Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Συνιστά τη συνέχιση του προγράμματος εμβολιασμού και με το εμβόλιο της AstraZeneca, στα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών παρακολουθεί προσεκτικά τα τρέχοντα δεδομένα (ανακοινώσεις διεθνών οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών, επιστημονικές δημοσιεύσεις) σχετικά με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια που έχουν εμφανιστεί σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca (ΑZ).

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, έχουν καταγραφεί πολύ σπάνιες περιπτώσεις θρόμβωσης των αγγείων με θρομβοπενία μετά από εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19. Πρόκειται συνήθως για θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου ή άλλων σπάνιων εντοπίσεων σε συνδυασμό με θρομβοπενία και, ορισμένες φορές, αιμορραγία. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν αναφερθεί ως προθρομβωτική θρομβοπενία ανοσολογικής αιτιολογίας μετά από εμβολιασμό (Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia, VIPIT) και ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός πρόκλησής τους θεωρείται ανάλογος της θρομβοπενίας μετά από χορήγηση ηπαρίνης (Heparin Induced Thrombocytopenia, ΗΙΤ). Δεν υπάρχει, μέχρι τώρα, τεκμηριωμένη συσχέτιση των εκδηλώσεων αυτών με προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης, θρομβοπενίας ή κληρονομικής θρομβοφιλίας. Επίσης, προς το παρόν δεν υπάρχει τεκμηρίωση συσχέτισης με άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες και η σπάνια αυτή κατάσταση φαίνεται να είναι μια ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση κατά την πρώτη έκθεση στο εμβόλιο AΖ.

Η πλειονότητα των ατόμων που έχουν αναφερθεί διεθνώς μέχρι τώρα με τις εκδηλώσεις αυτές αφορά γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 60 ετών και τα συμπτώματα εμφανίζονται σε χρονικό διάστημα έως δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Ωστόσο, έχουν επίσης αναφερθεί περιστατικά σε άνδρες και άτομα ευρύτερου φάσματος ηλικιών, ενώ εκκρεμεί ακόμη να διευκρινιστεί η κατανομή ηλικίας και φύλου στο σύνολο των εμβολιασθέντων, ώστε να ερμηνευθούν καλύτερα τα υπάρχοντα δεδομένα. Ως εκ τούτου, υπάρχει προς το παρόν σημαντική αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις της συχνότητας αυτού του πολύ σπάνιου ανεπιθύμητου συμβάντος στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, αλλά διαφαίνεται μια τάση για μικρή αύξηση της συχνότητας στις μικρότερες ηλικίες. Αντίθετα, έχει τεκμηριωθεί ότι ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης COVID-19 αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία, με τους νεότερους ενήλικες να έχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) σε πρόσφατη ανακοίνωσή του (7/4/2021) και αφού έλαβε υπόψιν όλα τα διαθέσιμα ως τώρα στοιχεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκδηλώσεις θρόμβωσης σε  συνδυασμό με θρομβοπενία αποτελούν πολύ σπάνιες ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου AZ. Ειδικότερα, στον ΕΜΑ έχουν αναφερθεί, από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και το Ηνωμένο Βασίλειο, 169 περιπτώσεις θρομβώσεων των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου και 53 σπλαχνικών θρομβώσεων με θρομβοπενία σε σύνολο 34.000.000 δόσεων του εμβολίου ΑΖ.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν αναφορές για την πολύ σπάνια εκδήλωση θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά τον εμβολιασμό με τη δεύτερη δόση του εμβολίου AΖ.

Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα διεθνή δεδομένα, η συχνότητα των εκδηλώσεων θρόμβωσης με θρομβοπενία εκτιμάται σε 1 προς 150.000 δόσεις του εμβολίου ΑΖ και η συχνότητα των αντίστοιχων θανάτων σε 1,5 προς 1.000.000 δόσεις. Η έκβαση των περιπτώσεων αυτών αναμένεται να βελτιωθεί με την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους. Σε αντιδιαστολή, η πιθανότητα θανάτου από την ίδια τη νόσο COVID-19 είναι συντριπτικά μεγαλύτερη: στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ έως 31/12/2020, η συχνότητα θανάτου είναι 23 ως 35 ανά 1.000.000 πληθυσμού σε άτομα 30-39 ετών, 46 ως 94 ανά 1.000.000 πληθυσμού σε άτομα 40-49 ετών, και πολύ μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η ηλικία (βλέπε πίνακα Παραρτήματος). Επισημαίνεται ότι η νόσος  COVID-19 αυξάνει 30 ως 80 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου.

Στην Ελλάδα, από την αρχή της πανδημίας έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερες από 288.230 περιπτώσεις μολύνσεων από SARS-CoV-2 και 8.680 θάνατοι. Στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού, έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1.352.770 πολίτες με μία τουλάχιστον δόση εμβολίου και περισσότεροι από 705.000 με δύο δόσεις εμβολίου. Μέχρι τις 8/4/2021, έχουν χορηγηθεί 1.530.168 δόσεις εμβολίου της Pfizer/BioNTech, 148.178 δόσεις εμβολίου της Moderna και 378.997 δόσεις εμβολίου της AstraZeneca. Μέχρι στιγμής, έχει αναφερθεί στον ΕΟΦ μια περίπτωση θρόμβωσης μεγάλων αγγείων και θρομβοπενίας μετά από εμβολιασμό με AZ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ενδεχόμενα σχετιζόμενη με τον εμβολιασμό και η οποία έχει περιληφθεί στην αξιολόγηση των αρχικών περιπτώσεων από τον ΕΜΑ.

 Συμπερασματικά, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου από COVID-19 είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από τον κίνδυνο ενδεχόμενης εκδήλωσης θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά από εμβολιασμό, ιδιαίτερα σε ηλικίες μεγαλύτερες των 30 ετών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, μετά από αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων, συνιστά τη συνέχιση του προγράμματος εμβολιασμού με κάθε διαθέσιμο εμβόλιο, περιλαμβανομένου και του εμβολίου AstraZeneca, στα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω.

 

Πίνακας  Θνησιμότητα COVID-19 στην Ελλάδα ανά 1.000.000 πληθυσμού κατά ηλικία έως 31/12/2020.

 

Ηλικία

(έτη)

Σύνολο

θανάτων από

COVID-19

Υπολογιζόμενος πληθυσμός Θνησιμότητα ανά

1.000.000

πληθυσμού

0-4 0 461.955 0
5-9 0 511.958 0
10-14 0 553.606 0
15-19 0 549.705 0
20-24 2 559.606 4
25-29 5 564.676 9
30-34 14 596.438 23
35-39 26 736.795 35
40-44 37 799.789 46
45-49 75 799.716 94
50-54 177 797.821 222
55-59 206 717.651 287
60-64 348 682.649 510
65-69 557 609.002 915
70-74 723 568.279 1.272
75-79 764 435.679 1.754
80+ 2.686 773.240 3.474
Σύνολο 5.620 10.718.565 524
Σημειώσεις:
1) Περιλαμβάνονται δεδομένα πριν την έναρξη του μαζικού προγράμματος εμβολιασμού στην Ελλάδα (έως 31/12/2020).
2) Πηγή στοιχείων αριθμού θανάτων κατά ηλικία: ΕΟΔΥ.
3) Πηγή στοιχείων υπολογιζόμενου πληθυσμού: ΕΛΣΤΑΤ (υπολ. πληθ. την 1/1/2020).

Οδηγίες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών θρόμβωσης με θρομβοπενία

Οι πολίτες που εμβολιάζονται, στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που θα εμφανίσουν λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, θα πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική συμβουλή:

  • Δύσπνοια
  • Θωρακικό άλγος
  • Αιφνίδιο οίδημα στα κάτω άκρα
  • Νευρολογικές εκδηλώσεις (επίμονη και έντονη κεφαλαλγία διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ημερών, θάμβος όρασης)
  • Επίμονο κοιλιακό άλγος
  • Δερματικές εκχυμώσεις (μελανιές) ή εντοπισμένες πετέχειες (στικτές ερυθρές κηλίδες) εκτός από το σημείο χορήγησης του εμβολίου

Οι γιατροί θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν έγκαιρα τις παραπάνω εκδηλώσεις που πιθανόν να εμφανιστούν μετά από εμβολιασμό για COVID-19, καθώς και τον ειδικό τρόπο αντιμετώπισής τους (βλέπε συστάσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας στο www.eae.gr).

Υπενθυμίζεται ότι οι υγειονομικοί πρέπει να δηλώνουν όλες τις περιπτώσεις θρομβώσεων ή/και θρομβοπενίας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την απευθείας αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών του ΕΟΦ, στο https://kitrinikarta.eof.gr, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που συμβαίνουν τις πρώτες δύο εβδομάδες από τον εμβολιασμό.

 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμος ο υποχρεωτικός εμβολιασμός

Απόφαση για νομιμότητα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μετά  από προσφυγή Τσέχων γονέων που ήθελαν να ξέρουν εάν ο εμβολιασμός των παιδιών τους μπορεί να είναι υποχρεωτικός. Η εν λόγω περίπτωση δεν αφορούσε τα εμβόλια κατά της COVID-19, αλλά τον εμβολιασμό των παιδιών για διφθερίτιδα,  τέτανο, κοκκύτη, ηπατίτιδα Β και η ιλαρά, που σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας τους, είναι υποχρεωτικός για να γίνουν τα παιδιά δεκτά στο σχολείο. Η απόφαση αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι νόμιμος, δεν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορεί να είναι και αναγκαίος στις δημοκρατικές κοινωνίες. «Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά προστατεύονται έναντι σοβαρών ασθενειών, μέσω του εμβολιασμού επιτυγχάνοντας την ανοσία της αγέλης», συνεπώς, η απόφαση της τσέχικης κυβέρνησης για υποχρεωτικό εμβολιασμό δεν παραβιάζει το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναφέρεται συγκεκριμένα. Εκτιμάται ότι η εν λόγω απόφαση δημιουργεί ένα νομικό προηγούμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις στην παρούσα φάση της πανδημίας για προωθήσουν τις εμβολιαστικές εκστρατείες τους κατά του κορονοϊού.

Προστασία από επαναμόλυνση μετά από λοίμωξη με τον ιο Sars-Cov-2

Ο βαθμός στον οποίο η προηγούμενη μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2 παρέχει προστασία σε επακόλουθη επαναμόλυνση δεν έχει εκτιμηθεί  πλήρως. Ερευνητές από την Δανία δημοσίευσαν στο περιοδικό Lancet τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης που βασίστηκε στην καταγραφή όλων των μοριακών τεστ που έγιναν το 2020 στη χώρα.  Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της μελέτης

Μεταξύ των θετικών ατόμων από το πρώτο κύμα της πανδημίας, 72 (δηλαδή 0.65%) βρέθηκαν ξανά θετικά σε μοριακό τεστ κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος, σε σύγκριση με 3.27% των ατόμων που ήταν αρνητικά στο πρώτο κύμα. Αυτά τα αποτελέσματα αντιστοιχούν σε προστασία έναντι της επαναλοίμωξης κατά 80.5%. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω όμως, παρατηρήθηκε ότι η προστασία έναντι της επαναλοίμωξης ήταν 47% ενώ η εκτιμώμενη προστασία ήταν παρόμοια για τα δύο φύλα.  Αν και στη μελέτη από την Δανία τα ευρήματα έδειξαν σχετικά χαμηλή προστασία έναντι της επαναμόλυνσης σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε σύγκριση με νεότερα άτομα μιας άλλη μελέτης, με διαφορετικό σχεδιασμό, βρήκε ότι υπήρχε υψηλός βαθμός προστασίας και μεταξύ των πιο ηλικιωμένων. Τα δεδομένα αυτά  δείχνουν ότι ο εμβολιασμός ατόμων που είχαν προσβληθεί στο παρελθόν από τον ιό πρέπει να γίνει κανονικά επειδή μπορεί να μην αρκεί η φυσική προστασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανότητα επαναμόλυνσης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας λόγω του υψηλού κινδύνου έκθεσης τους στον ιό και των συχνών τεστ που υποβάλλονται ανεξάρτητα από κλινικά σημεία και συμπτώματα. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι δεν φάνηκε να εξασθενεί η  προστασία με την πάροδο του χρόνου (ήταν παρόμοια για άτομα με 3–6 μήνες παρακολούθησης έναντι αυτών με περισσότερους από 7 μήνες παρακολούθησης.

Οι εκτιμήσεις της μελέτης αυτής για τη συνολική προστασία μετά από προηγούμενη λοίμωξη με SARS-CoV-2, συμφωνούν με αρκετές άλλες μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ, που ανέφεραν ότι η επαναμόλυνση ήταν σπάνια και εμφανίστηκε σε λιγότερο από το 1%, σε όλες οι περιπτώσεις COVID-19. Η διάρκεια της προστασίας έναντι της επαναλοίμωξης από τον SARS-CoV-2 παραμένει άγνωστη επειδή έχει παρέλθει πολύ λίγος χρόνος από την αρχή της πανδημίας, αλλά μία μελέτη σε περισσότερες από 20.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος μειώθηκε κατά 83% για τουλάχιστον 5 μήνες μετά την πρωτογενή λοίμωξη.

Επειδή οι  νέες παραλλαγές του SARS-CoV-2 εμφανίστηκαν πρόσφατα στη Δανία, με κάποιες από αυτές να είναι γνωστό ότι είναι πιο μεταδοτικές από τις αρχικές, η μελέτη δεν μπορεί να αξιολογήσει την πιθανή τους επίδραση στον κίνδυνο επαναμόλυνσης.

 

Αντιδράσεις ΟΕΝΓΕ για δήλωση πρωθυπουργού

Την έντονη αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών προκάλεσε η φράση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι «δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται ΜΕΘ και δεν βρίσκουν».

Με επιστολή τους οι εκπρόσωποι της ΟΕΝΓΕ τονίζουν τα εξής:

Χθες σε ζωντανή τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δήλωσε μεταξύ άλλων (σύμφωνα με τον σχετικό υπότιτλο του ίδιου του καναλιού) «δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται ΜΕΘ και δεν βρίσκουν».

Λίγο πριν την τηλεοπτική συνέντευξη, χθες το βράδυ7/4/21, στην επίσημη λίστα αναμονής για διακομιδή σε ΜΕΘ υπήρχαν στα νοσοκομεία της Αττικής και των γύρω περιοχών 113 βαρέως πάσχοντες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Οι 82 από αυτούς ασθενείς πάσχοντες από Covid – 19, εκ των οποίων οι 37 περιμένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους και πρόχειρους αναπνευστήρες, για χρονικό διάστημα τριών ημερών και πάνω.

Αυτή άλλωστε είναι η καθημερινή εικόνα όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι απαράδεκτο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας να παραπληροφορεί τόσο αδίστακτα τον ελληνικό λαό.

Η κυβέρνηση έστω και τώρα πρέπει να αναλογιστεί τις τεράστιες ευθύνες της, να αφήσει τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και να ανταποκριθεί στα αιτήματα που έχει διατυπώσει η ΟΕΝΓΕ εδώ και πολλούς μήνες για άνευ όρων επίταξη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμες προσλήψεις, εξοπλισμό και υποδομές.

Κλείνουν όλα τα περιφερειακά ιατρεία της Χαλκιδικής

Με εντολή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από την Τρίτη 06/04/2021 τα περιφερειακά ιατρεία όλης της Χαλκιδικής αναστέλλουν την λειτουργία τους μέχρι νεωτέρας. Πλέον οι κάτοικοι της Χαλκιδικής θα πρέπει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις οδικώς για να επισκεφθούν κάποιο από τα πέντε Κέντρα Υγείας της Χαλκιδικής ή το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι πίσω από την συγκεκριμένη απόφαση της ΥΠΕ, καθώς τα περιφερειακά ιατρεία της Χαλκιδικής, που είναι απαραίτητα εν μέσω πανδημίας για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους, αντί να στελεχωθούν, να αναβαθμιστούν και να ενισχυθούν, οδηγήθηκαν στην αναστολή λειτουργίας τους. Στα χωριά τις Χαλκιδικής πάρα πολλοί ασθενείς δεν έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και συνεπώς θα κληθούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας του νομού. Σημειώνεται ότι πολλοί ασθενείς να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες λόγω ηλικίας ή και νοσημάτων και πιθανόν δεν θα έχουν εμβολιαστεί.

 

 

Επικράτηση της  βρετανικής μετάλλαξης στην Ελλάδα

Την επικράτηση του βρετανικού στελέχους του κορονοϊού στη χώρα μας, δείχνουν τα στοιχεία της γονιδιωματικής ανάλυσης του ΕΟΔΥ που αφορούν στην περίοδο 4 Ιανουαρίου έως 25 Μαρτίου. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Νότιου Αιγαίου, Βόρειου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Από τον έλεγχο των 897 δειγμάτων, τα 711 με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος αφορούσαν τη βρετανική μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012), ενώ από τα 76 δείγματα με στελέχη VUI, τα 75 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ). Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 11 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 9 Οκτωβρίου έως 28 Δεκεμβρίου του 2020. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των δειγμάτων αυτών δεν αναδείχθηκε κανένα δείγμα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (V0C) ή με στελέχη μεταλλάξεων υπό διερεύνηση (VUI).

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη διασπορά του κορονοϊού στη χώρα μας που ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΥ, τα νέα κρούσματα στο σύνολο της επικράτειας είναι 3.228. σε σύνολο 58.456 τεστ.  Από τα κρούσματα, 1.578 εντοπίζονται στην Αττική , 435 στη Θεσσαλονίκη και 117 αφορούν την Αχαΐα. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξήθηκαν, κατά 13,55% σε σχέση με την προηγούμενη μέρα και έφθασαν τις 595. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 776 συμπολίτες μας, ενώ καταγράφηκαν ακόμα 73 θάνατοι.

PIF για Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Το PhRMA Innovation Forum (PIF) ως εκπρόσωπος 25 κορυφαίων φαρμακευτικών εταιριών έρευνας και ανάπτυξης, χαιρετίζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» θεωρώντας ότι μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη μιας βιώσιμης και δυναμικής ανάπτυξης και στην προώθηση της ευημερίας για το σύνολο των πολιτών στη χώρα μας. Όπως τονίζεται τη σχετική ανακοίνωση «είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι η Ελλάδα υποστηρίζεται σημαντικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (αποτελεί την 6η χώρα με τη μεγαλύτερη υποστήριξη) στα πλαίσια ενός άρτια σχεδιασμένου Σχεδίου Ανάκαμψης που μπορεί να οδηγήσει στην απορρόφηση και διοχέτευση των Ευρωπαϊκών κεφαλαίων στις κατάλληλες δομές και δραστηριότητες.

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  θεωρούμε ότι ο άξονας 3.3 για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις της τάξης των 1.5 δις. €, κινείται απολύτως προς την σωστή κατεύθυνση.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος clawback με σκοπό τον μεσοπρόθεσμο δραστικό περιορισμό του καθώς και οι πολιτικές για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης αποτελούν ούτως ή άλλως κύριες στρατηγικές προτεραιότητες του PIF.

Επιπλέον, η κατάλληλη αξιοποίηση της επιστήμης των δεδομένων και η δημιουργία υποδομών μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή, και στη χώρα μας, υγειονομικής φροντίδας «βάσει αξίας» (value based healthcare), αλλά και να δώσουν λύσεις για την ουσιαστική εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής (βιοδείκτες, προγράμματα προσδιορισμού αλληλουχίας και έγκαιρου προγνωστικού ελέγχου) σε όφελος των Ελλήνων ασθενών.

 

Nathalie Moll: Το Europe Beating Cancer Plan μπορεί να κάνει την Ευρώπη ηγέτη στην καινοτομία  

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση  του καρκίνου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη  να ανταγωνισθεί στον τομέα της φαρμακευτικής καινοτομίας τις ΗΠΑ και την Κίνα, τονίζει η γενική διευθύντρια της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Nathalie Moll. Στο σχετικό άρθρο της επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα χρειαστούν βελτιώσεις  τόσο στις κανονιστικές ρυθμίσεις όσο και στο πλαίσιο  των πατεντών, καθώς και καλύτερες υποδομές, εάν η Ευρώπη θέλει να καλύψει το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το Σχέδιο τοποθετεί τον καρκίνο στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ, παράλληλα με άλλες μελλοντικές προτεραιότητες όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική καινοτομία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του κοινού μας μέλλοντος: περαιτέρω πρόοδος στην έρευνα και στη φροντίδα του καρκίνου βρίσκονται ήδη στον ορίζοντα και η Ευρώπη θέλει να ηγηθεί στον τομέα αυτό.

Τις δύο τελευταίες  δεκαετίες παρότι περισσότεροι άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο, ο κίνδυνος θανάτου από διάφορες μορφές καρκίνου έχει μειωθεί, χάρη στην ιατρική καινοτομία. Ειδικότερα, ο αριθμός των ατόμων που διαγνώστηκαν με καρκίνο αυξήθηκε κατά 50%  περίπου στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ κατά το ίδιο διάστημα ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε μόνο κατά 20%. Αυτό μεταφράζεται σε χιλιάδες ανθρώπους που συνεχίζουν να ζουν περισσότερο και καλύτερα.

Η καταπολέμηση της ανισότητας στην περίθαλψη είναι βασικό ζήτημα σύμφωνα με την Nathalie Moll, αφού όπως τονίζει, τα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της νόσου ποικίλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα της Ευρώπης.

Επτά στους 10 ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου στην Ισλανδία είναι ακόμα ζωντανοί πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση, ενώ  στην Κροατία, οι ασθενείς που επιβιώνουν είναι 5 στους 10. Το Μητρώο Ανισοτήτων Καρκίνου που προτείνεται από το Σχέδιο είναι ένα θετικό βήμα προς την μέτρηση και την αντιμετώπιση απαράδεκτων ανισοτήτων στην Ευρώπη. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα σύμφωνα με την διευθύντρια της EFPIA είναι η Ιατρική Ακριβείας στην Ογκολογία. Οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της καινοτομίας στην ογκολογία καταλήγει γρήγορα στην Ιατρική Ακριβείας, δηλαδή στη χορήγηση της σωστής θεραπείας, στη σωστή δόση, στο σωστό άτομο, τη σωστή στιγμή. Ωστόσο, όπως τονίζει η Ν. Mall, για να έχουμε το πλήρες δυναμικό των φαρμάκων ακριβείας στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε μια σταθερή υποδομή δεδομένων και υπέρβαση σημαντικών εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση σε σημαντικούς βιοδείκτες. Οι βελτιωμένοι ρυθμοί στο κανονιστικό πλαίσιο και στην αποζημίωση  είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ογκολογίας ακριβείας και θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της θέσης της Ευρώπης στο μέλλον της ιατρικής καινοτομίας. Εάν η Ευρώπη μπορέσει να αναπτύξει ένα παγκόσμιο ηγετικό οικοσύστημα που προάγει την ανάπτυξη και τη λήψη νέων φαρμάκων για τον καρκίνο, θα είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου στην ευρύτερη προσπάθεια προσέλκυσης της R & D  και οικοδόμησης μιας νέας βιομηχανικής στρατηγικής.

 

Ταυτόχρονη ύπαρξη προβλημάτων όρασης και ακοής αποτελεί ένδειξη αυξημένου κινδύνου για άνοια

Νέα έρευνα από νοτιοκορεάτες επιστήμονες, έδειξε ότι η ταυτόχρονη ύπαρξη προβλημάτων όρασης και ακοής σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπου, μπορεί να αποτελεί ένδειξη για την εμφάνιση άνοιας. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου Kangwon, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για 6.520 ανθρώπους 58 έως 101 ετών, οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με το πόσο καλά έβλεπαν και άκουγαν. Στην αρχή της έρευνας οι 932 είχαν κανονική όραση και ακοή, οι 2.957 είχαν μερική απώλεια όρασης ή ακοής, ενώ οι 2.631 είχαν προβλήματα και στις δύο αυτές αισθήσεις.

Διαπιστώθηκε ότι η άνοια ήταν εξ αρχής υπερδιπλάσια στους ανθρώπους με μειωμένη τόσο την όραση όσο και την ακοή τους. Στην αρχή της μελέτης είχε άνοια το 8% όσων είχαν διπλό πρόβλημα όρασης και ακοής, έναντι ποσοστού 2,4% περίπου μεταξύ όσων είχαν πρόβλημα μόνο σε μία αίσθηση ή σε καμία. Μέσα στα επόμενα έξι χρόνια, περισσότεροι άνθρωποι εμφάνισαν άνοια. Ακόμα και σε βάθος χρόνου οι άνθρωποι με ταυτόχρονα προβλήματα ακοής και όρασης είχαν διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην έρευνα. Επίσης, ακόμα και στις περιπτώσεις των ατόμων που δεν είχαν εμφανίσει άνοια, τα άτομα με ταυτόχρονη απώλεια ακοής και όρασης ήταν πιθανότερο να έχουν χειρότερες επιδόσεις στα γνωστικά-νοητικά τεστ. Οι επιστήμονες, απέδωσαν τα αποτελέσματα εν μέρει στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που έχουν απώλεια στις δύο αυτές κύριας σημασίας αισθήσεις νιώθουν πιο απομονωμένοι κοινωνικά και πιο καταθλιπτικοί, παράγοντες που όπως είναι γνωστό αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας. Ωστόσο δήλωσαν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα αυτή η συσχέτιση.

 

Αυστραλία: Εμβόλιο Pfizer αντί για Astrazeneca

Μετά και τις επίσημες χθεσινές ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για τη σύνδεση του εμβολίου της AstraZeneca κατά της COVID-19 με ένα σπάνιο θρομβοεμβολικό σύνδρομο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά κα παγκοσμίως οι κυβερνήσεις των χωρών καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη χορήγησή του. Στη λίστα των χωρών που βάζουν κάποιο φραγμό προστέθηκε και η Αυστραλία, η οποία ανακοίνωσε χθες ότι θα προτείνει τη χρήση του εμβολίου της Pfizer αντί εκείνου της AstraZeneca για την ηλικιακή ομάδα κάτω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον  αρχίατρο Πολ Κέλι, αν και ο κίνδυνος είναι υπερβολικά μικρός, οι ειδικοί στη χώρα άλλαξαν τη σύστασή τους αναφορικά με εκείνους που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η Αυστραλία θα συνεχίσει να χορηγεί το εμβόλιο της AstraZeneca, αλλά σε άτομα άνω των 70 ετών.