Τα αποτελέσματα της  πρώτης μεγάλης έρευνας για τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στις γυναίκες, ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης με επικέντρωση στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου, παρουσιάζει η οργάνωση Lean in Network Greece (Athens), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Η έρευνα διεξάχθηκε από την εταιρεία ερευνών Truberries, το διάστημα 1-10 Μαρτίου 2024, με στόχο να συμπεριληφθούν τα ευρήματά της στην εκτενή αναφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για την ανάλυση, επεξεργασία και δημιουργία πολιτικών για την υποστήριξη των γυναικών των περιοχών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η έρευνα υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Bayer Ελλάς, στο πλαίσιο του σημαντικού πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας για τη Συμπερίληψη, την Ισότιμη Αντιμετώπιση και τη Διαφορετικότητα, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα περιλαμβάνουν:

Παρά την εμπειρία των γυναικών, που πήραν μέρος στην έρευνα, με φυσικές καταστροφές, το επίπεδο ενημέρωσης παραμένει χαμηλό, με μόνο 1 στις 10 γυναίκες να νιώθουν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένες.

Η πιο κρίσιμη συνέπεια για αυτές τις γυναίκες είναι η απώλεια της εργασίας τους (70% έναντι 60% στο σύνολο). Πιο συγκεκριμένα, η καταστροφή έπληξε την οικονομική σταθερότητα για το 43% των γυναικών, την εργασία για το 36% των γυναικών και τη στέγη για το 34%. Οι πληγείσες που αναδεικνύουν την έμφυλη διαφορά των συνεπειών της πλημμύρας, τονίζουν σημαντικά περισσότερο τις συνέπειες στην εργασία τους, με ποσοστό 82%.

81% των γυναικών που αντιμετώπισαν σοβαρές συνέπειες, δηλώνει εξάντληση/υπερκόπωση. Το 40% αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα , Υποσιτισμό, κακή διατροφή το  20%, Δερματικά προβλήματα το 17%, Μεταδοτικές ασθένειες το 16%,

Αφυδάτωση το 10% και σοβαρό τραυματισμό το 1%.

Κατάθλιψη αντιμετωπίζουν 6 στις 10 γυναίκες, ενώ οι διαταραχές άγχους αναφέρθηκαν από 4 στις 10 πληγείσες. Μετατραυτματικό στρες 23%, Οξεία αντίδραση στρες 21%, Κατάχρηση ουσιών 5%.

Οι πληγείσες γυναίκες που αναγνωρίζουν τη σημασία της έμφυλης διάστασης των συνεπειών, επισημαίνουν σημαντικά περισσότερο την ανάγκη για οργανωμένη δράση και εξειδικευμένη υποστήριξη. Συγκεκριμένα, το 55% υπογραμμίζει την ανάγκη για καθοδήγηση και υποστήριξη από ειδικούς.

Σχεδόν 2 στις 3 γυναίκες δε γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ και αντίστοιχο ποσοστό δε γνωρίζει Πρώτες Βοήθειες.

Σχεδόν 1-3 νέες γυναίκες ηλικίας 20-29 ετών (27%), δηλώνουν επιθυμία να αλλάξουν τόπο διαμονής καθώς είναι συμβατή με τη φάση ζωής τους και την επιθυμία τους για περισσότερες ευκαιρίες. Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός κα Κατερίνα Παπακώστα, ενώ η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Ζέφη Δημαδάμα δήλωσε: Αντικειμενικός στόχος μας είναι η τροφοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με εμπεριστατωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική και ουσιαστική υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών, που θα ενισχύσουν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των εντεινόμενων ανισοτήτων που συνεπάγεται. Η ενδυνάμωση των γυναικών και η αξιοποίησή τους ισόρροπα στα κέντρα λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Κλιματική Αλλαγή και την κλιματική δικαιοσύνη είναι αποφασιστικής σημασίας για εμάς. Οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να έχουν αποφασιστικό ρόλο και να γίνουν μοχλός αλλαγής».