Η ανοσολογική απάντηση μετά από εμβολιασμό κατά του κορονοϊού σε ασθενείς με καρκίνο και υγιείς εθελοντές

Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (ΕΣΟΟ), με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (ΕΛΙΕΚ), από την αρχή των εμβολιασμών των ευπαθών ομάδων τον περασμένο Μάρτιο, ξεκίνησε προοπτική μελέτη παρακολούθησης της ανοσολογικής απάντησης στον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με συμπαγείς κακοήθειες στον ελλαδικό χώρο και υγιείς εθελοντές.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημοσιευμένη ελληνική μελέτη σε ασθενείς με καρκίνο, όπου συμπεριλήφθηκαν 232 ασθενείς με συμπαγείς όγκους από 12 μεγάλα ογκολογικά τμήματα από όλη τη χώρα. Επιπλέον συμπεριλήφθηκε ομάδα ελέγχου 100 εθελοντών από το υγειονομικό προσωπικό μεγάλου Νοσοκομείου της Αθήνας (Νοσοκομείο Metropolitan, Όμιλος HHG, Νέο Φάληρο).

Οι τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2 μετρήθηκαν στον ορό των συμμετεχόντων πριν την έναρξη του εμβολιασμού και 2-4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης δόσης. Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα μεταξύ ασθενών με καρκίνο και υγιών εθελοντών ενώ αναγνωρίστηκαν διάφοροι κλινικοί παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την ανοσοανταπόκριση.

Το σχετικό άρθρο με τίτλο «Responses to SARS-CoV-2 Vaccination in Patients with Cancer (ReCOVer Study): A Prospective Cohort Study of the Hellenic Cooperative Oncology Group» δημοσιεύθηκε χθες 15 Σεπτεμβρίου 2021, στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Cancers. https://www.mdpi.com/1271834. Υπογράφεται από τους ερευνητές Έλενα Λινάρδου, Νικόλαο Σπανάκη, Γεωργία-Αγγελική Κολιού, Αθηνά Χριστοπούλου, Σοφία Καραγεωργοπούλου, Νεφέλη Αλευρά, Αναστάσιο Βαγιωνά, Νικόλαο Τσουκαλά, Σταυρούλα Σγούρου, Έλενα Φούντζηλα, Ιωσήφ Σγουρό, Ευαγγελία Ραζή, Δήμητρα Χατζώκου, Σοφία Λαμπάκη, Ελένη Ρες, Ζαχαρένια Σαριδάκη, Γιάννη Μούντζιο, και Γεώργιο Σαρόγλου και Γεώργιο Φούντζηλα. Τα ευρήματα της δημοσίευσης συνοψίζονται από τους επικεφαλής της μελέτης, Δρ Έλενα Λινάρδου, (Παθολόγο Ογκολόγο, Διευθύντρια Δ’ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Μετροπόλιταν, Πρόεδρο ΕΕ της ΕΣΟΟ), και τον Καθηγητή Γεώργιο Φούντζηλα (Παθολόγο Ογκολόγο, Ομότιμο Καθηγητή Ογκολογίας, Πρόεδρο της ΕΣΟΟ και του ΕΛΙΕΚ):

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών και όλοι οι εθελοντές που πήραν μέρος στη μελέτη έχουν εμβολιαστεί με mRNA εμβόλια. Οι ασθενείς με καρκίνο εμφάνισαν θετική ανοσολογική απάντηση σε ποσοστό 90% μετά τις δύο δόσεις εμβολίου σε σύγκριση με 98% των υγιών εθελοντών. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που δεν ανέπτυξαν καθόλου εξουδετερωτικά αντισώματα ήταν άνδρες, άνω των 70 ετών, με συνοσηρότητες και ελάμβαναν ενεργό αντικαρκινική θεραπεία το χρονικό διάστημα γύρω από τον εμβολιασμό. Ο μέσος τίτλος αντισωμάτων των ασθενών με καρκίνο ήταν σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν των εθελοντών, ενώ το ποσοστό των ασθενών με καρκίνο που ανέπτυξαν προστατευτικούς τίτλους αντισωμάτων με βάση τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, ήταν μόνο 54% έναντι 97% των υγιών εθελοντών. Όλες οι μετρήσεις των εξουδετερωτικών αντισωμάτων έγιναν κεντρικά σε εργαστήριο αναφοράς (Τμήμα Ανοσολογίας, AlfaLab, Όμιλος HHG) με εμπορικά διαθέσιμη εγκεκριμένη ανοσολογική μέθοδο.

Η ανοσοανταπόκριση και οι τίτλοι των αντισωμάτων δεν διέφεραν για κανέναν από τους παράγοντες που μελετήθηκαν στον πληθυσμό των υγιών εθελοντών. Αντίθετα, μεταξύ των ασθενών με καρκίνο σημαντικά υψηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων ανιχνεύθηκαν σε μη καπνιστές, σε γυναίκες, σε ασθενείς κάτω των 50 ετών, με καλή γενική κατάσταση και σε ασθενείς με κάποιους τύπους καρκίνου, όπως μαστού και ωοθηκών έναντι εκείνων με παγκρεατικό καρκίνο ή μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που φαίνεται να είχαν τη χαμηλότερη απάντηση.

Η μελέτη αυτή είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοσιευμένη ελληνική μελέτη σε αυτό το θέμα, αφορά ασθενείς από ολόκληρη τη χώρα και αναδεικνύει ότι παρότι οι ασθενείς με συμπαγείς όγκους είχαν θετική ανοσολογική απάντηση σε ικανοποιητικά ποσοστά μετά τις δύο δόσεις εμβολίου έναντι του κορονοϊού, τα επίπεδα των τίτλων αντισωμάτων τους ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με των υγιών εθελοντών.

Είναι σημαντικό ότι στην παρούσα μελέτη οι παρενέργειες μεταξύ των ασθενών με καρκίνο ήταν σπάνιες και ήπιες, συμβαδίζοντας με τις διεθνείς αναφορές για την ασφάλεια των mRNA εμβολίων στο γενικό πληθυσμό, ενώ δεν καταγράφηκε καμία λοίμωξη από κορονοϊό στους συμμετέχοντες μέχρι την ημερομηνία ανάλυσης της μελέτης. Η παρούσα μελέτη ενισχύει πρόσφατα διεθνή παρόμοια δεδομένα, ότι η αποτελεσματικότητα των mRNA εμβολίων είναι πολύ μεγάλη και για τους ασθενείς με συμπαγείς κακοήθειες, ακόμα και αν βρίσκονται υπό ενεργό θεραπεία, ενώ η ασφάλειά τους είναι αδιαμφισβήτητη.

Η μελέτη ανέδειξε παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την απάντηση στα εμβόλια σε ασθενείς με καρκίνο. Αυτοί περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη ηλικία, μη ικανοποιητική γενική κατάσταση, ενεργό αντικαρκινική θεραπεία, κάποιους τύπους καρκίνου, και -ιδιαίτερα ενδιαφέρον- το κάπνισμα. Οι καπνιστές στη μελέτη είχαν σαφώς χαμηλότερους τίτλους αντισωμάτων, γεγονός που ενισχύει προηγούμενα επιστημονικά δεδομένα ότι το κάπνισμα έχει ανοσοκατασταλτική δράση και επηρεάζει αρνητικά την χυμική ανοσία μετά από εμβολιασμό.

Τα ευρήματα της μελέτης ReCOVer υποστηρίζουν ότι οι στρατηγικές εμβολιασμού για ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την χαμηλότερη ανοσολογική απάντηση σε σύγκριση με υγιείς πληθυσμούς αλλά και να αναζητούν τους επιμέρους εκείνους παράγοντες που επηρεάζουν την απάντηση αυτή. Όπως έχει προταθεί διεθνώς από αρκετούς ερευνητές, χρειάζεται να μελετηθεί η εφαρμογή στρατηγικών που βασίζονται στην μέτρηση και παρακολούθηση τίτλων αντισωμάτων, τουλάχιστον για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Είναι μια μέθοδος τεχνικά απλή και οικονομικά εφικτή, που θα μπορούσε να διευκολύνει τις εκκλήσεις για παγκόσμια εμβολιαστική ισότητα, να βοηθήσει στην επίλυση του αινίγματος των ενισχυτικών δόσεων εμβολίου, σαν ένας ‘υποκατάστατος δείκτης’, χωρίς να παραγνωρίζεται η σημαντική προστασία που προσφέρει η κυτταρική ανοσία. Επιπλέον, η διερεύνηση παραγόντων όπως αυτοί που μελετήθηκαν εδώ, μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση και προτεραιοποίηση των πιο ευάλωτων υποομάδων ασθενών που θα χρειαστούν πραγματικά μία ή περισσότερες ενισχυτικές δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Η έρευνα της ΕΣΟΟ και του ΕΛΙΕΚ συνεχίζεται με περαιτέρω μετρήσεις αντισωμάτων στους 3 μήνες και καταγραφή της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας έως και 12 μήνες μετά την πρώτη δόση εμβολιασμού.

«Ο αγώνας της FairLife για την υγεία των πνευμόνων συνεχίζεται δυναμικά. Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι ανίκητος!»

 Η «FairLife – Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα», ο πρώτος μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τον καρκίνο του πνεύμονα στη χώρα μας, στηρίζει ενεργά την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και εν γένει την προαγωγή της υγείας. Για τη Fairlife, οι δράσεις που έχουν σχέση με την υγεία των πνευμόνων και την άσκηση, τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη σωστή διατροφή, είναι εξίσου σημαντικές για την υγεία, όπως και η πρόληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Fairlife ενώνει τη φωνή της με τον κορυφαίο ορειβάτη Νίκο Μαγγίτση, που γίνεται ο νέος FairLife Ambassador, για να διαδώσει τα μηνύματα του φορέα στο ευρύτερο κοινό.

Ο Νίκος Μαγγίτσης είναι ο πρώτος και μόνος μέχρι σήμερα Έλληνας ορειβάτης που έχει ολοκληρώσει το project exporer’s grand slam με ανάβαση στις «7 summits», επτά από τις πλέον δύσκολες στην κατάκτησή τους κορυφές βουνών του πλανήτη. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πεζοπορικές αποστολές σε Βόρειο και Νότιο Πόλο.

Η FairLife LCC ευχαριστεί θερμά τον Νίκο Μαγγίτση για την ευγενική παραχώρηση του video για τους σκοπούς του φορέα.

Δείτε περισσότερα στο video του YouTube που ακολουθεί:

Video Νίκου Μαγγίτση

Ο Νίκος Μαγγίτσης, που πριν από δέκα χρόνια έχασε τον πατέρα του από καρκίνο του πνεύμονα, δηλώνει: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανήκω στην οικογένεια της Fairlife, που στηρίζει τα άτομα με καρκίνο του πνεύμονα. Μου αρέσει να ζω στιγμές που «κόβουν την ανάσα». «Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε με τις δράσεις και τις αναβάσεις αυτές στα ψηλά βουνά είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις δυνατά πνευμόνια για να ανέβεις στα βουνά, πρέπει να ανέβεις στα βουνά για να αποκτήσεις δυνατά πνευμόνια». «Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι ανίκητος, μπορούμε να τον νικήσουμε, με έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία».

Η Κορίνα Πατέλη Bell, πρόεδρος της FairLife LCC, δήλωσε: «Στη FairLife θεωρούμε ότι η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι η απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας. Η υγεία πρέπει να γίνει καθημερινή πράξη ζωής μέσα από την ήπια άσκηση, τη γυμναστική, τη σωστή διατροφή, την επαφή με τη φύση, τη χαλάρωση, τον ύπνο, τις υγιείς κοινωνικές σχέσεις, τη δημιουργικότητα, όπως πρότεινε πρώτος ο Ασκληπιός και οι ιατροί στην αρχαιότητα. Στο πλαίσιο των παραπάνω, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συστράτευσή μας με τον Νίκο Μαγγίτση, έναν κορυφαίο Έλληνα ορειβάτη, με ιδιαίτερη αγάπη για το βουνό, τη φύση και τον ίδιο τον άνθρωπο».

Λίγα λόγια για τον Νίκο Μαγγίτση:

Ο Νίκος Μαγγίτσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγριά Μαγνησίας όπου και συνεχίζει να εργάζεται και να δραστηριοποιείται στις υπαίθριες δραστηριότητες. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αθλητισμού με μεταπτυχιακές σπουδές στην αναψυχή με διπλωματική διατριβή “χρόνος αντίδρασης στο μεγάλο υψόμετρο”. Έχει οργανώσει και υλοποιήσει περισσότερες από 50 ορειβατικές αλλά και αποστολές αθλητικής επιβίωσης σε όλο τον πλανήτη. Τον Μάρτιο του 2008 ο Νίκος γίνεται ο πρώτος  Έλληνας που ολοκληρώνει το project exporer’s grand slam με ανάβαση στα «7 summits» και με πεζοπορικές αποστολές σε Βόρειο και Νότιο Πόλο. Ακόμη και σήμερα ο Νίκος είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται σε αυτή την παγκόσμια λίστα. Είναι προπονητής αναρρίχησης, συνοδεύει Έλληνες και ξένους ορειβάτες σε πεζοπορικές διαδρομές σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε αναβάσεις στις ψηλότερες κορφές όλου του πλανήτη μας.

E-Ortho: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον χειρουργό

Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα – η e-Ortho- από την Atron Health, αποτελεί το νέο όπλο των χειρουργών στην αρθροπλαστική ώμου, αφού βοηθά το χειρουργό να κατανοήσει την ανατομία της ωμοπλάτης και του βραχιονίου και να σχεδιάσει προεγχειρητικά τα εμφυτεύματα, που απαιτούνται για την αρθροπλαστική σε κάθε ασθενή.

Την τεχνική, που εξασφαλίζει εξατομικευμένη θεραπεία στην αρθροπλαστική ώμου, χρησιμοποιούν ήδη η Μικροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΤ και η Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Πατρών. Η πλατφόρμα e-Ortho που ανήκει στο γαλλικό group FH ORTHO, και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Atron Health, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φροντίδα κάθε ασθενούς που χρειάζεται ανατομική ολική αρθροπλαστική ARROW ή αντίστροφη ολική αρθροπλαστική.

Για την σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των χειρουργών για την προαναφερόμενη τεχνική, η εταιρεία Atron Health οργάνωσε ειδικά εκπαιδευτικά χειρουργικά σεμινάρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο Πατρών με την συνδρομή των καθηγητών Παναγόπουλου, Γκλιάτη και Κόκκαλη και στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ με την υποστηριξη του κ. Φανδριδή, 09 και 10 Σεπτεμβρίου 2021, με επίτιμο καλεσμένο και εκπαιδευτή τον Δρ. Philippe Valenti του Parisian Institute of Shoulder, με ειδίκευση στην προσθετική χειρουργική και στις αρθροσκοπικές επεμβάσεις για αθλητές και εκφυλιστικές παθολογίες, που έχει αναπτύξει την πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα e-Ortho, με βάση το CT-Scan, παρέχει μια ακριβή τρισδιάστατη ανακατασκευή της ωμοπλάτης και του βραχιονίου του ασθενούς, δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα της αρθροπλαστικής σε διαφορετική θέση, με διαφορετική κλίση και να επιλέξει ανάμεσα στα ποικίλα μεγέθη, τα οποία προσφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία. Όταν ολοκληρώσει ο χειρουργός τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, τα δεδομένα, που έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα, θα τον βοηθήσουν να τα εφαρμόσει στο πραγματικό χειρουργείο του ασθενή.

Pfizer: Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer στην παρουσίασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του FDA, ανέφερε δεδομένα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του κορονοϊού μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και ότι μια αναμνηστική δόση είναι ασφαλής και αποτελεσματική στην αποτροπή του ιού και των νέων μεταλλάξεων.

Η μείωση της αποτελεσματικότητας οφείλεται «κυρίως στη μείωση των ανοσολογικών αποκρίσεων του εμβολίου με την πάροδο του χρόνου» και όχι στη μετάλλαξη Δέλτα, ανέφεραν στην παρουσίαση οι ερευνητές της Pfizer. Σύμφωνα με την ατζέντα της συνάντησης με τον FDA, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα, εκτός από την παρουσίαση της Pfizer, στη συνάντηση της Παρασκευής θα γίνουν παρουσιάσεις και από τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC), ειδικούς του FDA καθώς και ερευνητές από το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Κούβα ζητά την έγκριση του ΠΟΥ για τα εμβόλια Covid-19

Η Κούβα θα ζητήσει σήμερα την έγκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τρία εμβόλια Covid-19. Ο Rolando Perez Rodriguez, διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης στο BioCubaFarma, ένα από τα κέντρα έρευνας και παραγωγής εμβολίων στην Κούβα, έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια εκστρατεία εμβολιασμού που στοχεύει να εμβολιάσει περισσότερο από το 90 % του πληθυσμού μέχρι τον Νοέμβριο.

Σημειώνεται ότι η Κούβα εμβολιάζει τον πληθυσμό της με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς στον κόσμο, με τοπικά παραγόμενα εμβόλια Covid-19 Abdala, Soberana-2 και Soberana Plus, όλα εξουσιοδοτημένα για επείγουσα χρήση από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές. Η χώρα είναι η μόνη στην περιοχή που έχει αναπτύξει εμβόλιο κατά του ιού.

Οι αρχές της χώρας τονίζουν ότι τα εμβόλιά της έχουν αποτελεσματικότητα πάνω από 90% και τα αρχικά αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα άλλων κορυφαίων εμβολίων που μειώνουν σημαντικά τη μετάδοση, την κρίσιμη ασθένεια και τον θάνατο, αν και όσοι ασκούν κριτική στην Κούβα διαμαρτύρονται ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους, αλλά μόνο από κρατικές αρχές της χώρας.

Η εκστρατεία εμβολιασμού που θα προωθήσει η Κούβα περιλαμβάνει παιδιά ηλικίας από δύο ετών σε όλη τη χώρα που έχουν προγραμματιστεί να κάνουν το πρώτο από τα δύο εμβόλια από σήμερα, δήλωσε η αξιωματούχος του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Κούβας, Δρ Μαρία Έλενα Σότο. Η χώρα είναι η πρώτη στον κόσμο που εμβολιάζει μαζικά παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών.

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Προσφορά με αφορμή την ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη

Το Τμήμα Check-Up του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και θέλοντας να επισημάνει την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, προσφέρει το πακέτο healthUp PROSTATE σε προνομιακή τιμή.

Το πακέτο περιλαμβάνει: PSA, Free PSA, Υπερηχογράφημα προστάτη και Ουρολογική εξέταση. Η προσφορά ισχύει για ραντεβού που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 15/10/2021. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα, στα τηλέφωνα 210-6383090-1. Δευτέρα-Παρασκευή, 07:00-15:00.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα διάγνωσης, κακοήθεια. Σχεδόν 1 στους 7 άνδρες θα διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του και περίπου το 17% του γενικού πληθυσμού έχει πιθανότητες να νοσήσει. Είναι μία δυνητικά ιάσιμη νόσος, ειδικά στην περίπτωση που διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο.

Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος του ανδρικού πληθυσμού στις ηλικίες άνω των 50 ετών, είναι απαραίτητος για τον απόλυτο έλεγχο της υγείας του ουροποιητικού συστήματος. Η τακτική επίσκεψη στον ουρολόγο και η έγκαιρη διάγνωση παρέχει στον ασθενή πολλές επιλογές θεραπείας.

Συνεργασία Abcellera και Moderna

Η εταιρεία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης AbCellera ανακοίνωσε χθες ότι συνήψε πολυετή ερευνητική συνεργασία και άδεια συνεργασίας με τη Moderna για να αξιοποιήσει την τεχνολογία της AbCellera με την τεχνητή νοημοσύνη για την αναζήτηση και ανάλυση φυσικών ανοσολογικών αποκρίσεων για τον εντοπισμό θεραπευτικών αντισωμάτων έως και έξι στόχων, που θα επιλεγούν από τη Moderna.

Η συνεργασία συνδυάζει μια πλατφόρμα ανακάλυψης αντισωμάτων που τροφοδοτείται με τεχνητή νοημοσύνη από την AbCellera με την τεχνολογική πλατφόρμα mRNA της Moderna για να επιταχύνει την ανάπτυξη θεραπειών αντισωμάτων με κωδικοποίηση mRNA, που να αφορούν διαφορετικές ασθένειες. «Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Moderna απέδειξε μεγάλη ταχύτητα και υψηλή τεχνολογία στον χώρο των εμβολίων mRNA», δήλωσε ο Carl Hansen, Ph.D., CEO και Πρόεδρος της AbCellera.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με την ομάδα τους για να προωθήσουμε τα αντισώματα που κωδικοποιούνται με RNA, ως ένα νέο σύνορο στα γενετικά φάρμακα». Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Moderna θα έχει τα δικαιώματα ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης αντισωμάτων που προκύπτουν από τη συνεργασία. Η AbCellera θα λάβει πληρωμή για το ερευνητικό της έργο και θα είναι επιλέξιμη να λάβει από τη Moderna μεταγενέστερες αποζημιώσεις για τις ευρεσιτεχνίες της και δικαιώματα επί των καθαρών πωλήσεων των παραχθέντων προϊόντων.

Έρευνα για τον θάνατο 15χρονου μετά τον εμβολιασμό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται ιατροδικαστική έρευνα, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες θανάτου ενός 15χρονου από την Τρίπολη, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του μέσα στο σπίτι του. Όπως έχει γίνει γνωστό, λίγες ημέρες νωρίτερα ο νεαρός είχε λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου.

H ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου από την Αρκαδία, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του, θα γίνει στην Αθήνα. Για το θέμα έχει ενημερωθεί από τον ΕΟΦ και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η ιατροδικαστική εξέταση γίνεται από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε πως «είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική έρευνα και περιμένουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης. Δεν μπορούν κάποιοι να προτρέχουν και να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο».

Covid-19: Μειώθηκε ο δείκτης θετικότητας

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Διοίκησης, Παναγιώτης πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ δήλωσε πως σήμερα η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση, καθώς την περασμένη εβδομάδα η μείωση στα κρούσματα ανήλθε στο 24% σε σχέση με μια εβδομάδα πριν. «Σε όλους τους δείκτες βλέπουμε πλέον μια αποκλιμάκωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας.
Ωστόσο, παρουσιάστηκε επιφυλακτικός για το τι θα συμβεί στο προσεχές μέλλον, λέγοντας πως «πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει το άνοιγμα των σχολείων» και υπενθύμισε ότι έρχεται και ο χειμώνας. Επίσης, παραδέχθηκε πως δεν επαληθευτήκαν οι εκτιμήσεις ακόμα και για 10.000 κρούσματα μετά τις διακοπές και υπογράμμισε ότι στον έλεγχο της πανδημίας βοηθά η διενέργεια των πολλών τεστ.
Δήλωσε επίσης ότι στις ηλικίες μέχρι 17 ετών ανήκει το 20-25% των νέων κρουσμάτων. Ο δείκτης θετικότητας στην επικράτεια μειώνεται συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό ήταν πάνω από το 2% την εβδομάδα 16-22 Αυγούστου, ενώ την τελευταία εβδομάδα είναι κάτω από το 1,40%.
Συγκεκριμένα, την εβδομάδα 16 Αυγούστου 2021 – 22 Αυγούστου 2021 το ποσοστό θετικότητας ήταν 3,51% σε σύνολο 626.108 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 1,19% σε σύνολο 493.947 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 2,02%. Ενώ την εβδομάδα 6 Σεπτεμβρίου 2021 – 12 Σεπτεμβρίου 2021 το ποσοστό θετικότητας ήταν 2,10% σε σύνολο 686.712 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0,81% σε σύνολο 430.734 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1,37%.

Βραβεία Breakthrough: Κορυφαία τα καινοτόμα επιστημονικά επιτεύγματα για την Covid-19

Τα Διεθνή Βραβεία Breakthrough ιδρύθηκαν το 2012 από το Ρώσο-Ισραηλινό εκατομμυριούχο Yuri Milner και σήμερα χρηματοδοτούνται, εκτός από τον ίδιο, και από άλλους επιχειρηματίες του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου του Facebook, Mark Zuckerberg.

Τα πέντε (5) συνολικά βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε ερευνητές που ασχολούνται με τις Επιστήμες της Ζωής, τα Μαθηματικά και τη Βασική Έρευνα στη Φυσική, ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην εξέλιξη της επιστήμης και των εφαρμογών της. Το χρηματικό ποσό που συνοδεύει τη διάκριση είναι 3 εκατομμύρια δολάρια ανά επιστημονική ομάδα, δηλ. συνολικά 15 εκατομμύρια δολάρια.
Δύο από τα πέντε Βραβεία Breakthrough για το 2022 απονεμήθηκαν στους πρωτοπόρους επιστήμονες που συνέβαλλαν στη δημιουργία των mRNA εμβολίων και στην τεχνολογία αλληλούχησης επόμενης γενιάς (next-generation sequencing), καθώς αυτές οι ερευνητικές εξελίξεις βοήθησαν ουσιαστικά στην καταπολέμηση της πανδημίας από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Οι δύο τεχνικές που παρείχαν στην ανθρωπότητα ίσως τα πιο σημαντικά όπλα στη μάχη κατά του νέου κορωνοϊού και της νόσου COVID-19, βραβεύθηκαν γιατί η καινοτομία τους πράγματι έσωσε ανθρώπινες ζωές: ειδικότερα, η τεχνολογία μεταφοράς mRNA μέσα σε κύτταρα συνέβαλλε στη δημιουργία των εμβολίων της Pfizer-BioNTech και της Moderna, και η τεχνολογία της αλληλούχησης επόμενης γενιάς οδήγησε στην ταχύτατη αποκωδικοποίηση του γενετικού υλικού του SARS-CoV-2.

Το Βραβείο για τα mRNA εμβόλια μοιράστηκαν η Ουγγαρέζα Βιοχημικός Katalin Karikó, συνεργαζόμενη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και Πρόεδρος της εταιρείας BioNTech στο Mainz της Γερμανίας, και ο Αμερικανός Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια Drew Weissman. Και οι δύο, εργάστηκαν για δεκαετίες με τις τεχνολογίες mRNA, παρά τις αντίθετες επιστημονικές απόψεις ότι η δημιουργία mRNA εμβολίων είναι αδύνατη.
Το δεύτερο βραβείο στις Επιστήμες Ζωής απενεμήθη από κοινού στον Ινδικής καταγωγής Καθηγητή Ιατρικής Χημείας Shankar Balasubramanian και στο Βρετανό Καθηγητή Βιοφυσικής Χημείας David Klenerman που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στο Γάλλο Βιοφυσικό Μακρομορίων Pascal Mayer, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Alphanosos στο Riom της Γαλλίας.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, και οι τρεις συνέβαλλαν στην εφεύρεση μιας τεχνικής που επιτρέπει την παράλληλη ταυτοποίηση και ανάγνωση δισεκατομμυρίων θραυσμάτων DNA, επιταχύνοντας την αλληλούχηση του γενετικού υλικού κατά 10 εκατομμύρια φορές.
Τα υπόλοιπα τρία Βραβεία απονεμήθηκαν: για τις Επιστήμες της Ζωής στον Χημικό Jeffrey Kelly, Καθηγητή στο Scripps Research Institute στη La Jolla της Καλιφόρνια, για την έρευνά του στη λανθασμένη αναδίπλωση των πρωτεϊνών, των Μαθηματικών στον Takuro Mochizuki του Πανεπιστημίου Kyoto της Ιαπωνίας, και της Βασικής Έρευνας στη Φυσική στους Hidetoshi Katori, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, και Jun Ye, Ερευνητή στο US National Institute of Standards and Technology στο Boulder, Colorado.