Τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων: οφέλη αλλά και κίνδυνοι για τα υποκείμενα των δεδομένων

Για τις προοπτικές και τους κινδύνους που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες στο χώρο της Υγείας, μίλησε ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Senior Legal Counsel – DPO at Greek Ministry of Health, στο 3rd  HEALTH LEGAL & COMPLIANCE FORUM που διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications. Ανέφερε πως, οι τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων εξελίσσονται συνεχώς και, ιδίως, λόγω της επεξεργασίας  – και στον τομέα της υγείας – μαζικών δεδομένων (big data) και εκτεταμένης χρήσης τεχνικών profiling, με προβαλλόμενους σκοπούς τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας και, εν γένει, τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα. Σαφώς, ανακύπτουν ενισχυμένα οφέλη αλλά και μεγάλοι κίνδυνοι για τα υποκείμενα των δεδομένων. Στο πλαίσιο του GDPR, η τάση αυτή μας ήταν γνωστή εξαρχής, για το λόγο αυτό ο στόχος ήταν εξαρχής: «η προστασία των φυσικών προσώπων θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να μην εξαρτάται από τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές» (αιτ. σκ. 15). Οι θεμελιώδεις αρχές του GDPR εφαρμόζονται σε κάθε επεξεργασία κάθε κατηγορίας δεδομένων, ενώ, όπου χρειάζεται, μπορούν να εισαχθούν και ειδικές ρυθμίσεις, πχ. για τη χρήση τεχνικής νοημοσύνης. Αυτό που προέχει είναι η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα του πλαισίου προστασίας των φυσικών προσώπων. Ο ρόλος του DPO είναι κομβικός στο πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων και αναδεικνύεται η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισής του».

Ο Αντώνης Ρούσσος, Global Head of E&C Data Privacy, Astellas και Μέλος του ΣΕΚΑΣΕ, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων στο χώρο της υγείας κάνοντας μια αναδρομή σε πρόσφατες υποθέσεις που απασχόλησαν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και ανέδειξε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί στις επιχειρήσεις σήμερα η ασάφεια σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται και πως ορίζουν οι ρυθμιστικές αρχές τι συνιστά εντέλει ανωμυμοποίηση και τι όχι. Η επικείμενη έκδοση μιας ανανεωμένης Γνώμης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων θα συμβάλλει στην αποκατάσταση μιας εννοιολογικής σαφήνειας αλλά μέχρι τότε οι επιχειρήσεις καλούνται να βρουν εναλλακτικές λύσεις και να σχεδιάσουν προσεκτικά ποτέ και πως θα θεωρούν κάποια δεδομένα τους ως ανωνυμοποιημένα. Η Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά αναφέρθηκε στν νέο Κανονισμό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Act), τα βασικά σημεία του και το πλαίσιο εφαρμογής του καθώς και τις επιπτώσεις του στον τομέα των φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ειδικότερα, η κ Ωραιοζήλη ανέλυσε τις νομοθετικές εξελίξεις που σημειώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των φαρμακευτικών με την αναμόρφωση του φαρμακευτικού πλαισίου (Pharma package), την θέση σε ισχύ του Κανονισμού Ιατροτεχνολογικών (MDR) και την αλληλεπίδραση αυτών των κανόνων με τους κανόνες περί τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται σε στάδιο διαβούλευσης ανάμεσα στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ξεχωριστή ομιλία η Ναταλία Σούλια, Senior Associate, Kyriakides Georgopoulos Law Firm, παρουσίασε τους νεοφυείς κανόνες στο πλαίσιο του EU Digital Strategy, τους οποίους συναντάμε στο σχέδιο της Πράξης για τα Δεδομένα και στο σχέδιο Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων  για την Υγεία, και με τους οποίους επιδιώκεται να καταστεί ευχερέστερη η πρόσβαση και η δευτερογενής χρήση δεδομένων υγείας από τρίτα μέρη.

 

 

Πρόγραμμα Θερινών Σχολείων στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής καρδιολογίας Γεώργιος Κοχιαδάκης, ενημερώνει για το Πρόγραμμα Θερινών Σχολείων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει από χρόνια να επιδείξει σημαντική εξωστρέφεια, αποτελώντας πόλο έλξης για φοιτητές από το εξωτερικό μέσω προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών φοιτητών, όπως το Erasmus. Με σκοπό να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των φοιτητών Ιατρικής από το εξωτερικό που θέλουν να εκπαιδευτούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης τους καλοκαιρινούς μήνες και από την άλλη να αναβαθμίσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον διεθνή χαρακτήρα της Σχολής μας, ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι του 2022 ένα καινοτόμο ανανεωμένο Πρόγραμμα Θερινών Σχολείων το οποίο περιλαμβάνει Μαθήματα και Κλινική Εργαστηριακή Άσκηση στην Αγγλική γλώσσα.

Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε Φοιτητές Ιατρικής, Ιατρούς και άλλους Επαγγελματίες Υγείας και άλλων συναφών Επιστημών κυρίως από το εξωτερικό, αλλά και από την Ελλάδα. Κάθε Θερινό Σχολείο προσφέρεται σαν ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 1-4 εβδομάδων σε συγκεκριμένα Γνωστικά Αντικείμενα.

Σε συνέχεια των 3 θερινών σχολείων που διεξήχθησαν το καλοκαίρι του 2022, φέτος θα διεξαχθούν 4 θερινά σχολεία με τα ακόλουθα θέματα:

1)  Dementiafor Medical Students – Άνοια για Φοιτητές Ιατρικής (Eπιστημονικά Υπεύθυνος-ΕΥ- κ. Ιωάννης Ζαγανάς): Στοχεύει να εκθέσει τους Φοιτητές Ιατρικής στις προκλήσεις της ανίχνευσης της γνωστικής δυσλειτουργίας και της φροντίδας ασθενών με νευροεκφυλιστικές διαταραχές που εκδηλώνονται με άνοια.

2)  Applied Respiratory Physiology-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία του Αναπνευστικού (ΕΥ κα. Αικατερίνη Βαπορίδη): Στοχεύει να εμβαθύνει τις γνώσεις των φοιτητών Ιατρικής στην φυσιολογία του αναπνευστικού και τις εφαρμογές της στην κατανόηση των νοσημάτων του αναπνευστικού, στην άσκηση, στην αποφρακτική υπνική άπνοια, καθώς και στον μηχανικό αερισμό.

3)  Child and Sport Safety – Ασφάλεια Παιδιού και Άθληση (ΕΥ κ. Ιωάννης Γερμανάκης): Παρουσιάζει τον καρδιολογικό και γενικότερο έλεγχο υγείας στα πλαίσια του προαγωνιστικού ελέγχου-συμπλήρωση δελτίων υγείας, για την ασφαλή άθληση παιδιών που αθλούνται.

4)  Νευροανατομία: ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος στον Χώρο (ΕΥ κ. Α. Βάκης): Με βασικό άξονα τη Νευροανατομία, στόχος είναι μέσα από διαλέξεις, εργαστηριακές/φροντιστηριακές ασκήσεις και κλινική εκπαίδευση, να αναπτυχθεί ένας διαδραστικός εποικοδομητικός διάλογος γύρω από ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Στόχος είναι το αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Θερινών Σχολείων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης να αποτελέσει σημαντικό εφαλτήριο για την παραπέρα ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών της Σχολής σε Διεθνές Επίπεδο, ιδίως και μετά την έναρξη για πρώτη φορά φέτος του Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών.

ΟΚΑΝΑ: Ανοιχτές δομές λόγω καύσωνα

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις ημέρες στη χώρα, ανακοινώνει, πως από σήμερα 12/07/2023 μέχρι και το Σάββατο 15/07/2023, από τις 08:00-20:00 (και για όσο διάστημα χρειαστεί) τα Κέντρα Ημέρας που διαθέτει σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, θα είναι σε συνεχή λειτουργία προκειμένου να δεχτούν τον πληθυσμό που κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και διαβιεί στο δρόμο, αλλά και κάθε άστεγο συμπολίτη μας που έχει ανάγκη για πιο δροσερό περιβάλλον.

Οι χώροι διαθέτουν κλιματισμό και θα παρέχονται μικρά γεύματα, δροσερά ροφήματα, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ατομικής υγιεινής και ύπνου.

ΑΤΤΙΚΗ

-Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας – Υπνωτήριο. Σουρμελή 4-6, Αθήνα. Τηλέφωνα: 2108237498 & 2108238676

-Κέντρο Ημέρας Δ. Αττικής. Ιδομενέως 130 & Κ. Τσαλδάρη 4, Ίλιον Αττικής. Τηλέφωνο: 210 2619626

-Κέντρο Ημέρας Πειραιά. Αιτωλικού 67, Πειραιά . Τηλέφωνο: 698196881

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-Κέντρο Ημέρας-Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας. Κωστή Παλαμά 7 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο: 2310516809

-Κέντρο Ημέρας. Μοναστηρίου 4, Περιοχή Βαρδάρης Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο: 2310566137

ΑΧΑΪΑ

-Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας ΟΚΑΝΑ. Μπουμπουλίνας 10 Πάτρα. Τηλέφωνο: 2610325456

Παράλληλα, οι ομάδες streetwork του ΟΚΑΝΑ, θα βρίσκονται στο πεδίο προκειμένου να ενημερώσουν τα άτομα που χρήζουν ενός ασφαλούς και κλιματιζόμενου χώρου, για τη λειτουργία των ανωτέρω δομών και να τα κατευθύνουν προς τα εκεί.

Ρευματικά νοσήματα: ανεπαρκής διαχείριση της πρώτης διάγνωσης από τους ιατρούς της ΠΦΥ

Σημαντικά συμπεράσματα αλλά και προτάσεις για τη διαχείριση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ρευματικά νοσήματα, προέκυψαν από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα ΡευΜΑζήν, με θέμα «Ο ασθενής με ρευματικό νόσημα στο επίκεντρο» που πραγματοποιήθηκε υβριδικά στην Αθήνα.

Στην 1η ενότητα του συνεδρίου έγινε αναφορά στα αποτελέσματα 2 ερευνών της ΡευΜΑζην και συγκεκριμένα στο ταξίδι του ασθενή και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αφού εντοπίστηκε το πρόβλημα της καθυστερημένης διάγνωσης, προτάθηκαν η ενημέρωση κοινού σχετικά με τα ρευματικά νοσήματα, η εκπαίδευση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων και ειδικότερα του προσωπικού γιατρού για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και παραπομπή στην ειδικότητα του ρευματολόγου και τέλος τεκμηριωμένη ενημέρωση κοινού από έγκυρες πήγες. Όσο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό η έρευνα ανέδειξε την ελλιπή γνώση των ασθενών, ειδικότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες και χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, γύρω από τις ψηφιακές εφαρμογές και την ανάγκη εκπαίδευσης για εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Οι ομιλητές επεσήμαναν επίσης, ότι η επιλογή του προσωπικού γιατρού πρέπει να γίνεται με βάση την προσωπικότητα του κάθε ασθενή. Προτάθηκε επίσης η εκπαίδευσή τους για γρηγορότερη διάγνωση των ρευματικών νοσημάτων και η δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εκπαίδευση των γιατρών ΠΦΥ. Εντοπίστηκε το έλλειμμα συνεργασίας των ειδικοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι συννοσηρότητες των ασθενών με ρευματικά νοσήματα και προτάθηκε συστηματοποιημένη  και μόνιμη επικοινωνία μεταξύ των θεραπόντων και των επιστημονικών εταιρειών τους, η δημιουργία Οργανωμένων ιατρείων για συγκεκριμένες σοβαρές καταστάσεις, η δημιουργία Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης με ευρωπαϊκή δικτύωση για σπάνια και περίπλοκα νοσήματα καθώς και η εξειδίκευση του νοσηλευτικού προσωπικού και η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης. Η έρευνα για τις γνώσεις και απόψεις των ασθενών με ΡΑ για τα βιο-ομοειδή ανέδειξε ότι παρά την ελλιπή ενημέρωσή τους, εμπιστεύονται την αποτελεσματικότητα και ασφάλειά τους. Ωστόσο υπάρχει άμεση ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό στην επιλογή της θεραπείας τους.

Αξιοποίηση της πλατφόρμας DRG στο ΕΣΥ

Την τρίτη κατά σειρά διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο : «Ανάπτυξη μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Αξιοποίηση της πλατφόρμας  DRG: plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE», διοργανώνει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ, την Πέμπτη 13 Ιουλίου στις 15.00. Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις και οι στόχοι του  έργου, οι εφαρμογές της πλατφόρμας DRG plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE και τρόποι αξιοποίησης από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην Ελλάδα. Επίσης θα γίνει παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης των ελέγχων στο πλαίσιο του υποέργου «Σύμβαση παρόχου Ελέγχου & Συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση» καθώς επίσης και η σημασία της υιοθέτησης διεθνών πρακτικών για την βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής κωδικοποίησης στην Ελλάδα. Τέλος θα γίνει αναφορά στο πλάνο εφαρμογής/επέκτασης των μηχανισμών ελέγχου σε όλες τις ΥΠΕ και στο μοντέλο βιωσιμότητας της πλατφόρμας   που εξασφαλίζουν την λειτουργία, συντήρηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Ανακάλυψη θεμελιώδη μηχανισμού που ρυθμίζει την γήρανση

Έρευνα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που δημοσιεύτηκε χθες στην έγκριτη διεθνή επιστημονική επιθεώρηση EMBO Journal, αποκαλύπτει έναν θεμελιώδη μηχανισμό που ρυθμίζει τη γήρανση ελέγχοντας τον αριθμό και τη λειτουργία των μιτοχονδρίων μέσα στα κύτταρα.

Οι ερευνητές του ΙΜΒΒ Δρ. Ιωάννα Δασκαλάκη, Δρ. Μαρία Μαρκάκη και Δρ. Ηλίας Γκίκας, με επικεφαλής τον Δρ. Νεκτάριο Ταβερναράκη (Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρο του ΙΤΕ), ανακάλυψαν ότι συγκεκριμένες πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη διαδικασία αποικοδόμησης του mRNA στο κυτταρόπλασμα παίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση της αφθονίας και της λειτουργίας των μιτοχονδρίων κατά τη γήρανση καθώς και σε συνθήκες στρες. Η μοναδική φύση των μιτοχονδρίων, τα οποία διαθέτουν και προκαρυωτικά χαρακτηριστικά, αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα της διαδικασίας βιογένεσής τους. Τα μιτοχόνδρια δεν χρησιμοποιούν μόνο το δικό τους γενετικό υλικό, γνωστό ως μιτοχονδριακό DNA (mtDNA), αλλά βασίζονται και στο DNA του πυρήνα για την παραγωγή των πρωτεϊνών τους. Συγκεκριμένα, η γενετική πληροφορία από το πυρηνικό DNA μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα ως mRNA, το οποίο φέρει τις κωδικοποιημένες πληροφορίες για τη σειρά των αμινοξέων που θα σχηματίσουν τις αναγκαίες μιτοχονδριακές πρωτεΐνες. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει πάνω στην εξωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων. Ενώ η παραγωγή μιτοχονδριακών πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από το ίδιο το γονιδίωμα των μιτοχονδρίων είναι εκτενώς μελετημένη, η ρύθμιση της σύνθεσης των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από το DNA του πυρήνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιερεύνητη.

“Η ικανότητα των μιτοχονδρίων να ανταποκρίνονται άμεσα σε εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες και να προσαρμόζουν αποτελεσματικά τον αριθμό τους ώστε να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του κυττάρου είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι μιτοχονδριακές πρωτεΐνες παράγονται τοπικά, κοντά στα μιτοχόνδρια, και εισάγονται αμέσως σε αυτά. Πώς πραγματοποιείται και πώς ρυθμίζεται αυτή η διαδικασία; Δεδομένης της ταχύτητας αυτής της απόκρισης, υποθέσαμε ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση σε συνθήκες στρες, το κύτταρο θα πρέπει να έχει αναπτύξει εξελιγμένους μηχανισμούς που του επιτρέπουν τέτοιες γρήγορες αποκρίσεις. Πράγματι, διαπιστώσαμε ότι ειδικές πρωτεΐνες πρόσδεσης RNA σχηματίζουν εστίες-υπερδομές κοντά στα μιτοχόνδρια, και χρησιμεύουν ως χώροι αποθήκευσης και αποικοδόμησης των συγκεκριμένων mRNAs που κωδικοποιούν μιτοχονδριακές πρωτεΐνες. Αυτές οι εστίες περιέχουν αποθηκευμένα mRNAs που προέρχονται από πυρηνικό DNA και καθοδηγούν την παραγωγή μιτοχονδριακών πρωτεϊνών που ρυθμίζουν την κατανάλωση οξυγόνου, την παραγωγή ενέργειας και την έκφραση γονιδίων του μιτοχονδριακού DNA. Οι πρωτεΐνες δέσμευσης RNA λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και στον άνθρωπο, ενώ είναι παρούσες σε όλους σχεδόν τους ιστούς, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο σε βασικές βιολογικές διεργασίες. Η μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα ανέδειξε έναν άγνωστο πριν, και απροσδόκητο ρόλο των πρωτεϊνών αυτών στη διαδικασία παραγωγής μιτοχονδρίων, και στην επιβίωση των κυττάρων κάτω από συνθήκες στρες», αναφέρει ο καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης.

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Προσφορά στο Αλλεργιολογικό Τμήμα 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας (8 Ιουλίου), το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική προσφέρει επίσκεψη σε Αλλεργιολόγους στην προνομιακή τιμή. Η προσφορά ισχύει από Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, για όσους επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 6383090 & 210 6383091 (Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-15:00) και προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

Το Αλλεργιολογικό Τμήμα της Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ αποτελεί ένα από τα πλέον εξειδικευμένα τμήματα για την έγκαιρη και την αποτελεσματική διάγνωση και την αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων, που σαφώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο συνεργάζεται στενά με τις ακόλουθες ειδικότητες: Εσωτερικής Παθολογίας, Εντατικολογίας, Παιδιατρικής, Ανοσολογίας, Γαστρεντερολογίας, Πνευμονολογίας, Ωτορινολαρυγγολογίας, Μαιευτικής/Γυναικολογίας και Χειρουργικές ειδικότητες,  προσφέροντας στους ασθενείς, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που αφορούν στην ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους.

Το Τμήμα αντιμετωπίζει  κάθε περιστατικό αλλεργικών νοσημάτων, που είναι χρόνιες παθήσεις με εξάρσεις και υφέσεις, όπως αναφυλαξία, άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφυκίτιδα, ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα), κνίδωση/αγγειοίδημα, άλλες δερματικές αλλεργίες, τροφική αλλεργία, φαρμακευτική αλλεργία καθώς και αλλεργία στα δήγματα εντόμων.

 

Beiersdorf Hellas: Σειρά παροχών για τους εργαζομένους της

Η Beiersdorf Hellas σημειώνει μια σταθερά ανοδική πορεία όσον αφορά τις παροχές και τις εργασιακές συνθήκες που εξασφαλίζει στους εργαζομένους της. Όπως δήλωσε ο κ. Πουλόπουλος, Country Manager της Beiersdorf Hellas, “η εταιρεία μας πιστή στις θεμελιώδεις αξίες της: Φροντίδα, Τόλμη, Εμπιστοσύνη και Απλότητα σημειώνει μια σταθερά ανοδική πορεία όσον αφορά τις παροχές και τις εργασιακές συνθήκες που εξασφαλίζει στους εργαζομένους της. Οι αξίες αυτές λειτουργούν σαν μια αλυσίδα και συνδιαμορφώνουν την κουλτούρα μας, παίρνοντας μορφή στην καθημερινό μας εργασιακό περιβάλλον”.

Μέσα από τις αξίες και τη φιλοσοφία της Beiersdorf Hellas αναδύεται μια βαθιά εταιρική κουλτούρα με επίκεντρό της τον εργαζόμενο, την ευημερία του στο εργασιακό περιβάλλον και τη συνεχή εξέλιξή του. Με γνώμονα τα παραπάνω, η εταιρεία δηλώνει έμπρακτα την αφοσίωσή της στους υπαλλήλους της με την προώθηση και εδραίωση ενός κλίματος ανοιχτής επικοινωνίας και διάδρασης, το οποίο διατηρεί και ενισχύει διαρκώς, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και αβεβαιότητας που οι ανάγκες των εργαζομένων της είναι πιο επιτακτικές από ποτέ. Με αστείρευτη διάθεση  για αναβάθμιση και συνεχή εξέλιξη των εργασιακών συνθηκών, η Beiersdorf Hellas εναρμονίζεται με τις σύγχρονες εργασιακές τάσεις προχωρώντας στην εφαρμογή μιας ανανεωμένης σειρά παροχών για τους εργαζομένους της. Η ιατρική κάλυψη, το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, τα bonus και οι διατακτικές, συναποτελούν τις γενικές και θεμελιώδεις παροχές της εταιρείας. Ωστόσο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ευημερία  των εργαζομένων της, καθώς και τις εξελίξεις όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον, η Beiersdorf Hellas εξασφαλίζει μια σειρά παροχών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων της για well-being, work-life balance, καθώς και work flexibility.

Όσον αφορά τον πυλώνα του well-being, πρόκειται για μια σειρά παροχών που αποσκοπούν στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της εταιρείας προς τους υπαλλήλους της, πάνω απ’ όλα ως ανθρώπους. Οι συγκεκριμένες παροχές συνοψίζονται σε συνδρομή σε γυμναστήριο, συνεδρίες μασάζ, δωρεάν συνεδρίες σε διατροφολόγο και πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης Employee Assistant Program, διαθέσιμο τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

Για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας η εταιρεία εφαρμόζει Early Fridays με το ωράριο να τελειώνει στις 15:00, κάθε Παρασκευή, όλου του χρόνου και κάθε μέρα στη διάρκεια του Αυγούστου, παρέχει επιπλέον μέρες άδειας σε νέους γονείς, καθώς και εκπτώσεις για αγορά προϊόντων Beiersdorf, τριμηνιαία πακέτα προσωπικού και εταιρικό παρκινγκ.

Κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των κατοίκων της Νισύρου

Συνεπής στη δέσμευσή του να συνεισφέρει ουσιαστικά στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών όπου έχει παρουσία, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, αναλαμβάνει να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες όλων των κατοίκων της Νισύρου, μέσω της υπηρεσίας Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της Interamerican.

Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση δράσεων για την έμπρακτη στήριξη και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας της Νισύρου, η ΛΑΒΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, διασφαλίζει μέσω συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης την πρόσβαση όλων των κατοίκων του νησιού στις αξιόπιστες υπηρεσίες και υποδομές υγείας της Interamerican. Με την πρωτοβουλία αυτή, διασφαλίζεται η κάλυψη επείγουσας αερομεταφοράς εξαιτίας αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος, με πλήρως επανδρωμένο και εξοπλισμένο ελικόπτερο. Επιπλέον, παρέχεται απεριόριστη, 24ωρη πρόσβαση σε κάθε κάτοικο της Νισύρου στη «Γραμμή Υγείας 1010», προκειμένου να λάβουν ιατρικές συμβουλές από τους γιατρούς της Interamerican.

Ο κ. Χριστοφής Κορωναίος, Δήμαρχος Νισύρου, δήλωσε «Ο Δήμος Νισύρου και η εταιρία ΛΑΒΑ έχουν μια συνεργασία που ξεκινά από την δεκαετία του 1950. Η συμβολή της ΛΑΒΑ στην οικονομική και πληθυσμιακή βιωσιμότητα της Νισύρου υπήρξε πολύ σημαντική όλα αυτά τα χρόνια. Οι δωρεές για ανάγκες του νησιού στα θέματα εκπαίδευσης και υγείας συμβάλουν στην κοινωνική πρόοδο.  Ευχαριστώ την εταιρία ΛΑΒΑ για την σπουδαία της δωρεά για την ομαδική ασφάλιση και την πρόσβαση όλων των κατοίκων του νησιού στις υπηρεσίες και υποδομές υγείας της Interamerican».

Ο κ. Λευτέρης Χριστοφοράκης, Γενικός Διευθυντής της ΛΑΒΑ και Διευθυντής Λατομείων και Ορυχείων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, επεσήμανε σχετικά «Για όλους εμάς, η ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, με έμφαση στην ευημερία των κατοίκων, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας και των κοινωνικών μας πρωτοβουλιών. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μέσω της προσφοράς της υπηρεσίας Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της Interamerican, συνεισφέρουμε στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους κατοίκους ενός ακριτικού νησιού της χώρας μας. Δέσμευσή μας είναι να  παραμείνουμε στο πλευρό τους, προσφέροντας την βοήθειά μας όπου και όποτε χρειάζεται».

 

Συνεχίζεται η υποβολή υποψηφιοτήτων στα Healthcare Business Awards 2023

 Με σημαντικό αριθμό συμμετοχών και μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται η υποβολή υποψηφιοτήτων στα Healthcare Business Awards 2023 με στόχο την αριστεία και την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών και των καινοτόμων δράσεων σε όλο το φάσμα της Υγείας. Για όγδοη συνεχή χρονιά τα Healthcare Business Awards, έχουν στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες δράσεις σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Καθηγητής, Νεκτάριος Ταβερναράκης με επιστολή του, χαιρετίζει τους εμπνευστές του θεσμού των Healthcare Business Awards τονίζοντας τα εξής: «Οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως η πανδημία COVID-19, που πρόσφατα αντιμετωπίσαμε, κατέστησαν σαφές ότι οι παγκόσμιες πολιτικές στρατηγικές θα πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, ειδικά στον τομέα της Υγείας. Έτσι, θεωρώ πολύ σημαντικό το θεσμό των βραβείων ‘Healthcare Business Awards’, καθώς επιβραβεύει καινοτόμες δράσεις, αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας, και έχουν ως στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, και την κοινωνική προσφορά. Θέλω να ευχαριστήσω τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των Προτάσεων, να ευχηθώ καλή επιτυχία στους υποψήφιους για τα βραβεία, και να τους συγχαρώ για την προσφορά τους στους τομείς της Υγείας και της Έρευνας».

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και τις κατηγορίες βράβευσης στο www.healthcareawards.gr