Κάθε προσδοκία ξεπέρασε το 1st Greek Forum on Cancer: Policy, Research & Funding Strategies που πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ στις 1 & 2 Ιουλίου 2024 στην Αθήνα. Περισσότεροι από 100 διακεκριμένοι ομιλητές, με την πολύτιμη εμπειρία και τις προτάσεις τους, ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη της εφαρμογής πολιτικών υγείας για τον καρκίνο, που θα στοχεύουν στην υποστήριξη της έρευνας, τη διασύνδεσή της με την κλινική πρακτική και τη βέλτιστη αξιοποίηση της καινοτομίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της παροχής ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς με καρκίνο.

Με μια αισιόδοξη κεντρική ομιλία, άνοιξε την πρώτη μέρα του Forum η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδη, η οποία, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του καρκίνου, κατάφερε να θέσει στο επίκεντρο τον ασθενή και να ανταποκριθεί στις πραγματικές του ανάγκες, αφού διασφάλισε ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των ασθενών, θα έχουν μια θέση στο τραπέζι λήψης αποφάσεων. Την Επίτροπο ακολούθησε στο βήμα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα σέβεται πλήρως και ακολουθεί τις κατευθύνσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα αποτελέσει ένα συντονισμένο σχέδιο, βασισμένο σε αυτές. Ανακοίνωσε, πως μέσα στο 2024, το Υπουργείο Υγείας θα έχει καταλήξει στις βασικές αρχές του Σχεδίου και θα είναι έτοιμο να παρουσιαστεί στην κοινότητα και να τεθεί σε εφαρμογή. Στη συμμετοχή του στο Forum της ΕΛΛΟΚ, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους με τη σειρά του δήλωσε ότι το Υπουργείο έχει καταγράψει και έχει πλήρη επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν στο σύστημα ογκολογικής περίθαλψης της χώρας.