Ελλάδα: 35,6 % των επαγγελματιών υγείας δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν

 

Τις πρώτες 10 μέρες του Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας Avedis Donabedian (https://eiqsh.eu/) μεγάλη πολυκεντρική διαδικτυακή έρευνα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την αξιολόγηση της πρόθεσης των επαγγελματιών υγείας να εμβολιαστούν κατά της λοίμωξης COVID-19. Χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο με τη χρήση του Google Forms. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν μόλις χθες στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Human Vaccines & Immunotherapeutics.

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.238 επαγγελματίες υγείας (1.220 ήτοι 54.5% από την Κύπρο και 1.018 από την Ελλάδα). Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν οι φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής λόγω της περιορισμένου δείγματος.

Το συνολικό ποσοστό των επαγγελματιών υγείας που δήλωσαν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν ήταν 48,3% (64,4% στην Ελλάδα και 34,9% στην Κύπρο). Από αυτούς για την Ελλάδα τα ποσοστά για τους ιατρούς ήταν 81,5%, για τους νοσηλευτές 56,7%, για το λοιπό επιστημονικό προσωπικό 62,7%, για το υποστηρικτικό προσωπικό 25% και για τους διοικητικούς υπαλλήλους 42,2%.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Κύπρο ήταν 61,5%, 32%, 35,4% και για το διοικητικό προσωπικό 37,5%. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική.

Οι κυριότεροι λόγοι της μη πρόθεσης εμβολιασμού φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Λόγοι άρνησης εμβολιασμού Ελλάδα Κύπρος  

p-value

N=362 N=794
Δεν πιστεύω ότι είναι αποτελεσματικό 47,5% 64,2% <0,001
Δεν πιστεύω ότι είναι ασφαλές 81,8% 84,6% 0,221
Η νόσος COVID-19 δεν είναι τόσο επικίνδυνη 23,5% 48,1% <0,001
Δεν έχω αρκετές πληροφορίες για το εμβόλιο 91,7% 91,4% 0,875
Πιστεύω ότι δε διατρέχω αυξημένο κίνδυνο να μολυνθώ 26,8% 33,8% 0,018
Πιστεύω ότι όσοι εμβολιαστούν θα εμφανίσουν παρενέργειες στο μέλλον 81,8% 84,4% 0,266

 

Αναφορικά με τη συνολική ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη διαχείριση της πανδημίας, κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια να εστιάζεται στην διαχείριση της πανδημίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Από 0 (χάλια) έως 10 (άριστα) πως αξιολογείτε Ελλάδα Κύπρος  

p-value

N=1018 N=1220
τη διαχείριση της πανδημίας μέχρι σήμερα στη χώρα σας; 5,47 4,96 <0,001
τη διαχείριση της πανδημίας μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο; 5,23 5,19 0,593
τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού; 5,50 4,62 <0,001
την αποτελεσματικότητα του lockdown; 5,51 5,70 0,088
την αποτελεσματικότητα των μέτρων του Υπουργείου Υγείας; 5,24 4,61 <0,001
τη συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τα μέτρα ατομικής προστασίας; 7,56 7,80 0,001
τη συμμόρφωση του κοινού με τα μέτρα ατομικής προστασίας; 5,34 5,24 0,171
τη διαχείριση της πληροφορίας για την πανδημία από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης; 3,96 3,81 0,148
τη διαχείριση της κατάστασης από τα κρατικά νοσοκομεία; 6,68 5,86 <0,001

 

 

Ειδικά για το δείγμα των επαγγελματιών από την Ελλάδα, οι θετικοί προβλεπτικοί παράγοντες ήταν οι παραπάνω πλην της ηλικίας και της υψηλότερης βαθμολογίας στη συνολική διαχείριση της πανδημίας από τη χώρα.

Για την Κύπρο, οι θετικοί προβλεπτικοί παράγοντες για την πρόθεση εμβολιασμού ήταν: η ηλικία,  η συνολική διαχείριση της πανδημίας από τη χώρα και η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Τα πορίσματα της έρευνας έχουν πολύ μεγάλη σημασία τη δεδομένη στιγμή και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη μας ότι το δείγμα από την Κύπρο αντιπροσωπεύει το 22% του συνολικού νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται.

Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια διστακτικότητα για τον εμβολιασμό κατά της λοίμωξης COVID-19 στους επαγγελματίες υγείας και των δυο χωρών. Οι ερευνητές καταλήγουν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Στις αντίστοιχες έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των επαγγελματιών υγείας που προτίθενται να εμβολιαστούν κατά της λοίμωξης COVID-19 κυμαίνεται από 27,7% έως 81,5%. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με μεσαίο ποσοστό και η Κύπρος από τα χαμηλότερα.

Η μικρή ηλικία των ατόμων στο δείγμα της Κύπρου και ενδεχομένως η πεποίθησή τους ότι είναι λιγότερο ευάλωτοι/ες στη λοίμωξη ίσως να ερμηνεύει μερικώς την χαμηλή αποδοχή του εμβολίου.

Οι κυριότεροι λόγοι που προκρίνουν οι επαγγελματίες για τον εμβολιασμό τους είναι για να προστατεύσουν τους ασθενείς τους, την οικογένειά τους, τους ιδίους και για να ελέγξουν την πανδημία.

Στην Ελλάδα, η ικανοποίηση από την αποτελεσματικότητα του lockdown και από τη διαχείριση της πανδημίας από τα δημόσια νοσοκομεία, σχετίζεται με μια θετικότερη πρόθεση εμβολιασμού.

Η χαμηλή αξιολόγηση των μέτρων που λήφθηκαν για τον έλεγχο της πανδημίας είναι παράγοντας ανάσχεσης της πρόθεσης εμβολιασμού.

Όσοι δηλώνουν μη πρόθεση εμβολιασμού βαθμολογούν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα τη διαχείριση της πανδημίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αποτελεσματικότητα του lockdown, την αποτελεσματικότητα των μέτρων του Υπουργείου Υγείας και τη διαχείριση της πληροφορίας για την πανδημία από τα ΜΜΕ. Φαίνεται ότι η δεδηλωμένη πρόθεση των επαγγελματιών υγείας για μη εμβολιασμό δε λειτουργεί σε κοινωνικό κενό, αλλά είναι μια απάντηση στα μέτρα και τη στάση του Υπουργείου Υγείας και εν γένει της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πανδημία.

Φαίνεται πως τα ΜΜΕ δεν είναι το ενδεδειγμένο μέσο για τη βελτίωση της πρόθεσης εμβολιασμού καθώς είναι πολύ χαμηλή η αξιολόγηση του τρόπου που χειρίστηκαν την πανδημία. Αυτό έχει αξία εάν πρόκειται να δαπανηθεί ένα ποσό σε σχετικά προωθητικά μηνύματα.

Αυτό που προκρίνουν ως σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας είναι να χρηματοδοτηθεί η πρόσβασή τους σε διεθνείς βάσεις δεδομένων για να έχουν πληρέστερη και εκτενέστερη ενημέρωση για τον εμβολιασμό και τους παράγοντες που σχετίζονται με την αποδοχή του. Η υπερφόρτωσή τους με αντικρουόμενες πληροφορίες για τον εμβολιασμό (μέσα από blogs, δημοσιεύσεις με ή χωρίς να περάσουν από κρίση, αναφορές από επίσημους φορείς) προκαλεί σύγχυση και τους καθιστά σκεπτικούς.

Οι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται περισσότερο παραγωγικό χρόνο για να αξιολογήσουν στην πράξη τα χαρακτηριστικά του εμβολίου στους ωφελούμενούς τους και στους συγγενείς τους, ώστε να αποφασίσουν σε δεύτερο χρόνο τον εμβολιασμό τους καθώς εξελίσσεται η πανδημία. Η παράταση του χρόνου εμβολιασμού για τους επαγγελματίες υγείας προτείνεται από τους ερευνητές.

 

Δημοσίευση: Vasilios Raftopoulos, Stelios Iordanou, Angeliki Katsapi, Xanthi Dedoukou & Helena C. Maltezou (2021): A comparative online survey on the intention to get COVID-19 vaccine between Greek and Cypriot healthcare personnel: is the country a predictor?, Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2021.1896907

Κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ

Πολιτική αντιπαράθεση για τις μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ, έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης  μετά τις δηλώσεις του προέδρου στης αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, για καμία μόνιμη πρόσληψη στο ΕΣΥ τον τελευταίο χρόνο. «Στο θέμα των επίταξης των γιατρών έναν χρόνο τώρα δεν έχετε κάνει ούτε μία έκτακτη πρόσληψη μόνιμου γιατρού. Εδώ και έναν χρόνο! Και έρχεστε στο και πέντε και ενώ τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει, τρέχετε να επιστρατεύσετε διακόσιους γιατρούς», δήλωσε συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας. Αναφερόμενος δε σε προχθεσινή δήλωση του υπουργού Υγείας Β. Κικίλια σε τηλεοπτικό κανάλι ότι « δεν υπάρχει γιατρός εκτός ΕΣΥ», ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Προκηρύχθηκαν πέντε θέσεις παθολόγων. Ξέρετε πόσοι ήταν υποψήφιοι; Σαράντα πέντε. Πέντε προσελήφθησαν, όμως και άλλοι σαράντα είναι επιλαχόντες. Νοσοκομείο ‘ΕΛΠΙΣ’. Προκηρύχθηκε μία μόνο θέση πνευμονολόγου. Ξέρετε πόσοι ήταν υποψήφιοι; Σαράντα τρεις. Ο ένας προσελήφθη και οι υπόλοιποι σαράντα δύο είναι επιλαχόντες.. Μας λέτε ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Γιατί δεν τους παίρνετε τώρα όλους αυτούς;».

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας προχώρησε σε ανακοίνωση όπου αναφέρει τα εξής για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Αναφορικά με τις μόνιμες θέσεις ιατρών, έχουν προσληφθεί τον τελευταίο χρόνο 1.310 μόνιμοι ιατροί στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., εκ των οποίων οι 410 είναι ιατροί Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», και καταλήγει: «Την πιο κρίσιμη στιγμή της πανδημίας, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει τη μικροπολιτική του τακτική, με ψεύδη και λαϊκισμό, υπονομεύοντας την εθνική προσπάθεια. Δεν θα τον ακολουθήσουμε».

Κομισιόν: Κανόνες για εξαγωγές εμβολίων κατά του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποίησε τους κανόνες της για τις εξαγωγές εμβολίων κατά του κορονοϊού, αποκτώντας πιο ξεκάθαρα τη δυνατότητα να τις απαγορεύσει όταν αφορούν χώρες, όπως η Βρετανία, με υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού που έχει εμβολιασθεί και σε χώρες που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή δικών τους εμβολίων. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τις αρχές της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας ως νέα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση εξαγωγών με βάση τον μηχανισμό για τις εξαγωγές εμβολίων COVID-19.

Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα την πρότασή της, η οποία διευρύνει τα υφιστάμενα μέτρα για τη διασφάλιση ότι οι σχεδιαζόμενες εξαγωγές από τις φαρμακοβιομηχανίες δεν απειλούν την ήδη περιορισμένη προσφορά της ΕΕ.

Ο νέος κανονισμός εισάγει δύο αλλαγές στον υπάρχοντα μηχανισμό. Εκτός από τον αντίκτυπο μιας προγραμματισμένης εξαγωγής στην εκπλήρωση των εκ των προτέρων συμφωνιών αγοράς της ΕΕ (APA) με τους παρασκευαστές εμβολίων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσουν:

Αμοιβαιότητα – εάν περιορίζει η χώρα προορισμού τις δικές της εξαγωγές εμβολίων ή τις πρώτες ύλες τους υλικά, είτε με νόμο είτε με άλλα μέσα

Αναλογικότητα – εάν είναι οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα προορισμού καλύτερες ή χειρότερες από της ΕΕ, ιδίως της επιδημιολογικής κατάστασής της, του ποσοστού εμβολιασμού και της πρόσβασης σε αυτήν σε εμβόλια.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσουν εάν οι ζητούμενες εξαγωγές δεν παρουσιάζουν απειλή για την ασφάλεια εφοδιασμού εμβολίων και των συστατικών τους στην Ένωση.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη διεθνή αλληλεγγύη και συνεπώς θα συνεχίσει να αποκλείει από αυτή την απόφαση προμήθειες εμβολίων για ανθρωπιστική βοήθεια ή οι οποίες προορίζονται για τις 92 χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα κάτω από τη λίστα δεσμεύσεων της COVAX. Η εκτελεστική πράξη που αφορά στον μηχανισμό έγκρισης εξαγωγών είναι στοχευμένη, αναλογική, διαφανής και προσωρινή, σύμφωνα με την Κομισιόν.  Τα κράτη αποφασίζουν για τις αιτήσεις έγκρισης σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής.

Η κίνηση αυτή της Κομισιόν αναμένεται να οξύνει τις εντάσεις μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου, το οποίο κατηγόρησε τις Βρυξέλλες για «εθνικισμό εμβολίων». Ο Επίτροπος για το Εξωτερικό Εμπόριο της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα απαγόρευσης των εξαγωγών δεν στοχοποιεί καμία συγκεκριμένη χώρα.

Η πρόταση της Κομισιόν για τις εξαγωγές εμβολίων θα συζητηθεί στην αυριανή σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Η Επίτροπος για την Υγεία, Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε ότι υπάρχει κατάσταση συναγερμού σε πολλές χώρες της ΕΕ, με αύξηση των κρουσμάτων σε 19 χώρες – μέλη και των θανάτων σε οχτώ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι «ενώ τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το τρίτο κύμα της πανδημίας και δεν παραδίδουν όλες οι εταιρείες με βάση το συμβόλαιό τους, η ΕΕ είναι ο μόνος μεγάλος παραγωγός του ΟΟΣΑ που συνεχίζει να εξάγει εμβόλια σε μεγάλη κλίμακα σε δεκάδες χώρες. Όμως οι ανοιχτοί δρόμοι πρέπει να τρέχουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Γι’αυτό η Επιτροπή θα εισαγάγει τις αρχές της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας στον υφιστάμενο μηχανισμό έγκρισης της ΕΕ».

 

 

Δ. Φιλίππου: Στόχος η μείωση χρόνου αξιολόγησης

Παρουσιάζοντας τις χώρες με τις μεγαλύτερες κατά κεφαλήν δαπάνες στο φάρμακο διεθνώς ο Δημήτριος Φιλίππου, πρόεδρος του ΕΟΦ, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι 3η στη λίστα μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, και πάνω από τον Καναδά, την Γερμανία, την Ελβετία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τη Αυστραλία και την Γαλλία. Συνεπώς είναι απαραίτητη η λειτουργία οργανισμού ΗΤΑ. Σύμφωνα με τον κ. Φιλίππου, η επιτροπή διαπραγμάτευσης και ο φαρμακευτικός προϋπολογισμός αποφέρουν σημαντικές εξοικονομήσεις σε κατηγορίες με μεγάλο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό, έχουν περιορίσει την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, με αποτέλεσμα τη μείωση του clawback για το 2020 και το 2021. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι δεν αρκεί μόνο η διαπραγμάτευση για να λογικοποιήσουμε τη δαπάνη.  Στόχος της Επιτροπής σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, είναι η μείωση του χρόνου αξιολόγησης φαρμάκων στους 3-6 μήνες, όπως προβλέπει ο νόμος, για να υπάρχει προβλεψιμότητα στην αγορά. Ανακοίνωσε επίσης ότι στις προσεχείς διαπραγματεύσεις μπαίνουν οι κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν την ψωρίαση κατά πλάκας, το μελάνωμα, την κυστική ίνωση, τους αναστολείς ιντερλευκίνης, κάποια ογκολογικά φάρμακα, καθώς και γονιδιακές θεραπείες (π.χ. για τη μεσογειακή αναιμία), θεραπείες για την πολλαπλή σκλήρυνση  κ.ά.

Φλώρα Μπακοπούλου, πρόεδρος Επιτροπής ΗΤΑ: Μέχρι τον Ιούλιο εισηγήσεις για όλα τα φάρμακα

Στο ρόλο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης και στο έργο που παράγει από την ημέρα που ανέλαβε το έργο της αναφέρθηκε η Φλώρα Μπακοπούλου, πρόεδρος της Επιτροπής ΗΤΑ. Σύμφωνα με την ομιλήτρια, στις 13 Ιανουαρίου 2020 η Επιτροπή παρέλαβε 62 εκκρεμότητες ενώ οι νέες αιτήσεις από την ημέρα εκείνη μέχρι σήμερα είναι 301. Από αυτές 126 αφορούσαν γενόσημα 105 πρωτότυπα φάρμακα. Η επιτροπή επεξεργάστηκε περίπου 20 αιτήσεις φαρμάκων/μήνα και σήμερα  υπάρχουν σε εκκρεμότητα μόνο  31 φάκελοι από το 2020 και 11 φάκελοι από το 2021, ενώ όλες οι αιτήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Συγκριτικά με την προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής, η κ. Μπακοπούλου ανέφερε ότι είχε επεξεργαστεί 147 φακέλους σε 18 μήνες, ενώ με τη νέα σύνθεσή της η Επιτροπή επεξεργάστηκε 355 φακέλους σε 15 μήνες. Σύμφωνα με την κ. Μπακοπούλου, στόχος της Επιτροπής είναι μέχρι τον Ιούλιο του 2021 να έχουν γίνει εισηγήσεις για όλα τα φάρμακα με πλήρη φάκελο, για αιτήσεις πριν την 1//1/2021, συμπεριλαμβανομένων των νέων αιτήσεων που θα έχουν κατατεθεί μέχρι τότε. Επίσης, στόχος είναι να υπάρχουν συνολικά λιγότερες από 15 εκκρεμείς αιτήσεις φαρμάκων με πλήρη φάκελο. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για φάρμακα, των οποίων ο φάκελος έγινε πλήρης για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, συμπεριλαμβανομένων των νέων αιτήσεων, ενώ στόχος είναι να υπάρχουν λιγότερες από 10 εκκρεμείς αιτήσεις με πλήρη φάκελο. Και φυσικά υπάρχει ο στόχος να μειωθεί ο διάμεσος χρόνος από τη στιγμή που ένας φάκελος γίνεται πλήρης, μέχρι την εισήγησή του, σε λιγότερο από 1,5 μήνα.

 

 

Βασίλης Πενταφράγκας: Άμεση ενίσχυση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας για τη βελτίωση της λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης, ανέλυσε στο χθεσινό Συνέδριο για το ΗΤΑ της Boussias και του Health Daily, ο ενταταλμένος σύμβουλος της ΠΕΦ, Βασίλης Πενταφράγκας. Βασική προϋπόθεση ωστόσο, όπως ανέφερε για να λειτουργήσει ο εν λόγω μηχανισμός, είναι ο επαρκής προϋπολογισμός της Φαρμακευτικής Δαπάνης, τονίζοντας ότι για το 2020 αυτός ήταν 2,001 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των αποζημιούμενων φαρμάκων άγγιζε τα 4,06 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το 45% της συνολικής αξίας να αποτελεί «δωρεά» της φαρμακοβιομηχανίας.

Εκτός από την επάρκεια πόρων. άλλα προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού αξιολόγησης, είναι η βελτίωση ρυθμιστικού πλαισίου και η κατάργηση άστοχων ρυθμίσεων, η χαρτογράφηση διαδικασιών με κατευθυντήριες οδηγίες, η κατανόηση των προστιθέμενων αξιών ανεξαρτήτως προέλευσης και συνθηκών, τα ανοικτά επιδημιολογικά δεδομένα, τα ανοικτά δεδομένα κατανάλωσης, το σταθερό πλαίσιο και τα χρονοδιαγράμματα, η κατανόηση και η θεραπεία των στρεβλώσεων στην τιμολόγηση, στον υπολογισμό τιμών αποζημίωσης και στον υπολογισμό τιμών ίδιας συμμετοχής ασφαλισμένων.

Ειδικότερα, η ΠΕΦ προτείνει άμεση ενίσχυση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ’ εξαίρεση χορηγουμένων φαρμάκων της παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018. Επίσης, τροποποίηση/απλοποίηση των ρυθμίσεων και των διαδικασιών: Συμπλήρωση του άρθρου 51 του Ν. 4633/2019  (65% στα 10[1] μετά από οικειοθελείς μειώσεις). Άμεσα, κατάργηση της διάταξης που προβλέπει την μειωμένη κατά 50% συμμετοχή των ασθενών σε περίπτωση επιτυχούς διαπραγμάτευσης. Φάρμακα εν δυνάμει εντασσόμενα στον ΚΑΦ με ΚΗΘ < 0,2€ εισάγονται αυτομάτως. Επαναξιολόγηση όλων των στρεβλώσεων που επιβαρύνουν τη δαπάνη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Πενταφράγκας στα «φάρμακα προστιθέμενης αξίας», τονίζοντας ότι η βιομηχανία θεωρεί ότι πρέπει να εντάσσονται άμεσα στον ΚΑΦ εφόσον η τιμή τους δεν είναι υψηλότερη από αυτή των φαρμάκων αναφοράς (ή του αθροίσματος σε περιπτώσεις συνδυασμών).

 

Agata Jakoncic: Έγκαιρη πρόσβαση εντός έτους στην καινοτομία

Την ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης στην καινοτομία τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία της στο χθεσινό συνέδριο για το ΗΤΑ, η πρόεδρος του Pharma Innovation Forum (PIF), Agata Jakoncic.

Αναφερόμενη στη τρέχουσα κατάσταση, είπε ότι μετά την έγκριση ενός φαρμάκου από τον ΕΜΑ, χρειάζονται περίπου 2,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και τιμολόγησης και να βγει ένα φάρμακο στην αγορά, ενώ στην περίοδο 2019-2021, από τις 452 αποφάσεις που ελήφθησαν μόνο οι 12 αφορούσαν εγκρίσεις νέων ουσιών.  Ωστόσο, με τη βελτιστοποίηση αυτών των διαδικασιών τα 2,5 χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν 1 χρόνος ώστε να υπάρξει έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε περισσότερη καινοτομία. Για να επιτευχθεί η έγκαιρη πρόσβαση εντός 1 έτους στην καινοτομία, ο χάρτης βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας του PIF,  προτείνει: επαρκείς προϋπολογισμούς φαρμακευτικής δαπάνης, επαρκή παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη ανά πάσα στιγμή και μοίρασμα των πληροφοριών, εξαίρεση από τη συγκεκριμένη διαδικασία ορισμένων φαρμάκων (ορφανά, εμβόλια, γενόσημα), προτεραιοποίηση των προϊόντων καθώς κάποιες ουσίες προσφέρουν ένα break through σε κάποιες νόσους και άρα  θα πρέπει να εξετασθούν κατά προτεραιότητα, κατάργηση εξωτερικών κριτηρίων, ενεργή εκπροσώπηση ασθενών στη λήψη αποφάσεων,  τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών.

 

 

Γιώργος Τσακαλάκης: Οι προτάσεις της ΕΑΕ για το ΗΤΑ

Τις προτάσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας παρουσίασε χθες στο συνέδριο ΗΤΑ ο Γιώργος Τσιακαλάκης, Διευθυντής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τα παρακάτω: Διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ΗΤΑ. Επίτευξη καθολικής πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες βάσει θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Έγκαιρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση και πιστοποίηση των νέων τεχνολογιών. Θεσμοθέτηση της ισότιμης συμμετοχής των ασθενών στις σχετικές διαδικασίες HTA. Ομαλοποίηση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Υπουργείου Υγείας. Επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Οργανισμού HTA. Λειτουργία του Οργανισμού HTA ως ανεξάρτητου φορέα. Όπως τόνισε ο κ. Τσιακαλάκης, η συμμετοχή των ασθενών στην αξιολόγηση δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία και συνάφεια στις αποφάσεις, μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των αναγκών, αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία και καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής. Συνεπώς, είναι απαραίτητη και λειτουργεί βοηθητικά του έργου της αξιολόγησης, ενώ έχει τεκμηριωθεί και επιστημονικά, μένει μόνο να δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει η συμμετοχή τους.

 

Ολύμπιος Παπαδημητρίου: Ανεξάρτητος οργανισμός ΗΤΑ

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στη χώρα μας αναφορικά με την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, όμως δεν έχουμε λύσει εντελώς τα προβλήματα που υπάρχουν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, μιλώντας στο συνέδριο ΗΤΑ. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, είναι υποστελεχωμένες οι επιτροπές αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης και το έργο που παράγεται έγκειται πολλές φορές στην καλή θέληση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές. Ο ΣΦΕΕ έχει κάνει προτάσεις προς την Πολιτεία, προτάσεις που αφορούν έναν ανεξάρτητο Οργανισμό ΗΤΑ, με επαρκείς πόρους, ειδικά τώρα με τα κονδύλια που παρέχει η Ε.Ε., με διασφαλισμένη την τακτική ροή λειτουργίας και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου. Επίσης, ο οργανισμός αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σε όλες τις διαδικασίες και τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εργασιών. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν βοηθά στις διαδικασίες ΗΤΑ. Συνεπώς, απαιτούνται άμεσες νομοθετικές αλλαγές στο πλαίσιο διορισμού εξωτερικών αξιολογητών, με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και μητρώο υποβολής και αποφάσεων HTA με δημοσίευση της γραμμής καταχώρισης, ταχεία διαδικασία καθιερωμένων προϊόντων, γνωστών δραστικών ουσιών για υπάρχουσες ενδείξεις, ορφανά φάρμακα και ενδείξεις υβριδικών προϊόντων. Τέλος, τα απαραίτητα δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται εγκαίρως στους ΚΑΚ.

Κορονοϊός: Νέα εκτίναξη των κρουσμάτων

Νέο αρνητικό ρεκόρ στα κρούσματα κορονοϊού κατέγραψε χθες η χώρα μας με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει  3.586 νέα κρούσματα. Αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε και στον αριθμό των διασωληνωμένων που έφθασαν τους 699 ενώ σημειώθηκαν και 51 ακόμα θάνατοι.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 518. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των λυμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, την εβδομάδα 15-21 Μαρτίου 2021 δείχνουν σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 8-14 Μαρτίου 2021.

Πτωτικές τάσεις παρατηρούνται στο Ρέθυμνο (-87%) και στο Ηράκλειο (-53%). Οριακές κρίνονται οι πτωτικές τάσεις στην Πάτρα (-25%) και στην Αττική (-27%) καθώς και η ανοδική τάση στα Χανιά (+25%), όπου οι μεταβολές εμπίπτουν κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας. Επίσης, σταθερή παραμένει ουσιαστικά η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα των υπόλοιπων περιοχών, όπου οι μεταβολές κυμαίνονται μέσα στο διάστημα +/- 10%.