Μείωση συνταγογράφησης ινσουλινών

Ελάττωση στον μέσο αριθμό εβδομαδιαίων συνταγών ινσουλίνης διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μελέτη, από μελέτη που δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Netw Open. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Σταυρούλα Πάσχου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γεωργία και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και συμπεριέλαβε δειγματοληπτικά 285.343 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, που βρισκόταν σε κάθε είδους ινσουλινοθεραπεία.

Είχαν μέση ηλικία 56,6 έτη και κατά 51,9% ήταν γυναίκες. Μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταμετρήθηκαν οι εβδομαδιαίες συνταγές ινσουλίνης μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Οκτωβρίου 2020 στο δείγμα αυτό ασθενών. Βρέθηκε ότι, ενώ ο αριθμός συνταγών ινσουλίνης αυξανόταν κάθε εβδομάδα πριν την πανδημία κατά 11 (95% CI 2,8 ως 19,3), με την έναρξη της πανδημίας άρχισε μια σημαντική πτώση.

Συγκεκριμένα, την πρώτη εβδομάδα μετά την έναρξη, ο μέσος αριθμός συνταγών ινσουλινοθεραπείας μειώθηκε κατά -395,6 (95% CI -933,5 ως -142,4). Ακολούθησαν πτωτικοί αριθμοί σε όλη την επόμενη διάρκεια επίσης, συγκεκριμένα κατά μέσο όρο -55,3 (95% CI, -78,6 ως -32) συνταγές ανά εβδομάδα σε σύγκριση με το διάστημα πριν την πανδημία. Στην υπο-ανάλυση αναδείχθηκε ότι τα στοιχεία αυτά της μείωσης αφορούσαν τους ενήλικες, αλλά όχι τα παιδιά. Το γεγονός αντικατοπτρίζει ότι η πλειονότητα των παιδιατρικών περιπτώσεων είναι σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, καθώς και τη μεγαλύτερη ίσως οικογενειακή ευαισθησία για τα νεότερα μέλη με διαβήτη.

Αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Moderna κατά την περίοδο του στελέχους δέλτα

Η εμφάνιση του στελέχους δέλτα στις ΗΠΑ οδήγησε σε μία έξαρση των κρουσμάτων στις αρχές του Ιουλίου 2021. Έτσι μελετήθηκε στην περίοδο 1 Ιούλιου έως 27 Αυγούστου 2021 η επίπτωση της λοίμωξης COVID-19 στην ομάδα των 14746 ατόμων που αρχικά έλαβε το εμβόλιο της εταιρείας Moderna στην εγκριτική του μελέτη COVE και εμβολιάστηκε την περίοδο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020 και στην ομάδα των 11431 ατόμων που αρχικά έλαβε placebo και εμβολιάστηκε μετά, στην περίοδο Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2021.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο διεθνές περιοδικό NEJM. Οι Iατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Μέχρι τις 30 Ιουνίου η επίπτωση της λοίμωξης COVID-19 ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (9,4 περιπτώσεις ανά 1000 ανθρωπόετη), αλλά στην τυχαιοποιημένη περίοδο έως το Δεκέμβριο του 2020 η επίπτωση ήταν σημαντικά μικρότερη στην ομάδα που έλαβε το εμβόλιο σε σχέση με την ομάδα του placebo (11,8 περιπτώσεις έναντι 148,8 ανά 1000 ανθρωποέτη).

Στην περίοδο της ανάλυσης Ιούλιος-Αύγουστος 2021 περιγράφηκαν 162 περιπτώσεις λοίμωξης στην ομάδα που εμβολιάστηκε πρώτη, στο 97% των οποίων ανιχνεύθηκε το στέλεχος δέλτα, και 88 στην ομάδα που εμβολιάστηκε μετά την έγκριση του φαρμάκου, 99% των οποίων αφορά το στέλεχος δέλτα. Η επίπτωση της νόσου ήταν χαμηλότερη στην ομάδα που εμβολιάστηκε δεύτερη (49 περιπτώσεις ανά 1000 ανθρωποέτη), σε σχέση με την πρώτη ομάδα (77,1 περιπτώσεις ανά 1000 ανθρωποέτη), με μία σχετική διαφορά 36,4% στους ρυθμούς επίπτωσης. Η διαφορά αυτή παρατηρήθηκε ακόμα και όταν τα δεδομένα προσαρμόστηκαν με βάση την ηλικία, την εργασία και τους παράγοντες κινδύνου για σοβαρότερη νόσο.

Περιγράφηκαν 13 περιπτώσεις πιο σοβαρής νόσου COVID-19 στην πρώτη ομάδα και 3 νοσηλείες και 6 στην δεύτερη χωρίς νοσηλεία, με διαφορά 46%. Συμπερασματικά, η επίπτωση της νόσου ήταν μικρότερη σε όσους εμβολιάστηκαν πιο πρόσφατα την περίοδο που το στέλεχος δέλτα ήταν το επικρατόν. Τα αποτελέσματα αυτά επηρεάστηκαν και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ασθενών που νόσησε ήταν νεότεροι, οπότε έχουν και διαφορετική συμπεριφορά στη τήρηση μέτρων πρόληψης. Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν μία πιθανή μείωση της ανοσίας με το χρόνο και συνηγορούν υπέρ της πιθανής ανάγκης ενισχυτικών δόσεων με την πάροδο του χρόνου.

Έγκριση για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση του nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία που έχει βάση τη φθοριοπυριμιδίνη και την πλατίνα, για την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων ασθενών με HER2-αρνητικό, προχωρημένο ή μεταστατικό γαστρικό καρκίνο, καρκίνο της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής ή οισοφαγικό αδενοκαρκίνωμα, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με συνδυαστική θετική βαθμολογία (CPS) ≥ 5.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 CheckMate -649, στην οποία αξιολογήθηκε η πρώτης γραμμής θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με 5-φθοριοουρακίλη, λευκοβορίνη και οξαλιπλατίνη (FOLFOX) ή καπεσιταβίνη και οξαλιπλατίνη (CapeOX) σε σύγκριση με χημειοθεραπεία μόνο. Η μελέτη έδειξε στατιστικά σημαντική και κλινικά ουσιαστική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης (OS) και της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε ασθενείς με ανεγχείρητο, προχωρημένο ή μεταστατικό γαστρικό καρκίνο, καρκίνο της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής ή οισοφαγικό αδενοκαρκίνωμα των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με CPS ≥ 5.

Το στατιστικά σημαντικό όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση (OS) που παρατηρήθηκε με τη χορήγηση του nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, παρατηρήθηκε επίσης στους ασθενείς με θετική έκφραση του PD-L1 με CPS ≥ 1 και στο σύνολο των τυχαιοποιημένων ασθενών. Ο Μιχάλης Καραμούζης, Καθηγητής Ογκολογίας στο ΕΚΠΑ, δήλωσε «Το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στομάχου και καρκίνο γαστρο-οισοφαγικής συμβολής. Αποτελεί την πρώτη θετική μελέτη σε μία δύσκολη νόσο μετά από πολλά χρόνια, ενώ αναδεικνύει και το σημαντικό ρόλο της ανοσοθεραπείας στη θεραπεία αυτών των ασθενών».

«Abilities Days» : Πράξεις και δράσεις για περισσότερη υγεία και συμπερίληψη

Οι «μέρες ικανοτήτων» με θέμα «Τεχνολογία χωρίς περιορισμούς» για μια ακόμη χρονιά εορτάστηκαν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και με τη βοήθεια της τεχνολογίας ήρθαν κοντά μας και μεταδόθηκαν μέσω live streaming. Στην είσοδο της Τεχνόπολης υπήρχαν περισσότεροι από 40 εθελοντές ντυμένοι στα χρώματα των «abilities days» που βοηθούσαν τον επισκέπτη να περιηγηθεί και να συμμετέχει με πράξεις και δράσεις για περισσότερη Υγεία και συμπερίληψη. Την ξενάγηση στην Τεχνόπολη μέσω live streaming, την είχε αναλάβει η Δήμητρα Κοντοβά και ο Δημήτρης Κοντοπίδης αναδεικνύοντας την ικανότητα στο «ρεπορτάζ χωρίς περιορισμούς» από ανθρώπους με ζωντάνια, ικανότητα στην επικοινωνία ανεξαρτήτου ορατής η αόρατης αναπηρίας.

Στην κεντρική Αυλή στο action spot «Stay healthy» πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις πρόληψης για HIV και Ηπατίτιδα από τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ενώ στο action spot «Be a life donor» πραγματοποιήθηκαν 110 ενημερώσεις και 40 εγγραφές εθελοντών μυελού των οστών από τον Σύλλογο Όραμα «ΕΛΠΙΔΑ». Η φωνή των ασθενών και των εκπροσώπων τους, ακούστηκε μέσα από τις ενημερώσεις που πραγματοποιούσαν στους επισκέπτες τους action spot «Health Unlimited» στα περίπτερα τους οι 12 Σύλλογοι ασθενών.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν 10’ ομιλίες τύπου tedx αλλά και συζητήσεις από κοινωνικούς επιχειρηματίες, ανθρώπους με ορατές ή αόρατες αναπηρίες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εταιρίες αλλά και experts από κάθε κλάδο με θέμα την Τεχνολογία χωρίς περιορισμούς. Το συμπέρασμα της εκδήλωσης και φέτος ήταν ότι οι άνθρωποι με ορατές ή αόρατες αναπηρίες έχουν ικανότητες αρκεί να τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες. H Πολιτεία μπορεί να εντάξει τεχνολογικά εργαλεία που θα τους εξασφαλίσουν ισότιμη συμμετοχή ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πόλης που ζούμε, σε κάθε περιοχή.

 

Γ. Πατούλης: Οι νέες γεννήσεις στην εποχή covid χρειάζονται την υποστήριξη της Πολιτείας

Την επίσκεψη του πρωτοπόρου Νορβηγού καθηγητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο Zoltan Fedorcsak, και της ομάδας του δέχθηκε στο γραφείο του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής για την Μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού, που πραγματοποιήθηκε ζωντανά από το χειρουργείο σε σύνδεση με δώδεκα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και τρεις πανεπιστημιακές κλινικές, εγκαινιάζοντας την συνεργασία Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα της Υγείας, για λόγους εκπαιδευτικούς στους κλινικούς γιατρούς ώστε να γίνουν γνωστές οι δυνατότητες τεκνοποίησης των γυναικών που προσβάλλονται από νεοπλασίες.

Η πρωτοποριακή μέθοδος επιτρέπει σε γυναίκες που προσβάλλονται από καρκίνο να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους με τη μέθοδο κρυοσυντήρησης ωοθηκικού ιστού, ώστε όταν ολοκληρώσουν τις θεραπείες τους για τη νόσο να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν με φυσική σύλληψη μετά από μεταμόσχευση του αυτόλογου ωοθηκικού τους ιστού. «Η πεποίθησή μου είναι ότι όλοι οι ασθενείς, είτε παιδιά, είτε ενήλικες αναπαραγωγικής ηλικίας, πριν να υποβληθούν σε θεραπεία για τον καρκίνο, θα πρέπει να ενημερώνονται για τους τρόπους διατήρησης της γονιμότητάς τους. Οι νέες γεννήσεις, στην εποχή του COVID χρειάζονται την υποστήριξη της Πολιτείας ώστε μετά την δοκιμασία της πανδημίας, που υφιστάμεθα ως χώρα με σκληρούς δείκτες απωλειών ζωής, η Ελλάδα να μην γεράσει τόσο πρόωρα, όπως οι δυσμενείς προβλέψεις διαμηνύουν », δήλωσε ο κ Πατούλης.

Ημέρα ανοιχτών ιατρείων πόνου και παρηγορικής φροντίδας

Με το μήνυμα «Ισότητα στην Παρηγορική Φροντίδα. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω!» νοσοκομεία από όλη τη χώρα συντονίζονται για 5η συνεχή χρονιά για να γιορτάσουν την Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας. Φέτος στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται συγκέντρωση υπογραφών σε μια επιστολή στήριξης την οποία έχουν ήδη υπογράψει εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και ασθενών.

«Τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΙΠ&ΠΦ) των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας λειτουργούν εδώ και χρόνια χάρη στην επιμονή, την ευαισθησία και την εθελοντική εργασία εξειδικευμένων λειτουργών υγείας. Είναι τα ιατρεία στα οποία ακουμπούν τον πόνο, την αγωνία και συχνά την απελπισία τους οι πάσχοντες από σοβαρό ‘υποφέρειν’, εκεί που εκατοντάδες συνάνθρωποί μας κάθε χρόνο ξαναβρίσκουν το χαμόγελό τους.

Η εμπειρία από την πανδημία covid 19 ωστόσο μας έδειξε περίτρανα ότι κανένας υγειονομικός θεσμός δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται αποκλειστικά στον ηρωϊσμό ακόμη κι όταν αυτός φτάνει στα όρια της αυτοθυσίας» τονίζουν οι υπογράφοντες την επιστολή. Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σημειώνοντας ότι: «Είναι πλέον επείγουσα εθνική ανάγκη τα Ι.Π.& Π.Φ. να ενταχθούν με πλήρη υποστήριξη στον νέο νομοσχέδιο περί Παρηγορικής Φροντίδας» και ζητούν την ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν την πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε Θεραπεία Πόνου και Παρηγορική Αγωγή όσων την έχουν ανάγκη, σε κάθε γωνιά της χώρας, μέσα από τα συγκεκριμένα ιατρεία. Τα Ι.Π.&Π.Φ. θα λειτουργούν για τους ασθενείς όλης της χώρας ταυτόχρονα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα της Τρίτης 9 Νοεμβρίου 2021.

Φαρμακεία: Αύξηση 16,5% στις πωλήσεις OTC

Αύξηση κατά 16,5% σημείωσαν οι πωλήσεις των OTC στα φαρμακεία λιανικής, σύμφωνα με τα IQVIA Weekly Data, για την περίοδο 27/09-24/10. Ειδικότερα, οι κύριες προϊοντικές κατηγορίες που διακινούνται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων κινήθηκαν σε πωλήσεις τεμαχίων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (28/09-25/10) ως εξής:
· Φάρμακα: +3% (+1 εκ. τμχ.)
· Προϊόντα OTC: +16,5% (+1,3 εκατ. τμχ.)
· Καλλυντικά: -3% (-86,3 χιλ. τμχ.)
· Προϊόντα διατροφής: +2% (+6 χιλ. τμχ.)
· Προϊόντα φροντίδας ασθενών: +21,4% (+425 χιλ. τμχ.)

Ενδεικτικά, κάποιες από τις υποκατηγορίες με τη μεγαλύτερη μεταβολή σε σχέση με το 2020 είναι:
· Στα Φάρμακα, η κατηγορία των Φαρμάκων κατά των λοιμώξεων για Συστημική Χορήγηση , μειώνεται κατά 22,7% (-753,8 χιλ. τμχ.)
· Στα Προϊόντα OTC, τα Αντιβηχικά, αυξάνονται κατά +46,5% (+687,4 χιλ. τμχ.)
· Στα Καλλυντικά, τα Προϊόντα Προσωπικής Υγιεινής, μειώνονται κατά 16% (-76,3χιλ. τμχ.)
· Στα Προϊόντα διατροφής, τα Προϊόντα Εντερικής Σίτισης, αυξάνονται κατά 16,2% (+5,4 χιλ. τμχ.)
· Στα Προϊόντα Φροντίδας ασθενών, η κατηγορία των Διαγνωστικών Συσκευών, η οποία περιλαμβάνει και τις Χειρουργικές Μάσκες, αυξάνεται κατά 88,1% (+330,9 χιλ. τμχ.)
Τα IQVIA Weekly Data συλλέγονται από 2000+ φαρμακεία, σε όλη την Ελλάδα, και αποτυπώνουν την αγορά σε 70 περιοχές.

Νέος πρόεδρος της Ένωσης μαιευτήρων – γυναικολόγων

Ο Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Δρ.Λουκάς Κλέντζερης είναι ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος. Η Ένωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος είναι το επίσημο Επιστημονικό και Επαγγελματικό σωματείο των Ελλήνων Μαιευτήρων – Γυναικολόγων (Μ-Γ). Μέλη της Ένωσης είναι όλοι οι Μ-Γ της χώρας ανεξαρτήτως του τομέα της εργασίας τους, ακαδημαϊκό, ιδιωτικό η δημόσιο. Η Ένωση εκπροσωπεί τους Μ-Γ της Ελλάδος και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Ο Δρ. Λουκάς Κλέντζερης είναι Αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας μετέβη στην Αγγλία όπου ειδικεύτηκε στην Μαιευτική-Γυναικολογία και εξειδικεύτηκε στην Υποβοηθουμένη Αναπαραγωγή-Εξωσωματική Γονιμοποίηση-Λαπαροσκοπική και Υστεροσκοπική Χειρουργική.
Ο ιατρός εργάστηκε στα καλύτερα νοσοκομεία της Αγγλίας για 20 συνεχή έτη. Άρχισε από το βασικό επίπεδο του ειδικευόμενου και έφτασε στο κορυφαίο επίπεδο του Συμβούλου(Consultant) και Ιατρικού Διευθυντή (Medical Director). Ο Δρ. Λουκάς Κλέντζερης είναι:

Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Sheffield Αγγλίας, Ακόλουθος του Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, π. Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστήμιου Warwick-UK,. Διευθυντής-NHS Consultant and Medical Director Μονάδος IVF του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου CARDIFF-UK
Ο ιατρός έχει γράψει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε παγκόσμια ιατρικά περιοδικά και βιβλία. Είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά εθνικά και παγκόσμια συνέδρια ενώ η έρευνα του έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων και την Βρετανική Εταιρεία Υπογονιμότητος.

Οδηγίες για το σύνδρομο long covid

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την υπεύθυνη ενημέρωση, και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της μάχης εναντίων της COVID-19, συνέταξε συγκεκριμένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και διαχείριση του «συνδρόμου Long COVID».

Οι οδηγίες αποτελούν ένα συνδυασμό των θέσεων της ΕΠΕ και οδηγιών που έχουν εκδοθεί για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του συνδρόμου Long COVID, οι οποίες είναι βασισμένες σε γνώμες ειδικών από διεθνείς οργανισμούς όπως το NICE1 και το CDC2 ενώ έχουν δημοσιευτεί παρόμοιες οδηγίες από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες (3-4).

Με τον όρο “σύνδρομο Long COVID” αναφέρονται τα συμπτώματα, σημεία αλλά και οι επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Eν τη απουσία καθολικά αποδεκτών ορισμών, το National Institute for Health and Care Excellence (NICE)1 προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2:
1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες
2. Συνεχιζόμενη συμπτωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες
3. Μετά- COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση1.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει την συνεχιζόμενη συμπτωματική COVID-19 και το μετά-COVID-19 σύνδρομο.
Αναλυτικά οι Οδηγίες της ΕΠΕ στο παρακάτω link:
https://www.hts.org.gr/news/newsid510/1254

ΙΣΘ: Εκδήλωση για την ασφάλεια εμβολιασμού εγκύων και παιδιών

Στο πλαίσιο της συνεχούς δράσης «ΕμβολιάΖΩ», ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει ενημερωτική επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Ασφάλεια Εμβολιασμού Εγκύων και Παιδιών κατά της COVID-19», την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, 12.00 μ.μ., σε ζωντανή μετάδοση -σε Facebook και Youtube- από τα γραφεία του ΙΣΘ στην πλατεία Αριστοτέλους.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του συλλόγου και χειρούργος-οφθαλμίατρος Νίκος Νίτσας, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία της εκδήλωσης «Η προσπάθεια του ΙΣΘ εδώ και χρόνια στοχεύει στην ενημέρωση όλων για την αναγκαιότητα και την ασφάλεια των εμβολίων. Συνεχίζουμε τις δράσεις ώστε να δοθούν απαντήσεις από ειδικούς της επιστήμης στο θέμα του εμβολιασμού των εγκύων και των παιδιών». Χαιρετισμό θα απευθύνει και η αν. υπουργός υγείας και πνευμονολόγος-φυματιολόγος Μίνα Γκάγκα.

Επίσης παρέμβαση θα κάνει και ο πρόεδρος του ΠΙΣ – πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Εισήγηση για το θέμα θα κάνει ο Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής ΑΠΘ, Βασίλειος Ταρλατζής. Επίσης ο Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Εμμανουήλ Ροηλίδης καθώς και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας ΑΠΘ, Ελισάβετ Διαμαντή.