Τα τελευταία χρόνια, το θεραπευτικό τοπίο για τα non-Hodgkin λεμφώματα συνολικά αλλά και για τα επιθετικά Β-λεμφώματα εξελίσσεται ραγδαία με πολλές υποσχόμενες νέες θεραπείες. Εισάγονται νέοι και αποτελεσματικότεροι συνδυασμοί στην πρώτη γραμμή, η θεραπεία προσαρμόζεται στη μοριακή υπογραφή του λεμφώματος για τον κάθε ασθενή και έχουμε εγκρίσεις φαρμάκων με νέους μηχανισμούς δράσης μέσω του ανοσοποιητικού για τους ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα. Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Δέσποινα Φωτίου (Αιματολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα για την θεραπεία των  non-Hodgkin λεμφωμάτων όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας. Το σχήμα R-CHOP παραμένει πυλώνας για τη θεραπεία του DLBCL, το οποίο τροποποιείται όμως πλέον με βάση το προφίλ του ασθενούς.

Σε ασθενείς με νέα διάγνωση ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου DLBCL πλέον επιλέγεται το σχήμα POLA-R-CHP με βάση τα δεδομένα της τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ΙΙΙ POLARIX. Η μελέτη PHOENIX, μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, αξιολόγησε τον συνδυασμό R-CHOP με ibrutinib, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επιβίωσης ελεύθερης νόσου σε ασθενείς με νέα διάγνωση DLBCL με κύτταρο λεμφώματος που δεν προέρχεται από το βλαστικό κέντρο. Η δυσμενέστερη έκβαση των ασθενών με DLBCL με ενεργοποιημένο Β-κύτταρο (ABC) φαίνεται ότι σε ένα βαθμό μπορεί να βελτιωθεί με έναν άλλο συνδυασμό, αυτόν του R-CHOP με lenalidomide. Η μεγάλη πρόοδος που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία έτη στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα υψηλής κακοηθείας από Β-κύτταρα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εισαγωγή των νεότερων ανοσοθεραπειών όπως τα Τ-λεμφοκύτταρα που φέρουν χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (chimeric antigen receptor – CAR) και τα αμφι-ειδικά αντισώματα (bispecific).

Επιπλέον, τρία διαφορετικά CAR T-cells έχουν λάβει έγκριση από το 2018 και μετά για τη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζον και ανθεκτικό λέμφωμα υψηλής κακοήθειας από Β-κύτταρα. Υπό μελέτη βρίσκεται επίσης η χορήγηση των CAR-T cells και μετά την πρώτη υποτροπή, σε ασθενείς με επιθετικά λεμφώματα από Β-κύτταρα που είναι χημειο-ανθεκτικοί, δηλαδή δεν ανταποκρίνονται στην πρώτη γραμμή θεραπείας ή υποτροπιάζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ένα άλλο CAR T-cell, το brexucabtagene autoleucel (Tecartus), φαίνεται πως σύντομα θα λάβει έγκριση για χορήγηση σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα μανδύα, καθώς στη μελέτη ZUMA-2 πέτυχε ORR 93%.