ΕΔΟΕΑΠ: Διευκρινίσεις για τη συνταγογράφηση φαρμάκων

Ο ΕΔΟΕΑΠ  αποφάσισε τη συνέχιση της άυλης συνταγογράφησης «επαναλαµβανόµενων συνταγών» µε προϋπόθεση τη διενέργεια εργαστηριακού ή και κλινικού ελέγχου, κατά προτίµηση εντός του Οργανισµού για τους διαµένοντες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ανά έξι έως 8 µήνες, για τους εξής λόγους: Η συνταγογράφηση φαρµάκων σε άτοµα µε χρόνια νοσήµατα, όπως για παράδειγµα η υπέρταση, η υπερχοληστεριναιµία, ο σακχαρώδης διαβήτης, ψυχικά νοσήµατα, προβλήµατα του θυρεοειδούς αδένα κ.ά. είναι συνήθως µακροχρόνια, και ενδέχεται, ορισµένες φορές, να προκαλέσει κάποιες παρενέργειες. Στις ανεπιθύµητες παρενέργειες περιλαµβάνονται η αύξηση των ενζύµων του ήπατος (τρανσαµινάσες), βλάβες στους µυς και στους νεφρούς κ.ά.

Η ταυτόχρονη µάλιστα χορήγηση µε φάρµακα, όπως παυσίπονα ή αντιφλεγµονώδη, αυξάνουν ακόµη περισσότερο τον κίνδυνο. Σύµφωνα λοιπόν και µε τις διεθνείς ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες, απαιτείται συχνή παρακολούθηση σε εργαστηριακό έλεγχο, αρχικά συχνότερα και στη συνέχεια αραιότερα (ανά έξι ή οκτώ µήνες). Για τον λόγο αυτόν απαιτείται τακτικός εργαστηριακός έλεγχος το αργότερο ανά οκτώ µήνες, ούτως ώστε να ελέγχονται αφενός µεν η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας, αφετέρου δε τυχόν ανεπιθύµητες ενέργειες, που ενδεχοµένως να εµφανισθούν από τη φαρµακευτική αγωγή. Επαναλαµβάνουµε ότι ο έλεγχος αυτός µπορεί να γίνεται κατά προτίµηση εντός του ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς κανένα κόστος για τον ασφαλισµένο.

Αν ο θεράπων ιατρός διαπιστώσει κάποιο πρόβληµα από τις εξετάσεις, αυτό θα οδηγήσει στη διακοπή του φαρµάκου ή στην αντικατάσταση ή στην τροποποίηση της δόσης του. Αν όχι, τότε ο θεράπων ιατρός µπορεί να αναγράψει µε ασφάλεια για τον πάσχοντα 2µηνη, 3µηνη ή 6µηνη επαναλαµβανόµενη συνταγή, όπως αυτό πραγµατοποιείται και στους άλλους ασφαλιστικούς Οργανισµούς περιλαµβανοµένου του ΤΥΠΕΤ (τραπεζοϋπάλληλοι).

Η επαναλαµβανόµενη κατά παραγγελία συνταγογράφηση, χωρίς επανεκτίµηση και επικαιροποίηση του εργαστηριακού ελέγχου, απαιτεί βέβαια λιγότερο χρόνο απασχόλησης και για τον θεράποντα ιατρό, αλλά δεν είναι ιατρικά σωστή, καθώς ενέχει κινδύνους για την υγεία του ασφαλισµένου και δεν συνιστάται από τις οδηγίες των επιστηµονικών ιατρικών ενώσεων.

Συνεπώς, η ανάγκη για τακτική επικοινωνία του ασφαλισµένου µε τον θεράποντα Ιατρό, κατά προτίµηση του ΕΔΟΕΑΠ και η επικαιροποίηση του απαιτούµενου εργαστηριακού ελέγχου κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού δεν στοχεύει στην κατάργηση της άυλης συνταγογράφησης, αλλά στον έλεγχο και την αντιµετώπιση των προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν για την υγεία του ίδιου του χρονίως πάσχοντος. Κατά συνέπεια, ασφαλισµένοι που έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο το τελευταίο εξάµηνο ή οκτάµηνο µπορούν να λαµβάνουν επαναλαµβανόµενη συνταγή 3-6 µηνών.

Οι ασφαλισµένοι µε χρόνιες παθήσεις, όπως αγχώδης διαταραχή και αντιδραστική κατάθλιψη, καλούνται να προσκοµίζουν ανά έτος νεότερη γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού τους.

Μ. Χατζίκου: Αποζημίωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ψηφιακών τεχνολογιών

Η Μάγδα Χατζίκου, Partner PharmEcons Easy Access Ltd, ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της ομιλίας της στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο ΗΤΑ με παράδειγμα την εφαρμογή HosmartAI (ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020), αναφέρθηκε στην ανάγκη να τεθεί σύντομα το πλαίσιο αξιολόγησης των ιατροτεχνολογικών εφαρμογών και άλλων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και στην Ελλάδα. Κάνοντας μια αναδρομή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημείωσε ότι η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα της ΕΕ που εφάρμοσε μια τυποποιημένη διαδικασία για ψηφιακές εφαρμογές υγείας χαμηλού κινδύνου που εισήχθησαν στο γερμανικό σύστημα αποζημίωσης το 2020. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο είναι μεταξύ των κορυφαίων χωρών με καθιερωμένο πλαίσιο αποζημίωσης για ιατρικές συσκευές και ψηφιακές τεχνολογίες. Στην περίπτωση της Γερμανίας, η νέα ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να διαθέτει ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας CE I ή IIa και να πληροί δύο κριτήρια: 1) γενικές απαιτήσεις ασφάλειας από το Διάταγμα Ψηφιακών Εφαρμογών Υγείας (π.χ. προστασία δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριών, διαλειτουργικότητα και ευκολία χρήση) και 2) αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα ασθενών (π.χ. ιατρικά οφέλη, συμμόρφωση και βελτίωση της παιδείας υγείας). Αντίστοιχα, τα κριτήρια αποζημίωσης του NICE είναι: η πρόταση αξίας, κλινική ασφάλεια, προστασία δεδομένων, τεχνική ασφάλεια, κριτήρια διαλειτουργικότητας, οικονομικά στοιχεία και αντίκτυπος στον προϋπολογισμό.

Στη συνέχεια παρουσίασε το πρόγραμμα HosmartAI, (ανάπτυξη ενός έξυπνου νοσοκομείου που βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης), για το οποίο η εταιρεία PharmEcons ανέλαβε την οικονομική αξιολόγηση, παρουσιάζοντας αναλυτικότερα τα βασικά μεγέθη που χρησιμοποίησε για τον καθορισμό της προστιθέμενης αξίας, τους δείκτες απόδοσης (KPIs) στους οποίους βασίστηκε και τα αποτελέσματα.

Συνοψίζοντας τα πολύ θετικά αποτελέσματα του προγράμματος, η M. Χατζίκου τόνισε ότι οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν ήδη αρχίσει να ανταγωνίζονται τα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αποτελεσματικότητας των ιατρικών συσκευών & εφαρμογών, αυτά δεν έχουν διαφορές από τα φαρμακευτικά προϊόντα. Συνολικά οι βασικοί δείκτες απόδοσης θα πρέπει να είναι περιεκτικοί και να ενσωματώνουν τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, ενώ η ψηφιακή εγγραμματοσύνη  είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τις κοινωνίες που πρέπει να επιτευχθεί. Ως εκ τούτου κατέληξε, η επιτροπή αξιολόγησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων που λειτουργεί στην Ελλάδα θα πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια αξιολόγησης και να συνεργαστεί με το ΕΚΑΠΤΥ προκειμένου να προχωρήσει σε επίσημη αξιολόγηση HTA τόσο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όσο και των ψηφιακών τεχνολογιών.

ΕΟΔΥ: Περαιτέρω μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού

Περαιτέρω μειώθηκε ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας την εβδομάδα από 5 έως 11 Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο αναπνευστικών λοιμώξεων του ΕΟΔΥ.

Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 (356) παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και μείωση 38% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Μείωση παρουσίασε και ο αριθμός των διασωληνωμένων, με 29 ασθενείς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι θάνατοι που καταγράφηκαν την εβδομάδα αναφοράς είναι 37 με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στις υπο-παραλλαγές ΒΑ.2 και ΒΑ.5 της Όμικρον, με τη ΒΑ.2 να υπερτερεί από την εβδομάδα 9 και μετά. Την εβδομάδα 20 η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5 (80%), ακολουθούμενη από την XBB.1.16 (14%). Ηεπιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 στις 4 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ωστόσο την εβδομάδα αναφοράς η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε μικρή αύξηση, ενώ παραμένει κάτω του 10%. Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ την εβδομάδα 23/2023, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μείωση καταγράφηκε και στις γριπώδεις συνδρομές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αρνητικά για RSV ήταν όλα τα εξετασθέντα δείγματα.

 

BMS: Πρωτοβουλία για την αύξηση των ποσοστών της εθελοντικής αιμοδοσίας

Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS) Ελλάδας, πιστή στη δέσμευσή της να συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με σοβαρές αιματολογικές διαταραχές, υλοποιεί σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία Bloode, ένα ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας με τίτλο «Αιμείς για Αιμάς». Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού εθελοντικής αιμοδοσίας τόσο σε επίπεδο εργαζομένων της εταιρείας, όσο και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, μέσω της διοργάνωσης δράσεων αιμοδοσίας και ευαισθητοποίησης για την αξία της δωρεάς αίματος.

Η Ελλάδα ανήκει στις 6 ευρωπαϊκές χώρες που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών τους για αίμα. Χαρακτηριστικά, κάθε χρόνο, η χώρα μας χρειάζεται 550.000 – 600.000 μονάδες αίματος, ωστόσο μόλις 65% αυτών των αναγκών καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες. Ως φαρμακευτικός οργανισμός με ισχυρή παρουσία στην Αιματολογία, η Bristol Myers Squibb αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια για αύξηση των αποθεμάτων αίματος στην Ελλάδα, υλοποιώντας εσωτερικές δράσεις αιμοδοσίας, αλλά και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης κοινού.

Η πρωτοβουλία «Αιμείς για Αιμάς» αποτελεί το επόμενο βήμα σε αυτήν την παράδοση. Με την υποστήριξη της οργάνωσης Bloode, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση 3 εσωτερικών δράσεων αιμοδοσίας κατά τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο των οποίων οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν αίμα για την ενίσχυση της Εταιρικής Τράπεζας Αίματος. Ενδεικτική της ισχυρής εταιρικής κουλτούρας εθελοντισμού, η τράπεζα αίματος της BMS Ελλάδος λειτουργεί εδώ και δύο δεκαετίες, καλύπτοντας τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικείων τους προσώπων. Οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν τις περιόδους που καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις στα αποθέματα αίματος σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή Απρίλιο, Ιούλιο και Δεκέμβριο. Απώτερος στόχος των δράσεων αυτών είναι η αύξηση των αποθεμάτων της εταιρικής τράπεζας αίματος, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά και σε έκτακτες εκκλήσεις για μονάδες αίματος σε περιπτώσεις που κινδυνεύουν οι ζωές συνανθρώπων μας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση εσωτερικής καμπάνιας ενημέρωσης και υποστήριξης των εργαζομένων-εθελοντών αιμοδοτών, καθώς και την υποστήριξη της διοργάνωσης 3 ανοικτών δράσεων αιμοδοσίας σε συνεργασία με τον Δήμο Βριλησσίων.

Θετικές ενδείξεις από μελέτες RWE για τα καπνικά προϊόντα μειωμένης βλάβης

Τις πρώτες θετικές ενδείξεις από μελέτες που βασίζονται σε Real World Evidence για πιθανά οφέλη στην υγεία καπνιστών που μεταπήδησαν από το συμβατικό τσιγάρο σε καπνικά προϊόντα μειωμένης βλάβης παρουσίασαν χθες εκπρόσωποι της Παπαστράτος, θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International (PMI), στους συντάκτες υγείας που ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Όπως ανέφεραν, μελέτες ασφαλιστικών εταιρειών στην Ιαπωνία αξιολόγησαν εισαγωγές σε νοσοκομεία για Χρόνιες Αποφρακτικές Πνευμονοπάθειες (ΧΑΠ) και ισχαιμικά και καρδιαγγειακά επεισόδια, πριν τη μεγάλη απήχηση που είχε το θερμαινόμενο προϊόν καπνού σε πρώην καπνιστές και μετά από αυτήν. Διαπίστωσαν σημαντική μείωση των εισαγωγών με ΧΑΠ, μετά την ευρεία χρήση του θερμαινόμενου προϊόντος.

Παράλληλα, στη Σουηδία όπου έχει μεγάλη απήχηση ένα μασώμενο καπνικό προϊόν μειωμένης βλάβης, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι 5ος στη σχετική κατάταξη των διαφόρων μορφών καρκίνου με βάση τη συχνότητα εμφάνισης (επίσημες καταγραφές της χώρας).

Αναφερόμενοι στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην Παπαστράτος για την παραγωγή θερμαινόμενων ράβδων καπνού, οι εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν την υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του προϊόντος και την αξιόλογηση του αερολύματος, από την οποία προκύπτει ότι οι καταναλωτές εκτίθενται σε πολύ λιγότερες χημικές ουσίες συγκριτικά με τα συμβατικά τσιγάρα, ενώ οι 3τρεις μοναδικές ουσίες που δεν υπάρχουν στα συμβατικά τσιγάρα και υπάρχουν στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, δεν εγείρουν τοξικολογική ανησυχία.

Στην Ελλάδα, το θερμαινόμενο προϊόν της εταιρείας έχει λάβει μερίδιο 20% στην αγορά των καπνικών προϊόντων, με περίπου 470.000 χρήστες σε όλη τη χώρα, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα registries στη χώρα, για να διεξαχθούν μελέτες RWE.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που αναφέρθηκε, είναι ότι έρευνα του Nicotin Observatory που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, έδειξε ότι το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών, που δεν ήταν σε προγενέστερο χρόνο καπνιστές και που χρησιμοποιούν καπνικά προϊόντα μειωμένης βλάβης, μετά βίας φθάνει το 0,2%, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού μπορούν να αποτελέσουν “κατώφλι” έναρξης του καπνίσματος.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα, ρεαλιστικό και βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα, αναγνώρισε τη συμβολή που μπορεί να έχουν τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού στη διαχείριση του καπνίσματος, γι’ αυτό και η χώρα αποτελεί σήμερα στην Ευρώπη παράδειγμα προόδου προς ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, όπως τόνισαν οι ομιλητές.

Στοχεύοντας και στην πληρέστερη ενημέρωση των μάχιμων γιατρών για τα καπνικά προϊόντα μειωμένης βλάβης, η εταιρεία επιχειρεί με μια επιστημονική ομάδα 37 ατόμων, να συζητήσει το ζήτημα με γιατρούς ειδικοτήτων όπως πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι, παθολόγοι, ουρολόγοι, ΩΡΛ, και τελευταίως και ψυχολόγους.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας αναφέρθηκαν επίσης στη νέα, μεγάλη επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ, στον Ασπρόπυργο με 4 νέες γραμμές παραγωγής, που θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2024. Με τη νέα επένδυση το σύνολο των επενδύσεων της Philip Morris International (PMI) στην Ελλάδα φτάνει πλέον τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τόνισαν, η  Παπαστράτος επενδύοντας στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες δημιουργεί αξία, τόσο για την εταιρεία, τους ανθρώπους της όσο και για το περιβάλλον και την κοινωνία.

 

 

Πάνος Καναβός: Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με θετικές εκβάσεις στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας

Ο Πάνος Καναβός, Associate Professor, Deputy Director, LSE Health, Department of Social Policy, London School οf Economics εστίασε την ομιλία του στο 8ο Συνέδριο ΗΤΑ στις τάσεις των συστημάτων υγείας για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με θετικές εκβάσεις στην αξιολόγηση και πως αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τα αποτελέσματα από το χρόνο της άδειας κυκλοφορίας ενός προϊόντος μέχρι την απόφαση που λαμβάνεται από τον Οργανισμό ΗΤΑ.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι η εισαγωγή των νέων και ακριβών θεραπειών σε συνδυασμό με τα οφέλη, τα οποία είναι πολλές φορές μέτρια έχει πυροδοτήσει πολλές συζητήσεις για το πώς αξιολογούνται αυτά τα οφέλη, ποια κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη και πώς γίνεται η ενημέρωση των αποφάσεων για την αποζημίωση.

Για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, ομάδα του LSE,  υπό τον Πάνο Καναβό, συνέλεξε ένα μεγάλο δείγμα φαρμάκων από το 2009-2020 και συγκεκριμένα ανέλυσε την έκβαση της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας σε 7 χώρες και 8 φορείς ΗΤΑ: Αγγλία, Σκωτία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία, Σουηδία, Κεμπέκ σε ένα δείγμα 1.415 ζευγών φαρμάκου σε όλες τις ενδείξεις, φτιάχνοντας ένα εκτεταμένο αναλυτικό πλαίσιο που αναλύει τους παράγοντες που οδηγούν στην αξία σε όλα τα προϊόντα.

Οι εκβάσεις ΗΤΑ είναι: έγκριση, όπως κατατέθηκε το φάρμακο (Listed), έγκριση με περιορισμούς (listed with restrictions) και απόρριψη. Η πλειονότητα των φαρμάκων είχαν θετική έκβαση. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν όπως αιτήθηκαν το 16%, με περιορισμούς το 71%, ενώ απορρίφθηκε μόνο το 13%. Από τα φάρμακα που απορρίφθηκαν το 47% αφορούσε ογκολογικά φάρμακα. Κατά μέσο όρο οι αξιολογήσεις ΗΤΑ γίνονται σε ένα διάστημα 12 μηνών περίπου μετά την άδεια κυκλοφορίας των προϊόντων, ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ θετικών γνωμοδοτήσεων, εγκρίσεων με περιορισμούς και απόρριψης. Ο μέσος όρος μέχρι το τελικό αποτέλεσμα είναι γύρω στους 9,7 μήνες για τα φάρμακα τα οποία εγκρίθηκαν ως αιτούμενα, 12 μήνες για τα φάρμακα που εγκρίθηκαν με περιορισμούς και 15 μήνες περίπου για την απόρριψη. Συγκριτικά η Αυστραλία πέτυχε το συντομότερο αποτέλεσμα για έκβαση ΗΤΑ (8 μήνες κατά μ.ο.) ενώ η Αγγλία φαίνεται ότι χρειάζεται 18 μήνες για μια έγκριση. Οι επιτυχημένες οδοί έγκρισης φαρμάκου (Accelerated approval pathways) δεν οδήγησαν σε ταχύτερα αποτελέσματα αξιολόγησης σε σύγκριση με την κανονική διαδικασία, ενώ η παράλληλη αναθεώρηση που εφαρμόζεται και στην Αυστραλία και τον Καναδά μείωσε το χρόνο ως την έκβαση ΗΤΑ σε 4 και 7 μήνες κατά μ.ο. αντίστοιχα. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο που απαιτείται μέχρι να έρθει ένα φάρμακο στην αγορά
Οι συμφωνίες επιμερισμού κινδύνου επιτάχυναν τη διαδικασία λήψης τελικής απόφασης, όταν υπήρχε συγκρισιμότητα με ένα φάρμακο που υπήρχε ήδη στην αγορά (direct comparator), ενώ αντίθετα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φάρμακα με άλλα χαρακτηριστικά χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Και αυτό συνέβαινε κυρίως στα ογκολογικά φάρμακα, τα ορφανά φάρμακα και τα ογκολογικά φάρμακα με ορφανή ένδειξη.

Το 65% των φαρμάκων που είχαν έγκριση με περιορισμούς υπόκειντο σε έναν ή περισσότερους κλινικούς περιορισμούς (κυρίως περιορισμούς που αφορούν την ομάδα ασθενών που θα το λαμβάνουν). Υπήρχαν επίσης περιορισμοί συνταγογράφησης. Το ποσοστό των κλινικών περιορισμών δεν έχει αλλάξει σημαντικά με την πάροδο των χρόνων.

Εξίσου σημαντικοί είναι οι οικονομικοί περιορισμοί: Κυρίως οι συμφωνίες επιμερισμού κινδύνου αντιπροσώπευσαν συνολικά το 44% όλων των φαρμάκων που εγκρίθηκαν με περιορισμούς, ενώ ένα 5% συνδέεται με ειδικές συμφωνίες χρηματοδότησης. Με την πάροδο του χρόνου το ποσοστό συμφωνιών επιμερισμού κινδύνου αυξήθηκε από 15% το 2011 στο 40% περίπου για φάρμακα που αξιολογήθηκαν από το 2018-2020.

Σε ό,τι αφορά την εκ νέου υποβολή μετά από απόρριψη, γύρω στο 24% όλων των φαρμάκων είχαν τουλάχιστον μια προηγούμενη απόρριψη. Και αυτό δηλώνει μια αποτυχία να ικανοποιηθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν θέσει, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των αποδεικτικών δεδομένων και του κλινικού οφέλους. Από τα ζεύγη φαρμάκου στο δείγμα το 31% είχε τουλάχιστον μια προηγούμενη απόρριψη. Οι εκ νέου υποβολές αυξήθηκαν σταθερά με την πάροδο του χρόνου, από το 11% το 2011 στο 28% το 2020.

Σε ό,τι αφορά τα υποβληθέντα κλινικά στοιχεία, οι περισσότερες αιτήσεις σε οργανισμούς ΗΤΑ παρουσίασαν τουλάχιστον μια τυποποιημένη δοκιμή φάσης 3 για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς για το κλινικό όφελος. Σταδιακά ο αριθμός των υποβολών που ενημερώθηκαν από στοιχεία προγενέστερης φάσης (φάση 2 ακόμα και φάση 1) αυξήθηκε. Περισσότερα από τα μισά φάρμακα του δείγματος που αναλύθηκε είτε συγκρίθηκαν με εικονική θεραπεία (placebo), ενώ κάποια δεν είχαν συγκρίσιμη θεραπεία και βασίστηκαν σε δοκιμές ενός βραχίονα (single arm trials). Τα πιο πολλά φάρμακα βασίστηκαν σε υποκατάστατα τελικά σημεία (surrogate end points) και το 77% των απορρίψεων είχαν ένα surrogate end point ως το κύριο end point.

Αποδεικτικά στοιχεία από κλινικές μελέτες υψηλής ποιότητας εντοπίστηκαν μόνο στο 20% όλων των υποβολών, ενώ στο 47% το 33% είχε μέση ή κακή ποιότητα αντίστοιχα. Σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία κόστους-αποτελεσματικότητας στις χώρες όπου αυτά ζητούνται, στο 28% όλων των περιπτώσεων δεν υποβλήθηκαν οικονομικά στοιχεία. Όπου υποβλήθηκαν οικονομικά στοιχεία, το 1/3 περίπου αντιπροσώπευε μοντέλα κόστους-αποτελεσματικότητας, ενώ το 16% των περιπτώσεων ήταν εμπιστευτικά, υποδεικνύοντας έτσι την σύναψη συμφωνιών επιμερισμού κινδύνου, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις υποβλήθηκαν ρητά τα λεγόμενα ICER.

Σε ότι αφορά τα επιχειρήματα κοινωνικής αξίας (social value judgements) έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η σοβαρότητα, η ανικανοποίητη ανάγκη, καθώς και το πλεονέκτημα χορήγησης αναγνωρίστηκαν ρητά από τις υπηρεσίες ΗΤΑ στο 30% όλων των περιπτώσεων (βαρύτητα), στο 48% (ανικανοποίητη ανάγκη) και στο 25% (πλεονέκτημα χορήγησης).

 Οι γενικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί ΗΤΑ, κυρίως λόγω της εισαγωγής των νέων θεραπειών
Η πρώτη έχει να κάνει με τα υψηλά επίπεδα κλινικής αβεβαιότητας κατά τη στιγμή της έγκρισης (πχ οι κλινικές δοκιμές είναι συχνά ανέφικτες ή εκτός πλαισίων βιοηθικής στο πλαίσιο λιγότερο κοινών, σπάνιων και σοβαρών ασθενειών). Αυτό συχνά οδηγεί σε ρυθμιστική έγκριση που βασίζεται σε δοκιμές ενός βραχίονα. Επίσης υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για τη μακροπρόθεσμη κλινική αποτελεσματικότητα.

Πρόκληση επίσης είναι το υψηλό αρχικό κόστος (πχ θεραπείες με τιμές που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια δολάρια για κάθε δόση). Φαίνεται επίσης ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί θα γίνουν πιο προβληματικοί με την πάροδο του χρόνου (10% των πολιτών των ΗΠΑ έχουν μια σπάνια ασθένεια που συνδέεται με ένα γενετικό ελάττωμα). Τέλος, το υψηλό κόστος παραγωγής και διανομής σε κάποιες από τις καινοτόμες θεραπείες, θέτει κάποια εμπόδια και για τους ασθενείς και για τα συστήματα υγείας.

Τέλος, υπάρχει και ένα άλλο θέμα για τους Οργανισμούς ΗΤΑ που σχετίζεται με τον αριθμό των ενδείξεων, ο οποίος αυξάνεται, ενώ δεν υπάρχει μια προσέγγιση χαρτοφυλακίου για την τιμολόγηση και αποζημίωση με βάση τις πολλαπλές ενδείξεις.

 

Φλώρα Μπακοπούλου: Σημειώνεται δραστική μείωση των χρόνων αξιολόγησης στην Επιτροπή ΗΤΑ

Η Φλώρα Μπακοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της ομιλίας της στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο ΗΤΑ έκανε έναν απολογισμό των πεπραγμένων της Επιτροπής και αναφέρθηκε αναλυτικότερα στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Αξιολόγηση Τεχνολογικών Υγείας.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 294 αιτήσεις, ουσιαστικά 24 αιτήσεις το μήνα που αφορούν σε 274 πρωτότυπα φάρμακα, 90 επαναξιολoγήσεις, 86 προϊόντα καλής καθιερωμένης χρήσης, 50 υβριδικά, 28 βιοομοειδή, 31 σταθερούς συνδυασμούς,12 εμβόλια και πολλά γενόσημα. Σήμερα εκκρεμούν προς αξιολόγηση μόνο 9 αιτήσεις με πλήρη φάκελο (6 πρωτότυπα και 3 υβριδικά). Το 2023 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 48 αξιολογήσεις και ο λόγος είναι ότι αφενός έχουν μειωθεί οι αιτήσεις, αφετέρου δεν υπήρχε καμία εκκρεμότητα από το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η Πρόεδρος σημειώνεται δραστική μείωση των χρόνων αξιολόγησης και συγκεκριμένα από 160 ημέρες το 2020 να έχουμε φτάσει το Μάιο του 2023 στις 32 ημέρες. Από το 2020 μάλιστα η Επιτροπή έχει λάβει 13.114 αιτήματα για κατ’ εξαίρεση χορήγηση φαρμάκων σε 3,5 έτη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης εκ των οποίων τα 10.681 έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση, ενώ μόνο τα 2.433 αρνητική.

Το Δεκέμβριο του 2021 δημοσιεύτηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Αξιολόγησης Τεχνολογικών Υγείας. Στο κανονισμό αυτό υπάρχει μεγάλη έμφαση και αλληλεπίδραση με το δίκτυο των ενδιαφερομένων μερών ( ενώσεις ασθενών, επαγγελματιών υγείας, εταιρειών κλινικών μελετών, επιστημονικών εταιρειών, ενώσεων φορέων ανάπτυξης ΤΥ, οργανώσεων καταναλωτών και άλλων συναφών μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα της υγείας). Υπάρχει και είναι σε ισχύ το Network EUNetHTA, το οποίο μετά το Σεπτέμβριο θα σταματήσει να λειτουργεί και θα προσφέρει μόνο μεθοδολογική καθοδήγηση για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού στα κράτη μέλη. Η χώρα μας είναι μέρος του HAG (Heads of Agencies Group). Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός θα αφορά σε φάρμακα, τα 5 πρώτα χρόνια εφαρμογής θα αξιολογηθούν μόνο φάρμακα, ενώ μετά το 2030 ίσως αξιολογηθούν και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο κανονισμός προβλέπει κοινή αξιολόγηση της προστιθέμενης κλινικής αξίας ενός φαρμάκου, ενώ η οικονομική αξιολόγηση θα είναι ευθύνη της κάθε χώρας. Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός θα μπει σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2025 και θα ξεκινήσει με τα ογκολογικά προϊόντα και ATMPs, ενώ τον πρώτο χρόνο αναμένεται να αξιολογηθούν περίπου 10 προϊόντα. Από τον Ιανουάριο του 2028 αναμένεται να αξιολογηθούν ορφανά φάρμακα, ενώ από τον Ιανουάριο του 2030 θα αξιολογηθούν όλα τα προϊόντα με σειρά.

Τέλος, σημείωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα θα οργανώσει εκδήλωση με προσκεκλημένους από Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία προκειμένου να εκπαιδεύσει τους άμεσα ενδιαφερομένους στο νέο κανονισμό και να συζητηθεί η εφαρμογή του στις επιμέρους χώρες και στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων από κάθε χώρα, αλλά θα δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται και διαδικτυακά προκειμένου να ενημερωθούν για την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

 

Χρήστος Μαρτάκος, ΕΛΕΜΑ: Μέτρα, όπως το clawback, δίνουν το δικαίωμα στη φαρμακοβιομηχανία να ζητά συμμετοχή στις αποφάσεις

Ο Χρήστος Μαρτάκος, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Μ.Α. και Governmental & Industrial Relations Director Pharmaserve-Lilly S.A.C.I. στην εισαγωγική του τοποθέτηση ως συντονιστής της 3ης ενότητας του 8ου ετήσιου συνεδρίου ΗΤΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα χθες, τόνισε ιδιαίτερα, ότι όλοι οι φορείς που ασχολούνται με το φάρμακο πρέπει έχουν στο επίκεντρο τον ασθενή. Χωρίς τον ασθενή, η φαρμακοβιομηχανία, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης αλλά και γενικότερα οι Δημόσιες Υπηρεσίας Υγείας  δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Πολιτεία είναι αυτή που θέτει τους κανόνες και είναι υποχρέωση της να χρηματοδοτεί τις δαπάνες υγείας και να ελέγχει τις εφαρμογές πολιτικών, τόνισε ιδιαίτερα ότι  η φαρμακευτική αγορά είναι μια πλήρως ρυθμισμένη και ελεγχόμενη, τονίζοντας  ότι ακόμη και το  κόστος διακίνησης και διανομής επιβαρύνει την φαρμακοβιομηχανία, κάτι που δεν πρέπει να παραβλέπουμε γιατί προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά.

Το περιβάλλον έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια γιατί περισσότεροι πόροι αφιερώνονται στην έρευνα και αυτό έχει ως συνέπεια η ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών να πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, να μπαίνουν περισσότερα φάρμακα στην αγορά. Από το 2015 έως το 2019, ο FDA ενέκρινε περίπου τα διπλάσια νέα φάρμακα από ό,τι μια δεκαετία νωρίτερα, ενώ τα βιολογικά φάρμακα αποτελούν μεγάλο και αυξανόμενο όγκο των εγκρίσεων του FDA.

Αναφέρθηκε δε παραθέτοντας στοιχεία ότι , η παγκόσμια φαρμακευτική αγορά γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Στα τέλη του 2021, η συνολική παγκόσμια φαρμακευτική αγορά αποτιμήθηκε σε περίπου 1,42 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αυτή είναι μια σημαντική αύξηση από το 2001, όταν η αγορά αποτιμήθηκε σε μόλις 390 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη της αγοράς στην χώρα μας για το ίδιο διάστημα δεν διέφερε ουδόλως και οι τοποθετήσεις περί υπερβολικής δαπάνης μάλλον δεν στέκει αντίθετα αυτό που έλλειπε και μάλλον λείπει είναι ο έλεγχος, οι κανόνες ορθής πρακτικής, αξίζει να δει κανείς τι  περιλάμβανε η δημόσια δαπάνη πριν το 2012 και τι σήμερα αλήθεια είναι ευθύνη της βιομηχανίας αν τα συστήματα υγείας αποζημίωναν σκευάσματα ΜΗΣΥΦΑ και Αρνητικής Λίστας ;

Στην Ελλάδα μέχρι το 2012 αποζημιώνονταν τα πάντα, ενώ μετά εφαρμόστηκε η θετική λίστα. Στη συνέχεια έκανε μια αναφορά στα μέτρα που ελήφθησαν και εφαρμοστήκαν για να περιοριστεί η δαπάνη, καταλήγοντας ότι  τα περισσότερα έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα είναι ο έλεγχος. Δηλαδή να ελέγξουμε τον όγκο αλλά και το μίγμα θεραπειών που συνταγογραφούνται και αποζημιώνονται.

Τόνισε δε ιδιαίτερα ότι μέτρα όπως το CB που πρακτικά «βάζει» την Φαρμακοβιομηχανία στο κάδρο της χρηματοδότησης της Φαρμακευτικής δαπάνης είναι αφενός μεν στρεβλό αφετέρου (είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει) δίνει το δικαίωμα να ζητά η ΦΒ την συμμετοχή της στις αποφάσεις.

Ρενάτα Βαλσαμή, Healthink: Οι συμφωνίες ελεύθερης πρόσβασης και ο κομβικός τους ρόλος στις διαπραγματεύσεις φαρμάκων

Για ένα κομβικής σημασίας θέμα, τις συμφωνίες ελεγχόμενης πρόσβασης και πώς αυτές μπορούν να εξελιχθούν και να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά, την επιτροπή διαπραγμάτευσης και τη φαρμακευτική βιομηχανία στις διαπραγματεύσεις καινοτόμων φαρμάκων μίλησε στο 8o Συνέδριο ΗΤΑ η Ρενάτα Βαλσαμή, Health policy και Governmental Affairs manager στην Healthink με σχετική εμπειρία από τη φαρμακοβιομηχανία αλλά και πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή της στην πρώτη επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων στη χώρα μας.

Ξεκινώντας από τον ορισμό που έχει επικρατήσει διεθνώς αλλά και την ταξινόμηση αυτών των συμφωνιών ανάλογα με το στόχο που καλούνται να υποστηρίξουν  και το σκεπτικό που διέπει το σχεδιασμό τους,  παρουσίασε πιθανούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν για να εφαρμοστούν εξατομικευμένες συμφωνίες για τα νέα καινοτόμα προϊόντα.

Συμφωνίες που θα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της θεραπείας και θα απαντούν στην αβεβαιότητα που καλείται ο πληρωτής να διαχειριστεί κάθε φορά, π.χ. την επίπτωση στον προϋπολογισμό ή την ορθότερη χρήση και υιοθέτηση του φαρμάκου ή τέλος την κλινική αβεβαιότητα λόγω περιορισμένων κλινικών δεδομένων όπως για παράδειγμα οι θεραπείες που απευθύνονται σε σπάνιες και σοβαρές παθήσεις.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις οικονομικού τύπου συμφωνίες, οι οποίες είναι και οι πιο συχνές, γιατί είναι και πιο εύκολες στην εφαρμογή τους, και οι οποίες έχουν ένα πολύ ξεκάθαρο σκεπτικό: το πώς θα διαχειριστεί ο πληρωτής την δαπάνη που προκύπτει από την εισαγωγή της τεχνολογίας στο σύστημα αποζημίωσης. Έτσι έχουμε από την απλή έκπτωση που είναι η πιο συνηθισμένη, μέχρι πιο σύνθετες συμφωνίες όπως είναι αυτές όγκου -τιμής, ανώτατα όρια προϋπολογισμού είτε σε επίπεδο φαρμάκου είτε σε επίπεδο ασθενή, είτε σε επίπεδο θεραπευτικής κατηγορίας και λοιπά.

Επίσης αναφέρθηκε στις συμφωνίες βασιζόμενες στο αποτέλεσμα, ουσιαστικά δηλαδή στις συμφωνίες που συνδέουν την αποζημίωση με τις θεραπευτικές εκβάσεις της τεχνολογίας. Αυτές είναι πιο σύνθετες,  απαιτούν περισσότερη προσπάθεια στην εφαρμογή τους και έχουν ενδεχομένως και μεγαλύτερο κόστος. Εδώ από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η εγγύηση αποτελεσματικότητας, δηλαδή το κράτος να καλύπτει τη θεραπεία μόνο στους ασθενείς που έχουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα ενώ στους υπόλοιπους η θεραπεία να καλύπτεται από την εταιρεία είτε εν μέρει είτε εξολοκλήρου. Εδώ ανήκει επίσης και η κάλυψη με παραγωγή δεδομένων, δηλαδή συμφωνίες, που έχουν σαν αρχή την αποζημίωση της τεχνολογίας, με την προϋπόθεση να συλλέγονται δεδομένα μέσω μιας κλινικής μελέτης ή μέσω ενός μητρώου καταγραφής και μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επαναξιολογείται για το αν θα παραμείνει στην αποζημίωση ή αν όχι ή με ποιους όρους θα αποζημιωθεί. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια υπάρχει ανάγκη πρόβλεψης συμπληρωματικών διαδικασιών, όπως είναι μία εκτεταμένη κλινική μελέτη, ή ένα  μητρώο καταγραφής και βέβαια ανακύπτουν ερωτήματα όπως το ποιος θα κάνει την αξιολόγηση στο τέλος της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου (επιτροπή ΕΑΦΦΑΧ;),  ποιος θα επωμισθεί τα κόστη για τη κλινική μελέτη ή το μητρώο  ή τέλος ποιος θα έχει και σε τι επίπεδο πρόσβαση στα δεδομένα.

Τέλος, πολύ ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει τα τελευταία χρόνια στις συμφωνίες βάσει υπηρεσιών, οι υπηρεσίες δηλαδή που προσφέρονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες και έχουν σαν σκεπτικό να υποστηρίξουν την ορθότερη χρήση του φαρμάκου, είτε αυτό είναι προγράμματα υποστήριξης ασθενών ή προγράμματα screening, υποστήριξη ανάπτυξης ενός μητρώου, χρηματοδότηση διαγνωστικών τεστ ή βιοδεικτών που απαιτούνται κ.λ.π.  Αυτές οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στη συνολική συμφωνία με την επιτροπή διαπραγμάτευσης και  συνήθως συνδυάζονται με μια οικονομικού ή βάσει αποτελέσματος, συμφωνία.

Η μεγάλη ανάπτυξη νέων πολύ καινοτόμων θεραπειών που αλλάζουν ριζικά την υγειονομική περίθαλψη ή / και σώζουν ζωές, απαιτεί το σχεδιασμό πιο σύνθετων  και εξατομικευμένων συμφωνιών έτσι ώστε να απαντήσουμε σε όλες τις αβεβαιότητες που τις συνοδεύουν και να διασφαλίσουμε μία απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών αλλά ταυτόχρονα βιωσιμότητα για τη βιομηχανία.  

Όπως ανέφερε η κ. Βαλσαμή: “Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών περιλαμβάνουν μια καλά καθορισμένη στρατηγική με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ένα πλαίσιο λειτουργίας, διαφάνειας όλων των διαδικασιών που χρειάζονται να ενσωματωθούν στη διαδικασία HTA και διαπραγμάτευσης π.χ. Horizon scanning, μια ενδελεχής ανάλυση των υποδομών των δεδομένων που υπάρχουν και τις πιθανές προσαρμογές που χρειάζεται να γίνουν, τις οργανωτικές δομές που καλούνται να υποστηρίξουν όλη τη διαδικασία (ένας ενιαίος οργανισμός ΗΤΑ και διαπραγμάτευσης ενδεχομένως) και τέλος, τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες των ανθρώπων και οργανισμών να υποστηρίξουν αυτές τις συμφωνίες.

Στη Healthink προσπαθήσαμε να καταγράψουμε με ένα συστηματικό τρόπο πώς εφαρμόζονται οι συμφωνίες ελεγχόμενης πρόσβασης στην Ελλάδα από την αρχή μέχρι σήμερα και να συμπεριλάβουμε σε ένα research report πιθανά εμπόδια, ευκαιρίες και προτάσεις για το μέλλον και που ευελπιστούμε να ανανεώνουμε ετησίως με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στις συμφωνίες αυτές”.

Κλείνοντας επεσήμανε ότι μετά από 5 χρόνια εμπειρίας ως χώρα και ενόψει όλων των συγκλονιστικών καινοτομιών που έρχονται, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να ανοίξουμε το διάλογο πάνω σε θέματα όπως η παραγωγή και πρόσβαση σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή σύνθετων συμφωνιών,  ο σχεδιασμός και η χρήση των μητρώων φαρμάκων, ο σχεδιασμός καινοτόμων συμφωνιών προσαρμοσμένων στο σύστημα υγείας της χώρα μας, η αναβάθμιση των τεχνικών δεξιοτήτων των οργανισμών και των ανθρώπων που εμπλέκονται.

Σε αυτό το διάλογο θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όχι μόνο η Επιτροπή διαπραγμάτευσης και η φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και φορείς όπως ο ΕΟΠΥΥ και το ΕΚΑΠΥ που εφαρμόζουν τις συμφωνίες αυτές αλλά κυριότερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει στην ευθύνη του τις πολιτικές κατευθύνσεις, αλλά και τις αποφάσεις που θα διευκολύνουν και υποστηρίξουν το έργο των επιτροπών και των υπόλοιπων φορέων.

Δρ Αθανάσιος Χαντζάρας: Το σύστημα HTA στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από προβλεψιμότητα

Ο Δρ Αθανάσιος Χαντζάρας, διδάσκων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (University of Athens MBA) και μέλος της επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια της 2 ενότητας αφιερωμένης στην «Ανάπτυξη ικανοτήτων για HTA: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ενίσχυση του θεσμού, της διαδικασίας και των μεθόδων HTA», αναφέρθηκε στην αξιολόγηση της απόδοσης της διαδικασίας HTA στην Ελλάδα – μια επισκόπηση των πρώτων πέντε ετών λειτουργίας της (Ιούλιος 2018 – Φεβρουάριος 2023), ως προς τον αριθμό προϊόντων που αξιολογήθηκαν, τoν αριθμό των εκκρεμοτήτων, το μέσο χρονικό διάστημα που απαιτείται για κάθε φάση από την αδειοδότηση του φαρμάκου μέχρι και την ένταξή του στη θετική λίστα και τέλος την προβλεψιμότητα του συστήματος ΗΤΑ σε σχέση με την κατεύθυνση των γνωμοδοτήσεων και τη μεταβλητότητα στο μέσο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ΗΤΑ διαδικασίας.

Κλείνοντας την επισκόπηση της πενταετίας 2018 – 2023 τόνισε ότι μετά από μια αργή και δύσκολή έναρξη, η διαδικασία HTA στην Ελλάδα βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις της, με αυξημένη παραγωγικότητα (σημαντική αύξηση των αριθμών αιτήσεων που αξιολογήθηκαν), μείωση των εκκρεμοτήτων (τόσο για την επιτροπή HTA όσο και για την επιτροπή NC), συρρίκνωση των μέσων χρόνων της ΗΤΑ διαδικασίας μέχρι την πρόσβαση του ασθενή στο φάρμακο καθώς και βελτιωμένη προβλεψιμότητα (λιγότερη χρονική μεταβλητότητα και αυξημένος αριθμός θετικών εισηγήσεων), αν και υφίσταται σημαντική χρονική υστέρηση από την αδειοδότηση των προϊόντων μέχρι την επιβολή των σχετικών αιτήσεων από τις εταιρίες για την αξιολόγησή τους, καταλήγοντας ότι το σύστημα HTA στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζεται από μια προβλεψιμότητα, καθώς παρουσιάζει συνέπεια, διαρκή βελτίωση και ταυτόχρονα χαμηλούς κινδύνους σε σχέση με τις επιχειρηματικές αποφάσεις.