάτι αυτό.