Εξαγγελία κινητοποιήσεων από τα διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς  

Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Ολομέλειας του Συντονιστικού Οργάνου των φορέων Π.Φ.Υ. και λαμβάνοντας υπόψη τη στάση του Υπουργείου Υγείας για τα ζητήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, αποφασίστηκε τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί να πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις 26,27 και 28 Μαΐου.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης και το Συντονιστικό Όργανο των φορέων Π.Φ.Υ. έχουν συγκαλέσει σύσκεψη της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων, την Τετάρτη 11 Μαΐου, όπου και θα ζητηθεί η αιγίδα και η πλήρης κάλυψη των κινητοποιήσεων από τους Ιατρικούς Συλλόγους για τις κινητοποιήσεις αυτές.

Τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί ζητούν :

  • Το ¨κούρεμα¨ των τεχνητών χρεών που τους φόρτωσε ο ΕΟΠΥΥ τα έτη 2013-2021,
  • Τον περιορισμό του claw back με ανώτατο όριο το 10% για το 2022 και στόχο την πλήρη εξάλειψη του, παράλληλα με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων (διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, real time έλεγχος κλπ). Αν δεν υπάρξει έξτρα χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ζητάμε να εκτελούμε τις εξετάσεις που μπορεί να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ (plafond) και
  • Η εφαρμογή των λεγομένων «κριτηρίων ποιότητας» από τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τους καθ’ύλην αρμόδιους φορείς, δηλαδή τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της αδειοδότησης των εργαστηρίων θα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των οικείων Ιατρικών Συλλόγων.

 

Δημιουργία ξεχωριστού κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα υψηλού κόστους

Τη δημιουργία ξεχωριστού κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα υψηλού κόστους και πρόσθετη έκπτωση 3% στα ακριβά φάρμακα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαδικασία συζήτησης στη Βουλή.

Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.ΠΥ.Υ.) και κατά το Σάββατο, ώστε να είναι δυνατή η άμεση και έγκαιρη αποστολή αντιικών Φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες. Ως προς το φάρμακο, Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Από 1.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της Φαρμακευτικής δαπάνης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εμβολίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη φαρμακευτικοί δαπάνη των Φ.Κ.Α. Από 1.1.2021 και για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ιΟνιο-19 και πάντως όχι πέραν της 3Ιης.12.2021, η δαπάνη των ηπαρινών δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης.  Καταργείται το μερίδιο ανάπτυξης στην αγορά εκάστου φαρμάκου ως κριτήριο για τον καταλογισμό του νοσοκομειακού και εξωνοσοκομειακού ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) στους Κατόχους Άδειας Κυκλοψορίας (Κ.Α.Κ.) ή τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Γίνεται πλέον χωρίς διαπραγμάτευση η άμεση ένταξη των φαρμάκων με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας που δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά του ευρώ στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (θετική λίστα). Θεσπίζεται η δυνατότητα πρόσθετης έκπτωσης ποσοστού έως 3% επί της τιμής παραγωγού στα φάρμακα υψηλού κόστους, στα φάρμακα που ταξινομούνται μόνα τους σε υποομάδα (cluster) θεραπευτικής κατηγορίας του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, καθώς και στα Φάρμακα που ταξινομούνται στις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Πρόκειται για Φάρμακα που έχουν ετησίως δαπάνη μεγαλύτερη των 20 εκατ. ευρώ. Από την πρόσθετη έκπτωση εξαιρούνται τα Φάρμακα για τα οποία έχουν συναφθεί οι συμφωνίες του άρθρου 254 του ν. 4512/2018, καθώς και τα Φάρμακα που δεν υπερβαίνουν σε τιμή τα 20 λεπτά του ευρώ. Επίσης, προβλέπεται υποχρεωτική έκπτωση 5% σε όλα τα σκευάσματα που δεν διαθέτουν γενόσημα, ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής τιμής τους, και έχουν λιανική τιμή μεγαλύτερη από 10 ευρώ.

Όσον αφορά τη διαδικασία συμψηφισμού του ποσού υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα γίνεται εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.». Επίσης, για τον υπολογισμό των ως άνω παραμέτρων αξιοποιούνται τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων που τηρεί ο ΕΟΦ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκομειακών πωλήσεων. Εγκρίνονται τέλος οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισμοί .

Τι αναφέρουν οι ειδικοί για τις δυο νέες υποπαραλλαγές της όμικρον

Οι δύο νέες παραλλαγές της Όμικρον, οι ΒΑ.4 και ΒΑ.5 που εμφανίστηκαν στη Νότια Αφρική και έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται και στην Ευρώπη δημιουργούν σε κάποιους επιστήμονες προβληματισμό ενώ σε κάποιους άλλους αισιοδοξία για την πορεία της πανδημίας. Οι μεν πρώτοι προβληματίζονται κατά πόσο αυτές οι νέες παραλλαγές μπορούν να προκαλέσουν νέο επιδημικό κύμα, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η εμφάνιση των νέων υποπαραλλαγών σηματοδοτεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα όσον αφορά την πορεία του ιού.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρκετές μελέτες τις τελευταίες μέρες έδειξαν ότι οι ΒΑ.4 και ΒΑ.5 είναι ελαφρώς πιο μεταδοτικές σε σχέση με την «κανονική» Όμικρον(ΒΑ.1) και την Όμικρον 2(ΒΑ.2) και ότι μπορούν να υπερκεράσουν σε ένα βαθμό την ανοσιακή προστασία που είχε επιφέρει μια προηγούμενη λοίμωξη Covid-19 (φυσική ανοσία) ή ο εμβολιασμός.

«Σαφώς μπαίνουμε σε μια νέα έξαρση στη Νότια Αφρική που φαίνεται να προκαλείται πλήρως από τις ΒΑ.4 και ΒΑ.5. Βλέπουμε τρελούς αριθμούς μολύνσεων», δήλωσε στο «Nature» η καθηγήτρια ιολογίας Πένι Μουρ του Πανεπιστημίου Witwatersrand του Γιοχάνεσμπουργκ.

Από την άλλη, η ανάδυση των δύο νέων υποπαραλλαγών πιθανώς σηματοδοτεί ότι ο ιός SARS-CoV-2 έχει εισέλθει σε μια πιο προβλέψιμη περίοδο, με νέα μικρότερα κύματα να εμφανίζονται περιοδικά από στελέχη του που ήδη κυκλοφορούν. «Αυτά είναι τα πρώτα σημάδια ότι ο ιός εξελίσσεται διαφορετικά πλέον σε σύγκριση με τα πρώτα δύο χρόνια της πανδημίας, όταν παραλλαγές φαίνονταν να ξεπηδάνε από το πουθενά», δήλωσε ο ειδικός στη βιοπληροφορική Τούλιο ντε Ολιβέιρα του νοτιοαφρικανικού Πανεπιστημίου Stellenbosch.

Αναλύοντας ιικά γονιδιώματα από κλινικά δείγματα, ο Ολιβέιρα και οι συνεργάτες του, που έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, βρήκαν ότι οι ΒΑ.4 και ΒΑ.5 πρωτοεμφανίστηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου 2021 και στις αρχές Ιανουαρίου 2022 αντίστοιχα, αλλά μόλις πρόσφατα έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Σήμερα πια από κοινού αποτελούν το 60% έως 75% των νέων κρουσμάτων στη Νότια Αφρική, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Ολιβέιρα εκτίμησε ότι οι ΒΑ.4 και ΒΑ.5 εξαπλώνονται ελαφρώς ταχύτερα σε σχέση με την Όμικρον 2, η οποία ήταν με τη σειρά της κάπως πιο μεταδοτική έναντι της αρχικής Όμικρον. Ο εξελικτικός βιολόγος Τομ Βενσελέερς του βελγικού Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβέν δήλωσε ότι «λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, φαίνεται πως ένα σημαντικό κύμα νέων λοιμώξεων είναι σίγουρο ότι θα έρθει».

Ο ειδικός στην εξέλιξη των ιών βιολόγος Τζέσε Μπλουμ του αμερικανικού ερευνητικού κέντρου Fred Hutch στο Σιάτλ συμφωνεί ότι οι ΒΑ.4 και ΒΑ.5 εξαπλώνονται ταχύτερα από τις προηγούμενες Όμικρον. Όπως λέει, «αυτό που είναι ασαφές, είναι γιατί είναι πιο μεταδοτικές. Μια πιθανότητα είναι ότι εγγενώς είναι απλώς καλύτερες στο να μεταδίδονται». Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι είναι καλύτερες στο να διαφεύγουν από την φυσική και εμβολιαστική ανοσία.

Οι δύο νέες υποπαραλλαγές σχετίζονται στενά με την Όμικρον 2, ενώ και οι δύο φέρουν μια μετάλλαξη-κλειδί (την F486V) στην πρωτεΐνη-ακίδα τους στην οποία στοχεύουν κυρίως τα εμβόλια, κάτι που μπορεί να έχει επίπτωση στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

SOBI: Αύξηση εσόδων κατά 35% το τρίμηνο 2022

 Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα οποία, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Αναλυτικότερα, τα συνολικά έσοδα το Α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 4.925 εκατ. SEK σε σχέση με τα 3.661 το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 3.409 εκατ. SEK, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 16% σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από τον τομέα της Αιματολογίας ανήλθαν σε 2.499 εκατ. SEK εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.024 εκατ. SEK,  eftrenonacog alfa 419 εκατ. SEK, avatrombopag 593 εκατ. SEK και pegcetacoplan 4 εκατ. SEK.  Τα έσοδα στον τομέα της Ανοσολογίας ανήλθαν σε 2.119 εκατ. SEK εκ των οποίων: anakinra 645 εκατ. SEK, palivizumab 1.286 εκατ. SEK και emapalumab 189 εκατ. SEK. EBITA 1.290 εκατ. SEK, περιθώριο EBITA 26% . Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα  -661 εκατ. SEK συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες στη Ρωσία της τάξης των -157 εκατ. SEK.

Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER (αμετάβλητο), στη συνέχεια του τρέχοντος έτους.

Το περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων (επί του παρόντος βάσει του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITA).

Ο ΣΕΛ έχει επηρεάσει τουλάχιστον ένα ζωτικό όργανο στο 87% των ασθενών

Το 87% των ασθενών  με λύκο αναφέρουν ότι η ασθένεια έχει επηρεάσει ένα ή περισσότερα κύρια όργανα ή συστήματα  του οργανισμού του σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολύ πρόσφατης  παγκόσμιας έρευνας  του Lupus Europe. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 ασθενείς με λύκο  από περισσότερες από 100 χώρες.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν πολλά όργανα του οργανισμού τους , με μέσο όρο  τα τρία. Το δέρμα (60%) και τα οστά (45%) ήταν τα πιο συχνά αναφερόμενα όργανα που προσβλήθηκαν από τον λύκο, και ακολουθούν οι νεφροί (36%), το γαστρεντερικό/πεπτικό (34%), τα μάτια (31%) και το κεντρικό νευρικό σύστημα (26%).

Από τους  συμμετέχοντες στην έρευνα, που ανέφεραν τις επιπτώσεις οργάνων, το 53% νοσηλεύτηκε,  εξαιτίας της  βλάβης των οργάνων που προκλήθηκε από λύκο ενώ στο  42% ο θεράπων  γιατρός  τους ενημέρωσε  ότι  έχουν μη αναστρέψιμη βλάβη οργάνων  λόγω του λύκου.

Η έρευνα έδειξε επίσης για μια ακόμα φορά ότι η  επίδραση του ΣΕΛ  στον οργανισμό επηρέασε σημαντικά την ποιότητα ζωής  του  89% των ασθενών.  Αναλυτικά:

  • Συμμετοχή σε κοινωνικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες (59%)
  • Προβλήματα ψυχικής υγείας (38%)
  • Ανικανότητα προς εργασία / ανεργία (33%)
  • Οικονομική ανασφάλεια (33%)
  • Προβλήματα κίνησης ή μεταφοράς (33%)

Ο Συστημαστικός Ερυθηματώδης Λύκος είναι μια χρόνια αυτοάνοση ασθένεια όπου το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο συνήθως καταπολεμά τις λοιμώξεις, επιτίθεται σε υγιή ιστό και μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και πόνο σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος όπως το δέρμα, τα νεφρά, τον εγκέφαλο, τα κύτταρα του αίματος, τους πνεύμονες, την καρδιά και τις αρθρώσεις,

Η διάγνωση του λύκου είναι συχνά δύσκολη καθώς τα συμπτώματά του μιμούνται εκείνα άλλων κοινών παθήσεων. Ωστόσο, ένα σημαντικό σύμπτωμα αυτής της πάθησης είναι το εξάνθημα στο πρόσωπο που μοιάζει με τα φτερά μιας πεταλούδας.

«Δυστυχώς, οι  ασθενείς  με λύκο «δεν φαίνονται άρρωστοι», ενώ στην πραγματικότητα παλεύουν με μια ασθένεια που μπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε όργανο στο σώμα τους και να προκαλέσει αμέτρητα συμπτώματα και άλλες σοβαρές επιπλοκές στην υγεία», δήλωσε η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα ( ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) που είναι μέλος του World Lupus Federation & του Lupus Europe. «Αυτά τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν τη σοβαρή επίδραση που έχει ο λύκος στη ζωή μας και γιατί πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ευαισθητοποίηση αυτής της ασθένειας και την προώθηση της έρευνας και της φροντίδας», δήλωσε ασθενής με ΣΕΛ.

Φορείς ΠΦΥ: Επιστολή σχετικά με το ζήτημα των ποιοτικών κριτηρίων στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

Το Συντονιστικό Όργανο των φορέων ΠΦΥ, έστειλε επιστολή στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το ζήτημα των ποιοτικών κριτηρίων, με την οποία ενημερώνουν για τηλεδιάσκεψη για το ζήτημα με παράγοντες του ΕΟΠΥΥ.

Στην επιστολή αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Στη συζήτηση αυτή υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ  για την αποστολή του προσχεδίου των ποιοτικών κριτηρίων των βιοπαθολογικών εργαστηρίων, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία τέτοια ενέργεια από την πλευρά του Οργανισμού. Παράλληλα, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι δεν έχουμε κληθεί να συζητήσουμε τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια που θέλει ο ΕΟΠΥΥ να εφαρμόσει στα ακτινολογικά εργαστήρια. Επειδή όλη η ιατρική κοινότητα που έχει στηρίξει αδιάκοπα και αγόγγυστα όλα αυτά τα χρόνια τον ΕΟΠΥΥ είναι ανάστατη, εξαιτίας της νομοθετικής διάταξης που προβλέπει τα «κριτήρια ποιότητας», ζητάμε να ενημερωθούμε για το ποιοι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ και με τί εξειδίκευση και κατάρτιση θα στοιχειοθετήσουν/καταρτίσουν τα ποιοτικά κριτήρια των βιοπαθολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων.

Επιπλέον, ζητάμε η οποία επιτροπή και αν τεθεί ως αρμόδια από τον ΕΟΠΥΥ για την κατάρτιση αυτών των κριτηρίων ποιότητας, να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Ιατρικών Συλλόγων και Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών.

Οι συνομιλητές μας στον ΕΟΠΥΥ που θα αναλάβουν τα ποιοτικά κριτήρια θα πρέπει να γνωρίζουν από βιοτεχνολογία και ιατρική, ώστε να αντιλαμβάνονται τον πραγματικό ορισμό της ποιότητας στην υγεία και να μπορούν να τα καθορίσουν με αντικειμενικά κριτήρια.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως υπάρχει ήδη μία σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης και επανελέγχου της λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και πολυιατρείων από τους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους και την ΕΕΑΕ, που βασίζονται σε νομοθετημένες διαδικασίες, οι οποίες είναι εναρμονισμένες πλήρως με τις Ευρωπαϊκές κανονιστικές αρχές και εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών  υπηρεσιών υγείας. Τέλος, αναρωτιόμαστε γιατί μία εξέταση αξονικής τομογραφίας που απαιτείται για την πραγματοποίηση της μηχάνημα 16 τομών, να πρέπει να αμείβεται περισσότερο όταν εκτελείται σε μηχάνημα π.χ. 64 τομών, αφού δεν παρέχει καμία περαιτέρω διαγνωστική αξία η χρήση τέτοιου μηχανήματος. Τουναντίον, ο ασθενής παίρνει περισσότερη ακτινοβολία από αυτήν που πραγματικά χρειάζεται για να διενεργηθεί, αλλά ο πάροχος θα επιβραβεύεται με καλύτερη αποζημίωση για αυτό!

Είμαστε εν αναμονή των απαντήσεων σας στα τεθέντα ερωτήματά μας».

Νέα επιστημονικά δεδομένα για τη δράση του μικροβιώματος

Η Υβριδική Επιστημονική Ομιλία του ΙΑΣΩ Παίδων με θέμα «The effects of Microbiome and Immunoglobulin therapy on immune dysregulation» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, ώρα 13:00 έως 14:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ. Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο κ. Professor Andrew Gennery, Hononary Consultant, NHS, The Newcastle upon Tyne Hospitals, Paediatric Immunology, ID and Allergy, The Great North Children’s Hospital.

Στόχος της Επιστημονικής Εκδήλωσης είναι η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και ενημέρωση των Ιατρών – Συνεργατών και των Επαγγελματιών Υγείας για τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στη δράση του Μικροβιώματος και της θεραπευτικής παρέμβασης της Γ – Σφαιρίνης στη Διαταραχή της Ανοσορρύθμισης.

Επιστημονική Υπεύθυνη της Ημερίδας είναι η κα. Μαρία Κανάριου, Παιδίατρος, Διευθύντρια Τμήματος Παιδιατρικής Ανοσολογίας, ΙΑΣΩ Παίδων.

Η συμμετοχή και παρακολούθηση της Εκδήλωσης είναι δωρεάν και θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε με φυσική παρουσία, με την επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού και μέσω live streaming από το ακόλουθο link: https://bit.ly/3v4KCIk

Επίσημη γλώσσα της Ομιλίας θα είναι η Αγγλική.

Περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6383906

Θ. Πλεύρης: Με τον προσωπικό γιατρό ο πολίτης θα έχει ελευθερία επιλογής γιατρού

Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που επιφέρει το νέο Νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα η αύριο στη Βουλή, έδωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας χθες το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή. Όπως τόνισε, με τον προσωπικό γιατρό ο πολίτης θα έχει ελευθερία επιλογής γιατρού που θα τον έχει αποκλειστικά και δωρεάν.

Εκτός από τους πολίτες τον «προσωπικό γιατρό» πρέπει να τον αγκαλιάσουν και οι γιατροί σημείωσε, για αυτό και όσο περισσότερους ασθενείς γράφει ένας γιατρός τόσο περισσότερα χρήματα θα παίρνει. Αναφερόμενος στις εξετάσεις που οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ανέφερε ότι όπως είναι γνωστό κάποια Κέντρα Υγείας έχουν κάποιες ελλείψεις σε εξετάσεις. Το Υπουργείο με τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα προσπαθήσει να καλύψει με μηχανήματα κάποια από αυτά, ωστόσο κάποιες θα παραμείνουν. Σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης θα μπορεί να απευθύνεται σε ιδιωτικά κέντρα που θα έχουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Μετά τη ψήφιση του Νομοσχεδίου, στόχος του Υπουργείου είναι να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις μέσα σε ένα μήνα και να δοθεί ένα μεταβατικό στάδιο εγγραφής του πληθυσμού μέχρι τα τέλη του χρόνου, με σκοπό από την 1η Ιανουαρίου 2023 να υπάρχει πλήρης εφαρμογή του προγράμματος.

Ερωτηθείς για τους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή, είπε ότι εφόσον διαρκεί η πανδημία, αυτό δεν θα αλλάξει, ενώ για τους επικουρικούς που έχουν καλύψει τα κενά των επαγγελματιών σε αναστολή και λήγουν οι συμβάσεις τους ο κ Πλεύρης ανέφερε ότι το Υπουργείο προσπαθεί να βρεθεί μια λύση.

 

Μειώσεις στις πωλήσεις των εμβολίων κατά της covid-19 αναμένουν οι κκατασκευάστριες εταιρείες

Η παραλλαγή Όμικρον έδωσε ώθηση στις πωλήσεις των εμβολίων κατά της COVID-19, ωστόσο, οι κατασκευάστριες εταιρείες αναμένουν μείωση των πωλήσεων το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.  Σύμφωνα με δημοσίευμα του Fierce Pharma, η συνεργάτης της Pfizer για την COVID-19, BioNTech κατέγραψε υψηλές πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2022, ωστόσο, η εταιρεία που εξειδικεύεται στο mRNA, αναμένει ότι οι πωλήσεις της θα μειωθούν φέτος σε σύγκριση με το 2021.

Η εν λόγω άποψη σχετίζεται με την αβεβαιότητα όσον αφορά την πορεία της πανδημίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως δήλωσαν στελέχη της BioNTech σε συνομιλία με αναλυτές. Παρά το δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς, η εταιρεία πρέπει «να αναγνωρίσει την αβεβαιότητα που προέρχεται από την πορεία της πανδημίας και την πολιτική αποσταθεροποίηση των τελευταίων μηνών», δήλωσε τη Δευτέρα ο Jens Holstein, οικονομικός διευθυντής της BioNTech. Με παραγγελίες για περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της για την COVID-19 το 2022, η BioNTech αναμένει να αντλήσει από 13 δις ευρώ (13,68 δισεκατομμύρια δολάρια) έως 17 δις ευρώ (17,89 δισεκατομμύρια δολάρια) για ολόκληρο το έτος.

Η εταιρεία τιμολόγησε περίπου 750 εκατομμύρια δόσεις κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2022, πρόσθεσε στην παραπάνω συνομιλία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της BioNTech, Ugur Sahin. Αυτή η πρόβλεψη,  δεν ακούγεται «κακή» δείχνει  όμως μια πτώση από τα σχεδόν 19 δισεκατομμύρια ευρώ που συγκέντρωσε η BioNTech το 2021. Ο αναμφισβήτητα συντηρητικός προγραμματισμός της BioNTech για το 2022 αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα σε όλο τον κλάδο σχετικά με τις προοπτικές πωλήσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας τους επόμενους μήνες και χρόνια.

Η Johnson & Johnson τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι ανέστειλε τον προγραμματισμό των πωλήσεων του εμβολίου της κατά της COVID-19, γεγονός που απέδωσε στη πρόκληση από τη ζήτηση στις αγορές για «όλα τα εμβόλια COVID-19» χάρη στο «παγκόσμιο πλεόνασμα προσφοράς και τη διστακτικότητα για τα εμβόλια στις αναπτυσσόμενες αγορές». Ο FDA περιόρισε πρόσφατα την έγκρισή του για το εμβόλιο της εταιρείας, προκαλώντας ένα ακόμη χτύπημα στον προγραμματισμό της. Η AstraZeneca, από την πλευρά της, δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει ότι οι πωλήσεις του δικού της εμβολίου για την COVID-19, Vaxzevira, θα μειωθούν στο δεύτερο μισό του 2022. Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία βασίζεται στον επιτυχημένο συνδυασμό μονοκλωνικών αντισωμάτων μακράς δράσης Evusheld για να αυξήσει τα έσοδά της από τα σκευάσματα κατά της COVID-19. Εν τω μεταξύ,  η συνεργάτιδα  εταιρεία της στην παραγωγή, Serum Institute of India, σταμάτησε να παράγει νέα εμβόλια για την COVID-19 τον Δεκέμβριο, αφού συγκέντρωσε ένα απόθεμα περίπου 200 εκατομμυρίων δόσεων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Adar Poonawalla νωρίτερα φέτος στο India Economic Conclave, όπως ανέφερε το Bloomberg. Ομοίως, η νοτιοαφρικανική σύμμαχος της Johnson & Johnson, Aspen Pharmacare, έχει επίσης προειδοποιήσει για ασθενή ζήτηση, με τον CEO Stephen Saad να λέει στο Reuters, «θα υπάρξει ζήτηση για ενισχυτικές δόσεις… αλλά δεν είναι στους όγκους που είχαμε πριν». Οι αναλυτές, επίσης, είναι διχασμένοι σχετικά με τις προοπτικές των πωλήσεων όσον αφορά την πανδημία το υπόλοιπο του έτους. «Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα», έγραψε η αναλύτρια του Cantor Fitzgerald, Louise Chen, στους πελάτες τον Απρίλιο, αφότου η J&J ανέστειλε τις οδηγίες της για τις πωλήσεις εμβολίων.

DEMO: Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Γυναίκες μαζί δυνατές»

 Το νέο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της #DemoSA «Γυναίκες Μαζί Δυνατές», το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο,  συνεχίζει να στηρίζει, να ενημερώνει και να αφυπνίζει γυναίκες που ζουν σε ακριτικά νησιά σχετικά με την έμφυλη βία. Πρόσφατα ταξιδέψαμε στην Πάτμο, την Λέρο και την Αστυπάλαια, όπου μαζί με εξειδικευμένους συνεργάτες μοιραστήκαμε εμπειρίες με γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση ή έχουν υπάρξει μάρτυρες σε ανάλογα περιστατικά.

Στις ομιλίες στα νησιά εκτός από ψυχολόγο, δικηγόρο και την πρόεδρο του κινήματος strong me, ακούστηκε και η μαρτυρία επιζώσας έμφυλης βίας, μιας νέα μητέρας 4 παιδιών, η οποία αναφέρεται στην κακοποίηση που υπέστη μέσα στον 10ετή γάμο της και πώς σε συνεργασία με την αστυνομία αλλά και την δικαιοσύνη κατάφερε να σωθεί από το νοσηρό της περιβάλλον. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Άγονη Γραμμή Γόνιμη και το Strong-me, υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.