Θεόδωρος Καρούτζος: «Στην Affidea επενδύουμε στην αλλαγή κουλτούρας της εξεταστικής διαδικασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο»

HD:Παρακολουθώντας από την πρώτη στιγμή την ανάπτυξη του Ομίλου Affidea στην Ελλάδα, επισημαίνω ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο διαφοροποιείται από την επενδυτική επέκταση και τη διεύρυνση του δικτύου με όρους αυστηρά επιχειρηματικούς, και συγκεκριμένα την επένδυση στην αλλαγή κουλτούρας αυτής καθαυτής της εξεταστικής διαδικασίας, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες στον χώρο της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πόσο εύκολο είναι αυτό και ποιο το αναμενόμενο όφελος για τον εξεταζόμενο, τον Όμιλο, αλλά και το σύστημα υγείας εν γένει;

Η συμπεριφορά του χρήστη υπηρεσιών υγείας έχει αναπτυχθεί σημαντικά, καθώς πλέον παρατηρούμε ενεργή συμμετοχή στην επιλογή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας και wellness, με νέα κριτήρια όπως η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η εγγύτητα. Απαντώντας σε αυτά τα δεδομένα, το μοντέλο παροχής φροντίδας της Affidea στηρίζεται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, όπου προσφέρονται εξατομικευμένες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες προηγμένης διαγνωστικής απεικόνισης και ανάλυσης, με βάση το μοναδικό προφίλ του κάθε εξεταζόμενου. Το μοντέλο αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του συνολικού κόστους της περίθαλψης, ελαττώνοντας τη διάρκεια της νοσηλείας και βελτιώνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μελέτη άλλωστε που δημοσιεύτηκε στο JournalofHealthEconomics καταδεικνύει ότι κάθε 1 επιπλέον μονάδα επένδυσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ισοδυναμεί με 40 μονάδες μείωσης κόστους νοσοκομειακής φροντίδας.

Στην Affidea, δέσμευσή μας είναι να δημιουργούμε μια ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας και ποιότητας, όπου κάθε μέλος της κλινικής ομάδας συμμετέχει στη διαδικασία της φροντίδας των εξεταζόμενων. Ταυτόχρονα διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και αυστηρά πρωτόκολλα κλινικής διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει επένδυση στην αξιολόγηση και στην πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και άλλους μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου, προκειμένου οι ασθενείς να λαμβάνουν διαγνώσεις ακριβείας για την κατάλληλη θεραπεία.

Η τεχνολογία αιχμής και η καινοτομία είναι κινητήριες δυνάμεις πίσω από αυτήν την αλλαγή και θα συνεχίσουν να είναι καίριες για την προαγωγή της φροντίδας. Στόχος μας είναι η μετάβαση στο μοντέλο του «έξυπνου» διαγνωστικού κέντρου με digital και paperless διαδικασίες, που μεγιστοποιεί το επίπεδο εξυπηρέτησης και περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γι’ αυτό, ενδεικτικά, δημιουργήσαμε το myaffidea, μια ψηφιακή εφαρμογή ολιστικής διαχείρισης της υγείας, με στόχο να προσφέρουμε στους εξεταζόμενους ενεργό ρόλο στην φροντίδα της υγείας τους.

Τέλος, συνδυάζουμε την παροχή φροντίδας που χρειάζονται οι εξεταζόμενοι με οικονομική προσβασιμότητα, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που να είναι βιώσιμο και αποτελεσματικό.

HD: Ποιο είναι το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας για την επόμενη διετία; Σε ποιους τομείς θα δώσετε έμφαση και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές θα αναπτυχθείτε περαιτέρω;

Στην Affidea αναπτυσσόμαστε και επεκτείνουμε το δίκτυό μας με ισόρροπη ανάπτυξη τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, αναβαθμίζοντας τις πόλεις ως προορισμούς για ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην προαγωγή της υγείας των συμπολιτών μας. Συνεχώς μελετάμε και αξιολογούμε τις προοπτικές που θα αναπτύξουν το δίκτυό μας οργανικά ή μέσω εξαγορών, και χτίζουμε τις υποδομές για να στηρίξουν αυτό το οικοδόμημα που μεγαλώνει. To 2023 κλείνει με δύο νέα διαγνωστικά κέντρα υψηλής δυναμικής, στον κεντρικό οδικό άξονα της Λ. Μεσογείων στην Αγ. Παρασκευή, και στο Λαύριο, μια περιοχή με έντονη ανάγκη για αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών. Επιπλέον η επέκταση των Δερματολογικών Κέντρων CityMed συνεχίζεται και μέσα στον Δεκέμβριο προστίθεται στο δίκτυο το έβδομο κέντρο μας, στο Περιστέρι. Για τις επόμενες χρονιές, το επενδυτικό πλάνο επέκτασης είναι φιλόδοξο, με νέες μονάδες σε περιοχές εντός και εκτός Αττικής, ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα τελευταία επιτεύγματα της ιατρικής τεχνολογίας και διαγνώσεις ακριβείας.

HD: Έχετε δηλώσει ότι ο ενιαίος σχεδιασμός του υγειονομικού χάρτη της χώρας που συμπεριλαμβάνει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό για το μέλλον της υγειονομικής φροντίδας στην Ελλάδα. Ποια η θέση των ιδιωτικών παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα τέτοιο νέο “οικοσύστημα υγείας” και ποια ειδικότερα θα είναι η συνεισφορά του Ομίλου Affidea;

Η δημιουργία ενός ενιαίου σχεδιασμού του υγειονομικού χάρτη που περιλαμβάνει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα έχει ως στόχο αναμφίβολα την αναβάθμιση της υγειονομικής φροντίδας, εφόσον καλύπτει υπάρχοντα κενά στο σύστημα υγείας. Σε ένα τέτοιο “οικοσύστημα υγείας,” οι ιδιωτικοί πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου και του Ομίλου Affidea, του μεγαλύτερου ιδιωτικού παρόχου υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, μπορούν να συμβάλουν με διάφορους τρόπους. Συγκεκριμένα, στην κάλυψη των αναγκών στις υπηρεσίες φροντίδας, βοηθώντας στη μείωση του φόρτου εργασίας για τον δημόσιο τομέα, ιδίως σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Η εμπειρία της πανδημίας έδειξε ότι ο ιδιωτικός τομέας στάθηκε αρωγός, προσέφερε τις υπηρεσίες του την ώρα της ανάγκης και αποσυμφόρησε το δημόσιο σύστημα.

Στην Affidea να επισημάνω ότι πρωτοπορούμε στην υιοθέτηση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας, επενδύουμε στον εξοπλισμό, ανανεώνουμε τον στόλο μας παρακολουθώντας συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, εκσυγχρονίζουμε σταθερά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Η Affidea άλλωστε ακολουθεί με συνέπεια τα αυστηρά πρωτόκολλα και την πολιτική κλινικής διακυβέρνησης του ευρωπαϊκού Ομίλου. Αναφέρω επίσης ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ειδικά σε περιοχές όπου η δημόσια υγειονομική υποδομή είναι περιορισμένη και χρήζει αναβάθμισης, με τη δημιουργία νέων μονάδων υγείας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συνεισφορά των ιδιωτικών παρόχων πρέπει να συνδυάζεται με σαφείς κανονιστικούς μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της διαφάνειας στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Τέλος, το ελληνικό σύστημα χρειάζεται να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να ελέγχεται προληπτικά, αλλά και τις προϋποθέσεις αποτροπής των επιβλαβών συνηθειών και προαγωγής της καλής υγείας των πολιτών.

HD: Υπάρχει κάποιο αίτημα προς την Πολιτεία που ως κλάδος θα ήταν χρήσιμο εάν εκπληρωνόταν;

Τα ζητήματα για τα οποία χρειάζεται η αρωγή της Πολιτείας για την ανάπτυξη της ΠΦΥ είναι πολλαπλά. Το ζήτημα όμως που επείγει είναι το clawback και rebate, που πρέπει άμεσα να αρθούν. Τα μέτρα αυτά έπαιξαν θετικό ρόλο συγκράτησης δαπανών στην εποχή των μνημονίων, αλλά πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις στο σύστημα και δεν εξασφαλίζουν την ποιότητα προς όφελος των πολιτών – ασθενών. Έχει άλλωστε αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι μη βιώσιμο μοντέλο για μικρές και μεγάλες εταιρείες, αποτελεί αντικίνητρο για επενδύσεις στη χώρα, στις νέες τεχνολογίες και στον σύγχρονο εξοπλισμό, πεδία στα οποία η Affidea έχει διαχρονικά σταθερό προσανατολισμό. Επιπρόσθετα, αποδυναμώνει την προσέλκυση ιατρικού ταλέντου, καθώς το επιστημονικό προσωπικό εγκαταλείπει την χώρα μας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στελεχωθεί αποτελεσματικά το δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας της Ελλάδας. Όλα αυτά οδηγούν τελικά σε μετάπτωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών, θέτοντας σε κίνδυνο μακροπρόθεσμα την δημόσια υγεία.

Επισημαίνω λοιπόν ότι χρειάζεται άμεσα η χρηματοδότηση της ΠΦΥ στα επίπεδα του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η χώρα μας υπολείπεται. Και φυσικά, ο καλώς εννοούμενος εξορθολογισμός με ποιοτικά κριτήρια, αλλά και re­al-time έλεγχοι των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επιτακτική λοιπόν ανάγκη είναι ο σταδιακός μετασχηματισμός προς ένα σύστημα που θα βασίζεται στην αξία, ώστε και οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά και αυτοί που τις προσφέρουν να επιβραβεύονται για αυτό ανάλογα με τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα σε επίπεδο καινοτομίας η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιβραβεύουν την ποιότητα, την καινοτομία και επιτρέπουν την έλευση και εφαρμογή νέων αποτελεσματικών τεχνολογιών στη διάγνωση και θεραπεία. Διαχρονικός στόχος είναι η βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης των πολιτών και η ποιοτική ζωή.

HD: Μιλήστε μας για τα προγράμματα Dose Excellence και MR Excellence. Ποια η επιδιωκόμενη συνεισφορά τους στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας;

Στην Affidea, όπως προαναφέραμε, δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο κι επενδύουμε σε μεθόδους και διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζόμενων και ταυτόχρονα στη διασφάλιση του βέλτιστου ιατρικού αποτελέσματος.

Μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία που εφαρμόζουμε πανελλαδικά είναι το Dose Excellence, το πρόγραμμα που βελτιστοποιεί τη δόση ακτινοβολίας που δέχεται ο εξεταζόμενος κατά τη διάρκεια της αξονικής τομογραφίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η μικρότερη δόση με το καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα. HAffidea είναι ο μόνος πάροχος υπηρεσιών υγείας που καταγράφει και παρακολουθεί δεδομένα κεντρικά και σε πραγματικό χρόνο (realtimedata) σχετικά με την δόση ακτινοβολίας σε όλα τα συστήματα αξονικής τομογραφίας που διαθέτει, για όλους τους εξεταζόμενους. Τα διαγνωστικά κέντρα της Affidea στην Ελλάδα μάλιστα είναι τα μόνα ιατρικά κέντρα που περιλαμβάνονται στη λίστα EuroSafeWallofStars, των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, με πιστοποίηση 5 αστέρων από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία (ESR).

Επιπλέον το πρωτοποριακό MR Excellence Program, το μεγαλύτερο πρόγραμμα στο είδος του παγκοσμίως, τυποποιεί τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η μαγνητική τομογραφία σε όλο το δίκτυο μας στην Ευρώπη. Η Affidea έχει αναπτύξει ένα ειδικό λογισμικό που παρακολουθεί εξ αποστάσεως τα συστήματα μαγνητικής τομογραφίας, μια μοναδική ευκαιρία να επωφεληθούμε από την «συλλογική βελτιστοποίηση», μελετώντας τις «άριστες πρακτικές» τις οποίες μπορούμε να αναπαράγουμε δομημένα σε όλες τις χώρες όπου έχουμε παρουσία. Όλα τα παραπάνω αλλάζουν την κουλτούρα της εξεταστικής διαδικασίας κι έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η επίτευξη προσιτής φροντίδας με πρότυπα υψηλής ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη δεν είναι μόνο ζήτημα αποτελεσματικότητας. Είναι ζήτημα αξιών και προτεραιοτήτων. Στην Affidea διασφαλίζουμε ότι κάθε εξεταζόμενος και κάθε εξεταζόμενη έχει πρόσβαση στην περίθαλψη που χρειάζεται, όταν τη χρειάζεται. Πρόκειται επί της ουσίας για επένδυση στην υγεία των συμπολιτών μας και στην ευημερία της κοινωνίας μας.