Πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες παγκοσμίως για την α-θαλασσαιμία

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) παρουσιάζει με υπερηφάνεια τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές σε διεθνές επίπεδο για τη διαχείριση της α-θαλασσαιμίας, ένα ολοκληρωμένο και απαραίτητο βοήθημα για τους επαγγελματίες υγείας, τους ερευνητές και όλους όσοι εμπλέκονται στη φροντίδα των ατόμων με α-θαλασσαιμία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές έρχονται σε μια αποφασιστική καμπή στην ιστορία της θαλασσαιμίας, όπου υπάρχει καλύτερη κατανόηση και περισσότερα συσσωρευμένα επιστημονικά δεδομένα για αυτή την αιμοσφαιρινοπάθεια, εξασφαλίζοντας καλύτερη φροντίδα για τα άτομα με α-θαλασσαιμία των οποίων η διάγνωση, παρακολούθηση και διαχείριση ήταν εδώ και χρόνια υποβαθμισμένες. Αντιπροσωπεύουν ένα κρίσιμο βήμα για τη βελτιωμένη διαχείριση της διαταραχής και την εστίαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν από μικρό έως πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ένταξη των επηρεαζόμενων ατόμων. «Προσφέροντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της α-θαλασσαιμίας, η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας να ενθαρρύνει την παροχή ποιοτικότερης και εξειδικευμένης παρακολούθησης και φροντίδας υγείας στους πάσχοντες απανταχού. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη σε όλους τους επιστήμονες και συγγραφείς που συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών», σημειώνει η Εκτελεστική Διευθύντρια της ΔΟΘ, Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου.

Υπολογίζεται ότι το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορέας ενός ελαττωματικού γονιδίου α-θαλασσαιμίας. Περίπου 1 εκατομμύριο ασθενείς πάσχουν από διάφορα σύνδρομα α-θαλασσαιμίας παγκοσμίως, ενώ η πάθηση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Νοτιοανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τις μεσογειακές χώρες. Στην Κύπρο περίπου 20% του πληθυσμού είναι φορείς της α-θαλασσαιμίας.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΔΟΘ έχουν εκπονηθεί από μια πολυεπιστημονική ομάδα ιατρικών εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους στον τομέα αυτό. Η δημοσίευση καλύπτει τη γενετική βάση, την επιδημιολογία, τις κλινικές εκδηλώσεις, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη συνεχή φροντίδα, καθώς και τις αναδυόμενες θεραπείες για την α-θαλασσαιμία.

Η ΔΟΘ ελπίζει ότι οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν έναν επιπρόσθετο πολύτιμο σύμμαχο των επαγγελματιών υγείας, των ερευνητών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής παγκοσμίως στον τομέα των αιμοσφαιρινοπαθειών και θα ενθαρρύνουν τη βελτίωση της καθημερινής κλινικής πρακτικής, λαμβάνοντας υπόψιν τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

 

Ένα στα πέντε φάρμακα υπό ανάπτυξη στην Ευρώπη θα χαθεί στα επόμενα χρόνια, ως μη οικονομικά βιώσιμο

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) δημοσιεύει νέα έρευνα που αξιολογεί τον αντίκτυπο του σχεδίου για τη φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στο μέλλον του καινοτόμου τομέα της βιοεπιστήμης και στη φροντίδα των ασθενών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της Ομοσπονδίας, ενώ η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει έναν ευρωπαϊκό έλεγχο ανταγωνιστικότητας στη μελλοντική της νομοθεσία, δεν το έχει κάνει για τη φαρμακευτική νομοθεσία. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό της σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο στρατηγικά σημαντικές βιομηχανίες της Ευρώπης, η EFPIA ανέθεσε στην εταιρεία Dolon να πραγματοποιήσει έναν ολοκληρωμένο έλεγχο ανταγωνιστικότητας σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία.

Η έρευνα αναλύει τον αντίκτυπο των προτάσεων της Επιτροπής σε διάφορους τομείς, όπως η καινοτομία της ΕΕ, η ανταγωνιστικότητα, ο αντίκτυπος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην πρόσβαση των ασθενών και στο περιβάλλον. Δείχνει ότι ο σχεδιασμός της Επιτροπής θα επιταχύνει μια τάση που θέλει τη θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιου καινοτόμου να επιδεινώνεται περαιτέρω σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για μείωση της ρυθμιστικής προστασίας δεδομένων (ζωτική συνιστώσα της πνευματικής ιδιοκτησίας, για μεγάλο αριθμό πρωτοποριακών φαρμάκων) μειώνουν τα κίνητρα για τις εταιρείες να επενδύσουν σε αυτά τα φάρμακα κατά 55% στην Ευρώπη τα επόμενα 15 χρόνια. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.

Οι προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται να κλιμακώσουν μια τάση που έχει ήδη δει την Ευρώπη να χάνει το ένα τέταρτο των παγκόσμιων επενδύσεών της σε Ε&Α τα τελευταία 20 χρόνια. Αναλυτικότερα, τα ευρήματα δείχνουν ότι:

-Το μερίδιο της Ευρώπης στις παγκόσμιες επενδύσεις Ε&Α προβλέπεται να μειωθεί κατά ένα τρίτο (από 32% των παγκόσμιων δαπανών Ε&Α σε 21%) έως το 2040. Αυτό ισοδυναμεί με 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένες επενδύσεις Ε&Α κάθε χρόνο

– Ένα στα πέντε έργα (22%) για την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων που εξαρτώνται από την προστασία των ρυθμιστικών δεδομένων (RDP) δεν θα ήταν πλέον οικονομικά βιώσιμο στην Ευρώπη. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση 8% της συνολικής φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ευρώπη και θα

μπορούσε να οδηγήσει στην εγκατάλειψη περίπου 50 από τις 225 αναμενόμενες νέες θεραπείες τα επόμενα 15 χρόνια .

Η απώλεια αυτού του όγκου καινοτομίας εκτιμάται ότι θα μεταφραστεί σε 16 εκατομμύρια χρόνια απώλειας ζωής (YLL) λόγω της αυξημένης θνησιμότητας και των πρόωρων θανάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο τομέας της βιοτεχνολογίας της Ευρώπης θα επηρεαστεί περισσότερο από την εν λόγω νομοθεσία της ΕΕ, επιδεινώνοντας μια κατάσταση που ήδη βλέπει τη βάση της βιοτεχνολογίας της Ευρώπης να μετακινείται προς πιο προβλέψιμα χρηματοπιστωτικά οικοσυστήματα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Η έρευνα δείχνει ότι εννέα στα δέκα ερευνητικά έργα βιοτεχνολογίας για φάρμακα που εξαρτώνται την Ε&Α θα βρεθούν σε κίνδυνο, επειδή δεν θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμα.

Πνευμονία: Πρόληψη της νόσου αλλά και της μικροβιακής αντοχής με τον εμβολιασμό

Η  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών κάθε ηλικίας για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού, καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας, προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα, είναι ο στόχος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, μέσα από τη δράση ««Κάνε μια Στάση! Ενημερώσου για την πρόληψη της πνευμονίας από τους Ειδικούς», που πραγματοποιείται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα» 9 και 10 Νοεμβρίου. Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν από ειδικούς πνευμονολόγους – μέλη της ΕΠΕ, σχετικά με τους άξονες πρόληψης της πνευμονίας, όπως ο εμβολιασμός και η διακοπή του καπνίσματος, καθώς και για τα εμβόλια που συστήνεται να λάβουν σύμφωνα με το νέο εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων έναντι σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων, όπως είναι η γρίπη και η πνευμονιοκοκκική πνευμονία. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ορθή χρήση βασικών διαγνωστικών συσκευών, όπως το οξύμετρο, αλλά και – εφόσον ενδείκνυται – να λάβουν κάποιες βασικές ιατρικές μετρήσεις για τη λειτουργία των πνευμόνων τους.

Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που διοργάνωσε η ΕΠΕ λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του χώρου για το κοινό, ο Πέτρος Μπακάκος, ΓΓ της ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, δήλωσε ότι η πνευμονία είναι μια συχνή και δυνητικά θανατηφόρος νόσος, που μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε σε κάθε ηλικία και σε κάθε κατάσταση υγείας, συνεπώς η μάχη για την πρόληψή της δίνεται από όλους μας καθημερινά. Για την πρόληψη του πνευμονιοκόκκου, η οποία είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Πνευμονίας, συστήνεται και αποζημιώνεται πλήρως µία δόση 20δύναµου (PCV20) σε όλους αδιακρίτως τους ανεµβολίαστους ενήλικες άνω των 65 ετών, όπως και στους ενήλικες 18-64 ετών µε χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, διαβήτης, κάπνισµα κ.ο.κ.), σημείωσε η Παρασκευή Κατσαούνου, Μέλος ΔΔΣ της ΕΠΕ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

«Συστρατευόμαστε με την επιστημονική κοινότητα που υπογραμμίζει ότι ο εμβολιασμός έναντι σοβαρών λοιμώξεων, όπως η πνευμονία, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της μικροβιακής αντοχής», τόνισε η Αδαμαντία Λιαπίκου, Υπεύθυνη της Ομάδας Λοιμώξεων Αναπνευστικού Συστήματος της ΕΠΕ, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι, σύμφωνα με στοιχεία, θα μπορούσε σε παγκόσμιο επίπεδο να αποτραπεί η χρήση αντιβιοτικών 11 εκατομμυρίων ημερών ετησίως αν κάθε παιδί εμβολιαζόταν με το εμβόλιο έναντι του Streptococcus pneumoniae (πνευμονία, μηνιγγίτιδα και μέση ωτίτιδα), πρόσθεσε. Η κ. Λιαπίκου, καταλήγοντας ανέφερε και μια εξαιρετική δυσοίωνη πρόβλεψη εάν δεν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την μικροβιακή αντοχή που εκτιμά ότι το 2050 θα πεθαίνει κάθε 3 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος από ανθεκτικές λοιμώξεις.

Συζήτηση για τις προκλήσεις που αφορούν την κακοήθεια σε νεαρή ηλικία

Στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2023 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) θα πραγματοποιηθεί το  1ο συνέδριο με τίτλο «Κακοήθεια σε νεαρή ηλικία», που διοργανώνει η Θεραπευτική Κλινική (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο. Τα τελευταία χρόνια τίθεται δυστυχώς όλο και συχνότερα η διάγνωση κακοήθειας σε νεαρότερες ηλικίες, θέτοντας προβληματισμούς που αφορούν στην πρόγνωση, στην αντιμετώπιση και στη  γονιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η γενετική συμβουλευτική και τα κληρονομικά σύνδρομα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των ασθενών αυτών. Έμπειροι και καταξιωμένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναπτύξουν τα θέματα και θα θέσουν τα ζητήματα που χρήζουν απαντήσεων και αφορούν τις ιδιαιτερότητες διάγνωσης κακοήθειας σε νεαρή ηλικία σε όλο το φάσμα των συμπαγών όγκων. «Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί, θα συμβάλλει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, στη σύγκλιση των πρακτικών μας, στον προσανατολισμό και την προώθηση των ερευνητικών μας προσπαθειών», τονίζει στο χαιρετισμός της, η Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Φλώρα Ζαγουρή.

 

 

Αυξανόμενος ο επιπολασμός της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία

Aφιερωμένο στην Παχυσαρκία κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία ήταν το 4ο Επιστημονικό Συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας [European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Science Symposium], το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13 & 14 Οκτωβρίου 2023, με Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής την κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Όπως επεσήμανε η κ. Χαρμανδάρη, «Η παχυσαρκία αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του αιώνα μας, λόγω τόσο των επιδημικών διαστάσεων που έχει λάβει παγκοσμίως όσο και της αυξημένης συσχετιζόμενης με αυτήν νοσηρότητας και θνησιμότητας. Επιπλέον, η παχυσαρκία ευθύνεται για σημαντική αύξηση του κόστους δημόσιας υγείας. Ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος από την παχυσαρκία είναι περίπου 2,0 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ή 2,8% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ποσό σχεδόν ισοδύναμο με τον παγκόσμιο αντίκτυπο από το κάπνισμα ή την ένοπλη βία, τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Στην Ελλάδα, δαπανώνται περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της παχυσαρκίας». Επίσης, η κ. Χαρμανδάρη τόνισε ότι «ο προοδευτικά αυξανόμενος επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία υποδηλώνει ότι οι τρέχουσες πολιτικές μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι αποτελεσματικές, και απαιτούνται περαιτέρω στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες για την διαμόρφωση νέων στρατηγικών πολιτικής υγείας». Στόχος του 2023 ESPE Science Symposium ήταν η επισκόπηση της παθοφυσιολογίας, της αιτιολογίας και των μεταβολικών επιπλοκών της παιδικής παχυσαρκίας, των στρατηγικών για την πρόληψή της και του ρόλου της φαρμακοθεραπείας και της βαριατρικής χειρουργικής στην αντιμετώπισή της. Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία μεταβίβασε την υποστήριξη του Πρωθυπουργού σε όλες τις δράσεις σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα. Καταλήγοντας, η κ. Χαρμανδάρη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η καταγραφή, πρόληψη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαχρονική παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με την χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

H FairLife τρέχει στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Η FairLife L.C.C. συμμετέχει στον 40o Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, στη διαδρομή των 5 χλμ. Στη γραμμή εκκίνησης της διαδρομής βρίσκεται και φέτος ο Χρήστος Αποστολάκος, φίλος του φορέα και έμπνευση για όλους μας στην FairLife L.C.C. Η επιμονή και ο αγώνας του Χρήστου ενάντια στην πρόκληση του καρκίνου του πνεύμονα γίνεται πράξη με την 3η συμμετοχή του στον Μαραθώνιο της Αθήνας. Η προσωπική ιστορία του Χρήστου δείχνει σε όλους το δρόμο της αισιοδοξίας, της αντοχής και της δύναμης καλώντας όλους μας να τρέξουμε με την ψυχή μας στον αγώνα της Κυριακής, σε πείσμα της ασθένειας και κάθε αδυναμίας.

Στην ομάδα της FairLife L.C.C. που θα τρέξει στον μαραθώνιο συμμετέχουν ασθενείς, φροντιστές, μέλη οικογενειών και φυσικά οι πρεσβευτές  του φορέα  Γιάννης Φουντούλης, Κική Τσακαλδήμη και Ζήσης Σούλιος.

Η Κορίνα Πατέλη-Bell, Πρόεδρος της FairLife L.C.C. τόνισε «Ο Μαραθώνιος είναι ένας μεγάλος αγώνας δρόμου και μια γιορτή της Ζωής. Είναι συχνά εξουθενωτικός αλλά μας δίνει τεράστια χαρά, όταν καταφέρουμε να κόψουμε το νήμα. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι άλλος ένας Μαραθώνιος. Στην FairLife L.C.C. θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνική αντίληψη γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα και να στείλουμε το μήνυμα πως για τον καρκίνο του πνεύμονα δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο! Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή είναι η φυσική άσκηση, η υγιεινή ζωή, η ψυχική υγεία και η αισιοδοξία. Ο Χρήστος Αποστολάκος είναι πολύτιμος φίλος του φορέα και παράδειγμα αγωνιστή. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον αγώνα του».

 

 

Νευροενδοκρινείς Όγκοι: Ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπισή τους η έγκαιρη διάγνωση  

Τη σημασία της ενημέρωσης του κοινού για τους νευροενδοκρινείς όγκους, έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, τόνισαν οι ομιλητές σε χθεσινή συνέντευξη τύπου με αφορμή, την Παγκόσμια Ημέρα Νευροενδοκρινών Όγκων. Ως εξαιρετικά ετερογενή νεοπλάσματα χαρακτήρισε τους νευροενδοκρινείς όγκους η Μαρίνα  Τσώλη, Επιμελήτρια Β΄ Ενδοκρινολογίας στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων Α΄ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Η συχνότητα ανεύρεσης ΝETs του γαστρεντερικού συστήματος και των πνευμόνων είναι περίπου 5/100.000 ετησίως, αλλά έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια σε αντίθεση με αυτή άλλων κακοηθειών που παραμένει σταθερή. Η σημαντική αυτή αύξηση στον αριθμό των ΝΕΤs μπορεί να αποδοθεί σε αρκετούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις ιατρικές τεχνικές απεικόνισης και διάγνωσης και στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας. Τα συμπτώματα της νόσου μπορεί να μοιάζουν με αυτά άλλων λιγότερο σοβαρών παθήσεων, γεγονός που μπορεί να συντελέσει στην καθυστέρηση της διάγνωσης με συνέπεια πολλοί ασθενείς να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο νόσου. Από την πλευρά της, η Άννα Κουμαριανού, Παθολόγος – Ογκoλόγος, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΠΝΑ «Αττικόν», οποία ανέλυσε τις εξελίξεις στη διάγνωση και την απεικόνιση αλλά και τις θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς με ΝETs. Πιο συγκεκριμένα, η έγκαιρη διάγνωση, προσφέρει καλύτερη πρόγνωση κι ένα ευρύτερο φάσμα θεραπευτικών επιλογών, όπως η ριζική χειρουργική εξαίρεση. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας και κυρίως των γενικών ιατρών και παθολόγων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ασθενείς στα αρχικά στάδια της νόσου. Η Ελλάδα από το 2017 διαθέτει Κέντρο Αριστείας Νευροενδοκρινών Όγκων που έχει έδρα στο Νοσοκομείο Λαϊκό με την επωνυμία EKPA LAIKO ENETS Centre of Excellence το οποίο αναγνωρίστηκε ως Centre of Excellence (Κέντρο Αριστείας) για τους Νευροενδοκρινείς όγκους του Γαστρεντερικού συστήματος, από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροενδοκρινικών Όγκων (ENETS) και αργότερα από τις οικείες αρχές και τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αναφοράς Σπανίων Νοσημάτων – Εuropean Reference Centers (ERN), ανέφερε ο Καθηγητής Παθολογίας και Υπεύθυνος του  Κέντρου, Γρηγόριος Καλτσάς. Όπως τόνισε το εν λόγω Κέντρο αναφοράς για τη νόσο αλλά και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην Ευρώπη, ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής φροντίδας των ασθενών και επίτευξης των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων καθότι τα κέντρα αυτά διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με ΝΕΤs. Τα Κέντρα Αριστείας διαθέτουν πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας που κατανοούν εις βάθος την πολυπλοκότητα  των ΝΕΤs. Η πρόεδρος του  Συλλόγου ΚΕΦΙ, Ζωή Γραμματόγλου, μίλησε για τη σπουδαιότητα της ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και για τα δικαιώματα των ασθενών με Νευροενδοκρινείς Όγκους και ενημέρωσε για την ύπαρξη ενός ειδικού ιστότοπου πληροφόρησης για τους Νευροενδοκρινείς Όγκους, το BEELIEVE. Συγκεκριμένα στον ιστότοπο  https://beelievecampaign.com/en/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τη νόσο αλλά και συμβουλές για τη διαχείρισή της.

Η Affidea Ελλάδος πρωτοστατεί στην επιστημονική εκπαίδευση της Υπερηχοτομογραφίας

Η Affidea Ελλάδος, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική εκπαίδευση, πρωτοστατεί στην εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου στον τομέα των Υπερήχων, λόγω του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της καθώς και του πρωτοποριακού εξοπλισμού Υπερήχων που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο πρώτος κύκλος των διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Ομίλου Affidea με θέμα την σύγχρονη Υπερηχοτομογραφία είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στους επαγγελματίες υγείας της εταιρείας, στην διάρκεια του οποίου διακεκριμένοι συνεργάτες του Ομίλου θα αναλύσουν την αξία της Ακτινολογίας στην σύγχρονη Κλινική Πράξη αλλά και στην Προληπτική Ιατρική. Την επιστημονική ευθύνη των εκπαιδευτικών σεμιναρίων έχει ο αγγειολόγος-ακτινολόγος του Ομίλου Affidea, Δρ Νικόλαος Λιάσης, ως μέντορας και Πρόεδρος. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στην Υπερηχοτομογραφία. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά διαλέξεων από έμπειρους ομιλητές  σε διάφορες κλινικές ειδικότητες και να ακούσουν διακεκριμένους συναδέλφους τους από το εξωτερικό και ιατρούς από δημόσια νοσοκομεία της χώρας, που θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες αλλά και τις επερχόμενες σημαντικές καινοτομίες που θα δώσουν λύσεις για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων. Αποστολή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Affidea, του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Ευρώπη, είναι να καλλιεργήσουν και να προάγουν την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας του Ομίλου αλλά και την συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη.

 

ΙΣΑ: Όχι στη διενέργεια οπτικών εξετάσεων από καταστήματα οπτικών

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προέβη σε μηνυτήρια αναφορά, για τη διενέργεια από καταστήματα οπτικών εξετάσεων που πρέπει να γίνονται αποκλειστικά, από ειδικευμένους οφθαλμιάτρους.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι «περιήλθαν σε γνώση του σειρά μηνυμάτων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δια των οποίων Οπτικοί- Οπτομέτρες καλούν τους πολίτες να εξεταστούν, οι ίδιοι ή τα παιδιά τους, προκειμένου να προβούν σε  Οπτομετρία-εξέταση των ματιών από οπτικό αναφορικά με διαχείριση της παιδικής μυωπίας, αντιμετώπιση της αμβλυωπίας, έλεγχο στην όραση, τοπογραφία κερατοειδούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σε πρόσφατη συνεδρίασή του συζήτησε εκτενώς το θέμα των διαγνωστικών εξετάσεων για τα παραπάνω οφθαλμολογικά ζητήματα και παθήσεις και αποφάνθηκε ότι όλες οι παραπάνω μετρήσεις και διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν και πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από ειδικευμένους οφθαλμιάτρους.

«Είναι προφανές ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα οπτικών απαγορεύεται κατά νόμο να διενεργούν οπτικές μετρήσεις και διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η τοπογραφία. Τίθεται ζήτημα αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και άλλων ενδεχομένως αδικημάτων», τονίζει ο ΙΣΑ, στην αναφορά του ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, όπου αυτές ανήκουν προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΙΣΑ, είχε αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, με την οποία ζητούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της Ένωσης Οφθαλμιάτρων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος, για κατάργηση της δυνατότητας συστέγασης ιατρών Οφθαλμιάτρων, με καταστήματα οπτικών ειδών που θεσπίστηκε με τη διάταξη του άρθρου 82 του Ν. 5007/2022.

Μείωση κρουσμάτων και εισαγωγών από COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων για COVID-19, παρουσίασε μείωση την εβδομάδα από 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο για τις αναπνευστικές λοιμώξεις του ΕΟΔΥ. Μείωση κατά 22% παρουσίασε και ο αριθμός των εισαγωγών σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 41. Μείωση παρουσίασε και ο αριθμός των θανάτων. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 57 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 87 έτη. Την εβδομάδα αναφοράς, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5 (49%), ακολουθούμενη από την EG.5 (23%) και την ΧΒΒ.1.16 (16%).