Η Δρ. Τίνα Μπαγκρατούνι, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)  της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τιμήθηκε με το επιστημονικό βραβείο Robert A. Kyle Career Development Award. Το βραβείο χορηγείται από τον οργανισμό International Waldenstrom’s Macroglobulinemia Foundation (IWMF) ώστε να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει την έρευνα από  νέους επιστήμονες στο πεδίο της Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom, με στόχο τη δημιουργία της επόμενης γενιάς ερευνητών στην νόσο.  Η Δρ. Τίνα Μπαγκρατούνι επιλέχθηκε να λάβει το βραβείο για την επιστημονική έρευνα με τίτλο «Tracking the Evolution of Ibrutinib Resistant Proteome in WM»  με σκοπό τον χαρακτηρισμό του πρωτεώματος μιας ομάδας ασθενών που εμφανίζουν αντοχή/αντίσταση στην  θεραπεία με τον αναστολέα της BTK ιμπρουτινίμπη, μια εγκεκριμένη και ευρέως χορηγούμενη θεραπεία για ασθενείς με Μακροσφαιριναιμία. Η ερευνητική αυτή προσπάθεια συμπληρώνει μια άλλη έρευνα  η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και χρηματοδοτείται από το International Waldenstrom’s Macroglobulinemia Foundation (IWMF) η οποία στοχεύει στον γενετικό και μοριακά χαρακτηρισμό ασθενών με Μακροσφαιριναιμία, για την ολοκληρωμένη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου και των διαδοχικών μοριακών, μεταγραφικών  και γενετικών συμβάντων που μεσολαβούν στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, την επιβίωση τους και την ανάπτυξη αντοχής στην θεραπεία.

Τα παραπάνω ερευνητικά έργα αποτελούν συνέχεια μια πολύχρονης και συντονισμένης προσπάθειας για τον πληρέστερο κλινικό, εργαστηριακό, μοριακό και γενετικό χαρακτηρισμό της νόσου που περιλαμβάνει την συνεργατική προσπάθεια κλινικών γιατρών και ερευνητών σε μεταφραστικό επίπεδο. Στην Θεραπευτική Κλινική διεξάγεται  πρωτοποριακή κλινική έρευνα πάνω στην Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom για περισσότερο από 30 χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της μακρά ερευνητικής προσπάθειας είναι η δημοσίευση περισσότερων από 120 άρθρων σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους που αφορούν στην κλινική και μεταφραστική έρευνα, καθώς και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.