Ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 7%  σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat. Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 2022, η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση είχε 2,3 εκατομμύρια νοσοκομειακές κλίνες. Κοιτάζοντας πίσω στην τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών μειώθηκε κατά 7% (-171.110 κλίνες) από το 2012. Σε σχέση με τον πληθυσμό της ΕΕ, κατά μέσο όρο, υπήρχαν 516 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 άτομα το 2022, ενώ το 2012 υπήρχαν 563 ανά 100.000 άτομα. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Eurostat η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που μείωσαν τη μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο για ενδονοσοκομειακές διαδικασίες ή αντικατέστησαν αυτές τις διαδικασίες με αυτές που παρέχονται από την ημερήσια φροντίδα ή την εξωτερική περίθαλψη. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα αναφέρονται μόνο  στις κλίνες για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη (εξαιρουμένων των κρεβατιών ημερήσιας φροντίδας και των κλινών εξωτερικών ασθενών).. Οι υψηλότεροι αριθμοί νοσοκομειακών κλινών καταγράφηκαν στη Γερμανία (642.107), στη Γαλλία (374.290) και στην Πολωνία (231.789), ενώ οι χαμηλότεροι στη Μάλτα (2.158), στο Λουξεμβούργο (2.609) και στην Κύπρο (2.857). Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 14η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, με περίπου 440 κλίνες ανά 100.000 άτομα και χαμηλότερα από το μέσο όρο στην ΕΕ που είναι 516 κλίνες ανά 100.000 άτομα.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Γερμανία κατέγραψε όχι μόνο τον υψηλότερο αριθμό νοσοκομειακών κλινών αλλά και τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, με 766 κλίνες ανά 100.000 άτομα. Η Βουλγαρία κατέγραψε την υψηλότερη αναλογία σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της, με μέσο όρο 823 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 άτομα. Αυτές τις 2 χώρες ακολούθησε η Ρουμανία, με την τρίτη υψηλότερη αναλογία (728 νοσοκομειακές κλίνες). Το 2022, η Σουηδία με 190 κλίνες ανα 100.000 άτομα, η Ολλανδία με 245, η Δανία με 248, η Φινλανδία  με 261, η Ιρλανδία  με 291 και η Ισπανία με 294 κλίνες ανά 100.000 άτομα, κατέγραψαν τους χαμηλότερους αριθμούς νοσοκομειακών κλινών σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού τους, όλες κάτω από 300 κρεβάτια ανά 100.000 άτομα. Όσον αφορά τις κλίνες μακροχρόνιας περίθαλψης σε νοσηλευτικές και άλλες δομές μακροχρόνιας φροντίδας, το 2022, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία (1.420 κρεβάτια μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 άτομα), στη Σουηδία (1.299 κρεβάτια μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 άτομα) και Βέλγιο (1 283 κρεβάτια μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 άτομα). Η Βουλγαρία με 25 κρεβάτια μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 άτομα και η Ελλάδα με 26  κρεβάτια μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 άτομα κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά, ακολουθούμενες από την Πολωνία με 214 κρεβάτια μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 άτομα.