Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, που προβλέπει πως θα γίνεται η αναπλήρωσή τους. Οι κατηγορίες των εργαζομένων που εμπίπτουν σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 είναι  οι εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε μονάδες φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από 16 Αυγούστου και οι εργαζόμενοι σε υγειονομικές δομές (γιατροί και νοσηλευτές) από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η σχετική αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι επιβάλλεται έως την 21η 12/2021 υποχρέωση στους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 της ΕΕ, σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόηση από τον κορονοϊό ή βεβαίωση ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται.

Του υποχρεωτικού εμβολιασμού εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 6 μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένα λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα

Στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης εμβολιασμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης προβλέπεται:

  • Επιβολή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών, στην περίπτωση εργαζόμενων στον δημόσιο φορέα η οποία αίρεται με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
  • Υποχρέωση στον εργοδότη, σε περίπτωση εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζόμενου που προσέρχεται στον χώρο εργασίας, χωρίς να επιδείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, απαλλασσόμενου από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Επιβάλλεται στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των προαναφερομένων, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και εως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και εως 200.000 ευρώ. Με ΚΥΑ δύναται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέρεγιας του εμβολιασμού καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση , η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Επαναξιολογείται η εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού έως την 31.10.2021. Παρέχεται η δυνατότητα να προσλαμβάνεται προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και 3 μινών στους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολήξ καθηκόντων, εφόσον προσκομίσει τα οριζόμενα έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση.

Εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία: Η εικόνα έχει επιδεινωθεί σημαντικά

Για σημαντική επιδείνωση της εικόνας τις τελευταίες δύο βδομάδες, όσον αφορά στις εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία, κάνει λόγο ο  πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννακός.

Ειδικότερα, ο κ. Γιαννακός αναφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου σε πρόσφατη εφημερία προσήλθαν 137 «ύποπτα» περιστατικά για λοίμωξη από κορονοϊό. Εισήχθησαν, τελικά, για νοσηλεία 31 ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί στον ιό. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 43 ασθενείς στις απλές κλινικές CoViD και 2 ασθενείς στη ΜΕΘ. Όπως σημειώνει ο κ. Γιαννακός πριν από 15 μέρες – οι προσελεύσεις ασθενών στην εφημερία δεν ξεπερνούσαν τις 25 και οι νοσηλευόμενοι ήταν συνολικά 8 ασθενείς στις απλές κλινικές και 1 στη ΜΕΘ COVID.

ΕΟΦ: Ενημέρωση γιατρών για περιστατικά μυοκαρδίτιδας

Παράλληλα με την πρόσφατη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας, μετά από εμβολιασμό κατά της COVID-19 με τα σκευάσματα των εταιρειών BioNTech/Pfizer και Moderna, και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), δημοσίευσε τα ακόλουθα:

«Περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια κατόπιν εμβολιασμού με τα Comirnaty (BIONTECH/PFIZER) και Spikevax (MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L) mRNA εμβόλια έναντι της COVID-19.

Τα περιστατικά εμφανίστηκαν κυρίως εντός 14 ημερών μετά τον εμβολιασμό, πιο συχνά μετά τη δεύτερη δόση και σε νεότερους άνδρες. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η κλινική πορεία της μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό είναι παρόμοια με την πορεία της μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας στον γενικό πληθυσμό.

Οι επαγγελματίες Υγείας πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τα σημεία και συμπτώματα μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας.

Οι επαγγελματίες Υγείας πρέπει να συμβουλεύουν τους εμβολιασθέντες να αναζητήσουν άμεση ιατρική φροντίδα σε περίπτωση που νιώσουν πόνο στο στήθος, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών. Η επιτροπή ασφάλειας (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) έχει αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υφίσταται τουλάχιστον εύλογη πιθανότητα αιτιώδους συσχέτισης μεταξύ των mRNA εμβολίων έναντι της COVID-19 και της μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας.

Έως τις 31 Μαΐου 2021, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), εμφανίστηκαν 145 περιστατικά μυοκαρδίτιδας μεταξύ των ανθρώπων που έλαβαν Comirnaty και 19 περιστατικά μεταξύ των ανθρώπων που έλαβαν Spikevax. Επιπρόσθετα, 138 περιστατικά περικαρδίτιδας εμφανίστηκαν μετά τη χρήση του Comirnaty και 19 περιστατικά μετά τη χρήση του Spikevax.

Σε 36 δόσεις οι οφειλές των φαρμακείων

Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τον ΕΟΠΥΥ σε 36 δόσεις δίνει στους φαρμακοποιούς σχετική νομοθετική ρύθμιση. Το συγκεκριμένο θέμα απασχολούσε εκατοντάδες φαρμακοποιούς  που είχαν συσσωρευμένες οφειλές προς τον Οργανισμό, λόγω μη παρακράτησης του Rebate για πολύ μεγάλο διάστημα από τον ΕΟΠΥΥ.  Πλέον με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, από τις συνταγές μηνός  Απριλίου  2021 γίνεται πρώτα η κράτηση του  Rebate  και μετά θα ακολουθεί η πληρωμή των εκχωρήσεων ή κατασχέσεων.

Σημειώνεται ότι η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος αποτελούσε  πάγιο αίτημα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που ικανοποιήθηκε.

Πάνω από 50 εκατ. τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ευρώπη

Με βάση καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, η Ευρώπη παραμένει μια από τις περιφέρειες του κόσμου με τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού, ενώ χθες έγινε και η πρώτη περιφέρεια του κόσμου όπου ξεπεράστηκε το όριο των 50 εκατ. κρουσμάτων. Πλέον επιβεβαιώνονται ένα εκατομμύριο κρούσματα κάθε περίπου οκτώ ημέρες, ενώ θλιβερό ρεκόρ καταγράφεται και στους θανάτους που πλέον αριθμούν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων από το Reuters πέρασαν 194 ημέρες προτού η περιφέρεια να φθάσει από τα 25 στα 50 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ για να φθάσει το σύνολο των μολύνσεων τα πρώτα 25 εκατομμύρια πέρασαν 350 ημέρες. Το γεγονός αποδίδεται στην μεγάλη μεταδοτικότητα της παραλλαγής Δέλτα, η οποία πλέον είναι η κυρίαρχη, μεταξύ των μορφών του που συνεχίζουν να εξαπλώνονται.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κλυδωνίζονται (-2% χθες Δευτέρα) καθώς επενδυτές ανησυχούν πως η παραλλαγή Δέλτα ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία, είναι  η χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας που δοκιμάζει το πιο βαρύ χτύπημα, πλησιάζοντας το όριο των 6 εκατομμυρίων μολύνσεων, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο παρότι έβαλε τη Δευτέρα τέλος στα  περιοριστικά μέτρα, συνεχίζει να απειλείται από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων.