Η Υπουργική Απόφαση για την άσκηση του ιδιωτικού έργου των γιατρών τους ΕΣΥ που υπογράφηκε χθες περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται οι γιατροί θα μπορούν να κάνουν αίτηση ανά εξάμηνο προκειμένου είτε να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο, να χειρουργούν σε ιδιωτικές κλινικές, αλλά και για να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο, ιατρικές ενημερώσεις υγείας σε ιδιωτική κλινική ή θεραπευτική εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Την άδεια οι γιατροί θα πρέπει να την παίρνουν από τον διοικητή του νοσοκομείου ή της ΥΠΕ οι οποίοι θα εξετάζουν την αίτηση και θα δίνουν την άδεια, εφόσον δεν διαταράσσεται, δεν διαφοροποιείται και δεν παραβιάζεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία (τακτικό ωράριο, εφημερίες, ολοήμερη λειτουργία) των νοσοκομείων. Οι διοικήσεις θα πρέπει να διατηρούν φάκελο για τον κάθε αιτούμενο, ενώ όπως αναφέρεται, εάν κρίνουν ότι πρέπει μπορούν να ανακαλούν τις άδεις που έχουν δοθεί. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα  το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και του Μαΐου και θα αφορούν αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους και το δεύτερο. Ωστόσο, για φέτος,  οι ιατροί  θα μπορούν να κάνουν κατ’ εξαίρεση αίτηση κατά τις 20 πρώτες ημέρες από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και η άδεια θα αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.