Η GenZ φέρνει αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, υιοθετώντας ηθικές και περιβαλλοντικές αξίες, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και θέτοντας νέα πρότυπα για το “business as usual”.

Αποτελέσματα έρευνας της Deloitte, που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Gen Z Summit μιας πρωτοβουλίας του  «Young leaders Circle» του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με τη ΜΚΟ WeFor, δείχνει ότι οι Zoomers διατυπώνουν υψηλές απαιτήσεις από τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις γενικότερα και έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επέκταση των προσδοκιών που τίθενται στους εργοδότες την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι Zoomers φέρνουν και μία ακόμα ποιοτική διαφορά στον εργασιακό χώρο: μιλούν ανοιχτά για θέματα ψυχικής υγείας σπάζοντας τα ταμπού εκείνων που είχαν προηγηθεί. Μάλιστα, πάνω από το 60% των Gen Z συμφωνούν ότι οι εργοδότες τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ψυχική υγεία των εργαζομένων τους και αισθάνονται άνετα να μιλήσουν ανοιχτά με τους διευθυντές τους για τις προκλήσεις ψυχικής υγείας. Εντούτοις, στην Ελλάδα τα πράγματα παραμένουν στο συγκεκριμένο ζήτημα ένα βήμα πίσω: Το 37% των Ελλήνων της Gen Z σε σύγκριση με το 26% παγκοσμίως, λένε ότι οι ανώτεροι τους δεν μιλούν για την προτεραιότητα της ψυχικής υγείας στους οργανισμούς τους.