Στοχεύοντας στο διπλασιασμό της επιβίωσης του καρκίνου του πνεύμονα μέχρι το 2025. The lung Ambition Alliance Initiative 

Για την ανάγκη Εθνικού Προγράμματος Προ-συμπτωματικού Ελέγχου & Έγκαιρης Διάγνωσης στον Καρκίνο του Πνεύμονα μίλησε κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας του Cancer Week ο Αλβέρτος Σωμαράκης, Medical Manager Oncology Lung/Head & Neck, AstraZeneca παρουσιάζοντας τους 3 πυλώνες δράσης της διεθνούς πρωτοβουλίας ‘Lung Ambition Alliance’ και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα.

Η μεγάλη ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση των ασθενών στο αρχικό στάδιο αποτέλεσε το όραμα και το εφαλτήριο της Πρωτοβουλίας, η οποία ξεκίνησε το 2019 με τη συνεργασία της Astra Zeneca, της Gurdant (μιας εταιρίας βιοτεχνολογίας),  της διεθνούς ομοσπονδίας συλλόγων ασθενών, Global Lung Cancer Coalition και της μεγαλύτερης επιστημονικής εταιρείας μελέτης του ΚΠ, της IASLC, οι οποίες μοιράστηκαν το ίδιο όραμα: Να διπλασιαστεί η 5ετής επιβίωση του ΚΠ μέχρι το 2025. Οι δράσεις της πρωτοβουλίας επικεντρώνονται σε 3 πυλώνες: 1) την πρόωρη διάγνωση και τον προ-συμπτωματικό έλεγχο 2) την εφαρμογή νέων θεραπειών μέσω της εξατομικευμένης ιατρικής με νέα φάρμακα και βιοδείκτες και 3) τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας με εξειδίκευση στις 53 συνολικά χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης προ-συμπτωματικού ελέγχου NLST που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ με περισσότερους από 53.000 συμμετέχοντες φάνηκε ότι η Αξονική Τομογραφία Θώρακος Χαμηλής Δόσης (Low Dose CT – LDCT) σε σύγκριση με την ακτινογραφία θώρακος χαμηλής δόσης είναι σαφώς ανώτερη και μάλιστα στο 63% των περιπτώσεων δίνει διάγνωση καρκίνου στο αρχικό στάδιο. Αντίστοιχη Ευρωπαϊκή μελέτη, η NELSON που έγινε σε 35.000 ασθενείς έδειξε ότι το 50% των ασθενών διαγνώστηκαν στο στάδιο 1Α του ΚΠ όταν με τη μεθοδολογία που ακολουθείται έως τώρα (δλδ χωρίς έλεγχο) το 50% των ασθενών διαγιγνώσκονται στο στάδιο 4. Επομένως η αξονική τομογραφία αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο όταν εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα προ-συμπτωματικού ελέγχου.

Στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο κ. Σωμαράκης υπάρχει συνεργασία με ομάδα εξειδικευμένων ιατρών στον ΚΠ για την εκπόνηση και υλοποίηση πλάνου δράσης που αφορά στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού με τίτλο «Μην περιμένεις» που ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 2021 και θα τρέχει μέχρι το Νοέμβριο διαδικτυακά και μέσω LinkedIN & GoogleAds. Επιπλέον, μίλησε αναλυτικότερα για τις Κλινικές Ανίχνευσης Στοιχείων Πνευμονικών Όζων, οι οποίες αποτελούνται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι συναποφασίζουν τη ορθή διαχείριση των ευρημάτων που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη για την καλύτερη πορεία του ασθενούς. Μια τέτοια κλινική στις ΗΠΑ μελέτησε 10.000 αξονικές θώρακος και ανακάλυψε 90 καρκίνους, το 70% των οποίων σε στάδιο 1 & 2,  που δεν θα είχαν ανακαλυφθεί διαφορετικά σε αυτό το πρώιμο στάδιο αλλά πιθανώς πολύ αργότερα στο στάδιο 4. Με βάση αυτό το μοντέλο επιχειρείται ανάλυση δεδομένων σύμφωνα με την πρακτική αντίστοιχων Κλινικών στο εξωτερικό και προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και το Ελληνικό Σύστημα Υγείας. Αναλυτικότερα γίνεται καταγραφή του φόρτου εργασίας με διαφορετικά σενάρια, του κόστους που θα επέφεραν στο ΕΣΥ και πως θα μπορούσαν να λειτουργούν στη χώρα μας όχι μόνο ως Καθημερινές Κλινικές αλλά και ως Ψηφιακές Κλινικές (virtual Clinics) δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε γιατρό από την πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας να φορτώσει τις αξονικές και να μπορέσει μια εξειδικευμένη ομάδα να τις αναλύσει και να δώσει την ανάλογη συμβουλευτική.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναμένεται να κοινοποιηθούν στην ιατρική κοινότητα αλλά κυρίως στις ρυθμιστικές αρχές υγείας της χώρας μας με στόχο την επικοινωνία της αξίας και του οφέλους δημιουργίας αντίστοιχων κλινικών στην Ελλάδα. Τέλος, ο κ. Σωμαράκης παρουσίασε την προσπάθεια ανάπτυξης μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με το οποίο θα αναλύονται εικόνες αξονικών τομογραφιών θώρακος με ακρίβεια μεγαλύτερη από αυτή του ανθρώπου. Το μοντέλο αυτό θα μπορεί παράλληλα να λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό εργαλείο (decision support tool) το οποίο θα δίνει ένα scoring για τα ευρήματα και αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των γιατρών για τη διαχείριση των ευρημάτων και κατ’ επέκταση του ασθενούς. Όπως τόνισε ο κ. Σωμαράκης «σε διάστημα 10ετίας θα μπορούσαν να σωθούν μέχρι και 2.000 ζωές ετησίως και αξίζει κάθε προσπάθεια».

Κλείνοντας ο κ. Σωμαράκης δήλωσε εμφατικά: «Ξέρουμε ότι έχουμε την τεχνολογία για τη διάγνωση του ΚΠ νωρίς κάτι που παλιότερα ήταν πρακτικά αδύνατο. Η Αξονική Τομογραφία Χαμηλής δόσης πρέπει να αποζημιωθεί από το ΕΣΥ ώστε να μπεις τον προ-συμπτωματικό έλεγχο. Σημαντικό θα ήταν να ιδρυθούν Κλινικές Ανίχνευσης Στοιχείων Πνευμονικών Όζων για να διαχειριστούν τα ευρήματα γκρίζας ζώνης. Επίσης να ενθαρρυνθεί η διακοπή του καπνίσματος και να υπάρξουν κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια προ-συμπτωματικού ελέγχου».

[Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους παγκοσμίως και αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο. Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του πνεύμονα συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενούς. Όταν η νόσος διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή πριν ξεκινήσει η εμφάνιση των συμπτωμάτων, οι πιθανότητες ίασης είναι σημαντικά αυξημένες. Η Αξονική Τομογραφία Θώρακος Χαμηλής Δόσης (Low Dose CT – LDCT) είναι μια γρήγορη και ανώδυνη απεικονιστική εξέταση, που εντασσόμενη σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο. Η συγκεκριμένη εξέταση συστήνεται σε όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Δεδομένα από μελέτες έχουν δείξει πως, επιτρέποντας την έγκαιρη διάγνωση, η συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά θνησιμότητας των ασθενών.]

 

Χρήστος Αντωνόπουλος: Η λίστα αποζημιούμενων βιοδεικτών δεν έχει επικαιροποιηθεί στη χώρα μας

Το οικονομικό κόστος του καρκίνου είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο κοστίζει ακριβά στα συστήματα υγείας, τόνισε ο Χρήστος Αντωνόπουλος, Director Oncology Business Unit, AstraZeneca, μιλώντας στο Cancer Week. Όπως ανέφερε, ο καρκίνος έχει τη μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση συγκριτικά με τις 15 κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

Η θεραπευτική στρατηγική έχει αλλάξει τόσο σε επίπεδο κλινικό, καθώς δεν χρησιμοποιούμε μόνο ένα φάρμακο για όλους τους καρκίνους, αλλά κάνουμε χρήση των βιοδεικτών για την προβλεπτικότητα για να έχουμε τη δυνατότητα να στοχεύουμε πιο σωστά. Τα πλεονεκτήματα των εξατομικευμένων θεραπειών είναι: στοχευμένη και ταχύτερη δράση, λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του συστήματος υγείας. Σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα, η επίδραση της εξατομικευμένης θεραπείας στην έκβαση των αποτελεσμάτων είναι μεγάλη σε όφελος, κυρίως στις θεραπείες εκείνες που ακολουθούνται από συνοδό διαγνωστικό μέσο.  Οι τύποι των βιοδεικτών στον καρκίνο αφορούν τόσο στους προγνωστικούς όσο και στους προβλεπτικούς βιοδείκτες και αυτό είναι βασικό στοιχείο στη θεραπευτική προσέγγιση.

Η σημασία των βιοδεικτών στη θεραπεία του ασθενή με καρκίνο είναι μεγάλη, καθώς έχουν χαμηλό κόστος σε σχέση με τη θεραπεία, ενώ συγκρατούν τα κόστη από την ορθή χρήση της εξατομικευμένης θεραπείας. Ωστόσο, όταν δεν αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση, επιβαρύνεται ο ίδιος ο ασθενής και έτσι αποκλείονται από την εξατομικευμένη θεραπεία οι ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος. Οι εξετάσεις βιοδεικτών έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στη δαπάνη του δημόσιου συστήματος υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΔΥ οι εξετάσεις αυτές ήταν κάτω από το 0,9% του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες η αποζημίωση των εξετάσεων των βιοδεικτών γίνεται υποχρεωτικά, είτε μέσω της ενσωμάτωσής τους στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας.

Στη δική μας περίπτωση στην Ελλάδα είχαμε το 2014 την πρώτη λίστα αποζημιούμενων βιοδεικτών χάρη στη συνεργασία της ΕΟΠΕ με την Πολιτεία. Έκτοτε η λίστα δεν έχει επικαιροποιηθεί, παρά την είσοδο νέων εξατομικευμένων θεραπειών στη θετική λίστα. Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός πλαισίου για την αποζημίωση των βιοδεικτών στην Ελλάδα και πρέπει να επικαιροποιηθεί η λίστα, ενώ είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την έγκαιρη και συνεχή αποζημίωση των βιοδεικτών καθώς και για τη διασφάλιση ποιότητας των αποτελεσμάτων των βιοδεικτών. Τέλος, η τιμή αποζημίωσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη το clawback/rebate των διαγνωστικών εργαστηρίων.

Aσημίνα Χιωνά: Η αξία των Polygenic Risk Scores στην έγκαιρη διάγνωση

Η έννοια της «Υγείας Ακριβείας», που αποτελεί το επόμενο βήμα από την Ιατρική Ακριβείας, σημαίνει την πραγματική υγεία που έχει ένα άτομο και όχι τη φαινομενική υγεία  και για να επιτευχθεί πρέπει να γνωρίζουμε το γονιδιακό υπόβαθρο κάθε ατόμου, τόνισε η Ασημίνα Χιωνά,MSc, PhD Doctor of Biochemistry / Molecular Biology, Business Development Manager, Center for Preventive Medicine & Longevity, BIOIATRIKI HEALTHCARE Group, μιλώντας στο Cancer Week.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με μια μεγάλου εύρους μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Nature Genetics το 2015, το γονιδιακό υπόβαθρο του ατόμου είναι κατά 50% υπεύθυνο για όλες τις χρόνιες παθήσεις του. Το Polygenic Risk Score είναι ένα DNA τεστ που αποτελεί την επιτομή της γενετικής έρευνας. Εκτιμά το γενετικό ρίσκο ανάπτυξης χρόνιων ασθενειών εξετάζοντας μικροδιαφορές στο DNA μας-γονιδιωματικές παραλλαγές ή πολυμορφισμούς. Μπορούμε να σκεφτούμε το τεστ αυτό ως έναν επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου που δεν θα μπορούσε να αξιολογηθεί με άλλες εξετάσεις και θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς στην εξατομίκευση του προληπτικού πλάνου των εξεταζόμενων.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ μικρού αριθμού χωρών, όπως η Φινλανδία, μερικές πολιτείες των ΗΠΑ, η Ιταλία και η Γερμανία, στις οποίες πραγματοποιείται το  Polygenic Risk Score. Το PRS μπορεί να αναγνωρίσει με ακρίβεια άτομα με πολύ υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μια ασθένεια. Συνεπώς, το μεγάλο όφελος του PRS είναι ότι επιτρέπει στο άτομο εγκαίρως στη ζωή του να γνωρίζει την «Αχίλλειο πτέρνα» του και να «συλλάβει» μια ασθένεια πολύ πριν αυτή εμφανιστεί.

Αντώνης Καρόκης: Η καινοτομία και η προσφορά της στην θεραπεία του καρκίνου

Την τελευταία πενταετία 2016-2020 έχουν εγκριθεί 161 νέα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου και ο αριθμός των φαρμάκων που εγκρίνονται προϊόντος του χρόνου αυξάνεται, γεγονός που αποτυπώνει τις επιστημονικές ανακαλύψεις και τις εξελίξεις στην ιατρική έρευνα, τόνισε ο Αντώνης Καρόκης, External Affairs Director της MDS Ελλάδος, μιλώντας στο Cancer Week.

Ο κ. Καρόκης ανέφερε ότι η καινοτομία αυτή αγγίζει όλους τους καρκίνους, με έμφαση σε στοχεύουσες θεραπείες ή για φάρμακα που έχουν περισσότερες από μια ενδείξεις, αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερο φάσμα όγκων. Σήμερα υπάρχουν 3.500 νέες δραστικές ουσίες για την αντιμετώπιση του καρκίνου που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, εκ των οποίων 500 βρίσκονται σε τελικό στάδιο ανάπτυξης. Η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός φαρμάκου από το R&A, τις κλινικές μελέτες, τις εγκρίσεις, μέχρι το ΗΤΑ και τη διαχείριση της νόσου. Παρατηρείται διεθνώς, ότι ενώ αρχικά στη διαδικασία ανάπτυξης ενός φαρμάκου υπήρχε διάδραση κυρίως μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας, στη συνέχεια τα γνωστικά κενά καλύφθηκαν με δημόσια χρηματοδότηση, ενώ σήμερα η χρηματοδότηση αυτή έχει πλέον τη μορφή ΣΔΙΤ. Συνεπώς ένα οικοσύστημα φιλικό προς την καινοτομία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές στη μεταφραστική έρευνα και επιτάχυνση των ανακαλύψεων νέων μορίων.

Μαρία Γιακουμάτου: Η πανδημία έχει επηρεάσει την έγκαιρη διάγνωση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα

Έρευνα αγοράς της IQVIA για το πώς οι ογκολόγοι και πνευμονο-ογκολόγοι στην Ελλάδα διαχειρίζονται ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σε προχωρημένο ή μεταστατικό στάδιο παρουσίασε στο πλαίσιο του Cancer Week η Μαρία Γιακουμάτου, Senior Consultant Primary Market Research, IQVIA.

Τα στοιχεία που παρουσίασε αφορούν απαντήσεις 50 γιατρών σε δομημένα ερωτηματολόγια, και η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων αφορούσε on line συνεντεύξεις. Η συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε στο τέλος του β΄τριμήνου του 2012. Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παραπάνω ασθενών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 43% αυτών στο διάστημα της έρευνας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή θεραπείας, 12% των ασθενών έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του και λαμβάνει θεραπεία «συντήρησης», 32% έχει περάσει στη δεύτερη γραμμή θεραπείας και 14% στην τρίτη γραμμή θεραπείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφουν το πώς οι ασθενείς περνούν από τη μια θεραπευτική γραμμή στην επόμενη, η πλειονότητα  των ασθενών (85%) θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει από την πρώτη σε μια δεύτερη γραμμή θεραπείας, το 65% περνά από τη δεύτερη στην τρίτη γραμμή, ενώ μόνο 41% των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε 4η γραμμή θεραπείας.

Η έρευνα, μεταξύ άλλων, δίνει στοιχεία για το πώς έχει επηρεάσει η πανδημία την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και τη ροή των ασθενών στα ογκολογικά ιατρεία. Στοιχεία από διάφορες χώρες που παρέχει το IQVIA Institute, δείχνουν μεγάλη μείωση προσέλευσης των ογκολογικών ασθενών στα ιατρεία και η μείωση αυτή παραμένει μέχρι και έναν ολόκληρο χρόνο από την εκδήλωση της πανδημίας.

Η Lavipharm αρωγός στο έργο του MDA ΕΛΛΑΣ

Δυναμικό παρών έδωσε η Lavipharm στο φθινοπωρινό Ladies Lunch που διοργάνωσε το MDA Ελλάς, Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 στον κήπο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Mέλη της διοικητικής ομάδας του Ομίλου συμμετείχαν με φυσική παρουσία στην καθιερωμένη διοργάνωση του Σωματείου ενισχύοντας με τη συμμετοχή τους ακόμα μια φορά το έργο του. Το Ladies Lunch πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης, καθώς μετά από καιρό λόγω των περιοριστικών μέτρων, υποστηρικτές και φίλοι του MDA Ελλάς συναντήθηκαν από κοντά για έναν καλό σκοπό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά, στην οποία η Lavipharm προσέφερε δερμοκαλλυντικά προϊόντα CASTALIA, ενώ είχε αναλάβει την αντισηπτική προστασία των παρευρισκόμενων, προσφέροντας προϊόντα LAVISEPT. Όλα τα έσοδα από το γεύμα θα διατεθούν για την υποστήριξη της λειτουργίας των Μονάδων Νευρομυϊκών Παθήσεων σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Η Lavipharm στέκεται διαχρονικά αρωγός σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες που διοργανώνει το Σωματείο MDA Ελλάς για τη φροντίδα των ανθρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις.

 

BMS: Εσωτερική εκδήλωση για την στήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους

Στους ασθενείς και τους φροντιστές τους ήταν αφιερωμένη η φετινή 7η Παγκόσμια Εβδομάδα Ασθενών (Global Patient Week), ο παγκόσμιος εταιρικός θεσμός της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Bristol Myers Squibb, που τιμά τους ασθενείς και τη συνεισφορά της εταιρείας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Bristol Myers Squibb Ελλάδας πραγματοποίησε διαδικτυακή εσωτερική εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί, εργαζόμαστε για τους ασθενείς και εκείνους που τους φροντίζουν», υπενθυμίζοντας στους εργαζόμενους της εταιρείας, τους ασθενείς αλλά και τους φροντιστές τους, ότι δεν σταματά να προσπαθεί να ανακαλύπτει καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να σκεφτούν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, η εμπειρία του οποίου τους κινητοποιεί να εργάζονται για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών, είτε αυτό το πρόσωπο πάσχει από κάποιο νόσημα, είτε φροντίζει έναν ασθενή. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες άκουσαν και συνομίλησαν με ασθενή η οποία πάσχει από β-θαλασσαιμία. Η ίδια μίλησε για το πώς η θεραπεία της άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής της ενώ παράλληλα επεσήμανε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα-πάσχοντες με β-θαλασσαιμία.

Στη συνέχεια, η Κορίνα Πατέλη-Bell, Πρόεδρος του οργανισμού «FailLife -Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» κατέθεσε την εμπειρία της ως σύζυγος-φροντιστής ασθενούς με καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Κατερίνα Κουτσογιάννη, ως Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας που επεσήμανε ακόμα μια φορά τη σημασία της θεσμοθετημένης συμμετοχής των εκπροσώπων ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Λίνα Κουρτέλλα: Tα πλεονεκτήματα της υγρής βιοψίας NeoThetis Therapy Selection

Την πρωτοποριακή εξέταση υγρής βιοψίας NeoThetis Therapy Selection της NIPD Genetics για την επιλογή θεραπείας παρουσίασε σε ομιλία της στο πλαίσιο του Cancer Week η Λίνα Κουρτέλλα, Senior Commercial Manager της εταιρείας. Η κ. Κουρτέλλα αναφέρθηκε αρχικά στα πλεονεκτήματα της υγρής βιοψίας, τα οποία συνοψίζονται στα εξής: Η υγρή βιοψία καθοδηγεί την επιλογή θεραπείας με στοχευμένα φάρμακα, όπως τα φάρμακα ανοσοθεραπείας, Αποτυπώνει τη μοριακή ετερογένεια του όγκου, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με άλλες εξετάσεις. Μπορεί να διενεργηθεί όταν η βιοψία όγκου δεν είναι εφικτή. Μπορεί να εντοπίσει μεταλλάξεις που υπάρχουν σε απομακρυσμένους, μη εγχειρήσιμους μεταστατικούς όγκους που δεν μπορούν να προσδιοριστούν με άλλες μεθόδους. Διεξάγεται μη επεμβατικά και έχει γρήγορα αποτελέσματα (6-9) εργάσιμες ημέρες, εξασφαλίζοντας ότι η  όποια θεραπεία μπορεί να αρχίσει πιο γρήγορα.

Όπως ανέφερε η κ. Κουρτέλλα, η εταιρεία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μετά από μια και πλέον δεκαετία εμπειρίας στην ανάλυση του ελεύθερου κυτταρικού DNA. Η υπεροχή της εν λόγω εξέτασης οφείλεται στην τεχνολογία αιχμής που διαθέτει, η οποία εξασφαλίσει υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια. Καινοτόμα συστήματα βιοπληροφορικής παρέχουν ακριβή ανίχνευση για διαφορετικούς τύπους γενετικών τροποποιήσεων. Η εξέταση είναι σχεδιασμένη να παρέχει κλινικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και το ορθοκολικό καρκίνο. Περιλαμβάνει έλεγχο της μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) ενός ανοσο-ογκολογικού βιοδείκτη. Παρέχει κλινική ερμηνεία και ταξινόμηση αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, καθιστώντας δυνατή μια προσέγγιση Ιατρικής Ακριβείας που ωφελεί στην κλινική διαχείριση.

Eμβόλιο της Johnson and Johnson: Με τη δεύτερη δόση η αποτελεσματικότητα αγγίζει το 90%

Στη γνωμοδότηση  του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)  για τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Johnson and Johnson  για τα άτομα άνω των 18 ετών, μίλησε στη χθεσινή ενημέρωση του Υπουργείου, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Όπως εξήγησε, το μονοδοσικό αρχικά εμβόλιο της Johnson and Johnson είχε χαμηλότερη αποτελεσματικότητα από τα mRNA εμβόλια η οποία έφθανε το 70%. Με τη χορήγηση και δεύτερης δόσης από το ίδιο εμβόλιο η αποτελεσματικότητά του αγγίζει το 90%, τόνισε και είπε ότι βρισκόμαστε εν αναμονή έγκρισης κι από τους υπόλοιπους οργανισμούς. «Η δεύτερη δόση στο Johnson and Johnson θα έχει τον χαρακτήρα της τρίτης δόσης που γίνεται για τα mRNA εμβόλια», σημείωσε. Αναφερόμενη στα παιδιά, επικαλέστηκε δημοσίευση έρευνας στο The Lancet, σύμφωνα με την οποία ο κορονοϊός που μολύνει τα παιδιά παραμένει ζωντανός στον οργανισμό τους και έχουν ιικό φορτίο υψηλό, ανεξάρτητα από το αν νοσούν ασυμπτωματικά ή είναι στο νοσοκομείο. « Τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό όπως και οι ενήλικες και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων μεταλλάξεων, παρότι το ιικό τους φορτίο δεν είναι μεγαλύτερο αλλά ούτε και υποδεέστερο από αυτό τον ενηλίκων» ανέφερε. Σχετικά με όσους έχουν ψυχικά νοσήματα και νοητική υστέρηση, είπε ότι σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, η προστασία τους από τον εμβολιασμό κατά της covid-19 είναι σημαντική, για αυτό οι άνθρωποι αυτοί αλλά και όσοι τους φροντίζουν θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον εμβολιασμό τους.

Υπουργός Υγείας Κύπρου: Πλαίσιο Νόμου Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας

Η διάγνωση του καρκίνου είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τον πάσχοντα ενώ διεξάγεται ένας συνεχής αγώνας απέναντι στα ταμπού και την παραπληροφόρηση.

Πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια και την κάθε αρνητική αντίληψη και να βοηθήσουμε το οικείο περιβάλλον του πάσχοντα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των συνθήκων για τον ασθενή σε κάθε επίπεδο. Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Μιχάλης Χατζηπαντέλα, μιλώντας στο Cancer Conference. Όπως ανέφερε, στην Κύπρο, με βάση τα στοιχεία από το Αρχείο Καρκίνου, υπάρχουν 3.700 νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Παρά την αυξητική τάση που καταγράφεται, τα περισσότερα διαγιγνώσκονται γρήγορα και έτσι η Κύπρος διαγράφει χαμηλή ποσόστωση σε σχέση με την κλίμακα της ΕΕ. Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και η ενίσχυση της ικανότητας των ατόμων για υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής μπορούν να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην πρόληψη του καρκίνου. Ευθύνη και υποχρέωση της Πολιτείας είναι να φτιάξει προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και να διασφαλίσει την παροχή υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όπως ανέφερε, το υπουργείο Υγείας Κύπρου έχει αναπτύξει συνεργασίες με όλους τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς ώστε από κοινού να συμβάλλουν σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Διαχρονικές δράσεις αποτελούν η αντικαπνιστική εκστρατεία, οι εκστρατείες για διάφορες μορφές καρκίνου κ.ά. Σύμφωνα με το αρχείο, το 2020, με τη βοήθεια των προληπτικών ελέγχων, καταγράφηκαν 620 περιστατικά καρκίνου του μαστού και 6 νέα περιστατικά σε άνδρες. Προγραμματίζεται επίσης προληπτικός έλεγχος για γυναίκες 45-69 ετών, καθώς και πλαίσιο νόμου παροχής ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς. Τέλος, σημαντική είναι η στήριξη του νεοσύστατου Ινστιτούτου Έρευνας του Καρκίνου με 1 εκατ. ευρώ.