Οι σύγχρονες προκλήσεις στην κλινική διαχείριση του καρκίνου του μαστού

Η «ΕΜΕΙΣ» (Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία – Ίαση – Στήριξη) διοργανώνει, με την υποστήριξη του ΙΑΣΩ και της Β’ Κλινικής Μαστού του ΙΑΣΩ, την 4η Υβριδική Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Καρκίνος Μαστού και οι Σύγχρονες Προκλήσεις στην Κλινική Διαχείριση», το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου ώρα 08:30 π.μ. και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου ώρα 08:30 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Γρηγόριος Ξεπαπαδάκης MD, PhD, Χειρουργός Μαστού, Ιδρυτής και Πρόεδρος της «ΕΜΕΙΣ», Διευθυντής Β’ Κλινικής Μαστού του ΙΑΣΩ. Στόχος της Διημερίδας είναι η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, η ενημέρωση για τα τελευταία δεδομένα που αφορούν στον Καρκίνο του Μαστού και την Κλινική Διαχείριση, καθώς και η προαγωγή της έρευνας. Η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων και παλαιότερων συναδέλφων, είναι σήμερα πιο πολύτιμη από ποτέ. Η συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου επιστημονικές συναντήσεις είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ποιότητας στην ιατρική πράξη, σε ένα επιστημονικά και κοινωνικοοικονομικά απαιτητικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η Διημερίδα απευθύνεται σε Χειρουργούς Μαστού, Γυναικολόγους, Ακτινολόγους, Ογκολόγους, Ειδικούς Υπερήχων και Κλινικούς Ιατρούς με βασικές και προηγμένες γνώσεις στις νόσους του μαστού. Επίσης, έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα αναπτύξουν ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα. Η Επιστημονική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υβριδικά με φυσική παρουσία, καθώς και μέσω «Live Streaming» και είναι απαραίτητη η προεγγραφή για όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Προσεγγίσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία σπάνιων αιματολογικών νοσημάτων

Η Ιατρική Εταιρεία Μελέτης της Βιολογίας και Θεραπείας του Καρκίνου (Ι.Ε.Μ.ΒΙ.ΘΕ.Κ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Πλασματοκυτταρικών ∆υσκρασιών και το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στην Αμυλοείδωση της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, διοργανώνει στις 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου 2024 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, συνέδριο με θέμα: «Αμυλοείδωση και άλλα Σπάνια Αιματολογικά Νεοπλάσματα: Προσεγγίσεις στη Διάγνωση και τη Θεραπεία». Η Ιατρική Εταιρεία Μελέτης της Βιολογίας και Θεραπείας του Καρκίνου (Ι.Ε.Μ.ΒΙ.ΘΕ.Κ) ιδρύθηκε το 2018 και ένας από τους κύριους στόχους της είναι η εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας αλλά και του κοινού σε θέματα αιχμής που αφορούν τις νεοπλασίες.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας και των γενετικών μηχανισμών πρόκλησης των σπανιότερων πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών, όπως η μακροσφαιριναιμία του Waldenström, η συστηματική AL αμυλοείδωση, η πρωτοπαθής πλασματοκυτταρική λευχαιμία, το σύνδρομο POEMS, αλλά και άλλων σπάνιων αιματολογικών νεοπλασιών, όπως το υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο, οι ιστιοκυτταρώσεις, η συστηματική μαστοκυττάρωση κ.α. Αυτό οδήγησε σε νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις με σημαντικό όφελος επιβίωσης για τους αρρώστους με τα νοσήματα αυτά. Η ανάπτυξη νέων βιολογικών θεραπευτικών επιλογών εκτός από την παροχή σημαντικών όπλων στη μάχη μας για την ίαση των ασθενών μας, δημιούργησε ταυτόχρονα καινούργια ερωτήματα, που μερικές φορές έχουν διλημματικό χαρακτήρα και αφορούν τη θέση των φαρμάκων αυτών σε σχέση με τη μέχρι σήμερα φαρμακευτική αγωγή ή τους συνδυασμούς τους με τα παλαιότερα φάρμακα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έμπειροι και καταξιωμένοι επιστήμονες θα αναπτύξουν τα θέματα και θα θέσουν τα ζητήματα που χρήζουν απαντήσεων και αφορούν τα σπάνια αιματολογικά νεοπλάσματα και την αμυλοείδωση.

Πρωτοποριακή τεχνική στη θεραπεία των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Μια πρωτοποριακή τεχνική, που αλλάζει τα δεδομένα της θεραπείας των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, εφαρμόστηκε στην Β ́ Αγγειοχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». Η καινοτόμος τεχνική προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας «ενδαγγειακής» ή αλλιώς διαδερμικής αγγειακής προσπέλασης (fistula) χωρίς να απαιτείται χειρουργική τομή, έχοντας σημαντικά οφέλη για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Το Νοσοκομείο «Λαϊκό», με μακρά ιστορία στις αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις θεωρείται η “μήτρα” της σύγχρονης ελληνικής Αγγειοχειρουργικής. Η υπερσύγχρονη Αγγειοχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επενδύει διαρκώς σε νέες μεθόδους και τεχνολογικά συστήματα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, μένοντας πιστή στη δέσμευσή της να αποτελέσει ένα πρότυπο κέντρο αναφοράς, όπου αντιμετωπίζονται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο όλα τα περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη αγγειοχειρουργική φροντίδα.

«Η Β ́ Αγγειοχειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ, διατηρώντας την παράδοση του Λαϊκού Νοσοκομείου να παρέχει ασθενοκεντρικές, εξατομικευμένες, και σύγχρονες θεραπευτικές υπηρεσίες αιχμής, συντονίζεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και προσφέρει τις νέες εξελιγμένες ενδαγγειακές τεχνικές στους νεφροπαθείς ασθενείς. Είμαι λοιπόν, ιδιαίτερα ευτυχής που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία μία νέα ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο που πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, πραγματοποιώντας την πρώτη στην ιστορία του νοσοκομείου ενδαγγειακή αγγειακή προσπέλαση», δήλωσε σχετικά ο  Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, κ. Χρήστος Κλωνάρης.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εξειδικευμένων μονάδων στη Β΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική, εντάσσεται και η πρόσφατη προσθήκη στο επιστημονικό δυναμικό της Κλινικής του κ. Γ. Χατζαντώνη, ο οποίος κι ανέλαβε την ανάπτυξη της μονάδας Αγγειακής Προσπέλασης στην οποία πραγματοποιούνται υπό την επιστημονική υπευθυνότητα του ιδίου  πρωτοποριακές και τεχνικά απαιτητικές επεμβάσεις.  Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο  Διευθυντής της Κλινικής, κ. Κλωνάρης,  «η πρόσφατη ένταξη του κ. Χατζαντώνη στους συνεργάτες της Κλινικής μας αποτελεί για μένα εγγύηση ασφαλούς, επιτυχούς και καινοτόμου αντιμετώπισης των ασθενών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι  το Νοσοκομείο «Λαϊκό» έχει στη διάθεσή του μια από τις μεγαλύτερες νεφρολογικές κλινικές, καθώς και κλινική μεταμοσχεύσεων, εξυπηρετώντας  καθημερινά μεγάλο όγκο περιστατικών με χρόνια νεφρική νόσο και αγγειακή προσπέλαση.

Κώδικας δεοντολογίας οδοντοτεχνιτών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο κώδικας δεοντολογίας οδοντοτεχνιτών με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σκοπός του εν λόγω κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη, με γνώμονα την αρχή της ισότητας, τα χρηστά ήθη και τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Στις διατάξεις του υπάγονται όλοι οι οδοντοτεχνίτες, ανεξαρτήτως του τρόπου και της μορφής άσκησης του επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά, με τη μορφή εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή ως δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, ανά την Ελληνική Επικράτεια.

Μεταξύ των διατάξεων αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται στον οδοντοτεχνίτη που διαθέτει εργαστήριο ή μόνιμη εργασιακή σχέση η πλανοδιακή άσκηση του επαγγέλματος.

Εργαστήριο οδοντοτεχνίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται να διατηρούν μόνο οι οδοντοτεχνίτες που κατέχουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος ή και άλλα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος κάτοχος βεβαίωσης/άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Ο οδοντοτεχνίτης που διατηρεί εργαστήριο ή ο ιδιώτης που απασχολεί επιστημονικά υπεύθυνο οδοντοτεχνίτη, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο του εργαστηρίου, τον τίτλο σπουδών και την βεβαίωση /άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη καθώς και την προβλεπόμενη ένδειξη νόμιμου οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. Ο οδοντοτεχνίτης παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε χώρους που έχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. Απαγορεύεται στον οδοντοτεχνίτη η παροχή οδοντοπροσθετικών εργασιών και υπηρεσιών μέσα σε χώρους Οδοντιατρείου, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. Έργο του οδοντοτεχνίτη είναι η κατασκευή στο χώρο του εργαστηρίου του, σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και εντολές του παραγγέλλοντος οδοντιάτρου.

 

Νέες συνεργασίες του CDI της Pfizer με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer, δίνοντας σταθερά έμφαση στην Έρευνα και  Καινοτομία, που αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας του, συνεχίζει τη συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη καινοτομιών που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει δύο νέες συνεργασίες με:

-Tο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) Ιωαννίνων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου για ασθενείς που πάσχουν από ψωριασική αρθρίτιδα

-Tη Μονάδα Κληρονομικών και Σπάνιων Καρδιαγγειακών Παθήσεων, της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης ενός λογισμικού για τον εντοπισμό των καρδιακών παθήσεων από αξονικές τομογραφίες χωρίς να έχει προηγηθεί κλινική εξέταση.

Συγκεκριμένα, το έργο με το ΙΤΕ ερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και φορητών αισθητήρων, ενός συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών που πάσχουν από Ψωριασική Αρθρίτιδα.

Η συνεργασία με το ΕΚΠΑ επικεντρώνεται  στην έρευνα του κατά πόσον είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση των καρδιακών νοσημάτων πριν από την εκδήλωσή τους καθώς ο έγκαιρος εντοπισμός ασθενών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης μυοκαρδιοπάθειας ή καρδιακής ανεπάρκειας είναι μείζονος σημασίας.

Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), συνεχίζεται η έρευνα ανάπτυξης ενός Έξυπνου Συνομιλητή που χρησιμοποιεί την Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας (NLU) για να αντιστοιχίσει απορίες χρηστών με ζεύγη ερωτήσεων-απαντήσεων (Q&As) που εξάγονται αυτόματα από επιστημονικά έγγραφα, με στόχο να προσφέρει βοήθεια στους χειριστές τηλεφωνικών κέντρων κατά την απάντηση των εκατομμυρίων ερωτημάτων που λαμβάνουν κάθε χρόνο από ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Στόχος της νέας έκδοσης του πράκτορα δεν είναι μόνο να βελτιωθεί η ορθότητα των απαντήσεων που δίνει, συμβάλλοντας στην έγκυρη ενημέρωση, αλλά και οι απαντήσεις του να μοιάζουν πιο φυσικές, ώστε να προσφέρει στον χρήστη μια θετικότερη εμπειρία επικοινωνίας.

Με δύο νέα έργα ανανεώθηκε η συνεργασία με την εταιρεία Medoid AI Ι.Κ.Ε.. Το πρώτο έργο αφορά τη βελτίωση του εργαλείου που ανέπτυξε η Medoid AI σε προηγούμενο έργο και το οποίο συνοψίζει αυτόματα μεγάλες προτάσεις επιστημονικών κειμένων. Στη νέα έκδοση δίδεται μεγάλη βαρύτητα στη διατήρηση του νοήματος κατά τη σύνοψη των προτάσεων, έτσι ώστε τα επιστημονικά κείμενα να απλοποιούνται χωρίς να χάνεται σημαντική πληροφορία, βοηθώντας στην ευκολότερη ενημέρωση των ασθενών. Το δεύτερο έργο έχει ως στόχο να δώσει στις ερευνητικές ομάδες της Pfizer τη δυνατότητα να εκτελούν «έξυπνες» αναζητήσεις στην επιστημονική βιβλιογραφία, ώστε να αποκτούν με αποδοτικό τρόπο την πιο σχετική και ενημερωμένη πληροφορία σε σχέση με τους ερευνητικούς σκοπούς τους. Σε ανανέωση της συνεργασίας προχώρησε το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στα πλαίσια της νέας συνεργασίας, βασικός στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση των ευρημάτων που αναπτύχθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο συνεργασίας για την αυτόματη και πρόωρη διάγνωση συμπτωμάτων του αναπνευστικού συστήματος από μία smartphone εφαρμογή, καθώς και η δυνατότητα ανίχνευσης και συσχετισμού των συμπτωμάτων αυτών με κάποια συγκεκριμένη ασθένεια του αναπνευστικού.

 

Βίντεο για τον καρκίνο του μαστού με κοινωνικό μήνυμα

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ παρουσιάζει πριν από τις γιορτές το νέο βίντεο για τον καρκίνο του μαστού, που δημιουργήθηκε με αγάπη, ενσυναίσθηση και εθελοντική προσφορά από όλους τους συμμετέχοντες.

«Ο Καρκίνος του Μαστού μας αφορά όλες και όλους! Υποχρέωσή μας η ενημέρωση. Δύναμή μας η πρόληψη. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού δεν σταματούν τον μήνα Οκτώβριο!». Τα παραπάνω αποτελούν τους λόγους για τους οποίους ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ  προχώρησε στη δημιουργία αυτού του βίντεο του οποίου το link είναι το εξής: https://youtu.be/3WryofeNdRc

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου –  ΑγκαλιάΖΩ, προτείνει σε όλους να το παρακολουθήσoυν και να μεταδώσουν το κοινωνικό μήνυμα σε όλους όσους αγαπούν.

 

Γιορτή για τα παιδιά με ΣΔΤ1 από την ΠΕΑΝΔ

Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ) διοργάνωσε μια γιορτή για τα παιδιά με ΣΔτ1, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, με την ευγενική υποστήριξη της Dexcom, παγκόσμιου ηγέτη στη συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο (CGM).  Σε γιορτινό κλίμα, μέλη της ΠΕΑΝΔ – παιδιά με ΣΔτ1- και οι οικογένειές τους βρέθηκαν στο φιλόξενο και όμορφο χώρο του Replayce και πέρασαν στιγμές γεμάτες παιχνίδι, δράση και θετική ενέργεια.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία να βρεθούν ξανά από κοντά τα μέλη της ΠΕΑΝΔ, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις, να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στην διαχείριση του διαβήτη τύπου 1, αλλά κυρίως να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την πάθηση και να αντιμετωπίζουν με δύναμη και αισιοδοξία τις όποιες καθημερινές προκλήσεις.

Η πρόεδρος της ΠΕΑΝΔ κ. Σοφία Μανέα υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά τα μέλη της Ένωσης και δήλωσε: «Με πολλή χαρά περιμέναμε μικροί και μεγάλοι αυτή τη γιορτή καθώς η μακρά περίοδος που διανύσαμε, μας κράτησε σε απόσταση από τα μέλη μας και όλοι είχαμε την ανάγκη να ξαναβρεθούμε σε κλίμα εορταστικό, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη γνώση. Υπό την ευγενική υποστήριξη της Dexcom, πολλά από τα “μικρά” μας μέλη με τις οικογένειές τους, απόλαυσαν μια ιδιαίτερη εκδήλωση, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το σύστημα CGM  της εταιρίας που προσφέρει μοναδικά οφέλη για την ορθή διαχείριση του διαβήτη τόσο στο παιδί όσο και στους ίδιους τους γονείς που θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους».

 

Affidea: Νέο Δερματολογικό Κέντρο City Med στο Περιστέρι

Με την δημιουργία ενός σύγχρονου Δερματολογικού Κέντρου City Med στα δυτικά προάστια και συγκεκριμένα στο Περιστέρι επεκτείνεται Όμιλος Affidea στην Αττική, ενδυναμώνοντας την θέση του στην αγορά της Δερματολογίας. Το νέο Δερματολογικό Κέντρο City Med, που ξεκίνησε πρόσφατα την λειτουργία του σε κεντρικό σημείο στο Περιστέρι (Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 65), δημιουργήθηκε με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων υπηρεσιών στον τομέα της Δερματολογίας, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες ιατρικές μεθόδους για την υγεία του δέρματος. Τα Δερματολογικά Κέντρα City Med απαρτίζονται από ομάδα εξειδικευμένων κι έμπειρων ιατρών, όπως Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι, Κλινικοί Βιοπαθολόγοι, Βιολόγοι και Αισθητικοί από τον τομέα της Ιατρικής Αισθητικής, οι οποίοι συνεισφέρουν αποτελεσματικά με τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας στην αρτιότερη παροχή της ιατρικής φροντίδας, ενώ τα καλλυντικά που χρησιμοποιούνται είναι τα πλέον αξιόπιστα στον χώρο της Δερματολογίας.

Ζωή Γραμματόγλου: Δεν υπάρχει ενημέρωση για δικαιώματα και παροχές στους ασθενείς με καρκίνο

Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για ενημέρωση των ασθενών με καρκίνο όσον αφορά τα δικαιώματα τους και τις παροχές που δικαιούνται τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων Ιατρών «ΚΕΦΙ» Αθηνών, Ζωή Γραμματόγλου, σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την νέα ενότητα στο site του Συλλόγου ΚΕΦΙ https://dikaiomamou.gr/ για τον καρκίνο του μαστού. Όπως ανέφερε, παρά τις επανειλημμένες  προτάσεις των εκπροσώπων του Συλλόγου σε διοικήσεις νοσοκομείων για διανομή φυλλαδίων μαζί με το εξιτήριό τους στους ασθενείς όπου θα αναγράφονται τα δικαιώματά τους και οι παροχές που δικαιούνται από την Πολιτεία, δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση. Τρανή απόδειξη για την ελλιπή ενημέρωση των ασθενών είναι και η επισκεψιμότητα του site dikaiomamou, που ξεπερνάει τους 80.000 χρήστες το χρόνο, ενώ δια ζώσης και τηλεφωνικά ενημερώνονται περίπου 1500 ασθενείς το χρόνο.  Φέτος οι κλήσεις έφθασαν τις 2500 και η επισκεψιμότητα του site τις 182.000 χρήστες. Τα περισσότερα αιτήματα ενημέρωσης αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας, την ψυχολογική υποστήριξη και τις δομές τελικού σταδίου. Το site λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει ήδη δύο ακόμα ενότητες, μία για τον καρκίνο του πνεύμονα και μία για τους φροντιστές, ενώ φέτος προστέθηκε και η ενότητα για τον καρκίνο του μαστού. Η  Z.Γραμματόγλου τόνισε για ακόμα μια φορά την «οδύσσεια» των ασθενών με καρκίνο που χρειάζεται να χειρουργηθούν, αφού οι αναμονές είναι τεράστιες και αναγκάζονται να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, λύση που ωστόσο δεν είναι εφικτή για τους οικονομικά ασθενέστερους.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου προβλήθηκε βίντεο με μήνυμα του κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου, Ευρωβουλευτή, όπου ευχαρίστησε για τη συνεργασία του με το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι., για τη σημασία της εξυπηρέτησης και της υποστήριξης των ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους καθώς και της έγκαιρης ενημέρωσής τους σχετικά με τα δικαιώματά τους. Αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δημιουργία των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν πολλές καινοτόμες θεραπείες για τον καρκίνο. Η ΕΕ δημιούργησε τις προϋποθέσεις, ώστε τα κράτη μέλη της να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε καινοτόμο εργαλείο. Η χώρα μας οφείλει να κάνει χρήση των καινοτόμων πολιτικών της ΕΕ και η κοινότητα των καρκινοπαθών μέσω των οργάνων της, όπως ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. πρέπει να συμμετέχει σε αυτές.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν έγκριτοι ομιλητές, οι οποίοι εξέφρασαν τη σημασία της ενημέρωσης των ογκολογικών ασθενών και των φροντιστών τους.

Η Δρ Ελένη Γαλάνη, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Β’ Ογκολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Γυναικών στην Ογκολογία (Women for Oncology W4O Hellas) αναφέρθηκε στον Καρκίνο του μαστού, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού από το χθες, στο σήμερα και στο αύριο αλλάζει λόγω της εξέλιξης της κλινικής ογκολογίας. Ένα, όμως, παραμένει πάντα σταθερό: η ανάγκη για κουλτούρα πρόληψης, για έγκαιρη διάγνωση, αλλά και πληροφόρηση. Για αυτό απαιτείται σύμπραξη επιστήμης με φορείς όπως το ΚΕΦΙ, με κοινό στόχο την ουσιαστική υποστήριξη του ασθενή με καρκίνο και της οικογένειας του.

Ο κ. Δημήτρης Τριπερίνας, Δικηγόρος Εργατολόγος αναφέρθηκε στις συντάξεις για τους ασθενείς με καρκίνο, επισημαίνοντας τα προβλήματα και στις αγκυλώσεις που υπάρχουν διαχρονικά, αλλά και στις δυνατότητες που υπάρχουν για τους ασθενείς με καρκίνο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του παρόντος ασφαλιστικού συστήματος.

Η κ. Φωτεινή Χριστοδούλου, B.Sc, M.Sc Δημόσιας Υγείας, Κοινωνική Λειτουργός Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. που συντονίζει την Δράση ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ αναφέρθηκε σε μερικά νέα δεδομένα. Μέσα από μερικά στατιστικά δεδομένα αναδεικνύεται η ανάγκη των ασθενών για επαρκή και έγκυρη πληροφόρηση. Η επισκεψιμότητα του website για τη φετινή χρονιά έχει ξεπεράσεις τους 82.000 χρήστες, ενώ δια ζώσης και τηλεφωνικά έχουν ενημερωθεί πάνω από 1.350 ασθενείς για τα αναπηρικά δικαιώματα τους! Ο αγώνας του Κ.Ε.Φ.Ι. για ενημέρωση έχει Πανελλαδική εμβέλεια και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με γνώμονα τις ανάγκες των ασθενών μας. Ακολούθως, παρουσίασε τη καινούργια ενότητα του website https://dikaiomamou.gr/για τον καρκίνο του Μαστού.

Οι κ.κ. Ανδριάνα και Άρης Χοντάι αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τον καρκίνο στην οικογένεια τους. Η Ανδριάνα είναι μια ασθενής που παρακολουθεί η ομάδα του Κ.Ε.Φ.Ι. από το 2022. Έχει εξυπηρετηθεί στο πρόγραμμα της κατ’ οίκον υποστήριξης ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, και είναι το ζωντανό παράδειγμα της βοήθειας που προσφέρει το Κ.Ε.Φ.Ι. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όλη την καθοδήγηση και διαμεσολάβηση που έχει λάβει από τον Σύλλογο και την βοήθεια σε κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο.

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

 

Αντιδράσεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών για την πλατφόρμα παραγγελιών της ΕΚΑΠΥ

Για αυθαίρετους «κόφτες» σε εγκεκριμένες θεραπείες ασθενών στην νέα πλατφόρμα παραγγελιών φαρμάκων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για τον περιορισμό των παραγγελιών ή την ξαφνική εξαφάνιση σκευασμάτων από την πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΠΕΦΝΙ αναφέρει τα εξής: «Το φάρμακο, ως ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό, είναι συνήθως εξειδικευμένο και συχνά αναντικατάστατο στο νοσοκομειακό περιβάλλον, ενώ δεδομένου ότι η ανάγκη για τη χορήγησή του προκύπτει πολλές φορές απρόβλεπτα και ξαφνικά, η άμεση διαθεσιμότητα της θεραπείας είναι καθοριστική για την πορεία και την έκβαση του ασθενή.

Από τις αρχές Ιουνίου 2023 ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας παραγγελιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την κεντρική προμήθεια συμβατικών φαρμάκων. Από τις 16 Οκτωβρίου 2023, στην πλατφόρμα παραγγελιών εντάχθηκαν υψηλού κόστους και ειδικής χρήσης φάρμακα, που αφορούν σε χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες, σπάνιες παθήσεις (ορφανά) και απειλητικές για τη ζωή των ασθενών καταστάσεις, προερχόμενα από διαδικασίες αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, πέραν των πολλών λειτουργικών δυσκολιών που παρουσιάζει, προσφάτως άρχισε να παρεμβαίνει αιφνιδιαστικά στις εγκεκριμένες θεραπείες των ασθενών (από ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ/ΣΗΠ), μέσω μη κοινοποιημένων ενεργειών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., χρησιμοποιώντας μη διαφανή και αντιεπιστημονικά «στατιστικώς οριζόμενα» κριτήρια ή αλλιώς «κόφτες». Η ενεργοποίηση του οποιουδήποτε αυθαίρετου «κόφτη», που απορρίπτει ή περιορίζει τις αιτηθείσες ποσότητες των παραγγελιών, και η ξαφνική εξαφάνιση σκευασμάτων από την πλατφόρμα, λειτουργούν απαξιωτικά, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τη διασφάλιση των αναγκαίων θεραπειών, σε υγειονομικούς και ασθενείς.

Η υποδεικνυόμενη διαδικασία για να προχωρήσει η προμήθεια, απαιτεί τηλεφωνική ή και έγγραφη επικοινωνία με κάποιο υπάλληλο της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για περαιτέρω αιτιολόγηση και έγκριση! Εν έτει 2023, η λύση θα δίνεται με παρωχημένες και χρονοβόρες διαδικασίες; Και τελικά ποιος ελέγχει και αποφασίζει, και με ποια επιστημονικά προσόντα και κριτήρια; Είναι αυτός επιτυχημένος σχεδιασμός κεντρικής διαχείρισης;

Βάσει Ευρωπαϊκής έρευνας του 2023, το 50% των ελλείψεων φαρμάκων στα νοσοκομεία οφείλεται σε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κι έρχονται τώρα να προστεθούν οι «κόφτες» της ΕΚΑΠΥ, εισάγοντας τον όρο της «στατιστικής» Ιατρικής.

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί είμαστε υποστηρικτές των σωστά σχεδιασμένων κεντρικών μεταρρυθμίσεων, ωστόσο αδυνατούμε να αντιληφθούμε τη μεθοδολογία των αναφερόμενων ενεργειών. Κάθε φάρμακο που παραγγέλνεται μέσω των νοσοκομειακών φαρμακείων, χορηγείται κατόπιν αιτιολογημένης συνταγογράφησης από το θεράποντα ιατρό, και πάντα οι παραγγελίες γίνονται σε ποσότητες που διασφαλίζουν, βάσει ιδιαιτερότητας νοσοκομείου, την έγκαιρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση του ασθενή στο φάρμακο.

Επανειλημμένως έχουμε προτείνει τρόπους για τον εξορθολογισμό της δαπάνης στο νοσοκομειακό περιβάλλον, με επιστημονικώς τεκμηριωμένα μέτρα (λειτουργία των επιτροπών θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ογκολογικών συμβουλίων, ενδυνάμωση των νοσοκομείων με κλινικούς φαρμακοποιούς κλπ). Η νοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά επιστημονικά δεδομένα νόσων και βέβαια, στις ανάγκες των ασθενών. Ζητούμε έναν ειλικρινή διάλογο με όλους τους θεσμικά αρμόδιους για την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που δημιουργήθηκαν από τη μονοδιάστατη ανάγνωση των «αριθμών», και ουσιαστική συνεργασία για τον επανασχεδιασμό της ορθολογικής διαχείρισης του νοσοκομειακού φαρμάκου, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών».