Μια σημαντική διάκριση έλαβε ο κ. Σταύρος Αλευρογιάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής της Κλινικής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Γόνατος και Ισχίου του θεραπευτηρίου Metropolitan General, ο οποίος πιστοποιήθηκε πρόσφατα από τον διεθνή φορέα SRC (Surgical Review Corporation) ως Master Surgeon in Joint Replacement.

Ο κ. Αλευρογιάννης είναι ο πρώτος Ορθοπαιδικός Χειρουργός που λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση στην Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζει τη δέσμευση και το υψηλό επίπεδο παροχής ποιοτικής φροντίδας και ασφάλειας στους ασθενείς, στον τομέα των αρθροπλαστικών.

Ο πιστοποιημένος από τον SRC χειρουργός σημαίνει ότι έχει εκπληρώσει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια εκτέλεσης, την επιτυχή έκβαση και αναπαραγωγιμότητα του πολύ καλού αποτελέσματος στις ολικές αρθροπλαστικές μεγάλων αρθρώσεων και τηρεί τα αυστηρά πρωτόκολλα που ορίζει ο φορέας. Σύμφωνα με τον  Gary M. Pratt, Διευθύνοντα Σύμβουλο του SRC «αυτή η διαπίστευση σηματοδοτεί ότι ο χειρουργός είναι από τους καλύτερους στον κόσμο σε αυτή την ειδικότητα και είναι αφοσιωμένος στην παροχή φροντίδας του υψηλότερου δυνατού επιπέδου».

Με τη διαδικασία της επιθεώρησης διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα ενδεδειγμένα πρότυπα και οι απαιτήσεις του διεθνούς φορέα. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν παρακολούθηση μεγάλου όγκου χειρουργικών περιστατικών, έλεγχο εξοπλισμού εγκαταστάσεων, κλινικών μεθόδων και τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών λειτουργίας.