Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα διοικητική διάρθρωση της εταιρείας προέκυψε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Lavipharm. Ειδικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν την επανεκλογή των κ.κ. Μηνά Τάνες, Λουκίας Λαβίδα, Τηλέμαχου Λαβίδα, Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Χρήστου Διαμαντόπουλου, Δημητρίου Χριστόπουλου και Βασιλικής (Βίκυς) Κεφαλά, ενώ στο νέο διοικητικό συμβούλιο εισέρχεται και ο Παναγιώτης Γιαννουλέας, ως εκτελεστικό μέλος, μέχρι πρότινος COO & Country Manager του Ομίλου. Επίσης, εκλέχθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από την κα Βασιλική (Βίκυ) Κεφαλά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., τον κ. Χρήστο Διαμαντόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και τον κ. Αντώνιο Πολυκανδριώτη, ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται ετήσια και θα λήγει την 9η.7.2025. Στη νέα διοικητική διάρθρωση του Ομίλου, o κ. Τηλέμαχος Λαβίδας θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας θα αναβαθμιστεί σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Παράλληλα, εντάσσονται στην διοικητική ομάδα νέα αξιόλογα στελέχη από την φαρμακευτική αγορά όπως ο κ. Νίκος Λαδάς, που θα αναλάβει καθήκοντα Chief Scientific Officer, η κα Άρτεμις Παπαδάκη ως Chief Commercial Officer Hellas και ο κ. Γιάννης Σαρηγιαννίδης που θα αναλάβει Chief Commercial Officer International. Επιπλέον, με έμφαση σε βασικούς πυλώνες, ο κ. Παναγιώτης Κουσούλης προάγεται σε Chief Manufacturing & Operations και η κα Μαρίζα Αντωνάκη σε Chief People & Technology, με στόχο την συνεχή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή συστημάτων εναρμονισμένων με τις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς.