Το EIT Health, μέρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξήγαγε πρόσφατα ενδελεχή μελέτη για να κατανοήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις υγειονομικής περίθαλψης και την αξία που προσφέρουν τα βραβεία InnoStars. «Τα τελευταία επτά χρόνια, 17 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει στα βραβεία Innostars, σε σύνολο 120 νεοφυών επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος συνολικά», δηλώνει ο Μάριος Ροΐδης, σύμβουλος καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), κόμβο του EIT Health στην Ελλάδα. Πολλοί επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι συχνά αισθάνονται ότι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μόνοι τους. Οι συναντήσεις με άλλους επιχειρηματίες σε προγράμματα νεοφυών επιχειρήσεων όμως, μπορεί να το αλλάξουν αυτό, καθώς καλλιεργούν μια αίσθηση του ανήκειν, επιτρέποντας στους παρευρισκόμενους να μοιράζονται εμπειρίες, κοινούς φόβους και προκλήσεις. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης χρειάζονται την αλληλεπίδραση με ιατρούς, ασθενείς, εταιρείες και επενδυτές για να αποκτήσουν πληροφορίες και υποστήριξη. Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης, ανοίγοντας πόρτες σε πιθανούς επενδυτές, πελάτες και συνεργάτες. Αυτές οι σχέσεις είναι κρίσιμες για την απόκτηση γνώσεων της αγοράς. Το σύνδρομο απάτης και η αβεβαιότητα είναι συνηθισμένα χαρακτηριστικά, που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την επιχειρηματική απόδοση των επιχειρηματιών. Τα προγράμματα InnoStars του EIT Health είναι επικυρωμένα και παρέχουν διαβεβαιώσεις ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων. «Φτάνοντας στους τελικούς, αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι οι άνθρωποι γύρω σου επιβεβαιώνουν ότι κατευθύνεσαι πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση», μοιράστηκε ένας επιχειρηματίας.