Παντελεήμων-Βασίλειος Μποζίκας: Χρειαζόμαστε προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού για τις ψυχικές διαταραχές

Ο Παντελεήμων-Βασίλειος Μποζίκας, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, μιλώντας στο συνέδριο “Ψυχική Υγεία Post Covid-19” που διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias, τόνισε ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι ιδιαίτερα αυξημένες στους νέους, με το 75% αυτών να εμφανίζονται μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Οι Ψυχικές Διαταραχές είναι υπεύθυνες για το 45% της συνολικής επιβάρυνσης από νόσηση στις ηλικίας 10-24 ετών, ενώ οι αυτοκτονίες αποτελούν την 2η συχνότερη αιτία θανάτου σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Ο κ. Μποζίκας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης αλλά και στο σχεδιασμό και την προαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού και των νέων σε σχέση με τις ψυχικές διαταραχές και πως μπορεί να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα όπως επίσης και στην καταπολέμηση του στίγματος και την πρόληψη συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου όπως ο εκφοβισμός, μείωση κινδύνου αυτοκτονίας κ.α. Δυστυχώς, όπως δήλωσε, οι υπάρχουσες υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αλλά χρειάζεται με προτεραιότητα να δοθεί έμφαση και να επενδυθούν κεφάλαια στην προστασία και αντιμετώπιση της ηλικιακής ομάδας 12-25 ετών καθώς αυτή αποτελεί επένδυση για το μέλλον.

 

Γιώργος Αλαφούζος: «Οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, έχουν σταθερό ύψος τιμολόγησης και υπόκεινται σε δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό παρακράτησης»

Οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, παρότι συμβάλλουν σημαντικά στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με ψυχικές παθήσεις, αποδεδειγμένα είναι ο πλέον αδικημένος κλάδος μεταξύ των παρόχων υγείας, όπως τονίζει σε συνέντευξή του στο Health Daily o Γιώργος Αλαφούζος, πρόεδρος της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος. Όπως επισημαίνει, οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές υπόκεινται σε μεγαλύτερο μεσοσταθμικό ποσοστό rebate και συνδυαστικά μεγαλύτερη συνολική παρακράτηση, ως απόρροια της υποβολής τους στον ΕΟΠΥΥ, η οποία έχει σταθερή διακύμανση και κατά προέκταση σταθερή διακύμανση στο ποσοστό Clawback.

 

HD: Πώς λειτούργησαν και λειτουργούν οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας; Αντιμετωπίσατε προβλήματα και εάν ναι, ποια είναι αυτά;

Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε αρμοδίως πως πρέπει απαραιτήτως να δοθούν εξειδικευμένες οδηγίες για τις κλινικές μας, για τους εξής λόγους:

Α. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές μας, δεν είναι συνεργάσιμοι κατά συντριπτική πλειοψηφία, συνεπώς η χρήση μάσκας είναι αδύνατη, η αποφυγή συνωστισμού είναι τρομακτικά δύσκολη και η χρήση μέτρων ατομικής υγιεινής επίσης δύσκολη.

Β. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος, η δυνατότητα περιορισμού της διασποράς, λόγω των όσων ανέφερα προηγουμένως, θα ήταν σχεδόν αδύνατη, ενώ παράλληλα η διαχείριση ασθενών μας σε τμήματα covid των νοσοκομείων θα ήτο τρομακτικά δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω έλλειψης αντίστοιχης εμπειρίας από το προσωπικό των νοσοκομείων.

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, ζητήσαμε εξειδικευμένες οδηγίες, όμως καθόλη την διάρκεια της πανδημίας, ακροβατούσαμε μεταξύ των οδηγιών για τις κλινικές και τα νοσοκομεία και τις οδηγίες για τις μονάδες ψυχικής υγείας. Η κάθε κλινική με την επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων καλείτο να ερμηνεύει κάθε φορά τα σωστά μέτρα που έπρεπε να τηρήσει. Πέραν αυτού και παρότι δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας η δυνατότητα να προμηθευόμαστε rapid τεστ από την εκάστοτε περιφέρεια, ουδέποτε συνέβη αυτό και επωμιστήκαμε όλο το οικονομικό βάρος των τεστ του προσωπικού και των ασθενών μας εμείς.

Τέλος, οφείλω να σημειώσω πως σε αντίθεση με άλλων ειδικοτήτων κλινικές, πολλές κλινικές – μέλη μας που είχαν κρούσματα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ασθενείς, δημιούργησαν τμήματα covid εσωτερικά και διαχειρίστηκαν τα κρούσματα τους όσο μπορούσαν, ώστε να μην επιβαρύνουν το ΕΣΥ.

HD: Πώς αντιμετωπίζετε ως κλάδος το θέμα της επιβολής clawback και rebate;

Όπως έχουμε ενημερώσει και το Υπουργείο, αναφορικά με τα μέτρα αυτά, αποδεδειγμένα είμαστε ο πλέον αδικημένος κλάδος. Από το 2013 έχουμε πάρει μια αύξηση μόνο 11% στον συνολικό μας προϋπολογισμό, όταν κατά μέσο όρο οι υπόλοιπες κατηγορίες παρόχων έχουν πάρει αυξήσεις της τάξεως του 25-30% και περισσότερο. Και ο λόγοι είναι ότι:

Α. ως κλάδος έχουμε σταθερή διακύμανση τιμολόγησης, το οποίο προκύπτει από την πληρότητα μας και οι υποβολές μας στον ΕΟΠΥΥ έχουν σταθερή διακύμανση, πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις του clawback από μήνα σε μήνα.

Β. Έχουμε το μεγαλύτερο μεσοσταθμικό ποσοστό rebate, γεγονός που οδηγεί συνδυαστικά σε μεγαλύτερη παρακράτηση συνολικά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους παρόχους. Για παράδειγμα αν μια ψυχιατρική κλινική υπέβαλε 100 χιλ € τον Σεπτέμβριο του 2021, θα είχε παρακράτηση rebate 18% ενώ μια γενική κλινική με αντίστοιχη υποβολή θα είχε rebate 3,8% και ένα ΚΑΑ 5%.

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για πολλούς επιπλέον έχουμε αιτηθεί επανειλημμένα από το Υπουργείο μια ενίσχυση του προϋπολογισμού μας, η αίτηση μας όμως αυτή έχει πέσει στο κενό.

Γ. Αφαιρουμένης της συμμετοχής των ασφαλισμένων στην δαπάνη νοσηλείας, οι κλινικές μας υποβάλλουν το 90% της δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ ενώ οι υπόλοιποι πάροχοι υγείας το 70%.

Με απλά μαθηματικά λοιπόν ως κλάδος δεχόμαστε συνδυαστικά μεγαλύτερο ποσοστό παρακράτησης σε μεγαλύτερο ποσοστό υποβολής διαχρονικά.

 

HD: Οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές παρέμεναν τα τελευταία χρόνια εκτός του νομοθετικού πλαισίου για τις ακούσιες νοσηλείες. Με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 11 Νοεμβρίου 2021, επιτρέπεται πλέον η ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Θα θέλαμε να σχολιάσετε αυτή την αποφαση.

Η ΥΑ αυτή έχει ανακουφίσει πολλές οικογένειες. Παρά τα όποια προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, έχουν ήδη δρομολογηθεί κάποιες ακούσιες νοσηλείες σε κλινικές – μέλη της ένωσης μας και έτσι έχει ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα, όχι μόνο δικό μας αλλά κυρίως των οικογενειών των ασθενών μας καθώς επίσης και του προσωπικού των δημόσιων δομών.

 

HD: Πώς κρίνετε τη σχέση με τον ΕΟΠΥΥ ως πάροχο; Η αποπληρωμή των οφειλομένων ποσών σε νοσήλια γίνεται κανονικά ή συνεχίζονται οι καθυστερήσεις του παρελθόντος;

Ο ΕΟΠΥΥ έχει βελτιώσει πολύ την λειτουργία του από το 2015 και μετά. Έχει επεκτείνει την μηχανογράφησή του και λόγω αυτού έχει μειώσει κατά πολύ τους χρόνους των πληρωμών. Ο κύριος λόγος για αυτό ήταν η συμμετοχή μας ως κλάδου στον σχεδιασμό των διαδικασιών υποβολής και εκκαθάρισης όπως επίσης και στην διαβούλευση για τον ΕΚΠΥ του οργανισμού.

 

HD: Το ημερήσιο κλειστό νοσήλιο των 41,97€ (+ έως 8€ για φαρμακευτική δαπάνη) για νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές δομές της χώρας μας κρίνεται εξαιρετικά χαμηλό, τόσο σε σύγκριση με την αντίστοιχη δαπάνη στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., όσο και σε σύγκριση με τις πρόσφατες ανατιμήσεις βασικών αγαθών, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα κ.ά. Έχετε κάνει προτάσεις για αναβάθμισή του στους αρμόδιους φορείς;

Ο όποιος εξορθολογισμός του νοσηλίου πρέπει να συνοδεύεται από εξορθολογισμό του προϋπολογισμού. Η αυτόνομη αύξηση του νοσηλίου απλώς θα εκτοξεύσει το clawback και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη δυσχέρεια από την ήδη υπάρχουσα. Είναι όμως σίγουρο πως το νοσήλιο αυτό δεν καλύπτει το κόστος νοσηλείας των ασθενών μας. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να εισπράττουμε 18€!

 

HD: Έχετε κάνει παρεμβάσεις σχετικά με το θέμα της υπαγωγής των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ (24%);

Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από το Υπουργείο Υγείας την μετάβαση στον μειωμένο συντελεστή του 13% ή ακόμη καλύτερα στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6%. Είναι επιεικώς απαράδεκτο να υποχρεούνται οι ασθενείς μας, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις υπόκεινται σε μακρές νοσηλείες, να επιβαρύνονται με τον αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ, σαν να αγοράζουν είδη πολυτελείας και παράλληλα να υπόκεινται σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ επιχειρήσεις χορού!!!! Το αίτημα αυτό είναι καθολικό, από όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας οι οποίοι γινόμαστε μπαλάκι ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας και στο Οικονομικών.

Ο ΕΜΑ ενέκρινε τo χάπι της Pfizer κατά της Covid-19

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε την υπό όρους χρήση του χαπιού της  Pfizer «Paxlovid» για τη θεραπεία ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές από την COVID-19 . Η έγκριση από τον  EMA για έγκριση υπό όρους, επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν το φάρμακο.

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων του ΕΜΑ κατέληξε στο συμπέρασμάτης, αφού αξιολόγησε δεδομένα από μια μελέτη που περιελάμβανε ασθενείς με COVID-19 που έδειξαν ότι η θεραπεία με Paxlovid μείωσε σημαντικά τις νοσηλείες ή τους θανάτους σε ασθενείς που έχουν τουλάχιστον μία υποκείμενη πάθηση και έχουν κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από την COVID-19. Η ανάλυση έγινε σε ασθενείς που έλαβαν Paxlovid ή εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία) εντός 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων COVID-19 και οι οποίοι δεν έλαβαν, ούτε αναμενόταν να λάβουν, θεραπεία με αντισώματα. Κατά τη διάρκεια του μήνα που ακολούθησε τη θεραπεία, το 0,8% (8 στους 1.039) των ασθενών που έλαβαν Paxlovid νοσηλεύτηκαν για περισσότερες από 24 ώρες, σε σύγκριση με το 6,3% (66 από τους 1.046) των ασθενών που έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Δεν υπήρξαν θάνατοι στην ομάδα Paxlovid και υπήρξαν 9 θάνατοι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η πλειονότητα των ασθενών στη μελέτη είχαν μολυνθεί με την παραλλαγή Delta. Με βάση εργαστηριακές μελέτες, το Paxlovid αναμένεται επίσης να είναι δραστικό έναντι της Omicron και άλλων παραλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι  οι ΗΠΑ ενέκριναν τον Δεκέμβριο το χάπι της Pfizer, αλλά και της Merck, που τελεί επίσης υπό εξέταση στην Ε.Ε., αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εγκριθεί.

 

Από την 1η Μαρτίου η συνταγογράφηση στις δημόσιες δομές για τους ανασφάλιστους

Παράταση μέχρι την 1η Μαρτίου στην εφαρμογή του μέτρου για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από δημόσιες δομές ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω πίεση στα δημόσια νοσοκομεία, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Ωστόσο, με ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

ζητά την άμεση απόσυρση του μέτρου και ζητά η συνταγογράφηση για τους ανασφάλιστους να γίνεται και από ιδιώτες γιατρούς.

«Παρότι το υπουργείο Υγείας έδωσε παράταση στην εφαρμογή του μέτρου και θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά την απόσυρσή του ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και εξετάσεις όλοι οι πολίτες της χώρας. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι οι δημόσιες δομές δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών ιδιαίτερα τώρα εν μέσω πανδημίας. Γι΄ αυτό και είναι πιθανό να υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων

Την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, αποφάσισε η κυβέρνηση, μετά και από χθεσινή εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Όπως ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η κυβέρνηση λαμβάνοντας τη  μείωση των κρουσμάτων η οποία παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία παραμένει, αλλά υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ εισιτηρίων και εξιτηρίων και τα νέα δεδομένα για τη μετάλλαξη Όμικρον, που δείχνουν ότι ο χρόνος νοσηλείας της και η νοσηρότητά της είναι  μικρότερη από το χρόνο νοσηλείας και τη νοσηρότητα που είχε η μετάλλαξη Δέλτα, αποφάσισε τα εξής:

Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση επανέρχεται η μουσική και απελευθερώνεται το ωράριο. Παραμένει όμως ωστόσο η καθήμενη διασκέδαση.

Αναφορικώς με τους αθλητικούς χώρους και τα γήπεδα, το μέτρο θα παραμείνει ως έχει. Θα επανεξεταστεί όμως την επόμενη εβδομάδα η αύξηση της χωρητικότητας στα γήπεδα και στις άλλες αθλητικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, λόγω του ότι στην κακοκαιρία δεν μπόρεσαν πολλοί πολίτες που είχαν προγραμματίσει το ραντεβού τους να εμβολιαστούν, δίνεται παράταση ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού από 31 Ιανουαρίου έως και 7 Φεβρουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι πολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν περάσει 7 μήνες έως και την 7η Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, αλλιώς θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι.

Ζωή Ράπτη: Σύντομα η υπουργική απόφαση για το πρώτο κέντρο ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών

Την προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο στην ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα, με την ενίσχυση των προϋπολογισμού, τη δημιουργία νέων δομών και την εκπαίδευση των επαγγελματιών  υγείας, τόνισε για ακόμα μια φορά, η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, υπεύθυνη για θέματα Ψυχικής Υγείας στο συνέδριο «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Post Covid-19», που διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias.

Ειδικότερα, όπως τόνισε η κ. Ράπτη, έμφαση θα δοθεί στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, καθώς όπως ανέφερε, 3500 παιδιά το χρόνο διαγιγνώσκονται με ψυχικές διαταραχές. Υπογράμμισε ότι μέσα στο 2022 πρόκειται να δημιουργηθούν Κέντρα Έγκαιρης Παρέμβασης για την Ψύχωση σε όλη την επικράτεια, ώστε να μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα ψυχωσικές διαταραχές σε παιδιά, εφήβους αλλά και σε ενήλικες, γεγονός που θα συμβάλλει στην καλύτερη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Αναφορικά με τη δημιουργία του Πρώτου Κέντρου Ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είπε ότι πολύ σύντομα θα εκδοθεί και η σχετική υπουργική απόφαση. Για τη στελέχωση των ψυχιατρικών κλινικών στα νοσοκομεία,  είπε ότι ήδη έχουν προσληφθεί πάνω από  70 ψυχίατροι, ενώ αναφέρθηκε και στη νομοθετική ρύθμιση για την ειδικότητα νοσηλευτή ψυχικής υγείας έτσι ώστε οι   νοσηλευτές να εξειδικευτούν σε αυτόν τον τομέα.

Ένα από τα διδάγματα της πανδημίας ήταν και η ανάγκη ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της Υγείας είπε η κ. Ράπτη, αναφέροντας ότι ήδη λειτουργεί στο Καστελόριζο το Πρώτο Ψηφιακό Ιατρείο, όπου μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά αλλά και να συνταγογραφούνται φάρμακα, ενώ όπως τόνισε στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να δημιουργηθούν και άλλα τέτοια Κέντρα, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που γίνονται για την αύξηση των παιδοψυχιατρικών κλινών. Ήδη λειτουργεί παιδοψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στο  «Καραμανδάνειο» της Πάτρας, ενώ σύντομα θα λειτουργήσουν κλινικές στην Τρίπολη, στο  Ασκληπιείο Βούλας, καθώς και στο Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» που θα διασυνδεθεί με το «Αττικόν».

Τον Μάρτιο η αρμόδια Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα παραδώσει το Σχέδιο για την Ψυχική Υγεία στη χώρα μας το οποίο και θα τεθεί σε διαβούλευση ανέφερε η  κυρία Ράπτη τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των ληπτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας οι οποίοι είναι και οι πλέον αρμόδιοι όπως τόνισε, στη λήψη αποφάσεων.

Για τη στρατηγική που ακολουθείται στην ΕΕ, όσον αφορά τις υπηρεσίες ψυχικής Υγείας, η κ Ράπτη ανέφερε, ότι φέτος η Γαλλική προεδρεία θα θέσει το ζήτημα της ανάπτυξης των υπηρεσιών ψυχικής Υγείας σε όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε αυτά να ενισχυθούν με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η χώρα μας, όπως ανέφερε η Υφυπουργός, έχει ήδη ζητήσει χρηματοδότηση για τη δημιουργία Κινητών Μονάδων για παιδιά και υπερήλικες αλλά και για τη δημιουργία Κέντρων Ημέρας για παιδιά και εργαζόμενους.