Ασφαλής ο εμβολιασμός  για ασθενείς με «long covid»

Τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Annals of Internal Medicine, σχετικά με την ασφάλεια του εμβολιασμού είτε με το εμβόλιο της Pfizer ή με αυτό της Astra-Zeneca σε μια σειρά ασθενών με μακροχρόνια  συμπτώματα της COVID-19 (Long COVID), συνοψίζουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Στάθης Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ). Όλοι οι συμμετέχοντες επανεκτιμήθηκαν περίπου 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό, επαναλήφθηκαν τα ερωτηματολόγια σχετικά με την ποιότητα ζωής και έγινε επανεξέταση των συμπτωμάτων τους, με συγκεκριμένες ερωτήσεις, σχετικά με το εάν τα συμπτώματα είχαν βελτιωθεί, παρέμειναν τα ίδια ή επιδεινώθηκαν. Μεταξύ των 159 συμπτωμάτων που αναφέρθηκαν πριν από τον εμβολιασμό, 37 (23,2%) είχαν βελτιωθεί, 9 (5,6%) είχαν επιδεινωθεί και 113 (71,1%) ήταν αμετάβλητα. Δεν υπήρχε σημαντική επιδείνωση στις μετρήσεις της ποιότητας ζωής συγκριτικά με πριν από τον εμβολιασμό. Η ψυχική ευεξία (όπως μετρήθηκε με ειδική  κλίμακα) ήταν σταθερή στους συμμετέχοντες πριν και μετά τον εμβολιασμό. Ένα μεγάλο ποσοστό (26/36, το 72%) ανέφεραν παροδικές (διάρκειας <72 ωρών) συστηματικές παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό, όπως πυρετό (44%), μυαλγίες (22%) και πονοκέφαλο (19%). Αυτό συμβαδίζει με άλλες μελέτες παρατήρησης των ανεπιθύμητων ενεργειών του εμβολίου σε άτομα με προηγούμενη λοίμωξη SARS-CoV-2. Δεν εντοπίστηκε καμία διαφορά σε οποιοδήποτε μέτρηση μεταξύ των 18 συμμετεχόντων που είχαν λάβει το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech και των 18 συμμετεχόντων που είχαν λάβει το εμβόλιο των Oxford-AstraZeneca.

Συμπερασματικά, παρά το μικρό αριθμό των συμμετεχόντων, η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων BNT162b2 και ChAdOx1nCoV-19 έναντι του SARS-CoV-2 σε αναρρώσαντες με εμμένοντα συμπτώματα από COVID-19.

 

Sars-Cov-2: Οι νέες μεταλλάξεις και η επίδρασή τους στην ανοσία

Σε πρόσφατη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Nature Reviews Microbiology, με τίτλο: «Οι μεταλλαγές του SARs-CoV-2 και η επίδρασή τους στην ανοσιακή διαφυγή» μελετάται η επίδραση των μεταλλάξεων στη δυνατότητα ανοσιακής διαφυγής του ιού.

Οροί μετά τον εμβολιασμό από 20 εθελοντές που εμβολιάστηκαν με mRNA-1273 (Moderna) ή BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) ανέπτυξαν υψηλό τίτλο αντισωμάτων και εξουδετερωτική δράση παρόμοια με όσους είχαν μολυνθεί με τον ιό. Μελέτες με ψευδοϊούς με μεταλλάξεις στην περιοχή RBD παρόμοιες με αυτές που έχουν μεταλλαγμένα στελέχη (Variants of concern, VOCs), έδειξαν ότι η εξουδετερωτική δράση πλάσματος από εμβολιασμένα άτομα ήταν μειωμένη κατά 1 έως 3 φορές έναντι μεταλλάξεων  E484K, N501Y ή K417N + E484K + N501Y. Το πλάσμα ανάρρωσης από άτομα που έχουν μολυνθεί με προγενέστερους ιούς του στελέχους Β.1.1.7 ιούς, έδειξαν μόνο μέτρια μείωση της εξουδετερωτικής δράσης έναντι του Β.1.1.7. Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από ορούς μετά από εμβολιασμό είναι γενικά συμβατά με τα παραπάνω ευρήματα. Παρόλα αυτά, σε πειράματα που οι ψευδοϊοί φέρουν μεταλλάξεις της εξωτερικής πρωτεΐνης Β.1.1.7 σε συνδυασμό με τη μετάλλαξη E484K, ένας συνδυασμός που έχει παρατηρηθεί αρκετά συχνά, έδειξε μεγαλύτερη μείωση (6-7 φορές) στην εξουδετερωτική δράση ορού σε άτομα μετά από εμβολιασμό με BNT162b285. Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις από κλινικές μελέτες σχετικά με την επίδραση των μεταλλαγών στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Τα πρώτα ευρήματα υποδεικνύουν ότι αυτές είναι σε γενικές γραμμές σε συμφωνία με τα εργαστηριακά ευρήματα, με το στέλεχος Β.1.351 να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατότητα διαφυγής έναντι των εμβολίων. Εκτός από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων έναντι των μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2, έχουν περιγραφεί ανάλογα αποτελέσματα της επίδρασης των μεταλλάξεων σε ορισμένα μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs) που χρησιμοποιούνται ως θεραπεία.

Συμπερασματικά, η πρόβλεψη των νέων μεταλλάξεων που θα αναπτυχθούν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχει παράλληλα μια εξελισσόμενη  εμπειρία σχετικά με την επίδραση των μεταλλάξεων του SARS-CoV-2 στην αντιγονικότητα, καθώς και σε άλλες ιδιότητες του ιού. Ο συνδυασμός αυτών των δεδομένων με τις αλληλουχίες γενετικού υλικού του ιού μπορεί να διευκολύνει την έγκαιρη ανίχνευση νέων στελεχών με ενδιαφέρον (VOCs) πριν ακόμα κυκλοφορήσουν ευρέως στην κοινότητα.

Σημ: H βιβλιογραφία ανασκοπήθηκε από τους Καθηγητές του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ) και τον Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας Νικόλαο Θωμαΐδη.

Πρωτοβουλία ΠΙΣ για εκπαίδευση ειδικευομένων γιατρών

Σημαντική πρωτοβουλία με προτάσεις για την επαρκή εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ειδικευομένων ιατρών έλαβε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που οργάνωσε, προσκαλώντας τους προέδρους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, προέδρους Ιατρικών Σχολών, προέδρους Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών/Ιατρικών Επαγγελματικών Ενώσεων και ειδικευόμενους ιατρούς- μέλη της Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. ώστε να αποτιμηθεί η κατάσταση που διαμορφώθηκε με την πανδημία και να συζητηθούν λύσεις.

Ο προτάσεις που συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Οι ειδικευόμενοι που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους για να διατηρήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις  για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμούν, είναι σκόπιμο να έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τυχόν κενά στα νοσοκομεία όπου εκπαιδεύτηκαν συνεχίζοντας ως επικουρικοί  υπεράριθμοι.

Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης ειδικότητας για όσους το επιθυμούν ή όσους δεν επιτύχουν στις εξετάσεις με το καθεστώς του παρατασιακού ειδικευόμενου για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες και ανεξάρτητα εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο είτε κάνουν το μερικό, είτε το πλήρες κομμάτι της ειδικότητας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία που νοσηλεύουν COVID-19 περιστατικά.

Να αποδεσμευτεί το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας από το προαπαιτούμενο της υπηρεσίας υπαίθρου.

Άμεση απαλλαγή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από τα καθήκοντά τους στα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με προσλήψεις νέων ειδικών ιατρών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή με ιδιώτες ιατρούς και αποδέσμευση των ειδικευμένων από τις δειγματοληψίες για covid test.

Ορθή τήρηση και έλεγχος ημερολογίου εκπαιδευτικής άσκησης (logbook) στις κλινικές. Δημιουργία ψηφιακού logbook πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και των εκπαιδευτών.

Ενίσχυση προπτυχιακής εκπαίδευσης- εφόσον οι τελειόφοιτοι έχουν έλλειψη στις κλινικές δεξιότητες και στην επαφή με τους ασθενείς, λόγω COVID-19.

Επιλογή αριθμού ειδικευομένων με βάση τις δυνατότητες εκπαίδευσης και όχι με βάση τις νοσηλευτικές ανάγκες.

Μονιμοποίηση της δυνατότητας διαδικτυακής παρακολούθησης για τους ειδικευόμενους, ως αντισταθμιστική αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης – Τράπεζας γνώσεων στη σελίδα του Π.Ι.Σ. Αύξηση κλινικών που εκπαιδεύουν συγκεκριμένες ειδικότητες, σε αντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα.

 

Η πληροφορική της υγείας σε περίοδο Covid-19

Για 4η  χρονιά το Health Daily και το Netweek της BOUSSIAS  με την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την ενεργό συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών  Υγείας και τη συνεργασία του ΗL7 Hellas, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  διοργανώνουν, στις 15 & 16 Ιουνίου διαδικτυακά το Health IT Conference με θέμα: Η Πληροφορική Υγείας σε περίοδο Covid-19.

Το συνέδριο-θεσμός για την Ψηφιακή Υγεία βρίσκεται στην εποχή της COVID-19 και καλείται να αναδείξει τους τρόπους που ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας και η υλοποίηση εργαλείων ΤΠΕ ανταποκρίνεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της πανδημίας.

Οι προκλήσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Σύστημα Υγείας της χώρας και η εφαρμογή της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2024»  αποτελούν καταλύτη στην είσοδο της χώρας στη νέα πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμονίζει τη στρατηγική της και τα χρηματοδοτικά της εργαλεία στις εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών της και η  Ελλάδα 2.0 αποκαλύπτει την ελληνική πρόταση για την Ψηφιακή Υγεία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Θα συζητηθεί επίσης και ποιος θα είναι ο ρόλος των επαγγελματιών Υγείας στο σχεδιασμό των ψηφιακών λύσεων.

Το φετινό συνέδριο πλαισιώνουν περισσότεροι από 70 διακεκριμένοι ομιλητές, οι οποίοι συμμετέχουν στην παρουσίαση και εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για την Υγεία, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλου.

 

K. Μητσοτάκης: Υποχρεωτικός εμβολιασμός για υγειονομικούς

Υποχρεωτικός θα γίνει ο εμβολιασμός για τους υγειονομικούς όπως άφησε να εννοηθεί μιλώντας χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός μιλώντας κατά τη συνεδρίαση στη Βουλή με θέμα την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Την πειθώ την οποία μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιήσει η Πολιτεία θα τη διαδεχθεί και η επίσημη θέση για το ζήτημα υποχρεωτικού εμβολιασμού υγειονομικών και εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Η κυβέρνηση θα αποφασίσει με ευαισθησία και σαφή προτεραιότητα στη δημόσια υγεία». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού. Αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας στην χώρα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μειώνονται τα κρούσματα και οι ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι. Πριν από ένα μήνα είχαμε πάνω από 800 διασωληνωμένους, ενώ σήμερα είναι κάτω από 360, ανέφερε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας: «Είναι εξαιρετικά στενάχωρο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων βρίσκονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ είναι συμπολίτες μας που δεν έκαναν το εμβόλιο από επιλογή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους πάρα πολύ έντονα».

Ανέφερε ότι με τον εμβολιασμό χτίζεται σταδιακά ένα τείχος ανοσίας, ενώ οι περιορισμένοι αριθμοί κρουσμάτων αφορούν νέους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί και κατά κανόνα είναι ασυμπτωματικοί. Περισσότεροι από 2,3 εκατ. είναι πλήρως εμβολισμένοι. Το 1% του πληθυσμού εμβολιάζεται κάθε μέρα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα περιοχές που υστερούν στα ποσοστά εμβολιασμού. Επίσης, ανέφερε πως η συζήτηση για τις διευκολύνσεις θα ξεκινήσει σύντομα και η επίσημη αφετηρία είναι η χρονική στιγμή που όλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο που επιθυμούν να κάνουν. «Ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί να απαγορεύσει πχ σε έναν επιχειρηματία της εστίασης να πει ότι δέχεται μόνο εμβολιασμένους. Θα ξανακαλέσω τους συμπολίτες μας σε ένα νέο εμβολιαστικο κύμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

 

«Βλέπω όσα αγαπώ!»: Εκστρατεία ενημέρωσης για την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας                        

Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού, για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας, με τίτλο «Βλέπω Όσα Αγαπώ» υλοποιεί η BAUSCH Health Hellas, κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στην υγεία των ματιών με προϊόντα κάτω από την ομπρέλα της Bausch+Lomb, με 168 χρόνια καινοτομίας στον χώρο της οφθαλμολογίας. H εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί υπό την επιστημονική αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς (www.gvrs.gr), με γνωστικό αντικείμενο τις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας, στην Ελλάδα.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε θέματα που αφορούν στην Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ), η καλύτερη κατανόηση, η γνωστοποίηση των αιτίων της, η πρόληψη, η διάγνωση και η αντιμετώπιση της νόσου. Παράλληλα στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας της πρόληψης και της αντιμετώπισης της πάθησης αλλά και στην παρότρυνση των ασθενών να επισκεφθούν έναν ειδικό Οφθαλμίατρο, να μιλήσουν για τα συμπτώματα που βιώνουν, ώστε, στη συνέχεια, να ενημερωθούν υπεύθυνα και να λάβουν τις κατάλληλες οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Η Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) είναι η κύρια αιτία μη αναστρέψιμης απώλειας όρασης, σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο και στην Ελλάδα. Το 2004, υπολογίστηκε ότι περίπου 1,75 εκατομμύρια άνθρωποι, ηλικίας 40 ετών και άνω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν προχωρημένη ΗΕΩ. Οι κυριότερες αίτιες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ΗΕΩ, είναι η γήρανση, η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα χαμηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών και η κληρονομικότητα.

Η καρδιακή νόσος είναι ένας άλλος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ΗΕΩ, όπως και τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Οι Καυκάσιοι (λευκοί) έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΗΕΩ3. Σε επίπεδο πρόληψης, η όραση μπορεί να προστατευθεί  με έγκαιρες οφθαλμικές εξετάσεις ρουτίνας και συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής καθώς και κάποια εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής θα μπορούσαν  να βοηθήσουν τα άτομα με ΗΕΩ, μειώνοντας την πιθανότητα κινδύνου  απώλειας της κεντρικής  όρασης.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ματιών των ΗΠΑ (National Eye Institute) δημοσιοποίησε τα ευρήματα της Μελέτης για την ΗΕΩ, την μελέτη ΑREDS.  Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι υψηλές δόσεις αντιοξειδωτικών, όπως βιταμίνης C, βιταμίνης Ε, μαζί με ψευδάργυρο, σε συνδυασμό με λουτεΐνη και ζεαξανθίνη μείωσαν τον κίνδυνο απώλειας όρασης σε ασθενείς με προχωρημένη ΗΕΩ.

Μείωση της χοληστερόλης με τη βοήθεια της διατροφής και των φυτικών στερολών

Η LDL-χοληστερόλη θεωρείται ως ένας κύριος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο, την κύρια μορφή καρδιαγγειακών νοσημάτων. Και όμως, πάνω από το μισό του πληθυσμού στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίπεδα χοληστερόλης υψηλότερα από το φυσιολογικό.

Η διατροφή και ο τρόπος ζωής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη μείωση της LDL-χοληστερόλης και την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.

 

Οι φυτικές στερόλες είναι φυσικά συστατικά που βρίσκονται σε καθημερινά τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, τα φυτικά έλαια, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά, ωστόσο δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταναλώνεται μόνο από αυτές τις τροφές η συνιστώμενη ποσότητα φυτικών στερολών που απαιτείται για τη μείωση της χοληστερόλης.

Η δομή των φυτικών στερολών είναι παρόμοια με αυτή της χοληστερόλης. Αποτρέπουν εν μέρει την απορρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της LDL-χοληστερόλης στο αίμα.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος να μειωθεί η χοληστερόλη με αλλαγές στη διατροφή, είναι η προσθήκη 1,5-3g φυτικών στερολών στο καθημερινό διαιτολόγιο:

  • 1,5-2,4g φυτικών στερολών καθημερινά μπορούν να μειώσουν την LDL-χοληστερόλη 7 έως 10%
  • 2,5-3g φυτικών στερολών καθημερινά μπορούν να μειώσουν την LDL-χοληστερόλη 10 έως 12,5%,

σε 2-3 εβδομάδες, στο πλαίσιο μια ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής, που περιλαμβάνει πληθώρα φρούτων και λαχανικών.

 

Ο σημαντικός ρόλος της διατροφής στην πρόληψη εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, καταδεικνύεται από ολοένα και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα,  όπως αναλύεται και στην ανασκόπηση «Ο ρόλος συγκεκριμένων συστατικών μιας φυτικής διατροφής στη διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας και η επίδρασή τους στον καρδιαγγειακό κίνδυνο» (Nutrients, 2020). Ο ευεργετικός ρόλος μιας φυτικής διατροφής στην καρδιαγγειακή υγεία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Συγκεκριμένα μακρο- και μικρο-συστατικά μιας φυτικής διατροφής είναι κυρίως τα φυτικά έλαια, οι διαιτητικές ίνες και φυτοθρεπτικά συστατικά, όπως οι φυτοστερόλες. Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τις επιδράσεις αυτών των συστατικών στη μείωση των λιπιδίων στο αίμα, δηλαδή στην LDL-χοληστερόλη, αλλά και στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Γίνετε κι εσείς μέλος της «Κοινότητας Becel ProActiv για Eπαγγελματίες Yγείας», ώστε να ενημερώνεστε, με το πάτημα ενός κουμπιού, για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της διατροφής & του τρόπου ζωής σε σχέση με την υγεία της καρδιάς και να έχετε πρόσβαση σε υλικά που θα σας διευκολύνουν να εκπαιδεύσετε τους ασθενείς σας στη διατροφική αντιμετώπιση της υπερχοληστερολαιμίας και την αλλαγή τρόπου ζωής. https://bit.ly/3v3EH3d

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας»

 

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ.), με ελληνικό τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας».

Σκοπός του Προγράμματος  είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας και στην αξιοποίηση αυτής στο πεδίο  της Προαγωγής Υγείας.  Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η σύνδεση της κλασικής επιδημιολογικής θεώρησης και μεθοδολογίας με τη διαχρονική ανάγκη συντονισμένης και τεκμηριωμένης δράσης  σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προγραμμάτων και πολιτικών πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:

  • Στην εκτίμηση της κατάστασης υγείας της κοινότητας στον τεκμηριωμένο καθορισμό των προτεραιοτήτων παρέμβασης και δράσης
  • Στην κατανόηση και τεκμηριωμένη αξιοποίηση της συνεχώς ανανεούμενης επιστημονικής ενημέρωσης, καθώς περισσότερα από τα μισά άρθρα που δημοσιεύονται στα μεγάλα έγκριτα διεθνή περιοδικά είναι κατά βάση επιδημιολογικά
  • Στον ορθολογικό και μεθοδολογικά άρτιο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Η προθεσμία υποβολής είναι έως τις 15 Ιουλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες στο https://pchepi.uniwa.gr/?fbclid=IwAR2s9bYkY06EUPEVzmu0VOvsEDWGOrB8blVT57b75wv-k5gj5swZ36hkwDM

 

Ο Μπάιντεν σχεδιάζει να ενισχύσει την παραγωγή φαρμάκων εντός των ΗΠΑ

H κυβέρνηση Μπάιντεν παρουσίασε χθες το σχέδιό της για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο Λευκός Οίκος δεσμεύει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων. Η ομάδα που εκπόνησε το σχέδιο ανέφερε ότι σήμερα μεγάλο μέρος της παραγωγής φαρμάκων των ΗΠΑ γίνεται στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται ότι η χώρα εξαρτάται κρίσιμα από τις εισαγωγές για μια σειρά βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και δραστικών ουσιών, που αποτελούν το 90% όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ. Επίσης, περίπου το 87% των γενικών εγκαταστάσεων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών βρίσκονται στο εξωτερικό, αφήνοντας τις αμερικανικές προμήθειες βασικών φαρμάκων «ευάλωτες». Η ταχύτητα της καινοτομίας των ΗΠΑ που οδήγησε στην παραγωγή των εμβολίων Covid-19, θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία παραγωγή και φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Η ομάδα Μπάιντεν κάλεσε το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ να δημιουργήσει μια κοινοπραξία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα – αξιοποιώντας τον νόμο περί αμυντικής παραγωγής για να ενισχύσει την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων στο έδαφος των ΗΠΑ. Για να ξεκινήσει, η κοινοπραξία θα εντοπίσει 50 έως 100 φάρμακα από τη λίστα βασικών φαρμάκων του FDA, για να τα θέσει ως προτεραιότητα. Εκτός από τη δέσμευση των 60 εκατομμυρίων δολαρίων, η διοίκηση καλεί επίσης τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τη χρηματοδότηση προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής για την παραγωγή φαρμάκων. Τέλος, η ομάδα Μπάιντεν ζήτησε από το HHS να αναπτύξει και να υποβάλει συστάσεις στο Κογκρέσο σχετικά με νέες αρχές που θα τη βοηθούσαν να παρακολουθήσει την προέλευση όλων των συστατικών των φαρμάκων και των τελικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Κίνα: Έγκριση για χορήγηση του εμβολίου της Sinovac

Εκπρόσωπος του κινεζικού εργαστηρίου Sinovac, που παράγει ένα από τα τρία εμβόλια κατά της COVID-19 που χορηγούνται μέχρι στιγμής στην Κίνα, δήλωσε χθες ότι «το εμβόλιο της Sinovac εγκρίθηκε τις τελευταίες ημέρες για τα παιδιά ηλικίας 3 με 17 ετών». Όπως εξήγησε, το κινεζικό εργαστήριο έχει ολοκληρώσει τις κλινικές δοκιμές σε παιδιά και εφήβους, τα αποτελέσματα των οποίων πρόκειται να δημοσιευθούν στο βρετανικό επιστημονικό περιοδικό The Lancet.  Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεν διευκρίνισε πότε θα αρχίσει να χορηγείται το εμβόλιο στα παιδιά, καθώς το χρονοδιάγραμμα καθορίζεται από το υπουργείο Υγείας. Η Κίνα θα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που θα εμβολιάσει παιδιά κατά της COVID-19, από τόσο μικρή ηλικία.  Ο εμβολιασμός των παιδιών κατά της COVID-19. Υπενθυμίζεται, ότι η χώρα έχει ήδη χορηγήσει σχεδόν 800 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά της COVID-19 σε ενήλικες άνω των 18 ετών, ενώ έχει σχεδόν εξαλείψει την επιδημία στο έδαφός της από τον Μάιο του 2020. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι εμβολιασμός τουλάχιστον του 70% του πληθυσμού της, (περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους), ως το τέλος του έτους.