Ειρήνη Αγαπηδάκη: Θα ανακαινίσουμε τα μισά κέντρα υγείας στην Ελλάδα

Στην ανακαίνιση του 50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα, τα οποία θα αναβαθμιστούν μέσω ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων και μέτρων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τη δημόσια υποδομή και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αναφέρθηκε σε γραπτή ομιλία της προς στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, ανέφερε την πρόθεσή του για θεσμική αναμόρφωση και επιχειρησιακή διασύνδεση της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Επικαιροποίηση του ν. 4675/2020 με τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων και θέσπιση νέων διατάξεων), βελτίωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, ανάπτυξη κατ’ οίκον νοσηλείας σε μονάδες και φορείς της ΠΦΥ και ενίσχυση δικτύου της ΠΦΥ με την έναρξη λειτουργίας 60 νέων ΤΟΜΥ.

«Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας βρίσκεται σε εξέλιξη μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για την συνολική βελτίωση της υγείας των πολιτών, εστιάζοντας στην πρόληψη, στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας, ώστε να αντιμετωπίζουμε τους παράγοντες κινδύνου, να εντοπίζουμε έγκαιρα τα χρόνια νοσήματα, αποφεύγοντας τις συνέπειες της νόσου», ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι ένα ισχυρό σύστημα Δημόσιας Υγείας για όλους τους πολίτες, με ισότιμη πρόσβαση και στόχο, όχι απλώς περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής. Στον τομέα της Πρωτογενούς Πρόληψης, η υπουργός έκανε λόγο για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Παιδικής Παχυσαρκίας, το οποίο θα υλοποιηθεί σε πολυεπίπεδη κλίμακα (Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό Επίπεδο) σε όλη την ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις προσανατολισμένες στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη για την καταπολέμηση της Παιδικής Παχυσαρκίας, για παιδιά από 0-17 ετών. Μείωση της παχυσαρκίας στα παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών από 37,5% (500.000 παιδιά παχύσαρκα 2019) σε 24,5% (330.000) έως το 2030. (μέσος όρος ΕΕ: 30%).

Επίσης, μίλησε και για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Καταπολέμησης Παχυσαρκίας Ενηλίκων, με στόχο τη μείωση της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας (ΔΜΣ≥25) σε άτομα άνω των 15 ετών από 58% (5.363.000 πολίτες) σε τουλάχιστον 53% (4.900.000 πολίτες) μέχρι το 2030 (μέσος όρος ΕΕ: 53%). Στον τομέα τη δευτερογενούς πρόληψης, έκανε λόγο για το πρόγραμμα  «Φώφη Γεννηματά» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει την επέκταση κάλυψης του εμβολίου έναντι των ανθρωπίνων θηλωμάτων σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών. Πέραν αυτών υπάρχει το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, το οποίο απευθύνεται σε 3,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-70 ετών, και περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση κολονοσκόπησης, το πρόγραμμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε 5,5 εκατομμύρια γυναίκες και άντρες ηλικίας 30-70 ετών, το πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του δέρματος, το οποίο ενσωματώνει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.

To πλήρες κείμενο της ομιλίας θα αναρτηθεί στο site του συνεδρίου

 

Κινδυνεύει η συνέχιση της παραγωγής 600 βασικών φαρμάκων

Ο ευρύς περιορισμός στη χρήση των χημικών ουσιών PFAS,  σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένη διακοπή παραγωγής φαρμάκων, σύμφωνα με ανάλυση της EFPIA.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, η πρόταση των Αρμόδιων Αρχών της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, βάσει του κανονισμού REACH, της χημικής νομοθεσίας της ΕΕ, αποσκοπεί στον περιορισμό των κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από την παρασκευή και τη χρήση ενός ευρέος φάσματος υπερφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) που είναι γνωστές και ως «παντοτινά χημικά» καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικές όταν βρίσκονται στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Δεδομένου ότι αφορά  έως και 10.000 ουσίες, η πρόταση περιορισμού θα είναι η ευρύτερη που έχει τεθεί ποτέ σε εφαρμογή, περιορίζοντας την παρασκευή, την εμπορία και τη χρήση ουσιών PFAS.  Ο προτεινόμενος περιορισμός στην τρέχουσα μορφή του θα είχε ανεπανόρθωτο αντίκτυπο σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των βασικών προϊόντων υγείας και τεχνολογιών. Η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαγόρευση όλων των PFAS έως το 2027, με πολύ περιορισμένες παρεκκλίσεις. Η καινοτόμος φαρμακευτική βιομηχανία ανησυχεί για τον αντίκτυπο του PFAS στο περιβάλλον και δεν αντιτίθεται στην προσεκτική εξέταση ορισμένων επιβλαβών PFAS. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα PFAS τις ίδιες επικίνδυνες ιδιότητες, ενώ ορισμένα θεωρούνται ως χαμηλής ανησυχίας από τον ΟΟΣΑ. Τα PFAS χρησιμοποιούνται σε όλη την παραγωγή φαρμάκων, ωστόσο αυτά που υπάρχουν στα φάρμακα δεν έχουν ή έχουν χαμηλό προσδιορισμένο κίνδυνο μέσω των αξιολογήσεων οφέλους κινδύνου φαρμάκων ή περιβαλλοντικών κινδύνων. Επομένως, ενώ υπάρχει ανάγκη ελαχιστοποίησης των εκπομπών, η προσέγγιση θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή παραγωγή και διαθεσιμότητα φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ευρώπη.

Η EFPIA υπέβαλε μια τομεακή απάντηση στην ανοικτή διαβούλευση του ECHA νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με στόχο την παροχή επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων για την αιτιολόγηση παρεκκλίσεων και την πρόληψη των ελλείψεων φαρμάκων, ενημερώνοντας τον ECHA και την Επιτροπή για τον πιθανό αντίκτυπο του περιορισμού PFAS στις εφοδιαστικές αλυσίδες φαρμάκων. Μια ανάλυση των επιπτώσεων για τους ασθενείς έδειξε ότι εάν εφαρμοστεί ο προτεινόμενος περιορισμός:

-Τουλάχιστον 47.677 παγκόσμιες άδειες κυκλοφορίας θα επηρεαστούν με σημαντικό αριθμό κρίσιμων φαρμάκων να μην είναι πλέον διαθέσιμα, επηρεάζοντας την πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.

-Περισσότερα από 600 φάρμακα από τον Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ που καλύπτουν μια ποικιλία φαρμακολογικών/θεραπευτικών ομάδων θα βρεθούν σε κίνδυνο

-Ιδιαίτερα βαρύ αντίκτυπο στους «Κρίσιμους Καταλόγους Φαρμάκων» των κρατών μελών της ΕΕ που αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης στην υγεία από μη ευρωπαϊκές χώρες.

Για παράδειγμα, από τον προτεινόμενο περιορισμό θα μπορούσε να επηρεαστεί το 78% του καταλόγου κρίσιμων φαρμάκων στη Νορβηγία, το 74% στη Φινλανδία το 73% στη Σουηδία το 72% στη Γαλλία 72% και το 60% στη Γερμανία.

 

Κίνδυνοι από την υπο-επένδυση στην Υγεία και το φάρμακο τις τελευταίες 2 δεκαετίες

Το ζήτημα της χρόνιας υπο-επένδυσης στον τομέα της υγείας κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες στα κράτη της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά λιγότερα έτη υγιούς επιβίωσης για τους πολίτες τους σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, συζητήθηκε κατά το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υγείας Gastein (EHFG 2023), το φημισμένο ευρωπαϊκό συνέδριο για την πολιτική υγείας.

Η ειδική ενότητα με τον τίτλο «Συστήματα υγείας σε κρίση – η περίπτωση των περιφερειακών ευρωπαϊκών κρατών» βασίστηκε στα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης «Ο αντίκτυπος της υπο-επένδυσης στο Φάρμακο & τις Υπηρεσίες Υγείας: Οι περιπτώσεις της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας». Η μελέτη υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για δράση με στόχο την εξισορρόπηση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας μεταξύ των πολιτών των περιφερειακών ευρωπαϊκών κρατών και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Η μελέτη, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Ερευνών (Ι.Π.Ο.Κ.Ε.), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α., κ. Ιωάννη Υφαντόπουλο, είχε ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων της υπο-επένδυσης στα υγειονομικά συστήματα στις εκβάσεις υγείας και τη φαρμακευτική περίθαλψη στα 3 επιλεγμένα κράτη, μέσω μακρο- και μικρο-ανάλυσης των πηγών δεδομένων. Η μελέτη υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Viatris Europe και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα νωρίτερα εντός του έτους, από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Ειδικά για την Ελλάδα, η ανάλυση παρουσιάζει σημαντική υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σημαντική μείωση στις δημόσιες δαπάνες υγείας με αντίστοιχη αύξηση στις ιδιωτικές δαπάνες. Η μετακύλιση του κόστους από το δημόσιο τομέα στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών επέφερε επιπλέον επιβάρυνση στα ελληνικά νοικοκυριά, δημιουργώντας υψηλά επίπεδα καταστροφικών δαπανών.

Οι παραπάνω μειώσεις των δημοσίων δαπανών επηρέασαν αναπόφευκτα την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αυξάνοντας τις ανικανοποίητες ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη, με την Ελλάδα να καταγράφεται ως μία από τις χώρες της Ε.Ε.-27 με τη μεγαλύτερη αύξηση στις ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες. Επιπλέον, η Ελλάδα συνδέεται με τους χαμηλότερους δείκτες ποιότητας ζωής από όλα τα κράτη της Ε.Ε., με 1 στους 3 Έλληνες (36%) να ζουν με χαμηλή ποιότητα ζωής.

Ο Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α., κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος, δήλωσε: «Η δεκαετής οικονομική κρίση, τα 3 μνημόνια και στη συνέχεια η επιδημιολογική κρίση της COVID-19, επηρέασε σημαντικά την υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Η κρατική χρηματοδότηση για την Υγεία στη χώρα μας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως σπατάλη δημόσιων πόρων αλλά ως ευκαιρία επένδυσης στην υγεία του πληθυσμού, δηλαδή του ανθρώπινου κεφαλαίου της οικονομίας μας».

Νοσοκομείο «Μεταξά» για το περαστικό που δεν χειρουργήθηκε

Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) προχώρησε σε καταγγελία για ακόμα ένα περιστατικό ασθενούς που δεν χειρουργήθηκε τελικά στο νοσοκομείο «Μεταξά», παρότι  η επέμβαση ήταν προγραμματισμένη. Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, ο εν λόγω ασθενής εισήχθη στο “Μεταξά” στις 20 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να υποβληθεί σε τακτική χειρουργική επέμβαση για καρκίνο προστάτη. Ωστόσο, ενώ γινόταν ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος, στον ασθενή δόθηκε εξιτήριο, διότι όπως του είπαν το νοσοκομείο δεν διέθετε την δέουσα καρδιολογική υποστήριξη, ούτε τη δυνατότητα να κάνει εξέταση (μελέτη ύπνου)που θεωρούσαν αναγκαία. Σε απάντηση της η Διοίκηση του Νοσοκομείου τονίζει ότι «ο ασθενής κρίθηκε ως υψηλού κινδύνου από τους πνευμονολόγους του Νοσοκομείου Μεταξά (άπνοιες) και για αυτό του δόθηκαν συστάσεις για διενέργεια εξειδικευμένης εξέτασης (μελέτη ύπνου) η οποία διενεργείται σε συγκεκριμένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Παράλληλα, τονίστηκε στον ασθενή ότι δε θα χάσει τη σειρά του στη λίστα χειρουργείου του Νοσοκομείου Μεταξά και εφόσον μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης δοθεί το πράσινο φως, θα ενταχθεί κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα χειρουργείου».

Αντιγριπικά εμβόλια μόνο με ιατρική συνταγή

Εγκύκλιος της αν. Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη δίνει τις οδηγίες για τον αντιγριπικό εμβολιασμό την περίοδο 2023-2024. Σύμφωνα με την εγκύκλιο το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία. Ωστόσο, για την τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο καταργείται η δυνατότητα διενέργειας του αντιγριπικού εμβολιασμού από το φαρμακοποιό χωρίς ιατρική συνταγή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των φαρμακοποιών με τον ΠΦΣ να τονίζει με ανακοίνωσή του γιατί καταργείται «μια διαδικασία που συντέλεσε καθοριστικά εν μέσω πανδημίας στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων προσβασιμότητας των πολιτών στην διενέργεια αντιγριπικού εμβολιασμού, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς ραντεβού, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση και είχε ως αποτέλεσμα να εμβολιαστούν εκατομμύρια Έλληνες πολίτες.  Ο ΠΦΣ διερωτάται γιατί «αναστέλλεται ένα επιτυχημένο μέτρο πρόληψης χωρίς να συνυπολογισθεί, η ταλαιπωρία των πολιτών να μεταβούν σε κέντρα υγείας ή σε ιδιωτικά ιατρεία, η οικονομική τους επιβάρυνση, ο συνωστισμός και ο αυξημένος φόρτος εργασίας στις κρατικές δομές υγείας και τι θα γίνει με τους χιλιάδες πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας που θα ταλαιπωρηθούν για τη δωρεάν συνταγογράφηση και τη διενέργεια των εμβολιασμών, ιδίως υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης αύξησης των λοιμώξεων του αναπνευστικού στις εν λόγω περιοχές». Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ)  ζητά την άμεση επαναφορά της δυνατότητας εμβολιασμού χωρίς συνταγή.

Μεγάλη συμμετοχή πολιτών στη δράση της ΕΚΕ

Μεγάλη απήχηση και σημαντική επιτυχία είχε η μεγάλη κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023. Με κεντρικό σύνθημα: ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ-Μάθε για την καρδιά σου και φρόντισέ την! η ΕΚΕ διοργάνωσε μια πολύπλευρη ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στους πολίτες, με κύριους άξονες την ενημέρωση για τους Παράγοντες Κινδύνου Καρδιαγγειακών Νόσων, την αξιολόγηση του Καρδιαγγειακού τους κινδύνου και τη διενέργεια προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα να επισκεφθούν τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας.

Οι Καρδιολόγοι (ειδικοί και ειδικευόμενοι) καθώς και νοσηλευτές, παρείχαν -εθελοντικά- πλήρη ενημέρωση αξιολογώντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο όσων προσήλθαν, ενώ γίνονταν και προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος με αποτέλεσμα να εντοπιστούν περιπτώσεις ανθρώπων στους οποίους υπήρχε πρόβλημα υγείας, τους δόθηκαν συστάσεις, ενώ σημαντικό είναι ότι υπήρξε και περίπτωση περιστατικού για το οποίο κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Στη συγκεκριμένη δράση πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν τα παιδιά και ειδικά μαθητές σχολείων της Αττικής που συμμετείχαν ενεργά σε επίδειξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης από την Ομάδα Εργασίας ΚΑΡΠΑ της ΕΚΕ. Στόχος ήταν τα παιδιά από μικρή ηλικία να ευαισθητοποιηθούν για το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν Πρώτες Βοήθειες και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, καθώς ο Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος δεν είναι σπάνιος και μπορεί να συμβεί παντού, σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο και σε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτου ηλικίας.

 

 

 Διπλή διάκριση για την εφαρμογή «my-Ygeia» του Hellenic Healthcare Group

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group (HHG), απέσπασε δύο βραβεία στα ΔΕΗ BITE Awards 2023, στον πιο σημαντικό θεσμό επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, που διεξήχθη για 12η χρονιά από την Boussias Events υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ. Στην τελετή βράβευσης φιλοξενήθηκαν περισσότερα από 650 στελέχη του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που πρωτοπορούν στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, με κορυφαία έργα πληροφορικής τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο Όμιλος HHG  βραβεύτηκε σε δύο κατηγορίες για την καινοτόμο εφαρμογή του Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ασθενή «my-Ygeia», στον πυλώνα «Βραβεία σε Επιχειρήσεις για Βέλτιστη Χρήση / Αξιοποίηση των ICTs». Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτρος Παπαχρήστου, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων HHG, παρέλαβε το Χρυσό Βραβείο στην Κατηγορία «Νέες Τεχνολογικές Τάσεις σε Εφαρμογές & Υπηρεσίες» για το κινητό και το Αργυρό Βραβείο στην Κατηγορία «Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές» στον τομέα της Υγείας. Η ηλεκτρονική εφαρμογή «my-Ygeia» είναι μία από τις πιο επαναστατικές υπηρεσίες στον εγχώριο κλάδο της Υγείας. Συγκεκριμένα, αποτελεί τον προσωπικό φάκελο υγείας για κάθε ασθενή, με άμεση και απλή και αξιόπιστη πρόσβαση στα ιατρικά του αρχεία από τα θεραπευτήρια του Ομίλου HHG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ και Creta Inter Clinic), καθώς και τα διαγνωστικά κέντρα Healthspot. Μέσω ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που είναι φιλικό προς τον χρήστη, η εφαρμογή παρέχει μοναδικές δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς και για τη διαχείριση και αποστολή ιατρικών δεδομένων και εξετάσεων στον επιλεγμένο γιατρό του ασθενούς, από οποιαδήποτε  κινητή συσκευή ή υπολογιστή, πάντα με την απαραίτητη προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Η διπλή αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου HHG να επενδύει όχι μόνο σε ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, αλλά και σε ψηφιακές καινοτόμες εφαρμογές που έρχονται να αλλάξουν ολοκληρωτικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα.

Άμεση ανάγκη για τη σίτιση μαθητών στη Θεσσαλία

 Το Ινστιτούτο Prolepsis απευθύνει έκκληση υποστήριξης για να εξασφαλιστούν ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα σε μαθητές της Θεσσαλίας μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Χιλιάδες οικογένειες σε Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, που μεταξύ άλλων, αφορούν στην εξασφάλιση και ασφαλή προετοιμασία του καθημερινού φαγητού. Παράλληλα, η νέα πραγματικότητα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το ποσοστό της φτώχειας στις περιοχές που καταστράφηκαν.

-Ιδιώτες, Ιδρύματα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο Prolepsis στο 210 6255700 για να υποστηρίξουν τη σίτιση ενός ή περισσότερων σχολείων ή ακόμα και ενός παιδιού.

-Εταιρείες τροφίμων, γαλακτοβιομηχανίες, εταιρείες παραγωγής φρέσκων αυγών, φρουτοπαραγωγοί, εταιρείες/βιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου, μπορούν να υποστηρίξουν το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ με δωρεά σε είδος (π.χ. γιαούρτι, αυγά, τυρί, φρούτα, παρθένο ελαιόλαδο).

– Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Δήμοι μπορούν να υποστηρίξουν τη σίτιση των σχολείων τους, κατά το παράδειγμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2016-2023), της Περιφέρειας Πελοποννήσου (2023), αλλά και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (2016–2019).

 

Αποστολή βοήθειας από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην πληγείσα Θεσσαλία

Έφθασε στη Λάρισα η βοήθεια που προφέρει ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στους πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία.

Ειδικά ναυλωμένο φορτηγό μετέφερε από την Αθήνα 9 παλέτες με είδη καθαρισμού και ατομικής υγιεινής, τα οποία παραδόθηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να διανεμηθούν στους πληγέντες.

«Ο Ευάγγελος Σπανός μας δίδαξε την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, μας έμαθε πως το να προσφέρεις είναι ευτυχία. Συνεχίζουμε τα βήματα του Ιδρυτή μας, στο δρόμο της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Στηρίζουμε όσους έχουν ανάγκη και όσους μεριμνούν για εκείνους που έχουν ανάγκη. Σήμερα στεκόμαστε στο πλευρό των πληγέντων συμπολιτών μας στη Θεσσαλία, συμβάλλοντας με όση δύναμη έχουμε στην ανακούφισή τους», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Γιώργος Ευ. Σπανός.

 

Δωρεάν παροχή στέγης στην Αθήνα, για ογκολογικούς ασθενείς από την επαρχία

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μία οικογένεια για κάθε οικογένεια», για τα 50 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική αναλαμβάνει μία σημαντική κοινωνική δράση με ωφελούμενους ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζεται να μεταβούν και να διαμείνουν στην Αθήνα, από την επαρχία, για να λάβουν θεραπεία.

Το πρόγραμμα στέγασης θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείρισή του. Θα διαρκέσει ένα χρόνο και θα παρέχει περισσότερες από 65 δεκαπενθήμερες διαμονές για τους ωφελούμενους ασθενείς και τις οικογένειες τους, σε τρία πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλύψει μια σημαντική ανάγκη των ασθενών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται να διαμείνουν στην Αθήνα, προκειμένου να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες θεραπευτικές ή παρεμβατικές πράξεις όπως εγχειρήσεις, θεραπείες και ελέγχους, σε κρατικά ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές της πρωτεύουσας.

Οι ογκολογικές ή νεοπλασματικές ασθένειες πλήττουν οικονομικά και ψυχολογικά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την αντιμετώπισή τους και των πολλών θεραπειών και φαρμάκων, το κόστος των οποίων είναι επιβαρυντικό για τον μέσο Έλληνα. Η εξασφάλιση χώρων ασφαλούς διαμονής για τους καρκινοπαθείς είναι πολύ σημαντική, αφού η κατάσταση που αντιμετωπίζουν προϋποθέτει τη λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας από μεταδοτικές νόσους και συνθήκες ηρεμίας και ασφάλειας, για να ανταπεξέλθει ο ασθενής, καθώς βρίσκεται σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση λόγω ανοσιοκαταστολής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Παύλος Κασκαρέλης δήλωσε σχετικά: Με αυτό το πρόγραμμα απαντάμε σε μια πραγματική ανάγκη των ασθενών αναλαμβάνοντας ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βάρος του καθημερινού αγώνα που δίνουν για τη ζωή και την υγεία τους. Επιπλέον, κρατάμε τις οικογένειες των ασθενών μαζί τις δύσκολες ώρες της θεραπείας, εξασφαλίζοντας ένα ουσιαστικό και συμβολικό καταφύγιο για τους ασθενείς. Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική θέλουμε να είμαστε μια οικογένεια για κάθε οικογένεια». Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος δήλωσε:

«Χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά της Υδρογείου Ασφαλιστικής, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μπορεί να προσφέρει στέγη και στήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς από την επαρχία. Μετά από κοινή συμφωνία και των δύο οργανισμών θα δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς από Θεσσαλία, Έβρο και Ρόδο, δηλαδή από τις περιοχές που υπέστησαν τόσο εκτεταμένες και οδυνηρές καταστροφές τους τελευταίους δύο μήνες».