Παράταση της χρήσης του πιστοποιητικού εμβολιασμού προτείνει η Κομισιόν

Την παράταση της χρήσης του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ κατά έναν χρόνο, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2023, προτείνει η Κομισιόν. Δεδομένου ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ευρώπη συνεχίζει να είναι υψηλός και ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με ακρίβεια η πιθανότητα μιας πιθανής αύξησης των λοιμώξεων στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 ή ακόμα και η εμφάνιση νέων παραλλαγών, η Επιτροπή εκτιμά ότι η επέκταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ψηφιακό πιστοποιητικό της ΕΕ όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, όπου τα κράτη μέλη τηρούν ορισμένα μέτρα δημόσιας υγείας.

Εκτός από την παράταση του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID έως τον Ιούνιο του 2023, η Επιτροπή προτείνει επίσης ορισμένες περιορισμένες τροποποιήσεις του: να συμπεριληφθούν εργαστηριακά τεστ αντιγόνου υψηλής ποιότητας μεταξύ των τύπων τεστ για τα οποία μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό για τα τεστ, να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού περιέχουν τον σωστό συνολικό αριθμό δόσεων που χορηγούνται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και όχι μόνο στο κράτος μέλος που εξέδωσε το πιστοποιητικό, να προβλέπει ότι μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά σε άτομα που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές για εμβόλια κατά της COVID-19. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση χθες για να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ολοκληρώσουν τη νομοθετική διαδικασία εγκαίρως πριν από τη λήξη του ισχύοντος κανονισμού.

Σημαντικές οι διαφορές των δυο φύλων σε σχέση με την Covid-19

Σε ένα πρόσφατο άρθρο, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology, ανασκοπούνται λεπτομερώς οι διαφορές των δύο φύλων, γυναικών και αντρών, σε σχέση με την COVID-19. Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του EKPA, Λίνα Πάσχου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κύρια σημεία του άρθρου αυτού.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η σοβαρότητα και η θνησιμότητα της COVID-19 είναι υψηλότερη στους άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες. Από την άλλη, οι γυναίκες φαίνεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επαναμόλυνσης από κορωνοϊό. Επίσης, η εμφάνιση συμπτωμάτων σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λοίμωξη, μια κατάσταση που είναι γνωστή ως long COVID, είναι συνηθέστερη στις γυναίκες από ότι στους άντρες. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι οι γυναίκες φαίνεται να παρουσιάζουν συχνότερα ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό έναντι COVID-19.

Το γενικότερα μικρότερο προσδόκιμο ζωής στους άντρες έχει ήδη αποκλειστεί ως κύριος παράγοντες αυξημένης θνησιμότητάς τους λόγω COVID-19. Γνωρίζουμε όμως ότι ασθενείς με συννοσηρότητες, όπως σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και καρδιαγγειακή νόσο, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και οι άνδρες παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για αυτές σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Υπάρχουν εγγενείς, εξαρτώμενες από τις συγκεντρώσεις των ορμονών του φύλου, διακριτές διαφορές στη μεταβολική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και του μεταβολισμού των λιπιδίων. Αυτές οι διαφορές είναι ιδιαιτέρως εμφανείς πριν την ηλικία εμμηνόπαυσης. Οι γυναίκες έχουν και χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε σύγκριση με τους άνδρες ίδιας ηλικίας, ενώ ο κίνδυνος αυτός εξομοιώνεται κάπως μετά την εμμηνόπαυση. Έτσι, τα οιστρογόνα θεωρείται ότι έχουν γενικά προστατευτικό ρόλο στο μεταβολισμό και στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι ορμονικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων φαίνεται ότι επηρεάζουν σημαντικά και την απόκρισή μας στο στρες, που είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό ορμονική, καθώς και τις φλεγμονώδεις διεργασίες που ακολουθούν. Ακόμη, είναι πιθανό τα δύο φύλα να παρουσιάζουμε διαφορές σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο σύνδεσης ή πολλαπλασιασμού του ιού, που βασίζονται σε γενετικές ή και ορμονικές διαφορές. Για παράδειγμα, συγκεκριμένα γονίδια που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα (π.χ. TLR4, TLR7, TLR8) εδράζονται στο χρωμόσωμα Χ.

Επιπλέον, το γονίδιο που κωδικοποιεί για τον κύριο υποδοχέα (ACE2) του κορονοϊού εκφράζεται στο χρωμόσωμα Χ επίσης, σε περιοχές που συνήθως διαφεύγουν της αδρανοποίησης ενός χρωμοσώματος Χ στα κύτταρα XX. Εκτός από τον ACE2, ο SARS-CoV-2 χρησιμοποιεί και τον DPP4 ως συν-υποδοχέα. Πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η έκθεση σε οιστρογόνα μπορεί να μειώνει τη δραστηριότητα του DPP4. Συμπερασματικά, τα δύο φύλα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σχετικά με την COVID-19, που μπορούν εν μέρει να εξηγηθούν. Οι διαφορές αυτές μεταξύ αντρών και γυναικών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη θεραπεία και στην παρακολούθηση των ασθενών, αλλά πιθανότατα και στη χάραξη των πολιτικών δημόσιας υγείας για τον κορoνοϊό.

Διήμερο διαδικτυακό επιστημονικό συνέδριο της ΑΚΟΣ

«Όφελος και τίμημα για τον ογκολογικό ασθενή» είναι ο τίτλος διεπιστημονικού συνεδρίου που διοργανώνει η ΑΚΟΣ και θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 11 & 12 Φεβρουαρίου 2022 (www.livemed.gr). Επιστήμονες απ’ όλες τις ογκολογικές ειδικότητες, εξετάζουν τις παραμέτρους που αυξάνουν το «όφελος» και μειώνουν το «τίμημα», στο πλαίσιο της θεραπείας του ογκολογικού ασθενή.

Το διήμερο επιστημονικό συνέδριο, θα εστιάσει στην αντιπαραβολή «οφέλους» και «τιμήματος» στους όγκους του εγκεφάλου και στις εγκεφαλικές μεταστάσεις, στον καρκίνο του προστάτη και στον γυναικολογικό καρκίνο (ωοθηκών, τραχήλου μήτρας και ενδομητρίου), στον καρκίνο την περίοδο της εγκυμοσύνης αλλά και στους καρκίνους γαστρεντερικού συστήματος, πνεύμονα, ορθού, στην στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, στον ογκολογικό ασθενή την περίοδο του Covid, στον ρόλο της ανοσοθεραπείας αλλά και στη φροντίδα και καθοδήγηση του ογκολογικού ασθενή ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής προσπάθειας, με την ψυχολογική στήριξη του ίδιου αλλά και του φροντιστή του.

Η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ, Ογκολόγος – Ακτινοθεραπευτής Δρ. Δέσποινα Κατσώχη επισημαίνει: «Η επιστημονική κοινότητα, διαρκώς αναζητά τις παραμέτρους που αυξάνουν τις πιθανότητες ίασης του ογκολογικού ασθενή, με παράλληλη όμως μείωση των παρενεργειών. Πλέον είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί στην αποθεραπεία του ογκολογικού ασθενούς αλλά στο να του προσφέρουμε την ειδική φροντίδα που απαιτείται, για μία καθημερινότητα με ποιότητα και λειτουργικότητα μετά την αποθεραπεία του. Οι θεραπευτικές μέθοδοι, λειτουργούν συνεργατικά, ενισχύουν η μία την αποτελεσματικότητα της άλλης, μέσα από μία αλληλεπίδραση. Η εξέλιξη της Ακτινοθεραπείας και η εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνικών, έχει συμβάλει στην επιτυχή ακτινοβόληση του καρκινικού όγκου για την εξάλειψή του, με σημαντική μείωση των παρενεργειών».

Απλήρωτες επί έναν ολόκληρο χρόνο οι υπερωρίες των υγειονομικών

Απλήρωτες επί έναν ολόκληρο χρόνο παραμένουν οι υπερωρίες των εργαζομένων σε δομές ΠΦΥ που προσφέρουν έργο στα εμβολιαστικά κέντρα παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τον Ανδρέα Ξανθό, Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε χθες στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως ανέφερε, το υγειονομικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ, που καθημερινά εκτελεί χιλιάδες εμβολιασμούς, διαμαρτύρεται καθώς το Υπουργείο Υγείας και οι Υγειονομικές Περιφέρειες δεν ανταποκρίνονται στη στοιχειώδη υποχρέωσή τους να καταβάλουν απρόσκοπτα την προβλεπόμενη αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση.

«Είναι πραγματικά πρόκληση να επαίρεται η κυβέρνηση για την καλή οργάνωση των εμβολιαστικών κέντρων και να αφήνει το προσωπικό τους απλήρωτο! Αυτή η απαξιωτική μεταχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, έχει επιδεινώσει το εργασιακό κλίμα στο σύστημα υγείας και έχει πλήξει το ηθικό του προσωπικού, που συνεχίζει να δίνει -με λιγότερες δυνάμεις και χωρίς στήριξη – σκληρή μάχη για την αξιοπρεπή φροντίδα των ασθενών αλλά και την πρόληψη», κατέληξε ο κ. Ξανθός.

Ο Siete Braak νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Roche Diagnostics Hellas

Η Roche ανακοίνωσε ότι ο Siete Braak αναλαμβάνει από τον Φεβρουάριο του 2022 τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Roche Diagnostics Hellas. Διαδέχεται τον Ulrich Schwörer, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει νέα καθήκοντα στον Όμιλο Roche.

O Siete Braak κατέχει ακαδημαϊκούς τίτλους (BSc, MSc) στη Βιοϊατρική Μηχανική από το University of Twente της Ολλανδίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο των διαγνωστικών στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Roche Diagnostics Netherlands, όπου ανέλαβε μια σειρά από επιτελικές θέσεις στον τομέα των Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, με αυξανόμενο βαθμό ευθύνης. Το 2016 ορίστηκε επικεφαλής του τμήματος Marketing της Roche Diagnostics Chile, ενώ το 2019 ανέλαβε τη θέση του International Business Leader για το Χαρτοφυλάκιο των Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων με έδρα τα κεντρικά γραφεία της Roche Diagnostics στην Ελβετία.

«Είμαι ευτυχής για την ευκαιρία να ηγηθώ της Roche Diagnostics Hellas και μέσω των καινοτόμων διαγνωστικών μας, να συνεισφέρω σε έναν τομέα με ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό σύστημα υγείας, για τους επαγγελματίες υγείας και κυρίως για τις ζωές των ασθενών. Ενώνοντας δυνάμεις με την ισχυρή ομάδα της εταιρείας στην Ελλάδα, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να συνεχίσει η Roche Diagnostics να παρέχει πρωτοποριακές, αξιόπιστες διαγνωστικές λύσεις, που ανοίγουν νέους δρόμους στην αντιμετώπιση των ασθενειών», δήλωσε ο Siete Braak.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος επικεφαλής της Roche Diagnostics Hellas, Ulrich Schwörer, τόνισε: «Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με τους ταλαντούχους και αφοσιωμένους ανθρώπους της Roche Diagnostics Hellas. Αυτά τα τέσσερα χρόνια ενισχύσαμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, συνεργαστήκαμε με τους πελάτες μας προκειμένου να διαχειριστούμε και να υπερβούμε σημαντικές προκλήσεις και – κυρίως – υποστηρίξαμε το ελληνικό σύστημα υγείας και τους πολίτες της χώρας, ώστε να έχουν πρόσβαση σε παγκόσμιας κλάσης διαγνωστικές λύσεις και υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος ότι υπό την ηγεσία του Siete, η πορεία αυτή θα συνεχιστεί στο επόμενο διάστημα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Φιλανδία και Ιταλία ανακοινώνουν χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων

Το παράδειγμα της Δανίας όσον αφορά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων ακολουθούν η γειτονική Φιλανδία, αλλά και η Ιταλία. Η πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν της Φιλανδίας ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα θα αρχίσει σταδιακά να αίρει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για να ανακοπεί η διασπορά της Όμικρον, με στόχο τον Μάρτιο να τους αποσύρει όλους. Όπως σημείωσε οι περιορισμοί χρειάζεται να παραμείνουν ακόμα 2 βδομάδες για να φανεί το πώς εξελίσσεται η πανδημία στις γειτονικές χώρες Δανία και Νορβηγία, καθώς όπως είπε η Φιλανδία επιδημιολογικά ακολουθεί.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι δήλωσε χθες ότι δεδομένου ότι τα στοιχεία των εμβολιασμών στην Ιταλία είναι πολύ ενθαρρυντικά, η Ιταλία θα προχωρήσει σε σταδιακή άρση απαγορεύσεων και περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία κορονοϊού. «Τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να προχωρήσουμε σταδιακά στην άρση των διάφορων περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Παρακολουθώντας συνεχώς τα επιδημιολογικά στοιχεία, θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη λήξη των απαγορεύσεων που είναι ακόμη σε ισχύ», δήλωσε .

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ, που ήταν από τις πρώτες χώρες που είχαν εφαρμόσει την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία κλπ., ετοιμάζεται να χαλαρώσει το συγκεκριμένο μέτρο, από την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, από την συγκεκριμένη ημερομηνία, το υγειονομικό πάσο που δίνεται στους εμβολιασμένους ή όσους έχουν αποθεραπευτεί από τον κορονοϊό, δεν θα ζητείται πλέον για την είσοδο στα καφέ, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τις αθλητικές αίθουσες ή τα ξενοδοχεία.

 

Βρετανική μελέτη συσχετίζει αφανή ψυχολογικό παράγοντα με την άρνηση των εμβολίων

Βρετανική μελέτη συσχετίζει για πρώτη φορά τις τραυματικές εμπειρίες από την παιδική ηλικία με την άρνηση κάποιου να εμβολιαστεί, καθώς έδειξε ότι οι άνθρωποι με παιδικά τραύματα εμφανίζουν έως τρεις φορές μεγαλύτερη αρνητικότητα απέναντι στα εμβόλια σε σχέση με όσους δεν είχαν τέτοιες εμπειρίες ως παιδιά.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του βρετανικού ιατρικού περιοδικού «BMJ Open», οι ερευνητές, ανέλυσαν στοιχεία για 2.285 ανθρώπους, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το παρελθόν τους, αλλά και σχετικά με τις απόψεις τους για τα εμβόλια και τις επιστημονικές πληροφορίες. Το 52% εξ’ αυτών, δεν ανέφεραν κάποιο παιδικό ψυχικό τραύμα, αλλά οι υπόλοιποι είχαν βιώσει ένα ή περισσότερα πριν την ηλικία των 18 ετών, όπως σωματική, λεκτική ή σεξουαλική βία, χωρισμό γονέων, έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία, διαβίωση σε οικογένεια με μέλος που είχε σοβαρή ψυχική νόσο, όπου γινόταν κατάχρηση ουσιών ή όπου ένας γονιός είχε φυλακιστεί.

Περίπου το 20% (ο ένας στους πέντε) είχε ένα παιδικό τραύμα, το 17% (ο ένας στους έξι) ανέφερε δύο έως τρία, ενώ το 10% (ο ένας στους δέκα) τέσσερα ή περισσότερα. Το ποσοστό των αρνητών των εμβολίων ήταν τριπλάσιο μεταξύ όσων είχαν τέσσερις ή περισσότερες παιδικές τραυματικές εμπειρίες, σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν καμία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, τα ποσοστά των αρνητών των εμβολίων ανά ηλικιακή ομάδα εξαιτίας των παιδικών τραυμάτων τους κυμαίνονταν από 3,5% στους άνω των 70 ετών με σχεδόν καθόλου παιδικά τραύματα έως 38% στα άτομα 18-29 ετών με τέσσερις ή περισσότερες τραυματικές παιδικές εμπειρίες.

 

Kaspersky: Εντοπίστηκαν 33 ευπάθειες στο πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων για wearables

Οι ειδικοί της Kaspersky ανακάλυψαν ότι το πλέον συνηθισμένο πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων από wearables που χρησιμοποιούνται για την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών περιείχε 33 ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων 18 «κρίσιμων τρωτών σημείων» μόνο μέσα του 2021. Πρόκειται για 10 περισσότερα τρωτά σημεία σε σχέση με το 2020, ενώ πλήθος από αυτά παραμένουν χωρίς επιδιόρθωση. Ορισμένα από αυτά τα τρωτά σημεία παρέχουν στους εισβολείς τη δυνατότητα να υποκλέψουν δεδομένα που αποστέλλονται στο διαδίκτυο από τη συσκευή.
Η πανδημία έχει οδηγήσει σε ταχεία ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Καθώς τα νοσοκομεία και το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης έχουν κατακλυστεί και πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας στο σπίτι, οι οργανισμοί αναγκάστηκαν να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η φροντίδα των ασθενών. Στην πραγματικότητα, πρόσφατη έρευνα της Kaspersky διαπίστωσε ότι το 91% των παγκόσμιων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης έχει εφαρμόσει δυνατότητες τηλεϊατρικής. Ωστόσο, αυτή η ταχεία ψηφιοποίηση έχει δημιουργήσει νέους κινδύνους για την ασφάλεια, ειδικά όταν πρόκειται για δεδομένα ασθενών. Κομμάτι της τηλεϊατρικής αποτελεί και η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών, η οποία πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των λεγόμενων wearables και οθονών. Αυτά περιλαμβάνουν gadget που μπορούν συνεχώς ή κατά διαστήματα να παρακολουθούν τους δείκτες υγείας ενός ασθενούς, όπως η καρδιακή δραστηριότητα.

Το πρωτόκολλο MQTT αποτελεί το πλέον συνηθισμένο πρωτόκολλο για τη μετάδοση δεδομένων από wearables και αισθητήρες, καθώς είναι εύχρηστο και βολικό. Συνεπώς, ενδέχεται εκτός από τα wearables να βρεθεί και σε σχεδόν οποιοδήποτε έξυπνο gadget. Δυστυχώς, κατά τη χρήση του MQTT, ο έλεγχος ταυτότητας είναι απόλυτα προαιρετικός και σπάνια περιλαμβάνει κρυπτογράφηση. Αυτό καθιστά το MQTT ιδιαίτερα ευάλωτο σε man-in-the-middle επιθέσεις (δηλαδή όταν οι επιτιθέμενοι μπορούν να βρεθούν ανάμεσα σε «δύο μέρη» ενώ αυτά επικοινωνούν), ενισχύοντας το ενδεχόμενο δεδομένα που μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου να αποτελέσουν αντικείμενο υποκλοπής.

Όταν πρόκειται για wearables, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, προσωπικές πληροφορίες, ακόμη και τις κινήσεις ενός ατόμου. Από το 2014, έχουν ανακαλυφθεί 90 ευπάθειες στο MQTT, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων, πολλές από τις οποίες παραμένουν χωρίς επιδιόρθωση μέχρι σήμερα. Το 2021, υπήρχαν 33 νέες ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων 18 κρίσιμων— δηλαδή 10 περισσότερες συγκριτικά με το 2020. Όλες αυτές οι ευπάθειες θέτουν τους ασθενείς σε κίνδυνο υποκλοπής των δεδομένων τους.

Οι ερευνητές της Kaspersky εντόπισαν ευπάθειες όχι μόνο στο πρωτόκολλο MQTT αλλά και σε μία από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες για wearables: την πλατφόρμα Qualcomm Snapdragon Wearable. Περισσότερες από 400 ευπάθειες έχουν εντοπιστεί από τότε που κυκλοφόρησε η εν λόγω πλατφόρμα, οι οποίες δεν έχουν επιδιορθωθεί στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που έχουν εντοπιστεί από το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των wearables παρακολουθεί τόσο τα δεδομένα υγείας όσο και την τοποθεσία και τις κινήσεις σας. Αυτό, πέρα από το περιθώριο υποκλοπής δεδομένων, δημιουργεί και τη δυνατότητα stalking.

Greece Race For The Cure 2022

Οι προετοιμασίες για το Greece Race for the Cure® 2022 έχουν ήδη αρχίσει. Ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί: Ζωντανά, στην Αθήνα με αφετηρία το Ζάππειο. Online, για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων όπου κι αν βρίσκονται!
Μέσα από το Greece Race for the Cure® υλοποιούνται προγράμματα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και υποστήριξης ασθενών, τα οποία παρέχονται εντελώς δωρεάν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο «Άλμα Ζωής» όλο τον χρόνο.

Χάρη στον προηγούμενο αγώνα πραγματοποιούνται:
• Ομαδικά ψυχοθεραπευτικά προγράμματα για γυναίκες που βιώνουν ή έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού
• Ατομική Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία
• Τηλεφωνική γραμμή στήριξης για ασθενείς με καρκίνο μαστού και τους οικείους τους – 210 8 253 253
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς
• Πρακτικές συμβουλές διατροφής για ασθενείς με καρκίνο μαστού που βρίσκονται στο στάδιο των θεραπειών
• Ενημερωτικές παρεμβάσεις για τον καρκίνο του μαστού και την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης σε χώρους εργασίας, δήμους και φορείς σε όλη την Ελλάδα
• Νομική Συμβουλευτική για γυναίκες που έχουν βιώσει ή βιώνουν τον καρκίνο του μαστού
• Γονιδιακός έλεγχος για ασθενείς με καρκίνο μαστού και μέλη των οικογενειών τους
• Εθελοντικό πρόγραμμα αλληλοβοήθειας σε Νοσοκομεία, από γυναίκες που έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού σε γυναίκες που βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με την ασθένεια
• Κάλυψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε ένα ιατρείο μαστού της περιφέρειας
Νεότερα για τη διοργάνωση μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα www.greecerace.gr

ΗΠΑ: Αναβιώνει το σχεδιο «cancer moonshot»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προωθεί σχέδια για τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας από καρκίνο κατά τουλάχιστον 50% τα επόμενα 25 χρόνια, ως μέρος μιας προσπάθειας αναβίωσης μιας σημαντικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Ομπάμα της “Cancer Moonshot”, θέτοντας νέους στόχους: μείωση του ποσοστού θνησιμότητας από καρκίνο κατά τουλάχιστον 50% τα επόμενα 25 χρόνια και βελτίωση του επιπέδου ζωής των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους. Η πρωτοβουλία αφορά επίσης την επιτάχυνση της φαρμακευτικής έρευνας και για τη διάθεση περισσότερων θεραπειών για διάφορες μορφές καρκίνου. Το πρόγραμμα στοχεύει παράλληλα στη βελτίωση της πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου.

Σημειώνεται ότι το Κογκρέσο ενέκρινε τον Νόμο για τις θεραπείες του 21ου αιώνα τον Δεκέμβριο του 2016, εγκρίνοντας χρηματοδότηση 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Cancer Moonshot για 7 χρόνια. Η χρηματοδότηση πρέπει να κατανέμεται σε κάθε οικονομικό έτος. Το Κογκρέσο διέθεσε 300 εκατομμύρια δολάρια στο NCI για το οικονομικό έτος 2017, 300 εκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2018, 400 εκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2019, 195 εκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2020 και 195 εκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2021. Το νέο σχέδιο συνολικά εκτιμάται στο ύψος των 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, την όλη προσπάθεια θα κατευθύνει ένας μόνιμος συντονιστής του Λευκού Οίκου, που θα έχει στόχο να συνενώσει επιστημονικούς φορείς, κυβερνητικές και δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής για την αντιμετώπιση του καρκίνου, καθώς και μια σειρά συνομιλιών στρογγυλής τραπέζης για το ίδιο θέμα.