Συνεργασία ΙΑΣΩ και WWF Ελλάς

Με στόχο τη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου άνθρωπος και φύση θα συνυπάρχουν αρμονικά, εγκαινιάστηκε χθες, μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία μεταξύ του ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «δίπλα σας» του Ομίλου ΙΑΣΩ και της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς. Οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, έχοντας ως κοινό όραμα έναν ζωντανό πλανήτη που θα εγγυάται την υγεία, την ευημερία και την ασφάλεια τόσο στους πολίτες του σήμερα, όσο και στις επόμενες γενιές.

Βασικός σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας ενεργούς ομάδας οικογενειών που με βασικό σημείο αναφοράς τα παιδιά τους και το μέλλον τους, ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται γύρω από τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και αναλαμβάνουν ενεργό δράση, υιοθετώντας έναν πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής. Σε αυτό το «ταξίδι» δεν θα είναι μόνοι τους. Θα έχουν στο πλευρό τους το WWF Ελλάς που θα τους υποστηρίζει ουσιαστικά, λύνοντας όλες τις απορίες τους και προσφέροντάς τους πρακτικές και βιώσιμες λύσεις.

Αντίστοιχα, ο Όμιλος ΙΑΣΩ θα βρίσκεται δίπλα τόσο στις οικογένειες αυτές, όσο και στο WWF, στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειές τους για τη διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικής συνείδησης στις επόμενες γενιές πολιτών που θα είναι ικανή να συμβάλλει στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και εν τέλει στη δημιουργία ενός υγιούς πλανήτη. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν στενά μέσα στους επόμενους μήνες, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας ενεργής κοινότητας οικογενειών, η οποία με την ουσιαστική υποστήριξη του Ομίλου ΙΑΣΩ και του WWF, θα διεκδικήσει έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο κόσμο για τα παιδιά μας.

 

 

Έρευνα για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα

Σε μια νέα έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα προχωρά η Eurolife FFH, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη HOPEgenesis. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να εντοπίσει και να καταγράψει τάσεις και συμπεριφορές της ελληνικής οικογένειας, ως προς το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ή περισσότερων παιδιών, αναλύοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα σε πολλαπλά επίπεδα.

Η μεθοδολογία της έρευνας θα στηριχθεί στην παρατήρηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, μέσα από τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων, focus group και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ο σκοπός της ποιοτικής μεθοδολογίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις και τις στάσεις διαφορετικών κοινών που συνδέονται άμεσα με το προς έρευνα θέμα, ενώ της ποσοτικής καταγραφής είναι να συλλέξει δεδομένα για την πληρέστερη κατανόηση του φαινομένου της υπογεννητικότητας.

Το «Παρατηρητήριο για την Υπογεννητικότητα», μια έρευνα που θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, θα καταγράφει τις αποφάσεις που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιλογή ενός ανθρώπου ή ζευγαριού στο να φέρει στον κόσμο ένα ή περισσότερα παιδιά, τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αυτή, την αντίληψή τους για τις κρατικές παροχές σε νέες μητέρες, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η επαγγελματική εξέλιξη μετά την απόκτηση παιδιού και τις συνθήκες που οι ίδιοι θεωρούν βασικές ώστε να πάρουν πιο εύκολα την απόφαση να γίνουν γονείς.

Η έρευνα για το 2022, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κωστή Ήντουνα, Καθηγητή Μάρκετινγκ στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ τα αποτελέσματά της αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2022. Στο «Παρατηρητήριο για την Υπογεννητικότητα» θα συμμετάσχουν άτομα ηλικίας 35-45 ετών, με ή χωρίς παιδί, κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και απομακρυσμένων περιοχών, με στόχο να μελετηθούν και να καταγραφούν διαφορετικές ανάγκες και συμπεριφορές από ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, στην έρευνα θα συμμετάσχουν και γιατροί, δήμαρχοι, ψυχολόγοι, υπεύθυνοι μονάδων φροντίδας και ωφελούμενοι από προγράμματα σχετικά με την υπογεννητικότητα. Η Eurolife FFH συνεργάζεται από το 2019 με τη HOPEgenesis για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2021 ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2023 και υιοθέτησε συνολικά δέκα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Nέος Κανονισμός περί Κλινικών Δοκιμών στην Ευρώπη

Ανακοινώθηκε η εφαρμογή τού Κανονισμού Κλινικών Δοκιμών συμπεριλαμβανομένης τής εκκίνησης τού Πληροφορικού Συστήματος Κλινικών Δοκιμών (CTIS). To CTIS  είναι ένα βασικό στοιχείο τού νέου πλαισίου για τις κλινικές έρευνες. Παρέχει ένα μοναδικό σημείο εισόδου υποβολής αίτησης, εξουσιοδότησης και επίβλεψης κλινικών δοκιμών στην ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).  To CTIS είναι η κορύφωση εντατικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων μελών της EFPIA και νομοθέτες τής ΕΕ. Αυτή η συνεργασία παρήγαγε την δομή, το σύστημα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή τού Κανονισμού. Μέσω τής στενής τους συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι για την κλινική έρευνα φορείς τής Ευρώπης ευθυγράμμισαν και συντόνισαν, σε πρακτικό επίπεδο, πώς εγκρίνονται και διευθετούνται οι κλινικές δοκιμές. Ο Κανονισμός θα ενισχύσει την επίβλεψη και εναρμόνιση σε όλα τα Κράτη Μέλη μέσω συντονισμένης αξιολόγησης ασφαλείας. Αυτό θα βελτιώσει την σταθερότητα και αξιοπιστία των στοιχείων ασφαλείας των φαρμάκων που είναι υπό μελέτη.

Ο Κανονισμός περί Κλινικών Δοκιμών 536/2014  μπορεί να καταστεί καταλύτης για την κλινική έρευνα στην ΕΕ αν η φιλοδοξία του συνδυαστεί με μια αλλαγή νοοτροπίας σε όλο το οικοσύστημα τής έρευνας. Επιπροσθέτως, το να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστικός τόπος για την διεξαγωγή κλινικών δοκιμών παρέχει στους ασθενείς της την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση, το νωρίτερο δυνατό, στις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην θεραπευτική.

Η EFPIA, εκπροσωπώντας την βασιζόμενη σε έρευνα φαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη, χαιρετίζει την πολυαναμενόμενη εφαρμογή τού Κανονισμού Κλινικών Δοκιμών και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους ν’ ασπαστούν τις απαιτούμενες αλλαγές και να συμβάλλουν στην απόλυτη επιτυχία τής εφαρμογής τού Κανονισμού Κλινικών Δοκιμών στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της EFPIA, οι αλλαγές μπορούν να φέρουν νέα επίπεδα πολυπλοκότητας στη διαχείριση, διεξαγωγή και επίβλεψη των δοκιμών. Η εφαρμογή τού Κανονισμού περί Κλινικών Δοκιμών είναι μια ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιβραδύνει και επιβαρύνει την διαδικασία έγκρισης, έναρξης και διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών. Ούτε θα πρέπει το νέο πλαίσιο να παρεμποδίζει την αποδοχή των τεκμηριωμένων στοιχείων που προκύπτουν από αυτές τις δοκιμές.

«Αυτή είναι η αρχή μιας συναρπαστικής νέας φάσης για την κλινική έρευνα στην Ευρώπη», είπε η Nathalie Moll, Γενική Διευθύντρια τής EFPIA. «Η εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς το σύστημα θα πρέπει να εξελιχθεί και αναπτυχθεί με την πάροδο τού χρόνου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η στιγμή-ορόσημο για την Ευρωπαϊκή κλινική έρευνα θα συνοδεύεται από μια αλλαγή στην καρδιά και το μυαλό αυτών που επιβλέπουν και διεξάγουν τις κλινικές δοκιμές, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή τής κλινικής έρευνας και οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές από το αρχικό στάδιο».

Στην Ελλάδα το εμβόλιο Novavax

Η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει το επόμενο χρονικό διάστημα, Φεβρουάριο και Μάρτιο 474.000 δόσεις του εμβολίου Novavax , όπως δήλωσε στη χθεσινή ενημέρωση του Υπουργείου, ο ΓΓ ΠΦΥ, Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως ανέφερε, η πρώτη παραλαβή αναμένεται στις 21/2, 168.000 δόσεις, και θα ενταχθεί και αυτό στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας. Θα ανοίξουν συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα σε πολύ συγκεκριμένα σημεία της χώρας, από τις αρχές Μαρτίου.

Σχολιάζοντας την άφιξη του Novavax στην Ελλάδα, η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου ανέφερε ότι ίσως αυτό είναι καλό νέο για όσους φοβούνται τα mRNA εμβόλια, αφού μπορεί να πεισθούν να εμβολιαστούν με αυτό το πρωτεϊνικό εμβόλιο. Ο κ. Θεμιστοκλέους στην ενημέρωσή του, αναφέρθηκε επίσης και σε στοιχεία σχετικά με δωρεές που ήδη έχει προχωρήσει η χώρα μας προς τρίτες χώρες, είτε απευθείας με το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε μέσω του προγράμματος Covax της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει δώσει απευθείας 3.000.000 δόσεις εμβολίων στις εξής χώρες: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Κένυα, Ουκρανία, Λιβύη, Ιορδανία, Ρουάντα, Τυνησία, Αίγυπτο, Ιράν, Βιετνάμ, Γκάνα, Γκαμπόν και Βοσνία- Ερζεγοβίνη. Και έχουν δοθεί 5,7 εκατομμύρια στο πρόγραμμα Covax, από τα οποία ήδη τα 3,4 εκατομμύρια έχουν διατεθεί σε εφτά χώρες: Στο Τζιμπουτί, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, την Κένυα, το Λάος, το Πακιστάν και τη Συρία. Το αξιοσημείωτο είναι ότι από την προηγούμενη Δευτέρα συνεχίζουν να κλείνονται ραντεβού στους άνω των 60 και έχουν κλειστεί μέχρι σήμερα, σε 7 μέρες δηλαδή, 10.000 ραντεβού.

Έκδοση White Paper από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interopehrate

Το πρόγραμμα InteropEHRate, που στόχο έχει την δημιουργία υποδομών και εφαρμογών για μια έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασθενών, με προσβασιμότητα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες πρόσφατα εξέδωσε 2 white paper με τίτλους «Unleashing personal health data for care and research – The InteropEHRate approach» και «Real-world evidence in health and care research – The contribution of InteropEHRate» στα οποία επεξηγείται και αναλύεται η προσέγγιση του προγράμματος στα δεδομένα υγείας των ασθενών ως προς την περίθαλψή τους αλλά και την ενδεχόμενη χρήση τους για ερευνητικούς σκοπούς.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στην τελική του φάση, στην οποία θα διεξαχθούν πιλοτικές δοκιμές σε όλες τις υποδομές και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την δομή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας έως την εφαρμογή κινητού/cloud, τις υπηρεσίες μεταφράσεων, τις υπηρεσίες προσαρμογής των δεδομένων από το ένα πληροφοριακό σύστημα σε άλλο κλπ
Ο ΙΣΑ έχει δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας με τα μέλη του και τα μέλη των Συλλόγων Ασθενών για λόγους διερεύνησης της άποψης της ιατρικής κοινότητας και της κοινότητας των ασθενών στις υπηρεσίες που σχεδιάζονται και θα προσφέρονται από το έργο.

Η πρώτη έκδοση του ενημερωτικού 4σέλιδου φυλλαδίου του προγράμματος όπου περιγράφονται οι στόχοι και η τεχνική προσέγγισή του είναι διαθέσιμη στα ελληνικά πατώντας ΕΔΩ.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα, διάρκειας 3,5 ετών, ως ένας από τους 16 ευρωπαϊκούς εταίρους. Περισσότερες πληροφορίες στη νέα ιστοσελίδα του έργου (https://www.interopehrate.eu/)

Αύξηση ιικού φορτίου στα λύματα Αττικής, Hρακλείου και Ιωαννίνων

Αύξηση του ιικού φορτίου του Sars Cov-2 στα λύματα του Ηρακλείου των Ιωαννίνων αλλά και της Αττικής καταγράφηκε την εβδομάδα από 24 έως 30 Ιανουαρίου. Αναλυτικότερα, στη χθεσινή επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, αναφέρονται τα εξής: Παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 17 έως 23 Ιανουαρίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε 3 από τις 11 περιοχές που ελέγχθηκαν, αυξητικές τάσεις σε 3 και σταθεροποιητικές τάσεις σε 4 περιοχές.

Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στην Ξάνθη (-29%) και στην Πάτρα (-82%), ενώ οριακή ήταν η μείωση που παρατηρήθηκε στον Βόλο (-16%). Καθαρά αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στα Ιωάννινα (+30%) και στο Ηράκλειο (+61%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση που παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής (+22%). Το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στα Χανιά (-5%), στην Αλεξανδρούπολη (-8%), στη Λάρισα (-10%) και στη Θεσσαλονίκη (-10%).

 

Το 51% ασθενών με ψωρίαση δηλώνει ότι η νόσος έχει μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα ζωής του

Σημαντικά στοιχεία για την προσέγγιση του πολυδιάστατου φορτίου της Ψωρίασης από την οπτική γωνία των ίδιων των ασθενών παρέχει η μελέτη για την αποτύπωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με μέτρια – σοβαρή Ψωρίαση, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας 2021. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εταιρεία Econcare, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα «Επιδέρμια», το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2021.

Από τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης είναι ότι το 45,8% των συμμετεχόντων δήλωσε πως πάσχει από τουλάχιστον μία συννοσηρότητα, με πιο κοινή την ψωριασική αρθρίτιδα (49,4%). Οι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς, δηλαδή ποσοστό 51%, ανέφεραν πως η νόσος έχει μεγάλη ή πολύ μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα ζωής τους. Ωστόσο, η επίπτωση αυτή φάνηκε να μειώνεται στην περίπτωση των ανδρών και των νεότερων σε ηλικία πασχόντων.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι πως λιγότεροι από τους μισούς (43%) ασθενείς συμμορφώνονται πλήρως στη θεραπεία τους, αναφέροντας ως αιτίες τις συχνές δόσεις του φαρμάκου (56,8%), τον τρόπο χορήγησης (17,1%), την αίσθηση πως τα συμπτώματα βρίσκονται υπό έλεγχο (13,6), τη μη αποτελεσματικότητα του φαρμάκου (11,1%), τον φόβο για τυχόν παρενέργειες (9,5%) κ.ά. Πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της θεραπείας τους δήλωσαν οι ασθενείς σε ποσοστό 44,5% και πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό 15%.

Ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο που ανέδειξε η μελέτη είναι πως οι περισσότεροι ασθενείς σήμερα λαμβάνουν έγκυρη ενημέρωση για τη νόσο, απευθυνόμενοι στους ιατρούς και στους συλλόγους ασθενών. Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο εύρημα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Επιδέρμια», Ρένος Βαμβακούσης, δήλωσε: «Έχοντας θέσει ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Συλλόγου μας την παροχή έγκυρης πληροφόρησης στα άτομα με Ψωριασική Νόσο, η ανάδειξη των συλλόγων ασθενών ως μία από τις βασικότερες πηγές για την ενημέρωσή των μελών μας, αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη ανταμοιβή και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε το έργο μας». Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη είναι ότι η ανάγκη για τη διασφάλιση ποιοτικής φροντίδας υγείας σε όλους του ασθενείς με ψωρίαση, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική.

Αίτηση για έγκριση εμβολίου σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών στον FDA

ΗΠΑ: Περισσότερα από 1 στα 10 άτομα έχουν σακχαρώδη διαβήτη Και 1 στα 3 προδιαβήτηΠερισσότερα από 1 στα 10 άτομα έχουν σακχαρώδη διαβήτη και περισσότερα από 1 στα 3 έχουν προδιαβήτη στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 25 Ιανουαρίου 2022 από το CDC (US Centers for Disease Control and Prevention). Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σταυρούλα Πάσχου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Νικόλαος Τεντολούρης και Εριφύλη Χατζηαγγελάκη σχολιάζουν τα στοιχεία της έκθεσης αυτής. Η έκθεση του CDC συμπεριέλαβε δεδομένα για το διάστημα 2017 ως 2020 από διάφορες εθνικά αντιπροσωπευτικές πηγές σχετικά με τον επιπολασμό και την επίπτωση εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη και προδιαβήτη, καθώς και σχετικά με παράγοντες κινδύνου για επιπλοκές, με οξείες και μακροπρόθεσμες διαβητικές επιπλοκές αλλά και με το κόστος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 37,3 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν σακχαρώδη διαβήτη ή 11,3% του πληθυσμού. Από αυτούς, 28,7 εκατομμύρια έχουν διαγνωστεί, ενώ 8,5 εκατομμύρια ή 23% των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη δεν έχουν διαγνωστεί. Άλλα 96 εκατομμύρια ενήλικες έχουν προδιαβήτη, αποτελώντας το 38% του ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ εκ των οποίων μόνο το 19% γνωρίζει την κατάσταση αυτή.

Τα νέα αυτά δεδομένα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αυξήσεις από την αντίστοιχη έκθεση του CDC το 2019, που έδειχνε 34,2 εκατομμύρια με σακχαρώδη διαβήτη ή 10,5% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων 7,3 εκατομμυρίων περιπτώσεων που ήταν αδιάγνωστες. Ο επιπολασμός του προδιαβήτη ήταν 88 εκατομμύρια τότε. Η αύξηση αυτή των ποσοστών σακχαρώδη διαβήτη στις ΗΠΑ είναι ανησυχητική και πιθανότατα αντικατοπτρίζει ανάλογες αυξήσεις στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, ο υψηλός αριθμός ατόμων με προδιαβήτη καθώς και εκείνων που δεν γνωρίζουν ότι έχουν προδιαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη τροφοδοτεί περαιτέρω την πανδημία αυτή.

Ο σακχαρώδης διαβήτης συνδέεται στενά με την γήρανση του πληθυσμού και με την παχυσαρκία. Πράγματι, η περίσσεια λιπώδους ιστού έχει ως συνέπεια την έκκριση ουσιών που οδηγούν σε ινσουλινοαντίσταση και επακόλουθη υπερινσουλιναιμία. Από ένα σημείο και μετά τα β κύτταρα του παγκρέατος, που παράγουν ινσουλίνη, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ινσουλινοαντίσταση, με αποτέλεσμα να προκύπτει υπεργλυκαιμία, ως προδιαβήτης ή σακχαρώδης διαβήτης. Στις μέρες μας, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών αντιδιαβητικών αγωγών. Είναι σημαντικό όμως να στοχεύσουμε κυρίως στην πρόληψη του διαβήτη, δηλαδή στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρέπει να αποτελέσει καίριο μέλημα της σύγχρονης κοινωνίας.

Webinar ΕΚΠΑ για τις νεότερες εξελίξεις στην ογκολογία

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, το ΕΚΠΑ διοργανώνει το 4ο Webinar, από την σειρά Webinars-Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Υγείας, στο οποίο έγκριτοι επιστήμονες θα ενημερώσουν για τα νεότερα δεδομένα στα νεοπλασματικά νοσήματα με τα οποία ασχολούνται ιδιαίτερα. Το Webinar θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 4.2.2022, ώρα 4.00 μμ – 8.30 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το webinar μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://projector-web.gr/CongressWorld/gr/ekpa04022022/welcome

 

Μήνυμα έμπρακτης στήριξης στους ιατρούς και νοσηλευτές των ΜΕΘ Covid-19 από την Avin

Η AVIN, τιμώντας το έργο και την προσφορά των ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού στις ΜΕΘ COVID-19 της χώρας, προσφέρει προπληρωμένες κάρτες καυσίμων αξίας 80 ευρώ εκάστη και επιπλέον ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 20 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης για κάθε έναν από τους εργαζομένους στις ΜΕΘ COVID-19, στα Νοσοκομεία που ανήκουν στις ΥΠΕ και στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, μια δράση συνολικής προσφοράς άνω των 340.000 ευρώ. Η εταιρεία συνεχίζει έτσι την αντίστοιχη πρωτοβουλία του 2020, με την οποία προσέφερε δωρεάν καύσιμα για τις μετακινήσεις ιατρών και νοσηλευτών σε ΜΕΘ COVID-19, συνολικής αξίας άνω των 312.000 ευρώ.

Κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων της πολιτειακής ηγεσίας και της εταιρείας στο Υπουργείο Υγείας, ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Θάνος Πλεύρης, ευχαρίστησε την AVIN για την πρωτοβουλία της. Ο κος Πλεύρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια απευθείας παροχή σε εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής», τους οποίους όλοι ευχαριστούμε και εγώ ως Υπουργός Υγείας και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ιδιωτικός τομέας να αναλαμβάνει τέτοιες δράσεις, δίνοντας απευθείας μια ανταμοιβή, η οποία αντανακλά το πώς βλέπει η κοινωνία όλους αυτούς τους ανθρώπους.

Και εμείς, όμως, από την πλευρά μας ως Υπουργείο Υγείας έχουμε δεσμευτεί ότι θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε όλο το πλαίσιο των παροχών αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να ανταμείβονται ακριβώς για αυτό το οποίο προσφέρουν». Ο Γενικός Διευθυντής της AVIN,. Δημήτρης Κονταξής, δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία: «Στον διαρκή, άκοπο και πολλές φορές άνισο αγώνα των υγειονομικών των ΜΕΘ COVID με την πανδημία, στεκόμαστε αρωγοί. Έμπρακτα και με σεβασμό στο λειτούργημά τους. Η στήριξή μας είναι αυτή που ορίζει το καθήκον μιας εταιρείας που διαχρονικά και σταθερά στρέφει το βλέμμα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Τους ευχαριστούμε για το εξαιρετικά σημαντικό έργο τους».