Στέλιος Κυμπουρόπουλος: Προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής των ασθενών με σπάνιες παθήσεις

«Οι σπάνιοι ασθενείς είμαστε και άνθρωποι και οι ιατρικές ανάγκες είναι μόνο ένα κομμάτι της ζωής μας, θέλουμε να εξασφαλίσουμε και μια αξιοπρεπή διαβίωση», δήλωσε ο ευρωβουλευτής-ψυχίατρος Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ανοίγοντας τη χθεσινή δεύτερη μέρα του συνεδρίου για τις Σπάνιες Παθήσεις. Πρέπει να προστατευθεί το δικαίωμα στη ζωή και στη συμμετοχή των ασθενών με αναπηρία και ελπίζω ο παράγοντας της ποιότητας της ζωής να αποτελέσει προτεραιότητα στη χάραξη πολιτικών στο μέλλον δήλωσε ο κ. Κυμπουρόπουλος. Παράλληλα, τόνισε την γεωγραφική ανομοιογένεια από χώρα σε χώρα όσον αφορά την περίθαλψη των ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις  που καλεί για πρωτοβουλίες για ισότιμο επίπεδο περίθαλψης σε κάθε κράτος-μέλος. Σε αυτό το πλαίσιο, ετέθη και από ευρωβουλευτές ερώτηση για την ανάγκη ύπαρξης ελάχιστης λίστας Σπάνιων Παθήσεων για νεογνικούς ελέγχους σε κάθε κράτος.

Η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στέλλα Κυριακίδου, απάντησε πως αυτό είναι το πνεύμα της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για την Υγεία. Ωστόσο η διενέργεια νεογνικών ελέγχων παραμένει στην ευχέρεια του κάθε κράτους τόνισε ο κ. Κυμπουρόπουλος. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και υπηρεσιών που θα προστατεύουν τα παιδιά με αναπηρίες σε κάθε κράτος καθώς όπως ανέφερε όταν σε ένα κράτος δεν υπάρχει καμία υποστήριξη, η αναπηρία γίνεται ένας Γολγοθάς που ασθενείς και φροντιστές αδυνατούν να ανέβουν. Η διαδικασία εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας είναι απαραίτητη για να μπορούμε να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Υγείας, υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής.

Ολύμπιος Παπαδημητρίου: Προτεραιότητα για τη βιομηχανία η έρευνα για τις σπάνιες παθήσεις

Με το μήνυμα «Κάποιες ασθένειες είναι σπάνιες, αλλά η θεραπεία τους δεν θα έπρεπε να είναι» (Some diseases are rare. Treαting them should not be), ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου, εξέφρασε το πνεύμα και την κατεύθυνση της Βιομηχανίας όσον αφορά τις Σπάνιες Παθήσεις, χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της δεύτερης μέρας του συνεδρίου για τις Σπάνιες Παθήσεις. Υπογράμμισε ότι γα το 95% των Σπάνιων Παθήσεων δεν υπάρχει ακόμα θεραπεία, γεγονός που τις καθιστά μείζον ζήτημα δημόσιας Υγείας. Ωστόσο, τόνισε την αξιοσημείωτη πρόοδο στον τομέα των ορφανών φαρμάκων, αναφέροντας ότι ενώ το 2000 τα ορφανά φάρμακα αριθμούσαν μόλις 8, σήμερα είναι 180. Παράλληλα, μεταξύ του 2006 και του 2016, οι κλινικές έρευνες στον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν κατά 88%. Η  ανάπτυξη και κυκλοφορία ορφανών φαρμάκων από τις φαρμακοβιομηχανίες, προϋποθέτει δύο πράγματα σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ: την ύπαρξη νομοθετημένων διαδικασιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση  καθώς και τις κατάλληλες πολιτικές τιμολόγησης και αποζημίωσης από την κάθε κυβέρνηση.

Υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα οι κυβερνήσεις να βρουν τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας στον τομέα των ορφανών φαρμάκων. Κλείνοντας ο κ. Παπαδημητρίου  ανέφερε ότι ο ΣΦΕΕ στηρίζει το κάλεσμα για πρωτοβουλίες συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη, που προέκυψε από το τελευταίο EU HEALTH Summit, τονίζοντας την ανάγκη να πάρει μέρος σε αυτές τις πρωτοβουλίες και η Ελλάδα.

Χρήστος Δάκας: Είναι τα συστήματα υγείας έτοιμα για ΑΤΜΡs;

Είναι οι επιτροπές Αξιολόγησης και Αποζημίωσης, τα Aσφαλιστικά Tαμεία και τα Συστήματα Υγείας, έτοιμα για τα Προϊόντα Προηγμένης θεραπείας (ATMPs); Με αυτό το καίριο ερώτημα ξεκίνησε την παρουσίαση του ο Χρήστος Δάκας, Executive Director, Country Manager Greece, Cyprus & Malta Novartis Gene Therapies Switzerland GmbH, τονίζοντας το γεγονός ότι ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης προετοιμάζεται πυρετωδώς να εγκρίνει εκατοντάδες νέες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα εφάπαξ γονιδιακές θεραπείες.

Οι ρυθμιστικές αρχές ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο  έχουν ήδη προσαρμόσει τις διαδικασίες τους και τις επιτροπές των εμπειρογνωμόνων τους έτσι ώστε να διασφαλίσουν την κατάλληλη αξιολόγηση και την ταχεία έγκριση των ATMPs. Σε εθνικό επίπεδο όμως οι περισσότεροι φορείς της Αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας καθώς και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι πληρωτές,  δεν έχουν θεσπίσει ακόμα ειδικούς μηχανισμούς ώστε να αποτυπώσουν τα πλήρη οφέλη από μία τέτοια προηγμένη θεραπεία. Η αξιολόγηση και η χρηματοδότηση των θεραπειών αυτών σε σχέση με τις συμβατικές θεραπείες διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία. Υπάρχει έλλειψη των κατάλληλων εργαλείων ώστε να αξιολογηθούν προϊόντα με  εφάπαξ χορήγηση αλλά με μακροπρόθεσμο, πολλές φορές δια βίου,  όφελος.  Τα μοντέλα κόστους – αποτελεσματικότητας παράγουν QALY  που αμφισβητούνται από τους πληρωτές, ενώ το υψηλό αρχικό κόστος > $ 1Μ / ασθενή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους ετήσιους προϋπολογισμούς των συστημάτων υγείας. Τέλος τα συγκριτικά δεδομένα που ζητούνται συνήθως από τους φορείς HTA για τις συμβατικές θεραπείες δεν είναι πάντα διαθέσιμα από πολλά ATMPs λόγω της φύσης των σπάνιων παθήσεων στις οποίες απευθύνονται.

Επίσης ο κ. Δάκας παρουσίασε μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης στο μέλλον σε ολόκληρη την Ευρώπη από την πρωτοβουλία Alliance for Regenerative Medicine: Γρήγορη υιοθέτηση νέων μοντέλων χρηματοδότησης/ πληρωμών, ειδικός προϋπολογισμός/ κεφάλαια για τα προϊόντα ATMPs, βελτιωμένες μέθοδοι αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, με τη χρήση RWE, ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για τη συλλογή και τη χρήση RWE υψηλής ποιότητας, αυξημένη χρηματοδότηση από την ΕΕ και ευκαιρίες για έγκαιρο διάλογο μεταξύ των παραγωγών και των πληρωτών των ATMPs,  και ανάπτυξη πανευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής πρόσβασης των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Κλείνοντας την ομιλία του κατέληξε α) στην ανάγκη συνεργασίας με τον EMA και τους εθνικούς πληρωτές, όπου είναι δυνατόν, για τη βελτίωση της πρόσβασης στα ATMPs  β) στην διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών: φαρμακευτικές εταιρείες, εθνικοί πληρωτές και ρυθμιστικές αρχές και τέλος γ) μια ταυτόχρονη διαδικασία κλινικής και οικονομικής αξιολόγησης μπορεί να είναι χρήσιμη για την επίσπευση της πρόσβασης των ασθενών.

Δ. Πανταζής: Ανάπτυξη επιδημιολογικής πλατφόρμας σπανίων παθήσεων

Την ανάγκη ανάπτυξης Εθνικού Σχεδίου για τις σπάνιες παθήσεις , ώστε να γίνουν πλέον «ορατές» από την Πολιτεία, καθώς και την ανάγκη χαρτογράφησης των παθήσεων που παρατηρούνται στην χώρα μας από το ΕΣΥ, με ανάπτυξη μιας επιδημιολογικής πλατφόρμας σπανίων παθήσεων που να περιλαμβάνει Μητρώα Ασθενών για την ενημέρωση και των επαγγελματιών υγείας, τόνισε ο Δημήτρης Πανταζής, πρόεδρος του ΙΦΕΤ. Ανέφερε ότι γίνονται 587 συνολικά κλινικές δοκιμές διαφόρων φάσεων, σε προηγμένες θεραπείες για τις σπάνιες παθήσεις αυτή τη στιγμή. Λόγω  των διαφορών στη νομοθεσία η ταχύτητα πρόσβασης σε ορφανά φάρμακα δεν είναι ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Πανταζής τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για τα ορφανά φάρμακα, η οποία όμως θα μπορεί να είναι βιώσιμη και στο εγγύς και στο απώτερο μέλλον. Τα θέματα που αφορούν την χάραξη πολιτικής είναι ο προσδιορισμός του ορφανού φαρμάκου, η τιμολογιακή πολιτική, τα κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών, καθώς και τα κίνητρα που ενθαρρύνουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά. Τόνισε επίσης ότι ως χώρα χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο που να περιλαμβάνει αρχές και κανόνες που θα διέπουν το ΗΤΑ, την αποζημίωση και την πρόσβαση για ορφανά φάρμακα. Όπως είπε, χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα αποφάσεων, στο οποίο διάφοροι stakeholders αλληλοεπιδρούν στην λήψη αποφάσεων και την επιβολή κανόνων σε αυτό τον συγκεκριμένο χώρο πολιτικής για την υγεία. Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πανταζής ανέφερε ότι τα ορφανά φάρμακα δεν γίνεται να εμπίπτουν στο clawback.

Λαμπρινή Παπαγεωργίου: Κατάλληλα πλαίσια πολιτικής

Στην ανάγκη αντιμετώπισης της πρόσβασης των ασθενών με σπάνιες παθήσεις σε καινοτόμες θεραπείες με μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση αναφέρθηκε η κα Λαμπρινή Παπαγεωργίου, Global Access Policy Leader – Rare Diseases, Roche, στο πλαίσιο της ομιλίας της με κυρίαρχο μήνυμα:  Η πρόοδος και οι πρωτοποριακές ανακαλύψεις έχουν νόημα μόνο όταν φτάνουν στους ανθρώπους που τις χρειάζονται. Όπως τόνισε, θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι τώρα είναι η στιγμή για δράση και να ακολουθήσουμε μια σειρά από βήματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στο στόχο μας, δηλαδή στην ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών.

Αναλυτικότερα αναφέρθηκε στην ανάγκη να εφαρμοστούν τα  κατάλληλα  πλαίσια πολιτικής,  δίνοντας προτεραιότητα στις  επενδύσεις, στη σχεδίαση νέων καινοτόμων  μοντέλων χρηματοδότησης, στις διαγνωστικές εξετάσεις / screening αλλά και στη συλλογή δεδομένων  από τα μητρώα ασθενών.

Τέλος τόνισε τη σημασία των εθνικών σχεδίων και πολιτικών με στόχο τη μόχλευση της δυναμικής και του συντονισμού της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ασθενών σε τοπικό επίπεδο με συγκεκριμένες λύσεις και αποτελέσματα, όλοι μαζί σε ισχυρές συνεργασίες.

 

Γιάννης Σωτηρίου: Εστίαση στην εξατομικευμένη περίθαλψη

Στο σημαντικό ρόλο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) στην κάλυψη των αναγκών σε φάρμακα των ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις καθώς είναι ο αρμόδιος  φορέας για την εισαγωγή ορφανών φαρμάκων στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ, Γιάννης Σωτηρίου, στο χθεσινό συνέδριο για τις Σπάνιες Παθήσεις. «Στον ΙΦΕΤ ξέρουμε καλύτερα από οπουδήποτε αλλού τις προκλήσεις όσον αφορά τα logistics  στον τομέα των ορφανών φαρμάκων καθώς και τις δυσκολίες στην πρόσβαση των ασθενών σε αυτά», ανέφερε ο κ. Σωτηρίου προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός προσπαθεί να βρει τρόπους για να πει στους ασθενείς με Σπάνιες Παθήσεις πως το γεγονός ότι η ασθένειά τους είναι σπάνια δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη και να τους προσφέρει απαντήσεις και ελπίδα. Ο ρυθμός αύξησης της καινοτομίας για τις Σπάνιες Παθήσεις τα τελευταία χρόνια επιταχύνεται συνεχώς, δήλωσε ο κ. Σωτηρίου, και παρακολουθώντας τις εξελίξεις  σε αυτό τον τομέα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην εξατομικευμένη φροντίδα αυτών των ασθενών , κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ.

Αποστολία Ποιμενίδου: Προτεραιότητα στην εναρμόνιση των διαδικασιών των κλινικών μελετών

Η ουσιαστική συμβολή των γονιδιακών θεραπειών στην αντιμετώπιση των σπάνιων παθήσεων και οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν, ήταν το θέμα της ομιλίας της Αποστολίας Ποιμενίδου, Medical Advisor, Rare Diseases Greece-Cyprus-Malta Pfizer Hellas. Η Α. Ποιμενίδου αναφέρθηκε αναλυτικά στις αιτίες των γενετικών διαταραχών και στην ανεκπλήρωτη ανάγκη που υπάρχει για θεραπείες που να αντιμετωπίζουν τις σπάνιες γενετικές ασθένειες. Περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας των νέων γονιδιακών θεραπειών με τις οποίες πλέον υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την υποκείμενη αιτία της ασθένειας. Οι γονιδιακές θεραπείες όμως συνοδεύονται από αρκετές προκλήσεις, όπως η  επιλεξιμότητα του κατάλληλου ασθενούς, η ανάγκη μακροπρόθεσμης παρακολούθησης αλλά και από πολλές συζητήσεις γύρω από τη διάρκεια  και διατηρησιμότητα της αποτελεσματικότητας που προσφέρουν. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία των Real World Evidence που θα πρέπει να συλλέγονται και να συμπληρώνουν τις κλινικές δοκιμές με έμφαση στο κόστος που απαιτείται, στην ευθύνη της συλλογής των δεδομένων / μητρώων, και στην πρόσβαση σε αυτά. Η ετοιμότητα των κέντρων για την εφαρμογή μιας γονιδιακής θεραπείας είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και επομένως θα πρέπει να εστιάσουμε στον σχεδιασμό των κατάλληλων διαδικασιών και στην κατάλληλη και πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό αυτών των θεραπειών.

Παρουσίασε τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν οι γονιδιακές θεραπείες σε όλους τους εμπλεκόμενους: α) στους ασθενείς μειώνοντας την κλινική επιβάρυνση της νόσου, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους και ενδεχομένως αυξάνοντας και το προσδόκιμο επιβίωσης, β) στους συγγενείς και στους φροντιστές των ασθενών μειώνοντας το συναισθηματικό/σωματικό  φόρτο, προσφέροντας τη δυνατότητα επιστροφής στην εργασία και τη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων, γ) στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μέσω της μείωσης της συνεχιζόμενης θεραπείας, των επιπλοκών που σχετίζονται με τις ασθένειες αυτές  και της μείωσης της χρήσης των υγειονομικών υπηρεσιών και τέλος δ) για την κοινωνία, αφού η γονιδιακή θεραπεία θα μπορούσε να επιτρέψει στους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο, υγιέστερα και πιο παραγωγικά, συμβάλλοντας στην οικονομία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε πρότεινε ως προτεραιότητα την εναρμόνιση των διαδικασιών των κλινικών μελετών μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, καθώς και τη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η γρηγορότερη έγκριση των γονιδιακών θεραπειών και η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε αυτές.

Περσεφόνη Αυγουστίδου-Σαββοπούλου: Προτεραιότητα στους εμβολιασμούς για την covid-19 στους φροντιστές των ατόμων με σπάνιες παθήσεις

Στην επίδραση που είχε η πανδημία του κορονοιού στην περίθαλψη των ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις αναφέρθηκε στην ομιλία της στο συνέδριο για τις Σπάνιες παθήσεις η Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα «Κρίκος Ζωής», Περσεφόνη Αυγουστίδου-Σαββοπούλου. Σύμφωνα με στοιχεία από την EURORDIS, το 71% των ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις, βίωσε ως πολύ απειλητική για τη ζωή τους  τη λοίμωξη COVID-19 , ενώ η περίθαλψη για το 83% των ασθενών διαταράχθηκε η διακόπηκε στην περίοδο της πανδημίας (διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες αποκατάστασης, ιατρικές θεραπείες, χειρουργεία και μεταμοσχεύσεις, ιατρικά ραντεβού). Την ίδια περίοδο, η νοσοκομειακή περίθαλψη για τους ασθενείς με Σπάνιες παθήσεις έγινε πηγή άγχους εξ’αιτίας του κινδύνου της μετάδοσης της λοίμωξης ενώ σε κάποιες περιπτώσεις και η πρόσβαση σε αυτήν ήταν δύσκολη.

Παράλληλα, οι ασθενείς βίωσαν συναισθήματα άγχους, αβεβαιότητας και απελπισίας, καθώς και πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη. Ωστόσο υπήρξαν και θετικές επιπτώσεις από την πανδημία, όπως η εξοικείωση με την τηλεϊατρική και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση όπως και η ενίσχυση των δεσμών με οικογένεια, φίλους και γείτονες. Σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, η κ. Αυγουστίδου,  ανέφερε ότι προκαλούν αισιοδοξία στην κοινότητα των ασθενών με σπάνιες παθήσεις, ωστόσο όπως τόνισε πρέπει να υπάρξει προτεραιότητα για τους φροντιστές των ατόμων με Σπάνιες Παθήσεις, δεδομένου ότι το 70% των εν λόγω ασθενών είναι παιδιά και ως γνωστό για τα παιδιά δεν υπάρχουν εμβόλια.

 

Ιωάννης Μαργαρός: Ανάγκη μείωσης του «χάσματος» στα ορφανά φάρμακα

Οι δυσκολίες στην έρευνα και ανάπτυξη ορφανών φαρμάκων αποτελούν μέχρι  σήμερα το «μεγάλο αγκάθι» διότι ακόμα υπάρχει έλλειψη κινήτρων σε πολλές χώρες για τις εταιρείες, τόνισε ο Ιωάννης Μαργαρός, PhD, MSc, Access & Value Demonstration Lead Greece/Cyprus/Malta, TAKEDA. Τα κανονιστικά πρότυπα για έρευνα και ανάπτυξη για ένα ορφανό φάρμακο είναι εξίσου υψηλά (κι ακόμη υψηλότερα) για τα ορφανά φάρμακα δεδομένου ότι τα ορφανά φάρμακα «κερδίζουν» περισσότερες «κανονιστικές μάχες» για την άδεια κυκλοφορίας. Πληρούν εκ προοιμίου σημαντικά κριτήρια όπως είναι της ανεκπλήρωτης ανάγκης σπάνιων ασθενειών καθώς και η προστιθέμενη αξία των ορφανών φαρμάκων. Η ΕΕ ενθαρρύνει την Ε & Α για τα φάρμακα των σπάνιων ασθενειών, όμως το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι πολιτικές για τα ορφανά φάρμακα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τι γίνεται με την πρόσβαση των ασθενών. Επίσης, η βιωσιμότητα των ορφανών φαρμάκων και η πρόσβαση των ασθενών δεν είναι μόνο ευθύνη του EMA, αλλά πρέπει να υπάρχει μέριμνα και από τα κράτη μέλη. Στην Ελλάδα, τόνισε, υπάρχουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βιώσιμες εκπτώσεις για τα ορφανά φάρμακα, ενώ πρόσθεσε ότι η διαπραγμάτευση δεν πρέπει να λειτουργεί ως το κυρίαρχο μέτρο συγκράτησης της υπέρβασης του ανεπαρκούς προϋπολογισμού. Τέλος, ανέφερε ότι η έλλειψη των registries αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την πρόσβασή των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στις θεραπείες.

Κυστική Ίνωση: Οδύσσεια για ένα φάρμακο

Το 95% των ασθενών βιώνει πραγματικά μια Οδύσσεια για να μπει σε θεραπεία ή να βρει θεραπεία, δήλωσε ο Δημήτρης Κοντοπίδης στην ομιλία του στο συνέδριο. Ανέφερε ότι η άμεση πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες είναι σημαντική, όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη έγκριση του φαρμάκου και φυσικά η αποζημίωση. Όπως είπε, το ταξίδι της καινοτόμου θεραπείας γίνεται σε 6 στάδια:    Κλινική μελέτη, έγκριση, τιμολόγηση, επιτροπή ΗΤΑ, διαπραγμάτευση, αποζημίωση, έγκριση αποζημίωσης σε 180 ημέρες από την ημέρα της αίτησης. Ωστόσο, μπορεί το παραπάνω δαιδαλώδες σύστημα να συνεχίσει να ισχύει ακόμα και όταν ο ασθενής κινδυνεύει να πεθάνει; Η πίεση από την πλευρά των συλλόγων ασθενών μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σύμφωνα με τον Δ. Κοντοπίδη, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία από την επιτυχημένη προσπάθεια για την έναρξη χορήγησης της καινοτόμου θεραπείας σε 30 ασθενείς με κυστική ίνωση στη χώρα μας, μέσω του προγράμματος ατομικής πρώιμης πρόσβασης που εξασφάλισε το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, έπειτα από διαπραγμάτευση με τη φαρμακευτική εταιρεία.