Το ΥΓΕΙΑ, μέλος του Ομίλου HHG, αναδείχθηκε και φέτος σε κορυφαία εταιρεία στη λίστα “The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024”, που διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων ως προς τα ESG κριτήρια. Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός QualityNet Foundation ανακοίνωσε το Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης “The ESG Index in Greece”, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι 50 ηγέτιδες εταιρείες σε επίπεδο Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024. Η λίστα των πιο βιώσιμων εταιρειών διαμορφώνεται βάσει των τριών πυλώνων βιωσιμότητας που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Οι 50 ηγέτιδες εταιρείες αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα και προέρχονται  από 13 διαφορετικούς κλάδους της Οικονομίας, μεταξύ των οποίων και από τον κλάδο της Υγείας, διαμορφώνοντας την Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Η ένταξη στην εν λόγω λίστα είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επιπέδων αξιολόγησης, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις πρωτοβουλίες που υλοποιούν οι εταιρείες, την ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον τρόπο δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών τους.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, Ανδρέας Καρταπάνης, δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη διάκριση ως “Most Sustainable Company in Greece” μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς επιβεβαιώνει τη δέσμευση και τη συνεχή προσπάθεια του θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ να εφαρμόζει σε κάθε δραστηριότητά του τις αρχές και τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΥΓΕΙΑ, για πάνω από μισό αιώνα, λειτουργεί με υπευθυνότητα, ξεκάθαρο όραμα, σταθερές δεσμεύσεις και συνεπή στρατηγική, ακολουθώντας διαφανείς διαδικασίες, βέλτιστες πρακτικές και προσήλωση στις αρχές διακυβέρνησης».