Ακραία υποστελέχωση και έλλειψη υποδομών στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

Την αγωνία της για τη βιωσιμότητα του τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ τα αμέσως επόμενα χρόνια λόγω ακραίας υποστελέχωσης και έλλειψης υποδομών εκφράζει με ψήφισμά της η Συνέλευση του Τμήματος.

Συγκεκριμένα στο ψήφισμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:  «Στο Τμήμα Φαρμακευτικής υπηρετούν μόλις δεκαεννέα μέλη ΔΕΠ (γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την πρόσφατη κατάργηση των Τομέων του) και δύο μέλη ΕΔΙΠ, ενώ απεβίωσε το μοναδικό μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος λόγω ανίατης νόσου, παραιτήθηκε ένα μέλος ΔΕΠ και επίκεινται άλλες επτά αφυπηρετήσεις μελών ΔΕΠ λόγω ορίου ηλικίας, με αναμενόμενο αποτέλεσμα ως τον Αύγουστο του 2026 το Τμήμα Φαρμακευτικής να έχει χάσει το 42% των μελών του. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ακραία αυτή υποστελέχωση οδηγεί το Τμήμα με βεβαιότητα σε αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας. Παράλληλα δε, το Τμήμα Φαρμακευτικής αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα έλλειψης κτιριακών υποδομών, τα οποία έχουν αποτυπωθεί και στην πρόσφατη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος στα πλαίσια της πιστοποίησης του ΠΠΣ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρ’ ότι υφίσταται (ακριβοπληρωμένη) προμελέτη για την ανέγερση νέου κτιρίου Φαρμακευτικής από το έτος 2005 Προμελέτη νέου κτιρίου Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ – Αρχιτεκτονικό Γραφείο StudioRemodel (google.com) καμία πρυτανική αρχή δεν προχώρησε στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου.

Αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση αδικεί πρωτίστως τους φοιτητές μας, οι οποίοι αξίζουν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και ισότιμη μεταχείριση με τους φοιτητές των υπολοίπων Τμημάτων Φαρμακευτικής της χώρας. Αρκεί η σύγκριση με την κατάσταση των άλλων δύο Τμημάτων Φαρμακευτικής της χώρας, (ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Πατρών) και της μέριμνας που έτυχαν από τις διοικήσεις των αντιστοίχων ΑΕΙ, για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της ευθύνης των διοικήσεων του ΑΠΘ.

Για τους παραπάνω λόγους και με αφορμή την πρόσφατη πρόταση κατανομής των θέσεων ΔΕΠ που κατατέθηκε από τον αντιπρύτανη Διοικ ητικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία το Τμήμα μας για άλλη μία χρονιά από το 2019 έως σήμερα, δεν λαμβάνει ούτε μία νέα θέση ΔΕΠ:

Εκφράζουμε τη δυσφορία μας για την διαχρονική εγκατάλειψη του Τμήματος Φαρμακευτικής από τις αρχές του ΑΠΘ

Εκφράζουμε τη διαφωνία μας με την προτεινόμενη κατανομή νέων θέσεων, η οποία στερείται στρατηγικής και οράματος, απλά κινείται στη λογική της συντήρησης συσχετισμών του παρελθόντος και ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόφαση de facto κατάργησης του Τμήματος Φαρμακευτικής, αφού το υπάρχον προσωπικό θα αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις

Καλούμε τους φοιτητές και τους επιστημονικούς συλλόγους μας να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια για τη διάσωση και ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος».

 

Ένα βήμα πιο κοντά στην εξιχνίαση της λειτουργίας του εγκεφάλου

Σε πρόσφατη δημοσίευσή της, στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, η επιστημονική ομάδα της Δρ. Παναγιώτας Ποϊράζη, Διευθύντριας Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), παρουσιάζει ένα νέο λογισμικό που υποστηρίζει την έρευνα σχετικά με τον ρόλο των δενδριτών στη λειτουργία του εγκεφάλου. Η αποκρυπτογράφηση των μυστικών του εγκεφάλου έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτήματα του 21ου αιώνα. Καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία του εγκεφάλου θα συνδράμει τόσο στην έρευνα για την θεραπεία νευρολογικών παθήσεων, όσο και στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης που πλέον έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Οι δενδρίτες αποτελούν διακλαδισμένες προεκτάσεις των νευρικών κυττάρων που μορφολογικά μοιάζουν με τα κλαδιά ενός δέντρου (εκεί οφείλουν και το όνομα τους).

Η βασική τους λειτουργία είναι να υποδέχονται τις πληροφορίες που καταφθάνουν από άλλους νευρώνες (με την μορφή ηλεκτρικών ή χημικών σημάτων) και να τις μεταβιβάζουν στο κυρίως σώμα του κυττάρου. Για δεκαετίες ολόκληρες από την ανακάλυψη τους, ο ρόλος τους στην επεξεργασία της πληροφορίας παρέμενε άγνωστος λόγω τεχνολογικών περιορισμών. Πρόσφατες μελέτες όμως, φανερώνουν πως οι δενδρίτες διαθέτουν μια πληθώρα μηχανισμών που τους επιτρέπουν να κάνουν σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς ανεξάρτητα από τον κυρίως νευρώνα. Παράλληλα, οι δενδρίτες είναι εξίσου σημαντικοί για την πλαστικότητα του νευρικού συστήματος, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει και να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του. Η διαδικασία αυτή έχει κυρίαρχο ρόλο σε πολύπλοκες διαδικασίες, όπως η μνήμη, η μάθηση και η λήψη αποφάσεων. Στις μέρες μας, αν και έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τη συνεισφορά των δενδριτών στη συμπεριφορά ενός νευρώνα, Ο ρόλος τους σε επίπεδο δικτύων ή ολόκληρων εγκεφαλικών περιοχών παραμένει ανεξερεύνητος. Μικρός αριθμός μελετών συσχετίζει την πολυπλοκότητα των δενδριτών με διάφορους γνωσιακούς δείκτες, ενώ είναι γνωστό πως οι δενδρίτες ατροφούν κατά το γήρας ή σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως το Alzheimer. Επιπρόσθετα, έρευνα πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη επωφεληθεί από τη χρήση δενδριτικών μηχανισμών ως πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη νέων βελτιωμένων και πιο αποδοτικών αλγορίθμων. Τα ανοιχτά ερωτήματα όμως παραμένουν πολλά και η ομάδα της Δρ. Ποϊράζη ευελπιστεί πως με τα εργαλεία που αναπτύσσει θα διευκολύνει το έργο της επιστημονικής κοινότητας στην κατανόηση του ρόλου των δενδριτών στην λειτουργία του εγκεφάλου.

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ένα νέο λογισμικό που επιτρέπει την ενσωμάτωση σημαντικών δενδριτικών μηχανισμών σε μοντέλα νευρωνικών δικτύων μεγάλης κλίμακας. Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει ακόμη και σε νέους χρήστες να αναπτύσσουν νευρωνικά μοντέλα με δενδρίτες απλά και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας έτσι την υπολογιστική τους πολυπλοκότητα. Τέτοια υπολογιστικά μοντέλα συμβάλλουν στη διαλεύκανση του ρόλου των δενδριτών σε σύνθετες εγκεφαλικές λειτουργίες, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους σε νευρομορφικές συσκευές, ένα είδος αρχιτεκτονικής Τεχνητής Νοημοσύνης εμπνευσμένης από τον εγκέφαλο. Της προσπάθειας αυτής ηγήθηκε ο Μιχάλης Πάγκαλος, υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δρ. Σπύρο Χαυλή, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο ΙΜΒΒ, υπό την επίβλεψη της Δρ. Ποϊράζη.

Η δημοσίευση στο Nature Communications: https://bit.ly/Dendrites_Nature_Comms

 

Φαρμακεία: Συνεχίζεται η αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία του αναπνευστικού συστήματος

Συνεχίστηκε η αύξηση των πωλήσεων μέσω φαρμακείων των σκευασμάτων για το αναπνευστικό σύστημα και την περίοδο από 26/12/2022 έως και τις 15/1/2023, σύμφωνα με τα IQVIA Weekly Data. Συγκεκριμένα την εν λόγω περίοδο οι κύριες προϊοντικές κατηγορίες που διακινούνται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων κινήθηκαν σε πωλήσεις τεμαχίων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ως εξής:

Φάρμακα: +10,5% (+2,7 εκατ.τμχ.)

Προϊόντα OTC: +21,5% (+1,7 εκατ.τμχ.)

Καλλυντικά: +0,9% (+17,7 χιλ.τμχ.)

Προϊόντα διατροφής: -12,1% (-26,6 χιλ.τμχ.)

Προϊόντα φροντίδας ασθενών: -31,1% (-1 εκατ.τμχ.)

Ενδεικτικά, κάποιες από τις υποκατηγορίες με τη μεγαλύτερη μεταβολή σε σχέση με την περίοδο 27/12/21 – 16/01/22 είναι:

Στα Φάρμακα, η κατηγορία του Αναπνευστικού Συστήματος , αυξάνεται κατά: +40,4% (+1 εκατ.τμχ.)

Στα Προϊόντα OTC, τα Παυσίπονα, αυξάνονται κατά: +31,6% (+994,3 χιλ.τμχ.)

Στα Καλλυντικά, τα Προϊόντα Προσωπικής Υγιεινής, μειώνονται κατά: -19,3% (-63,1 χιλ.τμχ.)

Στα Προϊόντα διατροφής, οι Παιδικές Τροφές, μειώνονται κατά: -18,2 % (-31,1 χιλ.τμχ.)

Στα Προϊόντα Φροντίδας ασθενών, η κατηγορία των Διαγνωστικών Συσκευών, η οποία περιλαμβάνει τα τεστ Πρωτεϊνών αλλά και τις Χειρουργικές Μάσκες, μειώνεται κατά: -64,1% (-851,6 χιλ.τμχ.)

Τα IQVIA Weekly Data συλλέγονται από 2000+ φαρμακεία, σε όλη την Ελλάδα, και αποτυπώνουν την αγορά σε 70 περιοχές.

Μίνα Γκάγκα: Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας δεν θα κλείσει

Τα νοσοκομεία της Κρήτης επισκέφθηκε πρόσφατα η αν. Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, όπου συζήτησε για τα προβλήματα του κάθε Ιδρύματος αλλά και τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την επίλυσή τους. Κατά την επίσκεψή της στο νοσοκομείο Χανίων , εγκαινίασε το αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα διαχείρισης και διανομής φαρμάκων και τόνισε ότι το Νοσοκομείο Χανίων έχει κάνει άλματα στην ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό φάκελο του ασθενούς. Επιπλέον, η Αναπληρώτρια Υπουργός εγκαινίασε το πρώτο Εξωτερικό Παιδοδιαβητολογικό Ιατρείο σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο σε ολόκληρη τη χώρα, που λειτουργεί εδώ και μερικές ημέρες. Στο Νοσοκομείο του Ρεθύμνου συζήτησε με εργαζόμενους και Διοίκηση τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αλλά και υποδομών και δεσμεύθηκε για άμεσες προκηρύξεις οργανικών θέσεων, στήριξη της παθολογικής κλινικής ενώ ανήγγειλε και την δημιουργία νέας πτέρυγας.

Στην επίσκεψή της στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, δήλωσε ότι παρά τις φήμες που κυκλοφορούν το Ίδρυμα όχι μόνο δεν θα κλείσει αλλά θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα υπάρξει και αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Τέλος, στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου, η κ Γκάγκα περιηγήθηκε στην περατωμένη αίθουσα και τους χώρους τοποθέτησης του πρώτου Ρet-Scan για την Κρήτη, όπου μετά την 8η Φεβρουαρίου θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Ήδη 100 κάτοικοι της Κρήτης έχουν κλείσει ραντεβού για την εξέτασή τους με ότι τούτο συνεπάγεται, τόσο σε επίπεδο άμεσης και σύγχρονης παροχής υπηρεσίας υγείας αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό για τον πολίτη της Κρήτης.

 

Νέα εμβόλια κατά του ιού RSV: Ερωτήματα για την αποδοχή τους από τις ομάδες υψηλού ρίσκου

Μεγάλοι φαρμακευτικοί κολοσσοί όπως η Pfizer, η GSK και η Moderna προηγούνται στον αγώνα για την παραγωγή εμβολίων κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η αποδοχή τους από τις πληθυσμιακές ομάδες που αφορούν περισσότερο δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του Nature, o ιός RSV συνήθως προκαλεί ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνος σε πολύ νέους και πολύ ηλικιωμένους. Ωστόσο τα προϊόντα που αναπτύσσονται για κάθε ηλικιακή ομάδα παρουσιάζουν διαφορετικές ευκαιρίες και προκλήσεις. «Το πεδίο του εμβολίου RSV δεν είναι ένα αλλά δύο», σημειώνει ο Louis Bont, παιδίατρος που ειδικεύεται στη λοιμώδη νόσο στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. «Το ένα είναι η προστασία των μωρών και η άλλη η προστασία των ηλικιωμένων». Η αναζήτηση το εμβόλιο κατά του RSV ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 αλλά υπήρξαν αξιοσημείωτες αποτυχίες στην πορεία. Μια σημαντική ανακάλυψη του 2013 στην αποκρυπτογράφηση της δομής της πρωτεΐνης που χρησιμοποιεί ο ιός για να πιαστεί και να εισέλθει στα ανθρώπινα κύτταρα άνοιξε το δρόμο για το τρέχον κύμα εμβολίων RSV. Το εμβόλιο που βασίζεται στο mRNA της Moderna διεγείρει την παραγωγή μιας σταθεροποιημένης εκδοχής αυτής της πρωτεΐνης, ενώ τα εμβόλια της Pfizer και της GSK εγχέουν απευθείας συνθετικές εκδοχές της. Στις κλινικές δοκιμές, η αποτελεσματικότητά τους ήταν παρόμοια, αν και ο Louis Bont Bont εκτιμά ότι θα εμφανιστούν διαφορές στην προστασία που προσφέρουν αρχικά και στην ανθεκτικότητα της ανοσίας μετά την κυκλοφορία τους σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τα εμβόλια RSV για άτομα άνω των 60 ετών θα είναι αυτά που θα είναι διαθέσιμα πρώτα, ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η αποδοχή τους σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Αν και τα αρχικά ποσοστά εμβολιασμού κατά ης COVID-19 ήταν υψηλά στους ηλικιωμένους, η Christine Shaw, αντιπρόεδρος και επικεφαλής χαρτοφυλακίου για αναπνευστικά εμβόλια στη Moderna, στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, λέει ότι «το γεγονός ήταν μια έκτακτη ανάγκη σε καιρό πανδημίας». Για τον RSV, «η επίγνωση και ο φόβος, δεν είναι τα ίδια». Η Shaw λέει ότι η Moderna διερευνά εάν μπορεί να συνδυάσει το εμβόλιο RSV με την ενισχυτική δόση COVID-19 ή/και με το εμβόλιο κατά της γρίπης για να γίνει πιο βολική η λήψη τους. Δεν είναι επίσης σαφές πόσο έντονα θα συστήσουν οι χώρες το εμβόλιο στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών. Ωστόσο, όταν πρόκειται για εμβόλια για βρέφη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, αφού τα οφέλη τους — αποτροπή μεγάλου αριθμού νοσηλειών και θανάτων, αφορούν χώρες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Η αισιοδοξία για την πρόληψη του RSV στα παιδιά δεν αφορά μόνο τον εμβολιασμό των εγκύων. Μια εναλλακτική είναι η προφυλακτική ένεση σε νεογνά με αντισώματα κατά των πρωτεϊνών RSV: ένα τέτοιο αντίσωμα, που αναπτύχθηκε από την AstraZeneca και τη Sanofi, εγκρίθηκε για ευρεία χρήση τον Νοέμβριο του 2022. Εκτός από την παροχή επιλογής στους γονείς, ο Bont λέει ότι τα αντισώματα μπορεί να είναι σημαντικά για πρόωρα μωρά που δεν έλαβαν επαρκή αντισώματα από τους εμβολιασμένους γονείς τους.

 

Επιτροπή του FDA υπέρ της επικαιροποίησης όλων των εμβολίων Covid-19 στις ΗΠΑ

Μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τις αποφάσεις εμβολιασμού ψήφισε ομόφωνα την Πέμπτη την επικαιροποίηση όλων των εμβολίων κατά της Covid-19, ώστε να περιέχουν τα ίδια συστατικά με τα εμβόλια των δύο στελεχών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ως αναμνηστικές δόσεις. Η ψηφοφορία σημαίνει ότι τα μικρά παιδιά και άλλα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορεί σύντομα να είναι επιλέξιμα για να λάβουν τα εμβόλια των δύο στελεχών που είναι καταλληλότερα για τους κυκλοφορούντες ιούς. Ο FDA πρέπει να υπογράψει τη σύσταση της επιτροπής, κάτι που είναι πιθανό να κάνει, προτού τεθεί σε ισχύ. Επί του παρόντος, οι ΗΠΑ προσφέρουν δύο τύπους εμβολίων κατά της Covid-19. Οι πρώτες δόσεις που λαμβάνουν οι πολίτες – που ονομάζεται επίσης και κύρια σειρά – περιέχουν ένα ενιαίο σύνολο οδηγιών που διδάσκουν το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμά την αρχική έκδοση του ιού, η οποία εμφανίστηκε το 2019. Αυτό το αρχικό στέλεχος δεν κυκλοφορεί πλέον. Ξεπεράστηκε εδώ και μήνες από μια συνεχώς εξελισσόμενη παρέλαση νέων παραλλαγών.

Πέρυσι, σε συνεννόηση με τους συμβούλους του, ο FDA αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα τα εμβόλια να επικαιροποιηθούν. Αυτά τα δισθενή εμβόλια η εμβόλια δύο στελεχών περιέχουν δύο σετ οδηγιών. Το ένα υπενθυμίζει στο ανοσοποιητικό σύστημα την αρχική έκδοση του κορονοϊού και το δεύτερο διδάσκει στο ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τις υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 της Omicron, οι οποίες εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ πέρυσι.

 

Α. Ξανθός: Ανάγκη στήριξης των δημόσιων δομών ΠΦΥ

Την ανάγκη στήριξης των δημόσιων δομών ΠΦΥ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση στη χώρα μας, τόνισε μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός συνοδευόμενος από τους βουλευτές Γιάννη Μπαλάφα και  Γιάννη Μουζάλα, καθώς από τοπικά στελέχη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συζήτηση με τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό αυτής της πολύ σημαντικής σε προσφορά δημόσιας δομής ΠΦΥ, αναδείχθηκαν τα πολλαπλά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο το ΕΣΥ και οι άνθρωποί του. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η κυβέρνηση  της ΝΔ δεν είχε την πολιτική  βούληση να στηρίξει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και ειδικά τις δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας – ΤΟΜΥ), ενώ σε προεξάρχον ζήτημα αναδείχθηκαν οι σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Η υποστελέχωση της ΠΦΥ δεν είναι τυχαία, είναι αποτέλεσμα της εμμονικής προσήλωσης της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στο νεοφιλελεύθερο δόγμα, το οποίο έχει στον πυρήνα του την απαξίωση του δημοσίου συστήματος υγείας και την εκχώρησή του στα επιχειρηματικά και τα οργανωμένα συμφέροντα. Τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης απέδειξαν με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι η Κυβέρνηση ΝΔ δεν ενδιαφέρεται για την υγεία των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων, δεν άνοιξε ούτε μία νέα ΤΟΜΥ, δεν έκανε νέες μόνιμες προσλήψεις, δεν μερίμνησε για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, δεν άκουσε την πάγια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ να θεμελιώσει μηχανισμό αυτόματης αναπλήρωσης των συνταξιουδοτούμενων υπαλλήλων. Ούτε υπήρξε ποτέ σχεδιασμός αξιοποίησης των υποδομών και του έμπειρου  προσωπικού τους για την αξιόπιστη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και για την έγκαιρη προνοσοκομειακή διαχείριση των περιστατικών Covid-19. Αυτό οδήγησε την ΠΦΥ σε τροχιά  εγκατάλειψης, απαξίωσης και παραίτησης γιατρών  στερώντας έτσι  πολύτιμες δωρεάν υπηρεσίες υγείας από τους πολίτες. Ο Α. Ξανθός τόνισε ότι ειδικά στη σημερινή συγκυρία της συνύπαρξης της πανδημίας, της εποχικής γρίπης και των αναπνευστικών λοιμώξεων, τα Κέντρα Υγείας θα μπορούσαν, με την αναγκαία ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, να λειτουργήσουν ως ένα αποτελεσματικό «φίλτρο» προς τα νοσοκομεία. Αν μάλιστα είχε οργανωθεί  στο Λεκανοπέδιο η 24ωρη εφημερία ορισμένων Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου, δεν θα είχε καταρρεύσει η εφημερία των μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής και θα είχαν αποφευχθεί οι πολύωρες  αναμονές  και η ταλαιπωρία εργαζομένων και ασθενών στα ΤΕΠ .  Ο Τομεάρχης Υγείας παρουσίασε στους γιατρούς και στους υπόλοιπους εργαζόμενους του Νοσοκομείου την πρόταση  του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το νέο ΕΣΥ, με προτεραιότητα τη   γενναία μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών  και των υπόλοιπων υγειονομικών, τα επιπλέον κίνητρα  για την προσέλκυση ιατρικού δυναμικού στις άγονες περιοχές-δομές-ειδικότητες  και για την αντιστροφή του brain drain, τη  θεσμοθέτηση μηχανισμού αυτόματης προκήρυξης και κάλυψης των κενών  λόγω συνταξιοδότησης, τη   διασφάλιση της μόνιμης παραμονής στο ΕΣΥ των συμβασιούχων, την επιστροφή όσων είναι σε αναστολή και το  σχεδιασμό 15.000 μόνιμων προσλήψεων σε τομείς που υστερεί το ΕΣΥ (Πρωτοβάθμια και Κοινοτική φροντίδα- ΕΚΑΒ- Επείγουσα Ιατρική- Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση- Εργαστήρια-Ψυχική Υγεία- Οδοντιατρική περίθαλψη- Ανακουφιστική φροντίδα  κ.λπ). Τέλος, όπως τόνισε ο Α.Ξανθός, όλα τα παραπάνω, εκτός από ισχυρή πολιτική βούληση, προϋποθέτουν και γενναία επένδυση πόρων στο ΕΣΥ στο πλαίσιο  της στρατηγικής επιλογής για  σύγκλιση  με  το μέσο ευρωπαϊκό όρο ( 7% του ΑΕΠ)  στη δημόσια δαπάνη υγείας» .

Απάντηση PIF σε δημόσιες τοποθετήσεις για ελλείψεις φαρμάκων

Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων, το Διοικητικό Συμβούλιο του PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece εξέδωσε την ακόλουθη θέση: «Σε μία περίοδο που η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων φορέων εργάζεται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των ελλείψεων φαρμάκων, είναι τουλάχιστον λυπηρό κάποιοι να εκτοξεύουν ανυπόστατες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες εναντίον συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιρειών κατονομάζοντάς τις χωρίς αποδείξεις. Το θέμα των ελλείψεων και της επαρκούς παραγωγής φαρμάκων είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και αποτελεί διεθνή πρόκληση. H καινοτόμος φαρμακοβιομηχανία εκπροσωπούμενη από το  PhARMA InnovationForum (PIF) Greece, δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών όλων των ασθενών και συμμετέχει στο θεσμικό διάλογο προσφέροντας λύσεις και καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις. Καλούμε όλους τους φορείς να κινούνται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα προς την ίδια κατεύθυνση».

Εξαπάτηση καρκινοπαθών από γιατρό του Θεαγένειου

Οι καταγγελίες για εξαπάτηση ασθενών δυστυχώς συνεχίζονται και αυτή τη φορά αφορούν καρκινοπαθείς στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γιατρός του νοσοκομείου «Θεαγένειο» της Θεσσαλονίκης, φέρεται να υποσχόταν σε καρκινοπαθείς ασθενείς μεγάλες πιθανότητες ίασης από φαρμακευτικό σκεύασμα αποσπώντας τους έτσι, μεγάλα χρηματικά ποσά. Φυσικά τέτοιο σκεύασμα δεν ήρθε ποτέ από το εξωτερικό αλλά και ούτε υπάρχει. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι περιπτώσεις εξαπάτησης είναι τουλάχιστον 10 και αφορούν και ασθενείς από γειτονικούς νομούς, όπως τον 57χρονο εκπαιδευτικό από την Κοζάνη που πέθανε τον Οκτώβριο περιμένοντας το θαυματουργό φάρμακο, αφού πρώτα είχε σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του θύματος . Οικογένεια καρκινοπαθούς από την Κοζάνη κατήγγειλε πως γιατρός του Θεαγενείου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη τους απέσπασε δώσει στον εν λόγω γιατρό 15.300 ευρώ. Ο δικηγόρος που έχει αναλάβει κάποιους από τους εξαπατημένους ασθενείς, Αναστάσιος Γκανάτσιος δήλωσε ότι τόσο η σύζυγος του προαναφερθέντος ασθενούς από την Κοζάνη όσο και άλλοι εξαπατημένοι ασθενείς εκτός από τις μηνύσεις έχουν καταθέσει αγωγές και κατά του νοσοκομείου «Θεαγένειο», δεδομένου ότι ο γιατρός που διενεργούσε τις απάτες εργαζόταν στο νοσοκομείο και οι αξιόποινες πράξεις που διέπραξε, έγιναν εν ώρα υπηρεσίας εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και κατά κατάχρηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Ο γιατρός έχει τεθεί ήδη σε αναστολή καθηκόντων από την διοίκηση του Νοσοκομείου «Θεαγένειο»  και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση.

«Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης: Εκδήλωση για την Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

 Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης διοργανώνει την καθιερωμένη γιορτή του Συλλόγου για την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη).

Στην σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρονται τα εξής: «Δύο χρόνια μετά την τελευταία φορά που γιορτάσαμε παρέα, σας περιμένουμε και πάλι από κοντά στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου μας! Μία ξεχωριστή ευκαιρία για να καλωσορίσουμε ΜΑΖΙ το νέο έτος, να μοιραστούμε τα σχέδια μας για την καινούρια χρονιά, να διασκεδάσουμε ξανά ΠΑΡΕΑ!

Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κρύβει μέσα της κάθε γυναίκα. Γυναίκα μπορεί να σημαίνει ευαισθησία κι υπομονή, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει δύναμη και επιμονή. Για όλες αυτές τις γυναίκες που έδωσαν το δυσκολότερο αγώνα, τον αγώνα για ΖΩΗ, έγιναν σύμβολο δύναμης, μας ενέπνευσαν και συνεχίζουν να μας εμπνέουν!

Την εκδήλωση παρουσιάζει για ακόμα μία χρονιά η αγαπημένη μας δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά.

Μοναδικοί καλλιτέχνες σε μία μοναδική βραδιά

Μοναδικοί Καλλιτέχνες σε μία μοναδική βραδιά για έναν κοινό σκοπό! Μαζί μας στην Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου μας, οι αγαπημένοι μας Θάνος Γκιουλετζής, που βάζοντας όλη του την ψυχή κρατώντας το δοξάρι θα μας ταξιδέψει σε ξεχωριστές μουσικές με το βιολί του και ο Αχιλλέας Σοφούδης, που με τη μαγική του φωνή θα μας παρασύρει να τραγουδήσουμε ΠΑΡΕΑ τραγούδια που όλοι αγαπάμε! Βιολί και τραγούδι, μουσικές που αγαπάμε, τραγούδια που όλοι τραγουδάμε, σε μια ξεχωριστή βραδιά που θα ζήσουμε ΜΑΖΙ!».