Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση και οργάνωση έχει ανάγκη το ΕΣΥ όπως αναδείχθηκε στο 15οPharmaandHealthConference. Το υπουργείο Υγείας προωθεί μεταφορά αρμοδιοτήτων στις ΥΠΕ, αλλά δεν προκρίνεται αλλαγή νομικής μορφής των νοσοκομείων. Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι το πλάνο της κυβέρνησης στοχεύει σε καλύτερη γεωγραφική κατανομή των ΥΠΕ και πάνω από αυτές θα βρίσκεται άλλο σώμα, που θα ελέγχειτα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Σχετικές αρμοδιότητες θα μεταβιβαστούν στις ΥΠΕ από το υπουργείο Υγείας. Επίσης, ο υφυπουργός αποσαφήνισε ότι η αλλαγή νομικής μορφής των νοσοκομείων δεν είναι σε προτεραιότητα για το Υπουργείο, καθώς κρίνεται ότι οι υγειονομικές μονάδες έχουν ήδη αποκτήσει ευελιξία. Τέλος, είπε ότι οι διοικητές των ΥΠΕ θα έχουν επιλέγει μέχρι τέλη Ιουλίου και οι νέοι διοικητές νοσοκομείων θα προσληφθούν μέχρι τον Νοέμβριο.