Συνεργασία Πανεπιστημίου Κρήτης και ΟΚΑΝΑ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, και ο Πρόεδρος του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Αθανάσιος Θεοχάρης, υπέγραψαν την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022, παράταση της Σύμβασης Συνεργασίας που συνδέει τα δύο μέρη από το 2016. Η Συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Ψυχολογίας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Σύμβαση περιγράφει τους όρους συνεργασίας των δύο πλευρών στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» προβλέποντας επίσης την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση παθολογικών εθισμών. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Γεώργιος Παναγής, αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος αυτή την περίοδο επεκτείνει τις παρεμβάσεις του και σε άλλους εθισμούς πέραν των κλασικών ναρκωτικών.

Το ΔΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση της χώρας μας. Στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης για την αποτελεσματική επαγγελματική-επιστημονική ενασχόληση με τον χώρο των εξαρτήσεων. Προσφέρει ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα σπουδών που εφοδιάζει τους φοιτητές με ένα συμπαγές θεωρητικό υπόβαθρο και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση στο πεδίο της πρόληψης και της θεραπείας των εξαρτήσεων. Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Αθανάσιος Θεοχάρης, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της συνεργασίας, καθώς συμβάλλει σημαντικά στην εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών, προσφέροντάς τους, παράλληλα με την εκπαίδευσή τους, τη δυνατότητα να απασχοληθούν άμεσα στο πεδίο.

ΕΨΕ: Ανάγκη εφαρμογής πολιτικών που θα αποσκοπούν στην προστασία και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που έχει ως θέμα: «Κάνοντας την ψυχική υγεία και την ευεξία παγκόσμια προτεραιότητα», η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία τονίζει η σημασία που έχει η αναγνώριση της ψυχικής υγείας ως προτεραιότητας για τη δημόσια υγεία και την ανάγκη να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές που θα αποσκοπούν στην προστασία και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας όλων.

«Παρά το ανανεωμένο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 αλλά και η ανάπτυξη βασισμένων σε δεδομένα καινοτόμων υπηρεσιών και θεραπευτικών πρακτικών, παραμένουν μια σειρά θεμελιωδών προκλήσεων στην προαγωγή της ψυχικής υγείας: το βαθιά ριζωμένο στίγμα και οι διακρίσεις εναντίον των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας∙ το χαμηλό επίπεδο της γνώσης για θέματα ψυχικής υγείας στον γενικό πληθυσμό∙ οι ανεπαρκείς επενδύσεις για την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών∙ και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων μονάδων.

Απαιτείται η ανάπτυξη κοινοτικών μονάδων ψυχικής υγείας που θα καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού της χώρας μας. Κύριος σκοπός των μονάδων αυτών θα πρέπει είναι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, η ενημέρωση της κοινότητας, η μείωση του στίγματος και η βελτίωση της επιστημονικής γνώσης. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν την δυνατότητα να μεταμορφώσουν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, αυτοματοποιώντας εν μέρει διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες, διευκολύνοντας, μέσω της τηλεψυχιατρικής, την προσβασιμότητα και τη συνεχιζόμενη ψυχιατρική φροντίδα. Είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί από όσους χαράσσουν πολιτικές υγείας, αλλά και ευρύτερες οικονομικές πολιτικές, ότι οι αυξημένες επενδύσεις στην ψυχική υγεία θα οδηγήσουν, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σε θετικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ ορισμένων τύπων μυκήτων με τον τύπο καρκίνου, τη θεραπεία και την επιβίωση

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό ότι οι μικροοργανισμοί που συμβιώνουν στο ανθρώπινο σώμα παίζουν ρόλο στην καρκινογένεση. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε άμεσα είτε μέσω της αλληλεπίδρασης με το ανοσοποιητικό σύστημα και την πρόκληση φλεγμονής. Τα προηγούμενα χρόνια, αρκετές ερευνητικές ομάδες ανέδειξαν την ύπαρξη βακτηρίων σε πλειάδα όγκων αλλά και σε παρακείμενους υγιείς ιστούς, πραγματοποιώντας έτσι μία πιο ολοκληρωμένη ανάλυση του ξεχωριστού μικροπεριβάλλοντος του κάθε όγκου. Μάλιστα, στις αρχές του έτους ο Hanahan D. επικαιροποίησε τους βασικούς πυλώνες καρκινογένεσης (Hallmarks of Cancer), συμπεριλαμβάνοντας το μικροβίωμα ως διακριτή μεταβλητή όχι μόνο της ανάπτυξης και της επέκτασης του καρκίνου, αλλά και της εμφάνισης αντίστασης στη χορηγούμενη θεραπεία.

Όπως αναφέρουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Ωραιάνθη Φιστέ, Μιχάλης Λιόντος, Φλώρα Ζαγουρή, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και Θάνος Δημόπουλος, γνωρίζουμε ήδη ότι το ανθρώπινο σώμα αποικίζεται από ~38 τρισεκατομμύρια μικροβιακά κύτταρα. Από αυτά, το 90% ανευρίσεκται στο έντερο και 10% στο δέρμα, το αναπνευστικό και το ουροποιογεννητικό σύστημα.

Η πολυποίκιλη αυτή χλωρίδα, γνωστή ως μικροβίωμα, είναι μοναδική για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά (εξ ου και ο όρος «μικροβιακό αποτύπωμα»), ενώ δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με την ηλικία, τη διατροφή, τη χρήση φαρμάκων συμπεριλαμβανομένου των αντιβιοτικών, το στρες, το κάπνισμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, προάγοντας έτσι την εμφάνιση ασθενειών όπως είναι οι φλεγμονώδεις παθήσεις, οι μεταβολικές διαταραχές, τα αυτονάνοσα νοσήματα και ο καρκίνος. Μάλιστα, σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Cell παρουσιάζεται ο πιο ολοκληρωμένος άτλαντας της παρουσίας μυκήτων σε δείγματα αίματος και ιστών ασθενών με διαφόρους τύπους συμπαγών κακοηθειών.

Στην μελέτη αυτή εξετάστηκαν περισσότερα από 17.000 δείγματα βιοψιών και αίματος από ασθενείς με 35 διαφορετικές μορφές καρκίνου για την παρουσία μυκητιασικού DNA. Παρότι όλοι οι εξεταζόμενοι τύποι κακοηθειών είχαν ανιχνεύσιμο μυκητιασικό φορτίο, παρατηρήθηκαν διαφορές τόσο στη σύνθεση όσο και στην αφθονία του «μυκητοβιώματος» ανάλογα με τον εκάστοτε όγκο, με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του πνεύμονα να εμφανίζουν τις υψηλότερες αναλογίες.

Μάλιστα, φάνηκε να υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ ορισμένων τύπων μυκήτων με την ηλικία, τον τύπο καρκίνου, την καπνιστική συνήθεια, την ανταπόκριση στη χορηγούμενη ανοσοθεραπεία και την επιβίωση. Για παράδειγμα, οι ομάδες μυκήτων Aspergillus και Agaricomycetes απαντώνται σε μεγαλύτερη αναλογία σε ενεργούς καπνιστές απ’ ότι σε μη καπνιστές ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα. Ακόμη, η εντός του όγκου παρουσία του μύκητα Malasseyia globosa συσχετίστηκε με μικρότερη συνολική επιβίωση στους ασθενείς με καρκίνο μαστού. Άξιο αναφοράς, ότι ο συγκεκριμένος τύπος μύκητα φαίνεται να συνδέεται αιτιολογικά με την ανάπτυξη καρκίνου του παγκρέατος, βάσει της βιβλιογραφίας.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι ήταν αναμενόμενος ο εντοπισμός μυκήτων σε πληθώρα καρκινικών όγκων, ως μέρος του ποικιλόμορφου οικοσυστήματος του ανθρώπινου οργανισμού. Εν τούτοις χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί με ποιόν τρόπο διείσδυσαν οι μύκητες εντός του όγκου καθώς και αν συνδέονται αιτιωδώς με την εξέλιξή του. Θα ήταν ενδιαφέρον να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανάλυση του μυκητοβιώματος θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου και ανάπτυξης νέων θεραπευτικών στρατηγικών.

ΙΣΘ: Η πολιτεία πρέπει να συγκρατήσει άμεσα το κύμα φυγής κυρίως των νέων γιατρών

Σε έρευνα – video προχώρησε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) για τους λόγους που φεύγουν στο εξωτερικό οι νέοι γιατροί. Ο πρόεδρος του ΙΣθ, Νίκος Νίτσας αφού επισημαίνει αρχικά τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, σύμφωνα με τα οποία 20.000 γιατροί ζουν κι εργάζονται εκτός Ελλάδας τονίζει ότι «Η πολιτεία πρέπει να συγκρατήσει άμεσα το κύμα φυγής κυρίως των νέων γιατρών. Έχουν γίνει βήματα, όμως δεν αρκούν. Τώρα πριν είναι πολύ αργά, θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα κίνητρα παραμονής αλλά και επιστροφής όσων μετανάστευσαν». «Οι ειδικευόμενοι αντί να εκπαιδευτούν τα τρία τελευταία χρόνια έβαλαν πλάτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ώστε να βοηθήσουν όσο γίνεται την κοινωνία.

Κάλυψαν κενά ειδικών γιατρών και σε πολλές περιπτώσεις… την ανοργανωσιά του συστήματος. Όμως όλα αυτά έγιναν σε βάρος της εκπαίδευσής τους κι αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε αλλά και να το αναστρέψουμε προς όφελος της δημόσιας υγείας», επισημαίνει ο κ Νίτσας. Σε ερώτηση γιατί οι νέοι γιατροί επιλέγουν χώρες του εξωτερικού στα πρώτα τους βήματα ο κ. Νίτσας απαντά ότι ανάμεσα στους κυριότερους λόγους είναι «Οι λίστες αναμονής για την ειδικότητα (παλιότερα ήταν πολλά περισσότερα τα χρόνια όχι ότι σήμερα τα λιγότερα είναι ό,τι το καλύτερο για έναν νέο άνθρωπο που θέλει να δουλέψει και να προσφέρει τις επιστημονικές γνώσεις του).

Επίσης άλλοι λόγοι είναι οι κακές υποδομές νοσοκομείων, τα κενά στο προσωπικό του ΕΣΥ, οι συμβάσεις ενός χρόνου (οι λεγόμενοι επικουρικοί γιατροί), οι πολύ χαμηλές αποδοχές, η συνεχής ανασφάλεια και μεταβλητότητα στις εργασιακές συνθήκες. Πρέπει η πολιτεία επιτέλους να ανασυγκροτήσει εκ βάθρων το σύστημα εκπαίδευσης των νέων γιατρών ξεκινώντας από τον τρόπο εισαγωγής τους στην ειδικότητα, την ενιαία εκπαίδευση όλων με σύστημα rotation σε νοσοκομεία όπως γίνεται στο εξωτερικό, αλλά και το αναχρονιστικό σύστημα εξετάσεων όπου σε λίγες ώρες κρίνεται η επάρκεια στη γνώση ετών. Επίσης πρέπει να αξιολογηθούν οι ανάγκες της χώρας για την επόμενη δεκαετία ώστε να μην έχουμε πληθώρα ειδικών σε κάποιες ειδικότητες και ένδεια σε άλλες».

Φορείς ΠΦΥ: Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την λήψη θεσμικών μέτρων για το clawback

Σε επικοινωνία του Συντονιστικού Οργάνου φορέων Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας, με το Υπουργείο Υγείας απεφασίσθη η δημιουργία μικτής Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από 3 μέλη του Συντονιστικού Οργάνου, 2 παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, 1 παράγοντα του ΕΟΠΥΥ και τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας, η οποία ξεκινάει άμεσα τις εργασίες που αφορούν στον καθορισμό των θεσμικών μέτρων για τον περιορισμό του clawback από την 1η Ιανουαρίου του 2023 με στόχο την πλήρη εξάλειψη του.
Η συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει εντός των προσεχών 2 μηνών να συμφωνήσει/καθορίσει τα μέτρα που θα νομοθετηθούν μέχρι το τέλος του 2022 και που θα εφαρμοστούν το 2023, ώστε να επιτευχθεί ο περιορισμός του clawback.

Συνεχίζεται η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της ΠΕ Πέλλας

Η ΟΕΝΓΕ δημοσιοποίησε πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη σοβαρή υποστελέχωση δύο νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών του νομού Πέλλας, που συνεχίζεται παρότι το γεγονός είχε δραματικές επιπτώσεις στη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με αυτά: «Στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών από τις 75 οργανικές θέσεις γιατρών, έχουν μείνει κενές οι 20, δηλαδή είναι καλυμμένες μόνο οι 55.

Στο χειρουργικό τμήμα, από τις πέντε αίθουσες λειτουργούν μόνο οι δύο ενώ οι περισσότερες έχουν καταληφθεί από ΜΕΘ covid κα. Στο ογκολογικό τμήμα παραιτήθηκε ο διευθυντής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο ένας ογκολόγος ενώ κανονικά χρειάζονται τρεις μόνιμοι. Στο απεικονιστικό τμήμα, ενώ υπήρχαν πέντε γιατροί, έχουν μείνει τρεις πλέον, την στιγμή που καλύπτει και την Έδεσσα. Στο παθολογικό τμήμα, παραιτήθηκαν τρεις γιατροί και οι ειδικευόμενοι δεν έχουν πάρει κανονικές άδειες εδώ και δύο χρόνια. Ίδια είναι η κατάσταση και στο Νοσοκομείο Έδεσσας.

Αυτή την στιγμή στην παθολογική κλινική του Νοσοκομείου υπηρετούν 4 γιατροί παθολόγοι-γενικοί ιατροί (2 μόνιμοι γιατροί του Νοσοκομείου Έδεσσας, 1 γιατρός μετακινημένος από το Νοσοκομείο Βέροιας και 1 ιδιώτης γιατρός ο οποίος όμως φεύγει γιατί παίρνει θέση στο ΑΧΕΠΑ) στο Ακτινολογικό Τμήμα υπηρετούν 3 γιατροί ακτινολόγοι ( 2 μόνιμοι γιατροί του Νοσοκομείου Έδεσσας, 1 μετακινημένος από το Νοσοκομείο Κοζάνης και όσοι μετακινούνται για εφημερίες από τα Κέντρα Υγείας) και οι 4 μέχρι σήμερα διαγωνισμοί για την πρόσληψη παθολόγων και ακτινολόγων έχουν καταστεί άγονοι, ενώ κενές οργανικές θέσεις γιατρών έχουν τόσο η γυναικομαιευτική όσο και η καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου». Για το θέμα κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή με την οποία η βουλευτής ζητά επίσης και κατάθεση στοιχείων σχετικών με την πανδημία στην συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στο ΕΣΥ

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσαν 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του τομεάρχη Υγείας του κόμματος, Ανδρέα Ξανθού, με θέμα «Οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού στο ΕΣΥ και η ανάγκη σοβαρού σχεδίου για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας». Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού που έχουν επιδεινωθεί λόγω της απουσίας πολιτικής μόνιμων προσλήψεων από την κυβέρνηση της ΝΔ και ερωτούν τον Υπουργό Υγείας: 1. Πόσο είναι το συνολικό προσωπικό και ανά κατηγορία που υπηρετεί στο ΕΣΥ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως οργανισμών που εποπτεύει το Υπουργείο Υγείας στις 30.9.2022.

2. Πόσες είναι οι συνολικές και ανά κατηγορία προσωπικού
συνταξιοδοτήσεις των ετών 2019-2022.

3. Πόσοι γιατροί έχουν παραιτηθεί τα χρόνια 2019-2022.

4. Πόσοι εργαζόμενοι τελούν σε αναστολή στις 30.9.2022, σε ποιες κατηγορίες προσωπικού και πόσοι γιατροί ανά ειδικότητα. Πόσοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ ή άλλων φορέων του Υπουργείου Υγείας τέθηκαν συνολικά σε αναστολή από 1/9/2021.

5. Πόσοι είναι οι επαγγελματίες υγείας που μεταναστεύουν στο εξωτερικό κάθε χρόνο και ποια τα μεγέθη του brain drain στον τομέα της υγείας.

Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης από τον ΙΣΑ

O IΣΑ ανακοίνωσε την ίδρυση και λειτουργία, Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, για τα μέλη του, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα 112 ιδρυτικά μέλη του Ταμείου καθώς και δεκάδες άλλα μέλη του ΙΣΑ που είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απορίες τους και να ενημερωθούν από τον Καθηγητή Ασφαλιστικής Επιστήμης ΟΠΑ Νίκο Φράγκο, για τη λειτουργία του Ταμείου. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, όπως επιβάλλει ο Νόμος. Μέλος μπορεί να γίνει κάθε ιατρός καθώς και κάθε μόνιμος υπάλληλος Ιατρικού Συλλόγου της χώρας μας. Σύμφωνα με το καταστατικό του, οι εισφορές του κάθε μέλους θα επενδύονται με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατόν απόδοση τους.

Εκ του Νόμου προβλέπεται η λειτουργία Επενδυτικής Επιτροπής, που θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις επενδυτικές αποφάσεις. Το Ταμείο θα είναι πλήρως ανεξάρτητη οντότητα, με δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Σχετικά με τις εισφορές των ασφαλισμένων ο κ Φράγκος, διευκρίνισε ότι διακρίνονται σε τακτικές μηνιαίες εισφορές και σε έκτακτες ετήσιες εισφορές. Ειδικότερα: Η τακτική μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 50 ευρώ ούτε ανώτερη από 10.000 ευρώ. Κάθε ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να μεταβάλει το ύψος της τακτικής μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, υπό τον περιορισμό του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών.

Χειροτερεύει η ψυχική υγεία των Ευρωπαίων παρά την άρση των lockdown

Διπλασιάστηκε ο αριθμός των Ευρωπαίων που χαρακτηρίζει την κατάσταση της ψυχικής υγείας του «κακή» ή «πολύ κακή» μέσα στα τελευταία δύο χρόνια σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης της υπηρεσίας της ΕΕ Eurofound, που δημοσιεύτηκε χθες. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 200.000 ανθρώπων από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2022 και διαπίστωσε ότι το ποσοστό 6,4% των ευρωπαίων που χαρακτήριζαν «κακή» ή «πολύ κακή» την ψυχική τους υγεία, στην αρχή της πανδημίας, «σκαρφάλωσε» στο 12,7% την περίοδο που άρθηκαν σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα για την COVID. Τα παραπάνω αποτελέσματα φαντάζουν ακόμα πιο δυσοίωνα δεδομένου ότι η ανακοίνωση της δημοσκόπησης αναφέρει ότι ο κίνδυνος της κατάθλιψης εμφανίζεται μεγαλύτερος για τους νέους.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η ανησυχία για την οικονομική τους κατάσταση και η αβεβαιότητα για το μέλλον είναι πιθανό να συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία των ευρωπαίων, δεδομένου ότι ξεχωριστή έκθεση της Eurofound, διαπίστωσε ότι το 53% των ερωτηθέντων στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ απάντησε ότι αντιμετώπιζε με δυσκολία τις ανάγκες του νοικοκυριού του την άνοιξη του 2022, ποσοστό που την άνοιξη του 2020 ήταν 47%. Αξίζει να σημειωθεί επίσης σχεδόν ένας στους πέντε ερωτηθέντες δήλωσε ότι η φροντίδα ψυχικής υγείας που έλαβε από δομές υγείας και ειδικούς δεν ήταν αρκετή.

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση μεταδοτικών νόσων

Με 542 ψήφους υπέρ, 43 κατά και 9 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων («ECDC»). Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να μπορεί η ΕΕ να προλαμβάνει την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών, να προετοιμάζεται γι’ αυτές και να τις διαχειρίζεται καλύτερα.

Το ECDC θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις αρχές των κρατών μελών, με φορείς της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, με στόχο να διασφαλίζει ότι οι επιμέρους δραστηριότητές τους θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και ότι θα αλληλοσυμπληρώνονται. Το Κέντρο θα συντονίσει επίσης τις προσπάθειες για την τυποποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή, την επαλήθευση, την ανάλυση και τη διάδοση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Στόχος είναι τα δεδομένα που συλλέγονται να είναι συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα.

Επιπλέον, το ECDC θα παρακολουθεί στενά την ικανότητα των εθνικών συστημάτων υγείας να ανιχνεύουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιδημίες μεταδοτικών ασθενειών, καθώς και να ανακάμπτουν από αυτές. Θα εντοπίζει κενά και θα παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις. Με 544 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 10 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τη συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να προβλέπει σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτές.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν καλύτερο σχεδιασμό όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την ικανότητα αντίδρασης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα εξασφαλίσει την καλύτερη συνεργασία εντός της ΕΕ και θα διευκολύνει τη γρήγορη ανάπτυξη και αποθήκευση ιατρικών προμηθειών. Η νομοθεσία αποσαφηνίζει επίσης τις διαδικασίες για την από κοινού προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Μεταξύ άλλων, οι νέοι κανόνες περιορίζουν τη δυνατότητα των χωρών να διαπραγματεύονται για την προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού, όταν βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ.

Η εισηγήτρια Joanna Kopcińska (Συντηρητικοί, Πολωνία) δήλωσε: «Το ECDC θα εκδώσει συστάσεις για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Θα βοηθήσει επίσης να διαμορφωθούν δείκτες υγείας με στόχο την καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση μεταδοτικών ασθενειών και συναφών απειλών για τη δημόσια υγεία. Στο εξής το Κέντρο θα είναι πιο ικανό να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες επιστημονικές γνώσεις και να στηρίζει την πρόληψη, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας».

Η εισηγήτρια Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Γαλλία) δήλωσε: «Η νέα νομοθεσία ανταποκρίνεται σαφώς στην επιθυμία του 74% των Ευρωπαίων πολιτών που ζητούν να συμμετέχει η ΕΕ πιο ενεργά στη διαχείριση κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας οικοδομείται βήμα προς βήμα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα και στο πλαίσιο των συζητήσεων για μια πιθανή μελλοντική Συνέλευση για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ».