Αξονική Στεφανιογραφία: Μία μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων

Η εξέταση ενδείκνυται σε ασθενείς με τυπικά ή άτυπα συμπτώματα σταθερής στηθάγχης καθώς και σε ασυμπτωματικούς που έχουν όμως προδιαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου, όπως αυξημένη χοληστερίνη, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, οικογενειακό ιστορικό, κάπνισμα, παχυσαρκία.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και η στεφανιαία νόσος (ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών στο τοίχωμα των αρτηριών της καρδιάς, των στεφανιαίων αγγείων) αποτελεί το σημαντικότερο καρδιαγγειακό νόσημα.

Τα τελευταία 15 έτη, με την πρόοδο της τεχνολογίας των πολυτομικών αξονικών τομογράφων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναπτύχθηκε και σταδιακά καθιερώθηκε η αξονική τομογραφία της καρδιάς ή αλλιώς αξονική στεφανιογραφία, η οποία με αναίμακτο τρόπο, όπως κάθε άλλη αξονική τομογραφία, σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων.

Μεγάλες επιστημονικές μελέτες, τα προηγούμενα χρόνια, απέδειξαν την αξία της αξονικής στεφανιογραφίας. Αποτελεί την εξέταση με την μεγαλύτερη αρνητική προγνωστική αξία (επιβεβαίωση απουσίας στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία) που αγγίζει το 100%. Έτσι, οι μεγαλύτερες επιστημονικές καρδιολογικές εταιρείες εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή χρήση της μεθόδου.
Με βάση αυτές τις οδηγίες η αξονική στεφανιογραφία είναι εξέταση πρώτης επιλογής σε ασθενείς:

 • Με μη γνωστή στεφανιαία νόσο και τυπικά ή άτυπα συμπτώματα στηθάγχης,
 • Με ανώμαλη έκφυση των στεφανιαίων αγγείων,
 • Μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass) για την εκτίμηση της βατότητας των μοσχευμάτων.

Επιπλέον, είναι κατάλληλη εξέταση:

 • Σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και
  τυπικά ή άτυπα συμπτώματα στηθάγχης,
 • Σε ασθενείς με ασαφή αποτελέσματα σε προηγούμενες διαγνωστικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα, δοκιμασία κόπωσης κ.λπ.),
 • Σε νέους ασθενείς χαμηλού και μέσου κινδύνου στεφανιαίας νόσου, πριν τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης,
 • Σε ασθενείς με υποψία μη ισχαιμικής καρδιομυοπάθειας, για τον αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου.
 • Για την εκτίμηση ασθενών με stent στις στεφανιαίες αρτηρίες διαμέτρου μεγαλύτερης των 3 mm,
 • Για την εκτίμηση της ανατομίας των στεφανιαίων σε ασθενείς με οξύ διαχωρισμό αορτής.

Αντενδείξεις για την διενέργεια της εξέτασης είναι:

 ιστορικό βαριάς αλλεργικής αντίδρασης σε ιωδιούχο σκιαγραφικό,

 • νεφρική ανεπάρκεια,
 • μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια,
 • οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου,
 • αδυναμία συνεργασίας με οδηγίες συγκράτησης της αναπνοής και ακινησίας.

Στον όμιλο Affidea, η αξονική στεφανιογραφία διενεργείται με μεγάλη επιτυχία στα διαγνωστικά του κέντρα, σε συνεργασία με τους παραπέμποντες κλινικούς ιατρούς.

 

Η Affidea εφαρμόζει τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα με συγκεκριμένες παραμέτρους που συμβάλλουν στην ασφαλή, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, μειώνουν τον χρόνο εξέτασης, ενώ βελτιστοποιούν την απεικόνιση και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα.

Ιδιαίτερο βάρος, μάλιστα, δίνει στη διαφύλαξη της ασφάλειας του εξεταζόμενου, με την εφαρμογή διαδικασιών  βελτιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας. Εξοπλισμένη µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε άνετες και σύγχρονες εγκαταστάσεις και στελεχωμένη με εξειδικευμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, αποτελεί πρότυπο παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Προϋπολογισμός 2022 για την Υγεία

Πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 2022, που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με αυτήν οι δαπάνες για την Υγεία (Νοσοκομεία-ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ) προβλέπονται αυξημένες κατά 196 εκ. €.

 

Ανάλυση του Προϋπολογισμού για την Υγεία

Ο Προϋπολογισμός στους δύο υποτομείς του Υπουργείου Υγείας (Νοσοκομεία-ΠΦΥ και ΕΟΠΥΥ) αναμένεται να είναι αυξημένος, τόσο συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό του 2021, όσο και με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 (Ιούλιος 2021). Πιο συγκεκριμένα:

 • Νοσοκομεία και ΠΦΥ: Οι δαπάνες για Νοσοκομεία-ΠΦΥ θα αυξηθούν, σε δεδουλευμένη βάση, κατά 205 εκ. €, όπως αποτυπώνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, ξεπερνώντας την αρχική πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσμου (Ιούλιος 2021) για αύξηση 50 εκ. €. Παρά τη συνολική αύξηση, η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη παραμένει σταθερή (528 εκ. €), καθώς από εκεί και πάνω ενεργοποιείται ο μηχανισμός του Clawback, ενώ η δαπάνη των λοιπών κατηγοριών λαμβάνει όλο το ποσό της ετήσιας αύξησης.
 • ΕΟΠΥΥ: Η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται να παραμείνει στα επίπεδα του Προϋπολογισμού του 2021 και της πρόβλεψης του Μεσοπρόθεσμου. Οι διαφορές στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ οφείλονται σε οριακές μεταβολές των λοιπών δαπανών του φορέα και δεν αφορούν στους κλειστούς προϋπολογισμούς της φαρμακευτικής δαπάνης και των λοιπών παρόχων, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες στα περσινά επίπεδα (2021).

Ληξιπρόθεσμα χρέη Νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, παρουσιάζουν αύξηση 100% σε σχέση με το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (1.006 εκ. € έναντι 502 εκ. €), ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (180 εκ. €  έναντι 182 εκ. €), όπως αποτυπώνονται και στο παρακάτω διάγραμμα.

 

Σημ: Τα ποσά εμφανίζονται σωρευτικά

Δράσεις προγραμματισμένες και Δράσεις σε εξέλιξη

Στις τομεακές δράσεις των Υπουργείων, αναφορικά με την επισκόπηση των δαπανών και των εσόδων (Spending Review), το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει «…τη θωράκιση του συστήματος προνοιακών παροχών και υγειονομικής περίθαλψης έναντι καταχρηστικής πρόσβασης σε αυτό και τον εξορθολογισμό του πλαισίου προμηθειών και της παρακολούθησης των αναλώσεων στον τομέα της Υγείας…». Σε εκκρεμότητα παραμένει η ενημέρωση της εξέλιξης δράσεων που είχαν αναφερθεί στον προηγούμενο προϋπολογισμό, και η αναφορά της σχετικής τους προόδου. Οι δράσεις αυτές αφορούσαν «…στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας, στη βελτίωση των συνθηκών της νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω της Ανάπτυξης Κυρίων Δεικτών Επίδοσης (KPIs) και στην πιλοτική επισκόπηση δαπανών που θα εστίαζε στους τομείς της διαχείρισης (παρακολούθηση αποθηκών), παρακαταθηκών (αναλώσεων) και στη βέλτιστη χρήση (εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων)…».

H Amgen Hellas απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work

H Amgen Hellas ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με το εργασιακό τους περιβάλλον.

«H Amgen Hellas, είναι μια εταιρεία που επιδιώκει να βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των ανθρώπων της, αναγνωρίζοντας ότι αυτοί αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει. Επιδίωξή μας, αποτελεί η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο να αποδεικνύεται έμπρακτα η προσήλωσή μας σε πρακτικές που προάγουν την εταιρική μας κουλτούρα, με κυρίαρχες αξίες την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό. Η πιστοποίηση του Great Place to Work, αποτελεί για εμάς μια επιβεβαίωση ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό», δήλωσε η Εύη Μωραΐτη, HR Lead της Amgen Hellas.

Να μην αφήσουμε να χαθεί η ευκαιρία στις κλινικές μελέτες

Μολονότι, όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές, τα οφέλη της χώρας μας από τη διεξαγωγή κλινικών μελετών είναι και οικονομικά αλλά και επιστημονικά, ακόμη αναλωνόμαστε με προβλήματα όπως καθυστερήσεις στις εγκρίσεις, στη διαχείριση των γραφειοκρατικών προβλημάτων, στον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων κ.λπ.

Αναμφίβολα, βήματα απαγκίστρωσης από τα προβλήματα του παρελθόντος έχουν γίνει, και μάλιστα σημαντικά, όμως πρέπει να πραγματοποιηθούν και άλλα και παράλληλα να εφαρμοστούν τα συμφωνημένα.

Θα προσπαθήσω περιεκτικά να σας ομαδοποιήσω τα οφέλη της αύξησης των κλινικών μελετών στην Ελλάδα και πώς τελικά αυτό μπορεί να υλοποιηθεί.

Η αύξηση των κλινικών μελετών μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική υποστήριξη του Συστήματος Υγείας

Διότι μέσω των κλινικών μελετών, οι ασθενείς αποκτούν πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει επιβάρυνση του υγειονομικού συστήματος της χώρας, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο των κλινικών μελετών προβλέπει όλα τα έξοδα χορήγησης των ερευνητικών φαρμάκων να καλύπτονται από τη χορηγό εταιρία. Υπάρχει μάλιστα νομοθετική πρόβλεψη για συνέχιση της θεραπείας στους ασθενείς που παρουσίασαν βελτίωση της υγείας τους και μετά την ολοκλήρωση της κλινικής μελέτης, κόστος που επίσης καλύπτεται από τη χορηγό εταιρία.

Τι άλλο επιτυγχάνεται με την προσέλκυση κλινικών μελετών στη χώρα;

 

Πέραν του κυριότερου και μεγαλύτερης αξίας οφέλους που επιτυγχάνεται για τον ασθενή, μέσω της πρόσβασής του σε νέες θεραπείες, υπάρχουν πολλά ακόμα οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και επιστημονικά:

–  Αύξηση οικονομικών εισροών για τα νοσοκομεία μέσω της παρακράτησης του 15% των ερευνητικών αμοιβών. Μεγάλο δε ποσοστό εξ ’αυτών προέρχεται από  διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες.

–   Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοχής των νοσοκομείων, από τη χρήση των οικονομικών πόρων προς όφελος του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού τους, με διάθεση κονδυλίων σε εκπαίδευση, αλλά και κατ’ επέκταση βελτίωση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης μέσω της αξιοποίησης των οικονομικών πόρων που προκύπτουν από τις κλινικές μελέτες.

–   Εξοικονόμηση πόρων για το ΕΣΥ λόγω χρηματοδότησης νέων θέσεων εργασίας στα νοσοκομεία δια των πόρων των κλινικών μελετών.

–   Εξοικονόμηση πόρων για το ΕΣΥ με ταυτόχρονη ελάφρυνση του εθνικού συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης, μέσω της κάλυψης των φαρμακευτικών αναγκών των ασθενών δια των κλινικών μελετών.

–   Οικονομικοί πόροι για την ερευνητική ομάδα του νοσοκομείου (αμοιβή ιατρών-νοσηλευτών-άλλων εμπλεκομένων).

– Περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων από τις φαρμακευτικές εταιρίες καθώς οι επενδύσεις σε κλινικές μελέτες οδηγούν σε μείωση του clawback.

– Πολλαπλασιαστικά οφέλη για το ΑΕΠ καθώς κάθε 1 € που επενδύεται σε κλινικές μελέτες έχει θετική επίπτωση στο ΑΕΠ κατά 2.2€.

–   Προαγωγή της έρευνας και της επιστήμης, μέσω της διεύρυνσης της επιστημονικής γνώσης γύρω από χρόνια νοσήματα αλλά και ανίατες μέχρι σήμερα ασθένειες, της διεύρυνσης των επιλογών στη θεραπευτική αντιμετώπιση, δημοσιεύσεων, με οφέλη τόσο για τον ασθενή όσο και  την επιστημονική κοινότητα.

– Ισχυροποίηση της Ελλάδας ως χώρας εργασίας επειδή μειώνεται το brain drain αφού οι Έλληνες επιστήμονες παραμένουν στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται το brain gain καθώς Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα μας.

–   Ηθική ικανοποίηση από τη συμβολή των ερευνητών στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και ευγενής άμιλλα για τους ίδιους λόγους μεταξύ των εργαζομένων που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες.

Πώς μπορεί να υλοποιηθεί η προσέλκυση κλινικών μελετών στην Ελλάδα;

Για να επιλεγεί μία χώρα για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών πρέπει να ικανοποιούνται τρεις απαιτήσεις με σειρά προτεραιότητας

Ικανοποιητικός ρυθμός στρατολόγησης ασθενών.Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί είναι:
οι γρήγορες διαδικασίες έγκρισης μελέτης και «ενεργοποίησης» ερευνητικού κέντρου για ένταξη ασθενών.
Η πρόσβαση σε ασθενείς, είτε μέσω ενημέρωσης των Συλλόγων τους, είτε μέσω πρόσβασης σε μητρώα καταγραφής ασθενών (Registry), καθώς και η δυνατότητα των ασθενών να ενημερωθούν για τις κλινικές μελέτες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.

η επαρκής στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή των ερευνητικών κέντρων για να διαχειριστούν τις  απαιτήσεις ασθενών σε κλινικές μελέτες.
Η ύπαρξη γραφείου κλινικών μελετών στα μεγάλα νοσοκομεία που θα λειτουργεί για την επιτάχυνση εγκριτικών και λοιπών διαδικασιών.

Υψηλά ποιοτικά πρότυπα διεξαγωγής κλινικών μελετών, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται δια των τελικών αναφορών ελέγχων (inspections/audits) που έχουν γίνει στα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας.

Οικονομικά κίνητρα για τους Χορηγούς
, που συνεπάγεται αρχικά χαμηλό κόστος διεξαγωγής της μελέτης ανά ασθενή και κατ’ επέκταση φορολογικά κίνητρα για τη χορηγό εταιρεία.

Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, οι αδυναμίες της Ελλάδας, συνήθως αφορούν στη στρατολόγηση ασθενών, και αυτό κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στις αρχικές διαδικασίες για την έναρξη των ερευνητικών κέντρων. Η έλλειψη φορολογικών κινήτρων, που αφορά κυρίως τις ελληνικές εταιρείες-χορηγούς οι οποίες τα τελευταία χρόνια υποφέρουν από το δυσβάσταχτο clawback, παραμένει, παρά τη θεσμοθέτηση του συμψηφισμού των δαπανών, μια από τις αδυναμίες της χώρας.

Την ίδια στιγμή, μολονότι στο θέμα της συνέπειας στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, έχουν γίνει βήματα προόδου, οι περισσότεροι του ενός εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς, όπως ο ΕΟΦ, η ΕΕΔ, τα Νοσοκομεία, οι Οικονομικοί φορείς, και οι συχνές αλλαγές εκπροσώπων στα Νοσοκομεία, σε καίριες για τη συνέχιση της ομαλής διεξαγωγής κλινικών μελετών θέσεις, δημιουργούν μια συνεχή παλινδρόμηση στις όποιες θετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί κατά καιρούς προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων.

Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα;

Η Πολιτεία έχει δουλέψει πάνω στον εντοπισμό των προβλημάτων που καθυστερούν τη στρατολόγηση των ασθενών. Τα προβλήματα εντοπίζονται στο χρόνο έγκρισης, στον τρόπο διαχείρισης των γραφειοκρατικών προβλημάτων διεξαγωγής κλινικής έρευνας αλλά και στον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην πληροφορία, προς όφελος του χρόνου και της απρόσκοπτης διεξαγωγής κλινικών μελετών.

Ως προς τον χρόνο έγκρισης, έχει τεκμηριωμένα γίνει πρόοδος, με σημαντικότερη την επίσπευση του χρόνου έγκρισης των κλινικών μελετών από τον ΕΟΦ και την ΕΕΔ, σε σημείο πολύ ανταγωνιστικό χρονικά προς τους αντίστοιχους οργανισμούς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Όμως, για να πραγματοποιηθεί έναρξη μελέτης σε ένα ερευνητικό κέντρο, απαραίτητη προϋπόθεση -με βάση τα διεθνή πρότυπα- είναι να έχουν υπογραφεί πλήρως οι συμβάσεις οικονομικής διαχείρισης της κλινικής μελέτης. Αυτό πραγματοποιείται με αίτημα, συζήτηση/εισήγηση εσωτερικά στο κάθε Νοσοκομείο που ανήκει το ερευνητικό κέντρο και στη συνέχεια με αίτημα, συζήτηση/εισήγηση εσωτερικά στο Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης που ανήκει το ερευνητικό κέντρο.

Αυτή η διαδικασία λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε Νοσοκομείου και κάθε αντίστοιχου φορέα, δυστυχώς δεν μπορεί -παρά τις προσπάθειες- να ομαλοποιηθεί. Υπάρχουν περίοδοι που κάποια Νοσοκομεία ή/και Φορείς λειτουργούν άψογα και άλλες που τα ίδια Νοσοκομεία ή/και Φορείς δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και τα χρονοδιαγράμματα.

Όμως, οι συνεχιζόμενες ή αναίτιες καθυστερήσεις, συνδέονται,  με ασυνέπεια, αστάθεια, αναξιοπιστία, γεγονός που κατακρημνίζει την οποιαδήποτε ευκαιρία προσπαθεί να δημιουργήσει η Ελλάδα για τον κλάδο. Την ίδια στιγμή, άλλες Ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τους χορηγούς/επενδυτές με καθιερωμένες και συνεχώς αποδεικνυόμενες -συνεπείς, σταθερές και αξιόπιστες- πρακτικές διαχείρισης διεξαγωγής κλινικών μελετών.

Από όσο μπορώ να γνωρίζω, η Πολιτεία έχει εντάξει στο πρόγραμμά της μέτρα για την αντιμετώπιση/επίλυση αυτών των προβλημάτων, μερικά εκ των οποίων είναι το Γραφείο Κλινικών Μελετών σε κάθε Νοσοκομείο που διεξάγει κλινικές μελέτες και τα κίνητρα για τις Διοικήσεις ώστε να επιθυμούν και να επιδιώκουν τα Νοσοκομεία τους να συμπεριληφθούν σε προγράμματα κλινικών μελετών.

Παράλληλα, υπάρχουν προτάσεις για ηλεκτρονική διαχείριση των κλινικών μελετών. Σχέδιο που αποτελεί επιτακτική ανάγκη δεδομένου ότι από τα τέλη Ιανουαρίου του 2022 θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για ενιαία κατάθεση αιτήματος διεξαγωγής κλινικών μελετών για τις παρεμβατικές κλινικές μελέτες σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, η οποία προβλέπει διασύνδεση με τις εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις για την περαιτέρω εσωτερική, ανά τη χώρα, διαχείριση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανοιχτός διάλογος των φορέων με το Υπουργείο Υγείας για την περαιτέρω αξιοποίηση σε εθνικό επίπεδο μιας ηλεκτρονικής διαχείρισης της διεξαγωγής των κλινικών μελετών, η οποία θα μπορεί πλέον, με τις απαραίτητες ρυθμίσεις πρόσβασης, να προσφέρει στους ασθενείς και στους Συλλόγους τους την ενημέρωση που χρειάζονται για να συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες.

Τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον;

Επιβάλλεται, στο μέλλον, να κάνουμε πράξη όλα αυτά που τελικά συμφωνήσαμε ότι εμποδίζουν την Ελλάδα από το να καταστεί ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις σε κλινική έρευνα.

Αν θέλουμε στο μέλλον να συζητάμε για τα ποσά που επενδύθηκαν για κλινική έρευνα στη χώρα μας, αντί για τις επενδύσεις που «χάθηκαν» καταλήγοντας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει με αυστηρή χρονική συνέπεια.

Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης, χωρίς πισωγυρίσματα, εκμεταλλευόμενοι όλες τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο και χρήμα. Οι άλλες χώρες κινούνται πιο γρήγορα από εμάς με αποτέλεσμα να μένουμε πίσω και το χάσμα να μεγαλώνει.

Συνοπτικά, ο δρόμος είναι ένας: συνέπεια, σταθερότητα, αξιοπιστία και ταχύτητα με οικονομικά κίνητρα για τους χορηγούς/επενδυτές και όλα αυτά προς όφελος των Ελλήνων ασθενών.

Βασιλείου Ερρίκος : «Ο χώρος του εργαστηρίου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων»

Η εταιρεία Βασιλείου δραστηριοποιείται στον χώρο του εργαστηριακού επίπλου εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Ωστόσο, όπως αναφέρει στο Health Daily ο Βασιλείου Ερρίκος , Managing Director της Basileiou – Laboratory Furniture, η εταιρεία συνεχώς βελτιστοποιεί τις παραγωγικές της διαδικασίες, σύμφωνα με τα διεθνή πορότυπα και παράλληλα προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του εργαστηριακού χώρου, που λόγω πανδημίας, αλλά και επιστημονικών εξελίξεων, αποκτά κομβική θέση στον κλάδο της υγείας.

 Πώς αποφασίσατε να στραφείτε ως εταιρεία στον τομέα αυτό; Ποιους σταθμούς στην πορεία της εταιρείας θεωρείτε σημαντικούς και γιατί;
Ιστορικά η εταιρεία, με ιδρυτές τον Γιώργο και την Πατρίσια Βασιλείου ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1980, με αντικείμενο τότε, την εισαγωγή πρώτων υλών και χημικών από την Ευρώπη, στην Ελλάδα για φαρμακοβιομηχανίες και φαρμακεία. Μετά από τέσσερα χρόνια δραστηριότητας στο αντικείμενο αυτό και αρκετές επισκέψεις σε εργαστήρια συνεργατών τους, εντόπισαν ένα κενό στην εγχώρια αγορά, που αφορούσε την κατασκευή επίπλων, για τον εξοπλισμό αυτών των εργαστηρίων. Οι περισσότερες εταιρείες, εισήγαγαν έπιπλα από χώρες του εξωτερικού, ή ακολουθούσαν μια προσωρινή λύση, ποιοτικά, από επιπλοποιούς ή ξυλουργούς της επικράτειας.

Αποφάσισαν από κοινού λοιπόν να αλλάξουν τη μορφή και το σκοπό της εταιρείας, στρέφοντας το κύριο αντικείμενο της εταιρείας από εμπορία πρώτων υλών σε κατασκευή επίπλων εργαστηρίου. Βασικό συστατικό της συνταγής αυτής είναι η διαμόρφωση και ανάπτυξη προϊόντων, ακολουθώντας τα διεθνή και παγκόσμια πρότυπα επίπλων εργαστηρίου, καθώς και τις ορθές και σύγχρονες για την εποχή προδιαγραφές.

Αν μπορούσαμε θα χωρίζαμε τα σαράντα αυτά χρόνια σε δεκαετίες, κάθε μία σταθμός, για τη διαφοροποίηση και την εξέλιξη της εταιρείας. Εν έτει 1999, η εταιρεία μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνα Αττικής, οπότε και καθετοποιήθηκαν όλες της οι παραγωγικές διαδικασίες. Στη συνέχεια, το 2011, προχώρησε σε ανακατάταξη της παραγωγής, επενδύοντας σε νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, γυρνώντας σελίδα στη δυνατότητα παραγωγής, διατηρώντας το επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων υψηλά. Στην αρχή της τέταρτης δεκαετίας, επενδύσαμε στην αυτοματοποίηση της παραγωγής, με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με υψηλότερο επίπεδο ποιότητας στηριζόμενο σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο σταθερά απαιτητικό εργαστηριακό περιβάλλον, αυξάνοντας το ποιοτικό επίπεδο των ειδών μας.

Σήμερα, η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, τόσο παραγωγικής όσο και εμπορικής. Έχοντας πλέον εδραιωθεί στην ελληνική αγορά, προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε Κύπρο, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Μεσογειακή και Κεντρική Αφρική.

Ποιες υπηρεσίες είναι σε θέση να προσφέρει σήμερα η εταιρεία στους πελάτες της;
Προσπαθήσαμε να βρούμε τον κατάλληλο συνδυασμό, ώστε να μεταδώσουμε την εμπειρία μας στον εργαστηριακό χώρο, μαζί με την εκπαίδευση της νέας γενιάς στην εταιρεία στον χώρο της αρχιτεκτονικής του εργαστηρίου. Οπότε αναπτύξαμε μια υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα, η οποία απευθύνεται σε πρώτο επίπεδο σε μελετητικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, ύστερα στην τεχνική υπηρεσία ενός οργανισμού και σε τρίτο στάδιο στον τελικό πελάτη. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία αυτή, είναι η διερεύνηση του είδους και τυπολογίας του εργαστηρίου, η διάταξη και ο σχεδιασμός από τη βάση ανάλογα με την κλάση και το χώρο.

Ξεκινάμε λοιπόν με το είδος και τις ροές λειτουργίας του χώρου. Μειώνουμε τους χρόνους και τις αποστάσεις διεργασιών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο επιμολύνσεων ή ατυχημάτων, και βελτιστοποιώντας τη χρήση του χώρου, και πάντοτε μα πάντοτε, διατηρούμε τον γνώμονα ασφάλειας στον εργαστηριακό χώρο στο υψηλότερο επίπεδο. Δημιουργείται έτσι ενας κατάλογος ο οποίος προδιαγράφει οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει στο χώρο όσον αφορά έπιπλα και πάγκους εργαστηρίου, απαγωγούς αερίων, ερμάρια αποθήκευσης τυπικών ειδών εργαστηρίου, ερμάρια ασφαλείας για την αποθήκευση εύφλεκτων και επιθετικών χημικών, συστήματα τοπικής απορρόφησης, καθίσματα και σκαμπώ, καθώς και όλα τα επιπλέον είδη που καλύπτουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε χώρου.

Πλέον, η υπηρεσία μετράει 7 χρόνια στο συμβουλευτικό κομμάτι, με ένα σύνολο έργων που καλύπτουν περίπου 25.000m² εργαστηρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού, σε κλάδους εταιρειών όπως φαρμακευτικές, εταιρείες καλλυντικών, φαγητού και ποτού, τεχνολογίας, χημικών καθώς και παραγώγων πετρελαίου, αλλά και σε Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και μουσεία.

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ο σχεδιασμός μιας απόλυτης μετατροπής του χώρου, με απόλυτη κατασκευαστική ανεξαρτησία, διευκολύνοντας την μετατροπή των υποδομών σε οποιοδήποτε μελλοντικό χρόνο, διατηρώντας πάντοτε υψηλά το επίπεδο ασφάλειας των ερευνητών.

Πώς διαφοροποιείστε από τον ανταγωνισμό;
Στην ελληνική αγορά, διατηρείται μια λανθασμένη αντίληψη πως το εργαστηριακό έπιπλο είναι ίδιο με ένα κοινό έπιπλο κουζίνας, κατασκευασμένο απο κάποιον ξυλουργό, χωρίς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις. Υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που επωφελούνται ακόμα και σήμερα από αυτή την αντίληψη, όμως η αλήθεια είναι ότι απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Δεδομένης της πολύ ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου, είναι αρκετά δύσκολο για τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα προμηθειών, να γνωρίζουν την εξέλιξη των προϊόντων, καθώς και να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. Η συμβουλευτική υπηρεσία είναι μια παροχή που όλοι οι προμηθευτές θα έπρεπε να προσφέρουν στους δυνητικούς συνεργάτες τους, οπως κάνουμε εμείς.

Τα έπιπλα εργαστηρίου, έχουν συγκεκριμένες κατασκευαστικές προδιαγραφές και μηχανικές αντοχές. Υπάρχουν πρότυπα εξειδικευμένα που αναφέρουν αναλυτικά όλα τα προ-απαιτούμενα που πρέπει να καλύπτει ένα τέτοιο έπιπλο, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή χρήση του σε εργαστηριακό χώρο. Είναι πολλές οι περιπτώσεις εταιρειών που φτάνουν στο σημείο να χάνουν συνεργασίες με ομίλους του εξωτερικού, γιατί το εργαστήριο τους δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές και πιστοποιητικά, παρόλο που οι προμηθευτές τους είχαν δηλώσει ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, λανθασμένα ώστε για να μη χάσουν την ευκαιρία πώλησης.

Διαφοροποιούμαστε λοιπόν από τον ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι, που για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Αφιερώνουμε χρόνο σε κάθε πελάτη ή συνεργάτη μας, ώστε να του εξηγήσουμε ακριβώς ποια είναι η ανάγκη του με βάση το φάσμα των εργαστηριακών επίπλων, τι είναι αυτό που του προσφέρουμε εμείς, τις ανάγκες που καλύπτει με το προϊόν μας, και τι απαιτείται βάση προτύπου για την πλήρη ασφάλεια του τελικού χρήστη στο εργαστήριο. Έτσι έχει όλη την απαραίτητη γνώση ώστε, ο ίδιος,  να μπορεί να συγκρίνει και να προχωρήσει σε μια ώριμη απόφαση για τον εξοπλισμό του εργαστηριακού του χώρου.

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με οίκους του εξωτερικού, ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις και μεθόδους για τη συνεχή βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών ακόμη και  των προτύπων που διαχωρίζουν το εργαστηριακό έπιπλο από οτιδήποτε παρεμφερές.

Ποιες πιστοποιήσεις διαθέτει η εταιρεία;
H πιστοποίηση των προϊόντων και των διαδικασιών μας, αποτελούσε από την αρχή της σύστασης της εταιρείας βασικό πυρήνα και αξία μας, οπως προανέφερα. Ανατρέχουμε συνεχώς στις νεότερες εκδόσεις πιστοποιήσεων, ώστε να διασφαλίζουμε ότι ο πελάτης μας θα παραλάβει ένα προϊόν σύγχρονο και ποιοτικά άριστο. Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά κέντρα ελέγχου για την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε σύμφωνα με τα σύγχρονα παγκόσμια πρότυπα.

Ελεγχόμαστε για τις τρέχουσες διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015. Τρέφουμε σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και έχοντας συνείδηση της σημασίας που έχει η βιωσιμότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας, εφαρμόζουμε την περιβαλλοντική διαχείριση εγκαταστάσεων κατά EN ISO 14001:2015.

Την επόμενη χρονιά η εταιρεία μας θα προσθέσει δύο πάρα πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις στο ενεργητικό της, μία για την κατασκευή προϊόντων για εργαστηριακούς χώρους που δημιουργείται αυτή τη στιγμή και μία για τη διαχείριση διαδικασιών και ενεργειών. Αυτές οι δύο πιστοποιήσεις θα μας διαχωρίσουν από τους επιπλοποιούς και ξυλουργούς και θα δώσει στην εταιρεία μας τη δυνατότητα να μπορεί πλέον να ανταγωνίζεται επάξια αντίστοιχες εταιρείες της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γερμανίας που κατέχει την κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά.

Την προσεχή τριετία, θα προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά, μιας και πρόκειται να θέσουμε υποψηφιότητα για μια πιστοποίηση που δεν κατέχει καμία ελληνική εταιρεία.

Βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντικών πιστοποιήσεων μας, είναι πως όλοι οι έλεγχοι έχουν γίνει σε διαπιστευμένα κέντρα για κάθε πρότυπο. Συνεργαζόμαστε με κέντρα σε Ισπανία, Σουηδία, Αμερική και Κορέα, καθώς γνωρίζουμε πως ο έλεγχος και η πιστοποίηση είναι ό,τι πιο σημαντικό για εμάς και για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Δεν αποτελεί επιλογή για εμάς να απευθυνθούμε σ’ ένα εργαστήριο ηλεκτρολογικών ελέγχων, για να πιστοποιήσουμε την αντοχή βάρους των πάγκων εργασίας που κατασκευάζουμε, καθώς γνωρίζουμε πως το εργαστήριο αυτό δεν αποτελεί  εγκεκριμένο κέντρο για τον έλεγχο αυτό.

Πώς βλέπετε τις επιχειρηματικές εξελίξεις στον γενικότερο κλάδο της υγείας; Θεωρείτε ότι υπάρχει δυναμικό ανάπτυξης και πιθανότητες επιχειρηματικών κινήσεων, όπως συνεργασίες, εξαγορές κλπ;
Η εικόνα του κλάδου παρουσιάζεται πλέον αρκετά δυνατή και γοργά αναπτυσσόμενη. Η οικονομική κρίση χτύπησε άσχημα τον κλάδο μας, και γενικά όλο το παραγωγικό κομμάτι της χώρας. Τα τελευταία χρόνια όμως, ορθοπόδησαν όλα τα κομμάτια της παραγωγικής αλυσίδας, αργά και σταθερά. Πραγματοποιήθηκαν στρατηγικές επενδύσεις στο χώρο των Φαρμακοβιομηχανιών τόσο για τη Βιομηχανική Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), όσο και για τη Βιομηχανική Παραγωγή, τα Ερευνητικά Κέντρα, τις Φαρμακευτικές, τα Νοσοκομεία, τις Κλινικές Υγείας, έκαναν βήματα προς την ανανέωση και επέκταση των υποδομών τους.

Πριν δεκαοκτώ μήνες ήρθε αυτή η παγκόσμια πανδημία, η οποία έδειχνε ότι θα κόψει την όποια ανάπτυξη του κλάδου μας. Αντιθέτως, η πανδημία έδωσε μια πρόσθετη ώθηση γρήγορης ανάπτυξης, καθώς πολλοί από τους κλάδους που αποτελούν το πελατολόγιο μας, όπως οι Φαρμακευτικές, οι εταιρείες καλλυντικών, τα νοσοκομεία, τα ερευνητικά ιδρύματα, ακόμη και τα πανεπιστήμια, έδειξαν χαρακτήρα ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν την κοινωνία και να εφοδιάσουν τις χώρες με λύσεις για την καταπολέμηση αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Στην Ελλάδα, τα νοσοκομεία και οι φαρμακευτικές εταιρείες, ήταν δύο από τους κλάδους που χρειάστηκαν την υποστήριξή μας κατά την διάρκεια των δύο πρώτων κυμάτων. Έτσι, σε μια τόσο πρωτόγνωρη και δύσκολη περίοδο, πήραμε το ρίσκο και παραμείναμε σε λειτουργία, ώστε να είμαστε δίπλα τους και να τους προσφέρουμε τον ανάλογο εξοπλισμό που απαιτείται για την καταπολέμηση της πανδημίας. Υπάρχει μια μεγάλη δυναμική επενδύσεων στη χώρα μας και το κλίμα δείχνει αισιόδοξο για τα χρόνια που ακολουθούν όπως δείχνουν όλα τα στατιστικά και οι προβλέψεις, αλλά και η διάθεση που συναντάμε στην αγορά. Συνεργασίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη μορφή συνέργειας ώστε να δίνονται ακόμα πιο ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας και να φτάσουμε στο σημείο να ανταγωνιζόμαστε τα μεγαθήρια του εξωτερικού, σε έργα μεγάλου βεληνεκούς όπως το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, η Μονάδα Έρευνας ιών HCCL του CDC της Αμερικής, ή το Ερευνητικό Κέντρο της Roche στην Βασιλεία, έργα που θα μείνουν στην ιστορία του ερευνητικού χώρου, και στα οποία θα ήμασταν περήφανοι να συμμετέχουμε.

Ένας υπεύθυνος εργαστηρίου, ένας ιδιοκτήτης ή ένα ερευνητικό τμήμα, θέλει να εξοπλίσει ένα εργαστήριο. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος για να γίνει ορθά το εγχείρημα αυτό σε κάποια σύντομα βήματα;
Είναι ένα πολύ εύστοχο ερώτημα, καθώς αυτοί είναι κυρίως οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάμε και μπορούμε ακόμη να προσθέσουμε τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, υπεύθυνους εργοστασίων, διευθυντές παραγωγής κλπ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη βάση. Τί είναι πραγματικά το εργαστήριο; Ένας ζωντανός οργανισμός. Κρίνεται από πολλά στοιχεία, σχεδιάζεται με βάση τόσο εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς παράγοντες, και διαμορφώνεται από το περιβάλλον στο οποίο δημιουργείται.

Τα πρώτα βήματα είναι πολύ απλά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τα τετραγωνικά του χώρου που μας ενδιαφέρει ή έχουμε διαθέσιμα και ο αριθμός ερευνητών που θα εργάζεται στο εργαστήριο. Το επομενο βήμα είναι η δημιουργία επικοινωνίας, ενός διαλόγου, στον οποίο πλάθουμε ιδανικά το χώρο, αναλύουμε και διαμοιράζουμε τις ερευνητικές διεργασίες. Μόλις ωριμάσουν αυτά με τον διάλογο, προχωράμε σε πιο συγκεκριμένα κομμάτια του εργαστηρίου. Αποφασίζουμε τη διάταξη, τα υλικά και τις ελάχιστες προδιαγραφές προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες του χώρου. Έπειτα προχωράμε σε οργανικά κομμάτια του εργαστηρίου, τα μηχανολογικά, τις παροχές, τις διαδρομές και όλα όσα θα χρειαστούν για να υποστηριχθεί ο χώρος και ο αναλυτικός εξοπλισμός, ορθά και λειτουργικά. Γίνονται μικρές διορθώσεις, όπου ίσως υπάρχουν δεσμεύσεις, και βγαίνει ένας τελικός φάκελος, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πυρήνα για την εκτέλεση του έργου.

Ο δρόμος για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου είναι σχετικά μακρύς, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους χώρους μιας εταιρείας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ερευνητικά κτίρια σχεδιάζονται για να υποστηρίξουν τον πυρήνα τους, το εργαστήριο. Λόγω αυτής της φιλοσοφίας, για οτιδήποτε συμβαίνει, γίνονται μελέτες από ειδικά γραφεία με πείρα στο συγκεκριμένο χώρο.  Στην Ελλάδα, επικρατεί μια τελείως αντίθετη άποψη και οπτική καθώς θεωρείται ότι το εργαστήριο είναι ακόμη ένας απλός χώρος που πρέπει να προσαρμοστεί στο κτίριο. Σύνηθες φαινόμενο είναι, να ζητείται από τον πελάτη ή ερευνητή «αυτό που είχαμε και πριν», και οι μελέτες να γίνονται από αρχιτεκτονικά γραφεία, τα οποία έχουν στο ιστορικό τους οικίες, καταστήματα και κτιριακά συμπλέγματα γραφείων, χωρίς καμία γνώση στον τομέα των εργαστηρίων. Πρόκειται για μια πεπαλαιωμένη φιλοσοφία, και για το λόγο αυτό κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό να αλλάξει.

Είχατε αναφερθεί στο παρελθόν στη δημιουργία μιας ομάδας εντός της εταιρείας που θα παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Ποια αναγκαιότητα καλύπτει; Έχουν γίνει κάποια περαιτέρω βήματα;
Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, στην οποία προαναφέρθηκα, είχα εκφράσει παλαιότερα την σκέψη μου για τη δημιουργία μιας ομάδας στην εταιρεία μας, η οποία θα παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και σχολών όσον αφορά τα εργαστηριακά έπιπλα. Σχεδιασμός και μελέτη χώρων, ανανεωμένες προδιαγραφές και ανάγκες με βάση τον κάθε χώρο, σύγχρονες πιστοποιήσεις, ασφαλής σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και λειτουργικότητα χώρων, ορθή επένδυση κρατικών κονδυλίων. Βασικά, με αυτή τη συμβουλευτική υπηρεσία, επιδιώκουμε να εκπαιδεύσουμε τους ερευνητές, τις τεχνικές υπηρεσίες και την ελληνική κοινότητα, ώστε τα κονδύλια που επενδύονται να βοηθούν την πρόοδο και εξέλιξη των ιδρυμάτων μας, και όχι αυτά να παραμένουν σε παλαιωμένα ποιοτικά επίπεδα. Να αλλάξει πλέον η οπτική που επικρατεί, ότι το εργαστήριο είναι μια «κουζίνα».

Στην πραγματικότητα τα έπιπλα που εξοπλίζουν έναν τέτοιο χώρο είναι ειδικά και πιστοποιημένα για την ασφάλεια των ερευνητών και την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου. Θεωρώ αποτυχία της χώρας μας, εν έτει 2021, Πανεπιστήμια, Σχολές και Ερευνητικά Ιδρύματα, να προδιαγράφουν και να εξοπλίζουν εργαστηριακούς χώρους με έπιπλα προδιαγραφών του 2000 ή ακόμα και πάγκων κουζίνας, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ερευνητές και φοιτητές, αντί για σύγχρονα πιστοποιημένα εργαστηριακά προϊόντα και έπιπλα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες ενός τέτοιου χώρου. Για να δώσω ένα παράδειγμα, ισοδυναμεί με την προδιαγραφή αγοράς σήμερα ενός καινούργιο αυτοκινήτου κατασκευασμένο εν έτει 2000. Θα συμφωνήσουμε οτι η τεχνολογία έχει κάνει άλματα από τότε, και θα πρέπει τα κονδύλια που επενδύονται να συνάδουν με την σύγχρονη ανάγκη και τεχνολογία.

Πρυτάνεις, ερευνητές και τεχνικές υπηρεσίες από αρκετές σχολές και ερευνητικά ιδρύματα, μας δέχθηκαν, άκουσαν τι είχαμε να πούμε με ανοικτό μυαλό, ενημερώθηκαν και μαζί προχωράμε στο σωστό δρόμο, είτε σε απλό συμβουλευτικό έργο είτε στη μελέτη χώρων, ώστε η υλοποίηση τους να γίνει ομαλά και με σωστά βήματα.

Αρκετά όμως ήταν και αυτά που δε δέχτηκαν τη βοήθεια μας. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που γίνεται αυτό, στους οποίους δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Προσωπικά όμως θεωρώ ότι η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται επιθετικά.

Αποτελεί προσωπικό μου στόχο να προσπαθήσουμε σαν εταιρεία τα επόμενα χρόνια, αυτό να αλλάξει. Είναι μια περίοδος χρονικά, που το εργαστήριο έχει έρθει στην όψη των εξελίξεων, και ο κόσμος ακούει για αυτό συνέχεια, κυρίως λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω πολλών σημαντικών επιτευγμάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων. Αν λοιπόν διακρινόμαστε με ερευνητές που εργάζονται σε επικίνδυνα και μη ασφαλή εργαστηριακά περιβάλλοντα, σκεφτείτε τι θα μπορούσαν να επιτύχουν, εάν εργάζονταν σε ένα χώρο σχεδιασμένο και προορισμένο ώστε να μπορούν να κάνουν την ερευνά τους με ασφάλεια.

Ελπίζω λοιπόν αυτή η προσπάθεια να ευοδώσει και να εξελίξουμε την αγορά, ώστε να φτάσει επιτέλους στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής του εργαστηρίου.

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, για την Υγεία: Ανάλυση από τη ReforMed

Στις αρχές Ιουλίου ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που αφορά στην περίοδο 2022-2025. Σύμφωνα με αυτό, οι δαπάνες για την Υγεία, προβλέπονται να αυξηθούν σωρευτικά κατά 580 εκ. €, ακολουθώντας την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή της ετήσιας μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ.

Ειδικότερα, η σωρευτική αύξηση της δαπάνης σε Νοσοκομεία-ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ παρουσιάζεται στο  παραπάνω διάγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες στα Νοσοκομεία-ΠΦΥ (φάρμακο και  λοιπές κατηγορίες) αναμένεται να αυξηθούν κατά 135 εκ. € σε βάθος τετραετίας όπως αποτυπώνεται και στο επόμενο διάγραμμα. Η φαρμακευτική δαπάνη θα διαμορφωθεί στα 593 εκ. € (από τα 528 εκ. € που βρίσκεται για φέτος), ενώ η δαπάνη των λοιπών κατηγοριών στα 1.545 εκ. € (από 1.475 εκ. €  που υπολογίζεται για το 2021).

 

Αντίστοιχα, η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ (φάρμακο και λοιποί πάροχοι) αναμένεται να αυξηθεί κατά 445 εκ. € τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ειδικότερα, η φαρμακευτική δαπάνη θα διαμορφωθεί στα 2.343 εκ. € (από τα 2.088 εκ. € που υπολογίζεται για φέτος) ενώ η δαπάνη για τους λοιπούς παρόχους εκτιμάται στα 1.743 εκ. € (από τα 1.553 εκ. € που υπολογίζεται για το 2021).

Ληξιπρόθεσμα χρέη Νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι τον Ιούλιο του 2021, παρουσιάζουν αύξηση 85% σε σχέση με το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (927 εκ. € έναντι 502 εκ. €), ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (156 εκ. €  έναντι 182 εκ. €).

 

Τα 5 φρούτα που χρειάζεστε το φετινό καλοκαίρι

Στη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι σημαντικό να διατηρούμε τον οργανισμό μας καλά ενυδατωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, πίνοντας άφθονο νερό και με την κατανάλωση δροσιστικών καλοκαιρινών φρούτων τα οποία προσφέρουν ενυδάτωση, ενέργεια, αλλά και πληθώρα βιταμινών, ιχνοστοιχείων και ιδιαίτερα πολύτιμων αντιοξειδωτικών συστατικών.

 1. Καρπούζι: Πιο δροσερό, ζουμερό και γλυκό δεν υπάρχει από το καρπούζι, που είναι το κατεξοχήν φρούτο του καλοκαιριού και μπορεί κάλλιστα να αντικαταστήσει το παγωτό. Δεν αποτελεί μόνο σούπερ πηγή ενυδάτωσης, αλλά είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνες A, C, B6 και κάλιο, που ενισχύουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, υποστηρίζουν την καρδιά και την όραση, προστατεύουν έως ένα βαθμό από την ηλιακή ακτινοβολία, προλαμβάνουν τις μυϊκές κράμπες και διατηρούν την ισορροπία των υγρών στο σώμα. Καθώς το καρπούζι περιέχει αρκετά φυσικά σάκχαρα που του προσδίδουν τη γλυκιά του γεύση, θα πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο από διαβητικούς, άτομα με προβλήματα σακχάρου και γυναίκες με διαβήτη κύησης, που θα πρέπει να αναζητούν ιατρική συμβουλή και διατροφική υποστήριξη για βέλτιστο γλυκαιμικό έλεγχο.
 2. Ανανάς: Είναι πολύ πλούσιος σε βιταμίνη C και κάλιο, έχει αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην τόνωση του μεταβολισμού, πάντοτε στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής.
 3. Μάνγκο: Ο βασιλιάς των εξωτικών φρούτων, που αξίζει να εντάξετε στην καλοκαιρινή σας διατροφή, καθώς περιέχει πολύτιμες φυτικές ίνες που συμβάλλουν στον κορεσμό και την πέψη των τροφών, αλλά και 20 διαφορετικές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι οι βιταμίνες A και C, το κάλιο και η ζεαξανθίνη, η οποία προστατεύει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών, φιλτράροντας την επιβλαβή μπλε ακτινοβολία.
 4. Ακτινίδια: Κατεξοχήν πλούσια σε βιταμίνη C, αλλά και βιταμίνες Α και Β6, μαγνήσιο, ασβέστιο και σίδηρο, τα ακτινίδια συμβάλλουν στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας στο σώμα και των επιπέδων αιμοσφαιρίνης στο αίμα, βοηθούν στη διαχείριση του ευερέθιστου εντέρου αλλά και των διαταραχών ύπνου, ως συστατικό μιας κατάλληλης και ολοκληρωμένης διατροφικής υποστήριξης.
 5. Σταφύλια: Θα κάνουν την εμφάνιση τους προς το τέλος του καλοκαιριού, προσφέροντάς μας κάλιο, ασβέστιο και πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η ρεσβερατρόλη που βοηθάει στη ρύθμιση του σακχάρου και της χοληστερίνης, και συμβάλλει στην καλή υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Tips

 • Εάν ξεχνάτε να εντάξετε φρούτα στην καθημερινότητα σας, τότε στερείστε τα πολύτιμα θρεπτικά τους συστατικά και το πιθανότερο είναι πως στη θέση αυτών θα καταναλώσετε ανθυγιεινά σνακ.
 • Προσθέστε καρπούζι σε μια δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φέτα, και ανανά στην σπιτική Hawaiian pizza.
 • Προσθέστε καλοκαιρινά φρούτα στο πρωινό σας, όπως ακτινίδιο και σταφύλια.
 • Όταν ένα φρούτο από μόνο του κρίνεται “λίγο” ως σνακ λόγω χαμηλού θερμιδικού περιεχομένου ή απουσίας κορεσμού, αναβαθμίστε το θρεπτικά προσθέτοντας π.χ. ταχίνι σε μια φρουτοσαλάτα, τυρί φέτα μαζί με το καρπούζι όπως αρκετοί συνηθίζουν, ή συνδυάζοντάς το με ξηρούς καρπούς σαν σνακ, ιδανικό για την παραλία και το ταξίδι.
 • Τα smoothies φρούτων που εμπλουτίζονται με γάλα ή γιαούρτι, ταχίνι ή φυστικοβούτυρο, αποτελούν εξαιρετικές θρεπτικές επιλογές για όλους, ιδίως για μικρά παιδιά και αθλητές. Βελουτέ υφή και επιπρόσθετη θρεπτική αξία στα smoothies δίνουν η μπανάνα και το αβοκάντο. Συμβουλευτείτε τον διατροφολόγο σας για το θρεπτικό και θερμιδικό περιεχόμενο των επιλογών σας.
 • Κανένα τρόφιμο ή θρεπτικό συστατικό δεν έχει μαγικές ιδιότητες αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνηθειών διατροφής και τρόπου ζωής όπου μπορεί να δείξει έως έναν βαθμό τις ιδιότητες και την ισχύ του.

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί σε ασφαλέστερες και λιγότερο δαπανηρές κλινικές μελέτες

“H εποχή, που τα δεδομένα υγείας παράγονται μόνο εντός των δομών υγείας έχει περάσει. Οι περισσότεροι από εμάς παράγουμε συνεχώς μετρήσιμα δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία μας, είτε σκόπιμα (π.χ. μέσω των monitors φυσικής κατάστασης και του τρόπου ζωής) είτε πιο παθητικά (για παράδειγμα μέσω των αναζητήσεων στο διαδίκτυο), επεσήμανε  στο πλαίσιο του Συνεδρίου με θέμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία” που διοργάνωσε ο  Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) η κα. Ε. Κοράκη, Πρόεδρος της HACRO (Ελληνικός Σύλλογος των CROs) και Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της CORONIS Research.

Άρα, σε ένα ρητορικό ερώτημα, όπως τόνισε η ίδια, πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα δεδομένα για το υγειονομικό σύστημα, καθώς και για τα άτομα που επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν την υγεία τους, η απάντηση είναι ότι όσο σημαντικά και αν είναι αυτά τα δεδομένα θα ήταν άχρηστα αν δεν υπήρχαν οι καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν την προηγμένη επεξεργασία τους και τη μετατροπή τους σε στοιχεία, ικανά να συμβάλλουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Αναμφίβολα, κατά την ίδια, η περισσότερο διαδεδομένη τεχνολογία είναι τα wearables, που φοριούνται στο σώμα και μπορούν να «αισθανθούν» το άτομο που τα φορά ή ακόμα και το περιβάλλον του. Παρά την ολοένα αυξανόμενη χρηστική αξία των wearables, αυτό που τους δίνει ζωή και ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία είναι το Internet of Things (ΙoΤ), δηλαδή η συνδεσιμότητα των συσκευών με διάφορες εφαρμογές μέσω των οποίων οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση  στα δεδομένα.

Είναι γεγονός, όπως τόνισε η κ. Κοράκη, ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον και η πρόσβαση των φαρμακευτικών εταιρειών σε αυξανόμενες ποσότητες επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων από διάφορες πηγές, γνωστά ως δεδομένα πραγματικού κόσμου (Real World Data, RWD), έχουν αυξηθεί σημαντικά. Πηγές των RWD αποτελούν οι φάκελοι των ασθενών, τα αρχεία των ασφαλιστικών εταιρειών, οι ιατρικές απεικονίσεις, οι φορητές συσκευές, οι εφαρμογές υγείας, ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι γίνεται όμως όταν τα RWD αποτελούν ταυτοχρόνως και Big Data αναρωτήθηκε η κα. Κοράκη; Σε αυτή την περίπτωση, αποσαφήνισε ότι το «ξεκλείδωμα» μεγάλου όγκου RWD μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση προγνωστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence, AI) και άλλων τεχνολογιών. H χρήση αυτών, μπορεί όχι μόνο να επιταχύνει την κατανόηση των ασθενειών και τον εντοπισμό των κατάλληλων ασθενών για τη διεξαγωγή των κλινικών πρωτοκόλλων, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά να εξαχθούν μοτίβα πληροφοριών και να βελτιωθεί σημαντικά ο σχεδιασμός των κλινικών δοκιμών.

Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας συνδυασμός πολλών διαφορετικών τεχνολογιών, που συνεργάζονται για να επιτρέψουν στις μηχανές να αναγνωρίζουν, να κατανοούν, να ενεργούν και να μαθαίνουν με ανθρώπινα επίπεδα νοημοσύνης. Η κα. Κοράκη υπογράμμισε, ότι οι δύο βασικότερες και περισσότερο διαδεδομένες τεχνικές του AI είναι το Machine Learning και το Natural Language Processing.

Σύμφωνα με την επεξήγησή της, η μηχανική εκμάθηση (ML) είναι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί αλγόριθμους και στατιστικά μοντέλα, με σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα στους υπολογιστές να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες μέσα από την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Από την άλλη, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing ή NLP όπως συνήθως λέγεται), επιτρέπει  σε έναν υπολογιστή να “κατανοήσει” το περιεχόμενο εγγράφων και ομιλίας με βάση τα συμφραζόμενα. Η τεχνολογία μπορεί στη συνέχεια να εξαγάγει, να οργανώσει και να κατηγοριοποιήσει με ακρίβεια τις πληροφορίες που παρέχονται.

Μολονότι, όπως τόνισε η κα. Κοράκη, τα Robotic Process Automations (RCA) ανήκουν στην ίδια επιστήμη με το Artificial Intelligence, δεν πρέπει να συγχέονται. Τα εργαλεία RCA μπορούν να επεξεργαστούν και να ερμηνεύσουν μη δομημένα δεδομένα, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντικές προγνωστικές αναλύσεις.

Όλες οι τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν, υπογράμμισε στην ομιλία της η κα. Κοράκη, επιτελούν ένα σημαντικό έργο, επιτρέπουν την ενοποίηση των δεδομένων από τα διάφορα συστήματα σε μια κοινή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων, η οποία δίνει real time metrics και insights, διευκολύνοντας έτσι τη συνεχή προσαρμογή των παραμέτρων σε μια κλινική μελέτη αλλά και τη λήψη προληπτικών αποφάσεων. Κάτι, που επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό προκλήσεων ή σφαλμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία μιας κλινικής δοκιμής.

Μολονότι, όπως ανέφερε, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ακόμα ευρέως εφαρμόσιμη σε κλινικές δοκιμές, έχει τη δυνατότητα ωστόσο να μεταμορφώσει την κλινική ανάπτυξη νέων θεραπειών. Οι εφαρμογές της μάλιστα, θα οδηγήσουν σε ταχύτερες, ασφαλέστερες και σημαντικά λιγότερο δαπανηρές κλινικές μελέτες, επεσήμανε η ίδια.

Όσο μακρινά και αν ακούγονται κάποια από αυτά, υπάρχουν ήδη αρκετά παραδείγματα εταιρειών γύρω μας, που δείχνουν ότι οι λύσεις αυτές ήδη δοκιμάζονται. Μερικά από αυτά, κατά την κα. Κοράκη είναι ότι:

Η Novartis μαζί με την Quantum Black, γνωστή εταιρεία συλλογής δεδομένων στους αγώνες της Formula 1, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα της για να αναλύουν τα δεδομένα 550 κλινικών μελετών που διενεργούσε σε εκείνο το χρονικό σημείο η Novartis, με σκοπό να προβλέψουν πιθανά προβλήματα στην εκτέλεση μελλοντικών κλινικών μελετών, πριν αυτά ακόμα προκύψουν.

Η Abbvie σε συνεργασία με τη Philips, χρησιμοποίησαν το Actigraphy ρολόι της Philips σε κλινική έρευνα, με σκοπό να μετρούν την ποιότητα του ύπνου καθώς και τα «περιστατικά» κνησμού των συμμετεχόντων στη μελέτη, σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα.

Η αδερφή εταιρεία της Google, Verily, κατέληξε σε συνεργασία με τις Pfizer, Sanofi, Novartis, Otsuka, καθώς και δύο πανεπιστήμια (Duke και Stanford) ώστε με τη χρήση της πλατφόρμας της Verily να καθορίσουν το baseline ανθρώπινης υγείας μέσα από τη συλλογή δεδομένων από 10.000 συμμετέχοντες σε 4 χρόνια.

Η Janssen σε συνεργασία με την Apple, πραγματοποίησε κλινική μελέτη χρησιμοποιώντας το apple watch με σκοπό να βελτιώσει την πρόωρη διάγνωση και τα αποτελέσματα της κολπικής μαρμαρυγής, ενώ η μητρική Johnson & Johnson έκανε μια εντελώς virtual μελέτη για να δει αν το apple watch σε συνδυασμό με ένα iphone application θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο ισχαιμικού επεισοδίου.

Τον Φεβρουάριο του 2020, το clinicaltrials.gov  έδειχνε πως περίπου  ~460 μελέτες με wearables ήταν υπό εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με κάποια έρευνα της Intel εκτιμάται πως περίπου το 70% των κλινικών μελετών θα ενσωματώσουν κάποιο wearable μέχρι το 2025.

Σίγουρα, αναγνώρισε η πρόεδρος της HACRO κα. Κοράκη, υπάρχει μεγάλη απόσταση μέχρι την καθολική υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Όμως, η προηγούμενη χρονιά απέδειξε πως με τα κατάλληλα κίνητρα μπορούν και θα γίνουν τεράστια βήματα σε πολύ σύντομο χρόνο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος HACRO, Τ: 210 8778000 Κ: 6978182548, E: president@hacro.gr

Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (virtual/augmented reality) στη χειρουργική του ώμου

H εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε και άλλαξε δραματικά την λειτουργία πολλών επαγγελματικών κλάδων. Ένας από αυτούς είναι και ο τομέας της υγείας και μάλιστα ο κλάδος της χειρουργικής όπως επισημαίνει ο Αχιλλέας Μπουτσιάδης MD, PhD, Χειρουργός Ώμου και Γόνατος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, επιμελητής 401 ΓΣΝΑ Αθηνών, υπεύθυνος έρευνας Centre OstéoArticulaire des Cèdres, Grenoble, France, μέλος του Institute Grenoblois d’ ‘Epaule και συνεργάτης της ΒιοΚλινικής Αθηνών του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Όπως εξηγεί ο γιατρός τα δια ζώσης σεμινάρια με πρακτική άσκηση επάνω σε πτωματικά ή «πλαστικά» παρασκευάσματα έχει ουσιαστικά διακοπεί. Επιπλέον η χειρουργική εκπαίδευση ειδικευομένων και νέων γιατρών παγκοσμίως έχει μειωθεί δραστικά. Ενώ, η τεχνολογία και μάλιστα η εξ αποστάσεως συνεργασία προσπαθεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ανάπτυξη του τομέα της χειρουργικής- ορθοπαιδικής. Σύμφωνα με τον Δρ. Μπουτσιάδη, η Επαυξημένη (augmented reality) και η Εικονική Πραγματικότητα (virtualreality) χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια στην βιομηχανία των βίντεο-παιχνιδιών και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τοποθετώντας τον χρήστη σε ένα εικονικό περιβάλλον.

Στην Ορθοπαιδική και συγκεκριμένα στην χειρουργική του Ώμου η χρήση εφαρμογών που βασίζονται στην επαυξημένη και στην εικονική πραγματικότητα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Τέτοιες εφαρμογές, όπως λέει, χρησιμοποιούνται στο ειδικό τμήμα Χειρουργικής Ώμου στη Βιοκλινική Αθηνών του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Είναι κατανοητό πως ο κάθε ασθενής αποτελεί μια ειδική περίπτωση. Ο τρισδιάστατος προεγχειρητικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση των αλλοιώσεων της άρθρωσης του ώμου είναι πλέον απαραίτητα προεγχειρητικά βήματα.

Χρησιμοποιώντας τις απεικονιστικές εξετάσεις του ασθενή (αξονική και μαγνητική τομογραφία), έχουμε τη δυνατότητα να “πραγματοποιήσουμε” το χειρουργείο του ασθενή εικονικά στον υπολογιστή πριν την οποιαδήποτε αληθή χειρουργική επέμβαση. Ο χειρουργός κατανοεί με ακρίβεια την πάθηση του ασθενή και σχεδιάζει τα χειρουργικά βήματα. Αποφασίζονται από πριν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα το είδος του χειρουργείου, ο ακριβής τύπος ακόμη και το μέγεθος μιας αρθροπλαστικής ώμου. Μπορεί ακόμη και να προβλεφθεί το χειρουργικό αποτέλεσμα και το εύρος κίνησης της άρθρωσης του ώμου.

Στον ίδιο χρόνο μπορούν να εκτυπωθούν τρισδιάστατα συγκεκριμένα και εξατομικευμένα εργαλεία ώστε να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια το χειρουργείο που σχεδιάστηκε και ήδη «πραγματοποιήθηκε» εικονικά για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Στη σημερινή εποχή ο χειρουργός μπορεί στη διάρκεια της επέμβασης να χρησιμοποιήσει «γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας» (Augmented Reality). Όπως σε «σενάριο επιστημονικής φαντασίας», απλά κουνώντας το δάκτυλο στον αέρα ο χειρουργός έχει μπροστά του σε πραγματικό χρόνο (real time) την επέμβαση που πραγματοποίησε «εχθές» στον υπολογιστή του ενώ παράλληλα πραγματοποιεί την αληθή επέμβαση. Μάλιστα μπορεί να έχει ζωντανή σύνδεση και βοήθεια από άλλο συνάδελφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η τεχνολογική παρέμβαση δεν σταματά εδώ. Στη χειρουργική αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον και «πλοηγός»-navigation που λειτουργεί είτε με υπέρυθρες είτε με GPS. Με τον τρόπο αυτό, σε παράλληλες οθόνες υψηλής ανάλυσης, επαληθεύεται εάν ο γιατρός επαναλαμβάνει ακριβώς βήμα προς βήμα την επέμβαση που σχεδίασε και πραγματοποίησε την προηγούμενη ημέρα εικονικά. Με τις μεθόδους αυτές γίνεται κατανοητό πως τόσο ο χρόνος της επέμβασης όσο και οι επιπλοκές μειώνονται σημαντικά. Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντική στην εποχή της πανδημίας COVID-19 είναι η μείωση της άμεσης σωματικής επαφής με τον ασθενή. Η εικονική λοιπόν πραγματοποίηση του χειρουργείου δεν απαιτεί την παρουσία του, ενώ η γρηγορότερη και ακριβέστερη χειρουργική επέμβαση μπορεί να μειώσει το χρόνο νοσηλείας του (χειρουργείο ημέρας). Τέλος η εκπαίδευση των νεότερων συναδέλφων αποτελεί την επένδυσή μας για το μέλλον παρά την έξαρση της πανδημίας (COVID-19). Νέοι γιατροί και ειδικευόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκπαιδεύονται σε εικονικό περιβάλλον αυξάνοντας την ασφάλεια απέναντι στον ασθενή.

 

 

Η νηστεία στην υπηρεσία της υγείας

 

Ιωάννα Αδαμίδου MS, RD, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος & Βιολόγος Υπεύθυνη Bioiatriki+ Nutrition, Θεσσαλονίκη, Επιστημονική Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

 

Η θεληματική αποχή από ορισμένες ομάδες τροφών έχει συνήθως θρησκευτικό χαρακτήρα, εκτός απ’ αυτήν που γίνεται αποκλειστικά για λόγους υγείας ή με την πρόθεση “αποτοξίνωσης” του οργανισμού. Κατά την ορθόδοξη πίστη, η νηστεία προετοιμάζει τον χριστιανό πνευματικά, τον οδηγεί σε μια περισυλλογή και συνάμα σε μια ανάταση πνευματική, και του παρέχει τη δυνατότητα να κυριαρχεί των άτακτων επιθυμιών και να κυβερνά τα ατίθασα πάθη. Οι πιστοί ωστόσο οφείλουν να δώσουν στο σώμα τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και βέλτιστη λειτουργία του, έστω κι αν στερούνται κάποιων τροφών λόγω νηστείας.

 

Οι συστάσεις της νηστείας μοιάζουν αρκετά με αυτές της Μεσογειακής διατροφής, ενός από τους υγιεινότερους τύπους διατροφής στον κόσμο. Συγκεκριμένα στη νηστεία του Πάσχα το κρέας, το ψάρι, τα αυγά και για τους περισσότερους και τα γαλακτοκομικά είναι “εκτός μάχης”, ενώ το ψάρι καταναλώνεται μόνο την 25η Μαρτίου. Συνεπώς, είναι μια καλή ευκαιρία να παραδώσετε την σκυτάλη σε ορισμένες τροφές που πιθανώς είχαν ως επί το πλείστον παραγκωνιστεί έως τώρα, αναπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες σας σε βασικά θρεπτικά συστατικά. Μπορείτε λοιπόν να εισάγετε στο διαιτολόγιό σας:

 

 • Οστρακοειδή και θαλασσινά, όπως μύδια, καλαμαράκια, γαρίδες και αστακό, με αξιόλογη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες αλλά και ψευδάργυρο που σχετίζεται άμεσα με την καλή υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος.
 • Ψάρι την 25η Μαρτίου, το οποίο αποτελεί μια έξοχη πηγή πρωτεΐνης εναλλακτική του κρέατος, με αξιόλογη περιεκτικότητα στα φιλικά προς την καρδιά ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, σε αντίθεση με τα κορεσμένα λιπαρά του κρέατος. Μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ω3 έχουν τα λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός, σαρδέλα, σκουμπρί, τόνος, μπακαλιάρος, πέστροφα, γαύρος), τα οποία είναι επιπλέον πλούσια σε βιταμίνη D, βιταμίνη που συντελεί στην απορρόφηση, εναπόθεση και διατήρηση του ασβεστίου στα οστά, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης.
 • Όσπρια, όπως φασόλια, φακές, ρεβίθια και φάβα, τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνη Β12 και σίδηρο, και συνεπώς επίσης αναπληρώνουν άψογα την απουσία του κρέατος, ειδικά σε συνδυασμό με ρύζι.
 • Ξηρούς καρπούς και σπόρους, που εμπεριέχουν πρωτεΐνες, ασβέστιο, αλλά και τα φιλικά προς την καρδιά μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.
 • Προϊόντα ολικής αλέσεως, οι φυτικές ίνες των οποίων δημιουργούν γρηγορότερο και ευκολότερο κορεσμό, και συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου και στη ρύθμιση της γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα.
 • Σόγια, πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, οι οποίες συναγωνίζονται αυτές του κρέατος.
 • Μπάρες δημητριακών με βρώμη και σπόρους, δίχως ζάχαρη, ως γρήγορο πρωινό ή σνακ πλούσιο σε φυτικές ίνες για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και του εντέρου.
 • Άφθονα φρούτα και λαχανικά, σε διάφορους χρωματικούς και γευστικούς συνδυασμούς, που θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού λόγω της ποικιλίας των αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχουν. Την παράσταση “κλέβουν” τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, το μαρούλι και η ρόκα, αλλά και το μπρόκολο. Όσον αφορά στα φρούτα, επωφεληθείτε από τις φυτικές ίνες που προσφέρει ολόκληρο το φρούτο με τη φλούδα του (εφόσον αυτή τρώγεται) ή στο μπλέντερ, έναντι του έτοιμου συσκευασμένου χυμού στον οποίο συχνά προστίθεται και ζάχαρη.

 

Η νηστεία συνάμα αποτελεί μια προσπάθεια για εγκράτεια και από πλευράς ποσότητας. Καλό είναι να είστε προσεκτικοί με τα λιπαρά όπως το βούτυρο και το ελαιόλαδο, αλλά και τους υδατάνθρακες όπως το ψωμί, τα μακαρόνια και τις πατάτες, η υπερβολική κατανάλωση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε απουσία κορεσμού και αύξηση βάρους ακόμη και στην περίοδο της νηστείας.

Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε προς το Πάσχα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως μπορούμε να έχουμε ποιότητα διατροφής και ζωής κατά τη διάρκεια της νηστείας, δίχως να στερηθούμε τα συστατικά, τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

 

 

 

Πηγές:

 • Από την Σοφίαν των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/νίκη, Τεύχος 72-73, 1998.
 • Adamidou J., Bell-Wilson J.A. (2006), Iron Deficiency Anemia and Exercise. IDEA Fitness Journal.
 • Wardlaw G.M., Hampl J.S., DiSilvestro R.A. (2004), Perspectives in Nutrition. McGraw-Hill. 6th