-->

Το Απαραίτητο Βήμα για την Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

Η Παρούσα Κατάσταση
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (γνωστό και ως ΣΗΣ) διανύει ήδη μια δεκαετία εφαρμογής και ομολογουμένως έχει μετασχηματίσει το τοπίο των ψηφιακών υπηρεσιών στη χώρα μας, παρά τη λογική της διαχειριστικής του απόδοσης και λειτουργίας.

Ομοίως, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ή Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (γνωστός και ως ΑΗΦΥ) διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και αναμένεται να λάβει τις διαστάσεις υποχρεωτικότητας του ΣΗΣ τα επόμενα χρόνια.

Η ανάγκη αναβάθμισης των δύο κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας  αποτελεί διαπιστωμένη προτεραιότητα της Πολιτείας για την ουσιαστική μετάβαση στον επιχειρούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό υγείας, όπως διαπιστώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ)[1] και στις αναπτυξιακές δράσεις του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)[2].

Είναι βέβαιο πως οι δύο υπηρεσίες είναι άρρηκτα αλληλο-τροφοδοτούμενες. Το κοινό τους πρόβλημα όμως, είναι το γεγονός πως ο θεράπων ιατρός κάθε ειδικότητας έχει πρόσβαση σε μια τεράστια δεξαμενή κωδικών/όρων από τις υποστηριζόμενες και διαθέσιμες κωδικοποιήσεις (ICD10 και  ICPC2), προκειμένου να συνταγογραφήσει  την επιθυμητή αγωγή ή τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους. Από τους κωδικούς/όρους αυτούς όμως ένας μεγάλος αριθμός δεν αντιστοιχίζεται σε υπαρκτές επιστημονικά καταστάσεις, ενώ ένας -επίσης σημαντικός- αριθμός αυτών, παρά το γεγονός πως αντιστοιχίζεται σε υπαρκτές επιστημονικά καταστάσεις, χρειάζεται επικαιροποίηση κυρίως σε επίπεδο περιγραφής και λεκτικής απόδοσης, σε συμφωνία πάντοτε με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το γεγονός οδηγεί στη συγκέντρωση μη ποιοτικής και μη ακέραιας πληροφορίας, αποδυναμώνοντας την προοπτική ανάπτυξης υπηρεσιών, με ορθό επιστημονικά και νοσολογικά περιεχόμενο. Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαστάσεις του προβλήματος.

Η Λύση στο Πρόβλημα
Στη βάση της αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί αυτή η διαπιστωμένη στρέβλωση απαιτείται ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών, των κριτηρίων απόφασης, των επιλογών του ιατρού, των κωδικοποιήσεων χρήσης και της ορολογίας των κωδικών/ όρων, της ακολουθίας των βημάτων κλινικής απόφασης των ιατρών, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο χρήσης και περιεχομένου, που μπορεί να διασφαλίσει τη συνολικότερη αναπτυξιακή πορεία του τομέα. Μια αναπτυξιακή πορεία που μπορεί να ακολουθήσει όλα τα επόμενα έτη, καθιστώντας τη χώρα πρωτοπόρα σε επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Και όλα αυτά, υπό την προσέγγιση ενίσχυσης του ιατρικού έργου, της ασφάλειας των ασθενών και του ρόλου της Πολιτείας σε επιτελικό επίπεδο.

Η σύνταξη μιας τέτοιας απαραίτητης μελέτης θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη και εξάπλωση των δύο παραπάνω υπηρεσιών (ΣΗΣ και ΕΗΦ), εξασφαλίζοντας:

 • Την ενίσχυση συλλογής αξιόπιστου περιεχομένου και της φιλικότητας των υπηρεσιών
 • Τον ορθό καθορισμό των κατάλληλων κωδικών/όρων χρήσης για την ψηφιακή ενίσχυση του ιατρικού έργου μέσα από την ορθότητα του συλλεγόμενου περιεχομένου
 • Τον ορθό καθορισμό των σταδίων και διαδικασιών φροντίδας των ληπτών από τους θεράποντες ιατρούς τους
 • Τη συνολική υποστήριξη των σχετικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και κλινικής παρακολούθησης
 • Τον ορθό καθορισμό των πλαισίων διαμόρφωσης μητρώων χρόνιων νόσων και χρονίως πασχόντων
 • Τη διευκόλυνση υποστήριξης της ανακούφισης και θεραπείας των ασθενών, μέσω των κατάλληλων φαρμακευτικών αγωγών, σε όλα τα στάδια της φροντίδας τους, καθώς και των χρονίως πασχόντων
 • Τον ορθό καθορισμό των κατάλληλων κλινικών και παρακλινικών παρεμβάσεων των θεραπόντων ιατρών σε όλα τα στάδια φροντίδας
 • Την απόδοση των βαθμίδων ελέγχου της εξελισσόμενης συνταγογράφησης και του κόστους εξέλιξής της, σε κάθε νοσολογική κατηγορία
 • Τον καθορισμό των εργαλείων και παραμέτρων ανάλυσης, για φορείς και επιτροπές του Υπουργείου Υγείας ενισχύοντας τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής
 • Το μοντέλο οργανωσιακής υποστήριξης, συντήρησης και εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών και κωδικοποιήσεων, καθώς και
 • Την a priori υποστήριξη μηχανισμών διάθεσης ανοικτών δεδομένων.

Μια τέτοια σοβαρή μελετητική προσέγγιση, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί σε σύντομο χρόνο να οδηγήσει στη διαμόρφωση καλύτερων και πιο αξιόπιστων ψηφιακών συμβουλευτικών εργαλείων, κερδίζοντας τη συναίνεση και την ουσιαστική συμβολή του ιατρικού σώματος, ενισχύοντας την προοπτική ανάπτυξης και άλλων υπηρεσιών, αυξάνοντας όμως παράλληλα και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο μετασχηματισμό της υγείας.

[1] Επίσημος ιστότοπος Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

[2] Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας (Επίσημος ιστότοπος EU)

Όμιλος Ιατρικού: Ο πρώτος ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος Υψηλού Πεδίου στο Νομό Κυκλάδων

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εγκατέστησε και λειτουργεί τον πρώτο Ανοικτό Μαγνητικό Τομογράφο υψηλού Πεδίου 1.0 Τ. της PHILIPS, με περιβάλλον Ambient Experience, στο νομό των Κυκλάδων. Το νέο αυτό Ανοικτό Απεικονιστικό Σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας, λειτουργεί στο Διαγνωστικό Κέντρο – Πολυϊατρείο του Νομού, τη Διαγνωστική Νάξου Α.Ι.Ε., τον επίσημο συνεργάτη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στις Κυκλάδες, στον οποία μάλιστα, σύντομα, θα λειτουργεί η Σύγχρονη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου στα νησιά των Κυκλάδων.

Το σύστημα Philips Panorama 1.0T προσφέρει, μεταξύ άλλων, έναν μεγάλο αριθμό εξελιγμένων τεχνικών χαρακτηριστικών:

 • Συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με τη λήψη εικόνων πολύ υψηλής ευκρίνειας σε χαμηλούς χρόνους εξέτασης
 • Προσφέρει χαμηλά επίπεδα θορύβου
 • Καταπολεμά το αίσθημα της «κλειστοφοβίας» με το διευρυμένο άνοιγμά του και τη μείωση του μήκους του εξεταστικού πεδίου
 • Διαθέτει μοναδική γωνία θέασης 360 μοιρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα παιδιατρικά περιστατικά με το νέο Μαγνητικό Τομογράφο δεν απαιτείται η χρήση ήπιας καταστολής, μιας μεθόδου, η οποία μπορεί να επιμηκύνει το χρόνο εξέτασης, έως 6 ώρες. Αντίθετα, με τη χρήση του Ambient Experience που διαθέτει το συγκεκριμένο απεικονιστικό σύστημα, ελαττώνεται το άγχος που βιώνουν τα παιδιά, πριν και κατά τη διενέργεια της εξέτασης. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του προγράμματος οι μικροί μας φίλοι βρίσκονται σε ένα χώρο εξέτασης γεμάτο με εικόνες και παιχνίδια που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται κατά μεγάλο βαθμό η οικειότητα που αισθάνονται τα παιδιά με το χώρο, με άμεσο αποτέλεσμα τη καλύτερη συνεργασία για μία εύκολη και ανώδυνη εξέταση.

Νέα καμπάνια για τη σειρά «balance» της Pharmasept

Η Unlimited Creativity, θυγατρική της V+O Greece, δημιούργησε την καμπάνια για το λανσάρισμα της νέας σειράς “Balance” της Pharmasept για ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες.
Με τίτλο «Το μικροβίωμα του δέρματος σε τέλεια ισορροπία», η καμπάνια έχει στόχο να αναδείξει με δημιουργικό τρόπο τη σημασία της ισορροπίας του μικροβιώματος της επιδερμίδας, αλλά και την καινοτόμο σύνθεση της νέας σειράς που έχει εμπλουτιστεί με πρεβιοτικά. Η καμπάνια βγήκε στον αέρα στις αρχές του Νοεμβρίου με τηλεοπτικό σποτ, καταχώρηση, ραδιοφωνικό και παραγωγή extra φωτογραφικών υλικών για χρήση P.O.P και SoMe.

Την ανάπτυξη της καμπάνιας σε digital περιβάλλον ανέλαβε η Curious Ahead, επίσης θυγατρική της V+O Greece. Την παραγωγή για το 3D video του τηλεοπτικού ανέλαβε η εταιρεία Bezier Animation Studio και τη φωτογράφιση ο Μάριος Θεολόγης και το Math Studio. H Βασιλική Μουρκάκου, Business Director της Pharmasept, δήλωσε με αφορμή το νέο, αυτό, λανσάρισμα: «Η καμπάνια που σχεδίασε η Unlimited Creativity για την νέα σειρά μας Balance φέρει όλες τις αξίες της δημιουργίας της σειράς και εκπαιδεύει το κοινό σε μια ολοκαίνουρια ορολογία, αυτή του μικροβιώματος της επιδερμίδας, καθώς και της σημαντικότητας της διατήρησης της ισορροπίας του για μια μακροχρόνια υγιή επιδερμίδα».

Pfizer: Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του εμβολίου της στους εφήβους

Από μελέτη τρίτου σταδίου που πραγματοποιήθηκε σε εφήβους ηλικίας 12 έως 15 ετών, διαπιστώθηκε μακροχρόνια αποτελεσματικότητα κατά του κορονοϊού του εμβολίου της Pfizer, όπως ανακοίνωσε χθες η παρασκευάστρια εταιρεία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δύο δόσεις του εμβολίου ήταν 100% αποτελεσματικές κατά της Covid-19, όταν η αποτελεσματικότητά τους μετρήθηκε από επτά ημέρες μέχρι και πάνω από τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη δόση.

Τα παραπάνω δεδομένα στηρίζουν τα αιτήματα για πλήρη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές του εμβολίου για την αναφερθείσα ηλικιακή ομάδα στις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο. Οι Pfizer και BioNTech θα ζητήσουν έγκριση για μια δόση 30 μικρογραμμαρίων του εμβολίου για τα άτομα ηλικίας 12 ετών και πάνω. Το εμβόλιο είχε εγκριθεί το Μάιο από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων για έκτακτη χρήση σε άτομα ηλικίας 12-15 ετών και τον Αύγουστο είχε πάρει πλήρη έγκριση για χρήση σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.

 

ΕΜΑ: Ξεκίνησε η αξιολόγηση της αίτησης της Janssen

Με χθεσινή ανακοίνωσή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε η αξιολόγηση του αιτήματος της Janssen για τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης του εμβολίου της κατά της COVID-19, τουλάχιστον δύο μήνες μετά την πρώτη δόση σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων (CHMP) του EMA θα πραγματοποιήσει μια ταχεία αξιολόγηση των δεδομένων που υποβάλλονται από την εταιρεία που εμπορεύεται το εμβόλιο. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν αποτελέσματα από περισσότερους από 14.000 ενήλικες που έλαβαν δεύτερη δόση εμβολίου COVID-19 Janssen ή εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία) δύο μήνες μετά την αρχική δόση. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης αναμένεται εντός εβδομάδων, εκτός εάν απαιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σημειώνει ο EMA.

Το εμβόλιο κατά της COVID-19 της Janssen, επί του παρόντος, έχει εγκριθεί για χρήση σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, με τον αρχικό εμβολιασμό να αποτελείται από μία δόση. Το εμβόλιο αποτελείται από έναν άλλο ιό (της οικογένειας των αδενοϊών) που έχει τροποποιηθεί ώστε να περιέχει το γονίδιο για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης από τον SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί την COVID-19. Το εμβόλιο της Janssen κατά της COVID-19 δεν περιέχει τον ίδιο τον ιό και δεν μπορεί να προκαλέσει COVID-19. Το εμβόλιο λειτουργεί προετοιμάζοντας τον οργανισμό να αμυνθεί ενάντια στον SARS-CoV-2.

Affidea: Ταυτόχρονη ανίχνευση γρίπης και κορονοϊού

Ο όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea, σύμμαχος απέναντι σε όλες τις παθήσεις των ασθενών, προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο ανίχνευσης εποχικής γρίπης και κορονοϊού. Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο περιλαμβάνει τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου γρίπης για τα στελέχη Α και Β με εξέταση ρινοφαρυγγικού εκκρίματος και τεστ ανίχνευσης αντιγόνου έναντι του ιού SARS-CoV-2 (Rapid test) σε προνομιακή τιμή. Ο ταυτόχρονος έλεγχος γρίπης και κορωνοϊού εξετάζει αξιόπιστα και γρήγορα άτομα που είναι ύποπτα για SARS-CoV-2 και Influenza A/B, με αποτελέσματα διαθέσιμα σε 30-45 λεπτά, επιτρέποντας ολοκληρωμένες συστάσεις θεραπείας. Ο έλεγχος αντιγόνων θα πρέπει να γίνεται μέσα στις πρώτες 5 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, καθώς μετά την 5η ημέρα η ευαισθησία των μεθόδων μειώνεται.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, άνεσης και διακριτικότητας, από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της Affidea ανά την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Διαγνωστικό Κέντρο της Affidea που τους εξυπηρετεί.

Η Φωτεινή Μπαμπανάρα αναλαμβάνει διεθνή ρόλο

Στη Νovartis Hellas, η Φωτεινή Μπαμπανάρα αναλαμβάνει διεθνή ρόλο στην ομάδα επικοινωνίας Corporate Affairs and Global Health της Novartis AG, από την 1η Δεκεμβρίου 2021 και για 6 μήνες στο πλαίσιο σχετικού rotation. Η Φωτεινή θα είναι επικεφαλής επικοινωνίας για το τμήμα Integrated Access Programs and Markets (IAPM). Πρόκειται για τα προγράμματα πρόσβασης σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος όπως το Novartis Access Portfolio και Healthy Families, καθώς και το Global Health Markets and Access Principles Center of Excellence.

Παράλληλα η Φωτεινή θα συνεχίσει να ηγείται του τμήματος Επικοινωνίας και Σχέσεων με Ενώσεις Ασθενών για τoν όμιλο Novartis στην Ελλάδα. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών, με πολλές διακρίσεις σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στο Marketing & την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πιθανότητα νόσου covid-19 σε εμβολιασμένους ΜΕ mRNA εμβόλια

Η επίδραση της προηγούμενης λοίμωξης COVID-19 στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα σχετικής δημοσίευσης των L. J. Abu-Raddad και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση JAMA 2021;326(19):1930-1939. Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η προστασία από COVID-19 μετά τον εμβολιασμό με mRNA εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2 σε άτομα που είχαν προηγουμένως νοσήσει από COVID-19 συγκριτικά με άτομα που δεν είχαν προηγούμενο ιστορικό COVID-19. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Κατάρ και συμπεριελήφθησαν συνολικά 1.531.737 άτομα που είχαν εμβολιαστεί είτε με το BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) είτε με το mRNA-1273 (Moderna).

Οι συμμετέχοντες είχαν εμβολιαστεί μεταξύ 21 Δεκεμβρίου 2020 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 και η παρακολούθηση ξεκίνησε 14 ημέρες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2021. Όλες οι περιπτώσεις COVID-19 επιβεβαιώθηκαν με τη μοριακή μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) σε ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα. Στην υπο-ομάδα των συμμετεχόντων που έλαβαν το BNT162b2 99.226 άτομα είχαν προηγούμενη νόσο COVID-19 και είχαν αντιστοιχιστεί 290.432 άτομα δεν είχαν προηγούμενο ιστορικό COVID-19. Η διάμεση ηλικία ήταν τα 37 έτη, ενώ το 68% ήταν άνδρες. Στην υπο-ομάδα των συμμετεχόντων που έλαβαν το mRNA-1273 58.096 άτομα είχαν προηγούμενη νόσο COVID-19 και είχαν αντιστοιχιστεί 169.514 άτομα δεν είχαν προηγούμενο ιστορικό COVID-19.

Η διάμεση ηλικία ήταν τα 36 έτη, ενώ το 73% ήταν άνδρες. Μεταξύ των ατόμων που έλαβαν το BNT162b2 διαπιστώθηκαν 159 περιπτώσεις COVID-19 μεταξύ όσων είχαν προηγούμενο ιστορικό COVID-19 και 2509 περιπτώσεις COVID-19 μεταξύ όσων δεν είχαν προηγουμένως νοσήσει από SARS-CoV-2. Μεταξύ των ατόμων που έλαβαν το mRNA-1273 διαπιστώθηκαν 43 περιπτώσεις COVID-19 μεταξύ όσων είχαν προηγούμενο ιστορικό COVID-19 και 368 περιπτώσεις COVID-19 μεταξύ όσων δεν είχαν προηγουμένως νοσήσει από SARS-CoV-2. Η αθροιστική επίπτωση της COVID-19 μεταξύ των εμβολιασμένων με το BNT162b2 ήταν 0.15% στα άτομα με προηγούμενη διάγνωση COVID-19 έναντι 0.83% στα άτομα χωρίς προηγούμενη COVID-19. Η αθροιστική επίπτωση της COVID-19 μεταξύ των εμβολιασμένων με το mRNA-1273 ήταν 0.11% στα άτομα με προηγούμενη διάγνωση COVID-19 έναντι 0.35% στα άτομα χωρίς προηγούμενη COVID-19.

Οι διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των εμβολίων δεν αποτελούν σύγκριση της αποτελεσματικότητας μεταξύ των εμβολίων καθώς η μελέτη δεν είχε σχεδιαστεί με αυτό το σκοπό και δεν είχε την απαιτούμενη στατιστική ισχύ. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμβολιασμένοι που είχαν νοσήσει από SARS-CoV-2 τουλάχιστον 6 μήνες πριν την πρώτη δόση του εμβολίου έναντι του SARS-CoV-2 είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο επαναλοίμωξης μετά τον εμβολιασμό συγκριτικά με όσους είχαν νοσήσει λιγότερο από 6 μήνες από την πρώτη δόση του εμβολίου BNT162b2 ή mRNA-1273. Συμπερασματικά, το ατομικό ιστορικό προηγούμενης λοίμωξης COVID-19 σχετίστηκε με σημαντικά μικρότερη πιθανότητα COVID-19 μετά τον εμβολιασμό με mRNA εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2, ενώ η προστασία ήταν ισχυρότερη μεταξύ όσων εμβολιάστηκαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών από τη νόσηση.

Η παγκρεατεκτομή αυξάνει πάνω από δέκα φορές την πιθανότητα μακράς επιβίωσης

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης του καρκίνου του παγκρέατος παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα «Καρκίνος του Παγκρέατος: Αναζητώντας το φαινομενικά αδύνατο», που διοργάνωσε πρόσφατα ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών. Ο Θεόδωρος Τσίρλης, Χειρουργός Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων και Επιμελητής της Xειρουργικής Κλινικής Γ.Α.Ο.Ν.Α «Άγιος Σάββας» ανέφερε ότι ενώ παλαιότερα η παγκρεατεκτομή κάποιες φορές είχε θεωρηθεί σπατάλη χρημάτων, σήμερα στατιστικά δεδομένα ασθενών με 5ετή επιβίωση μετά τη διάγνωση δείχνουν ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 80% είχε υποβληθεί σε παγκρεατεκτομή. Η παγκρεατεκτομή αυξάνει πάνω από δέκα φορές την πιθανότητα μακράς επιβίωσης.

Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η χειρουργική εξειδίκευση, ώστε ο ασθενής να προσφεύγει για την επέμβαση σε ειδικό χειρουργό και περαιτέρω να δημιουργηθούν εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς για τη συγκεκριμένη νόσο όπου θα συνεργάζονται ιατροί όλων των ειδικοτήτων για την ολιστική φροντίδα του ασθενή.
Ακολούθως ο Γεώργιος Τζίμας, Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος και Χοληφόρων στο Νοσοκομείο Υγεία, ανέφερε ότι ο καρκίνος του παγκρέατος εμφανίζεται όλο και σε νεότερες ηλικίες, ενώ στην Ελλάδα τα περιστατικά έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Η έγκαιρη διάγνωση με τους κατάλληλους χειρισμούς κάνει το νόσημα αντιμετωπίσιμο, αλλά είναι απαραίτητη η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και των ιατρών ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά τα συμπτώματα: κοιλιακός πόνος, πόνος στη μέση και στην πλάτη, ανεξήγητη απώλεια βάρους, πρωτοεμφανιζόμενος διαβήτης που δεν συνοδεύεται από αύξηση βάρους, ίκτερος (φαγούρα, κιτρίνισμα δέρματος – ματιών, σκουρόχρωμα ούρα), λευκωπές κενώσεις που θυμίζουν στόκο, δυσπεψία και ειδικά σε βαριά, λιπαρά φαγητά.

ΓτΚ: Καμπάνια για τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία Socialab, προβαίνουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης και άκρως συγκινητικής καμπάνιας.
Με κύριο μήνυμα «Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμη κι όταν δεν είσαι εκεί» η καμπάνια επιδιώκει να επισημάνει στο κοινό, πως η συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολιτών δεν προϋποθέτει τη φυσική παρουσία στο πεδίο δράσης ή εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά είναι μια ανοικτή πρόσκληση προς όλους όσους επιθυμούν να προσφέρουν, με όποιο τρόπο οι ίδιοι μπορούν.

Ταυτόχρονα, οι Γιατροί του Κόσμου καλούν το κοινό να προσφέρει έμπρακτα και να συνδράμει στην αποστολή τους, παρακινώντας το τελευταίο να τηλεφωνήσει είτε από σταθερό είτε από κινητό στο 19830. Η επικοινωνιακή καμπάνια πλαισιώνεται από ένα τηλεοπτικό και τρία ραδιοφωνικά μηνύματα, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται και μέσω του digital περιβάλλοντος. Σε δεύτερο χρόνο, θα πλαισιωθεί από καίρια πρόσωπα των social media, με απώτερο σκοπό τη μέγιστη δυνατή διείσδυση του μηνύματος σε μεγαλύτερο εύρος του κοινωνικού συνόλου.