Τις θέσεις για τον θεσμό των απογευματινών χειρουργείων δημοσιεύει η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, τονίζοντας ότι πρωτίστως θα πρέπει να διασφαλίζεται από διαφάνεια αυστηρούς κανονισμούς και πρόσβαση των ασθενών σε πραγματικό χρόνο στις λίστες των πρωινών και απογευματινών χειρουργείων. Αναλυτικότερα στη σχετική της ανακοίνωση η Ένωση μεταξύ άλλων τονίζει τα εξής:

Η εισαγωγή ενός νέου θεσμού, όπως τα απογευματινά χειρουργεία, για να έχει πιθανότητες επιτυχίας οφείλει να πραγματοποιηθεί μόνο με ενδελεχή σχεδιασμό, επαρκή διαβούλευση, συνεχή παρακολούθηση, μέτρηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων του και ταυτόχρονη ανάπτυξη δικλείδων ελέγχου και ασφάλειας για την πάταξη των φαινομένων καταστρατήγησης τους. Σκόπιμη θα ήταν επίσης η κατ΄ αρχήν πιλοτική εφαρμογή του θεσμού, για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διόρθωση ατελειών.

Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία και αυτονόητη προϋπόθεση είναι η άμεση προτεραιότητα στην ενίσχυση και αναβάθμιση της λειτουργίας των πρωινών χειρουργείων (πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επαρκείς υποδομές, τεχνολογικός εξοπλισμός, εισαγωγή ΤΝ) με επαρκή και ρεαλιστικά οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα προς το υγειονομικό προσωπικό, γιατί έτσι θα μπορέσουν να λειτουργούν όλα τα χειρουργεία, με άμεση συνέπεια να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα που είναι η μείωση της λίστας. Θα πρέπει οι ασθενείς και οι πολίτες να γνωρίζουν επίσης ανά πάσα στιγμή με σαφήνεια πόσες είναι οι χειρουργικές αίθουσες στη χώρα ανά νοσοκομείο και περιοχή και πόσες εξ αυτών είναι λειτουργικές. Θέση της Ένωσης Ασθενών είναι ότι εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης θα πρέπει να διασφαλίζεται από διαφάνεια, αυστηρούς κανονισμούς και πρόσβαση των ασθενών σε πραγματικό χρόνο στις λίστες των πρωινών και απογευματινών χειρουργείων. Η δημιουργία της ενιαίας λίστας χειρουργείων είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απαιτείται ευρύτερη διαφάνεια, λογοδοσία, και πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία. Από τα μέχρι τώρα συμπεράσματα από τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, έχουν περιέλθει σε γνώση μας τόσο από δημοσιεύματα, όσο και από ασθενείς, περιπτώσεις μετακύλισης / διολίσθησης τακτικών πρωινών ή και επειγόντων περιστατικών σε απογευματινά περιστατικά / χειρουργεία, με στόχο τη μεγιστοποίηση οικονομικού κέρδους και απολαβών, με κίνδυνο καταστρατήγησης της απαραίτητης και απαιτούμενης ισορροπίας μεταξύ πρωινών και απογευματινών χειρουργείων. Τα φαινόμενα αυτά πρέπει να παταχθούν εν τη γενέσει τους και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και διοικητικούς φορείς να τα καταγγέλουν και να τα φέρνουν στο φως καθώς η προάσπιση της νομιμότητας δεν δύναται να επιβαρύνει τους μεμονωμένους ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται συχνά στην πλέον ευάλωτη θέση.

Ταυτόχρονα, είναι εμφανές ότι τα απογευματινά χειρουργεία μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο αποσυμφόρησης της λίστας χειρουργείων μόνο εάν και εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότηση τους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σύμφωνα με τις διακηρύξεις του Υπουργείου, και όχι από μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών.

Αντίστοιχα, κρίνεται θεμιτή η λειτουργία τους ως μέσο ενίσχυσης του εισοδήματος των γιατρών, αύξησης των δημοσίων εσόδων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, όπως και η ελκυστική και μειωμένη τιμολόγηση σε σχέση με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των καταστροφικών δαπανών, αλλά δεν αφορά τους οικονομικά ευάλωτους ασθενείς.