Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) σε συνέχεια της επιτυχούς καθολικής εφαρμογής του συστήματος DRG σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, πραγματοποιεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον  Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, στο πλαίσιο του οποίου, οι κλινικές του Ομίλου θα συνδεθούν με το ειδικό λογισμό  Grouper του ΚΕ.ΤΕ.Κ.ΝΥ ώστε να λάβει μέρος  ο σχεδιασμός  για την  πιλοτική εφαρμογή του νέου ΣυΚΝΥ. Το μνημόνιο υπεγράφη την Παρασκευή 5 Ιουλίου, μεταξύ των κ.κ Αντώνιου Βουκλαρή, Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ και των Παντελή Μεσσαρόπουλου, Προέδρου Δ.Σ  ΚΕΤΕΚΝΥ,  Χαράλαμπου Πλατή, Διευθύνοντος Συμβούλου ΚΕΤΕΚΝΥ και Κωνσταντίνου Χαλκιά, Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ ΚΕΤΕΚΝΥ.

Μετά τον όμιλο ΙΑΣΩ, την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και τα Νοσοκομεία των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, η πιλοτική εισαγωγή της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ στο σύστημα DRG ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.

Για την επίτευξη του στόχου συστάθηκαν ομάδες έργου και από τους δυο οργανισμούς για την παροχή των τεχνικών προδιαγραφών διασύνδεσης των αναγκαίων στοιχείων, καθώς και της κατάρτισης προγράμματος εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού δυναμικού του ομίλου.