Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Παθήσεων

Η 18η Μαρτίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων από την Ευρωπαϊκή Παιδορευματολογική Εταιρεία (PReS) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Παιδιά με Αρθρίτιδα (ENCA). Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση του κοινού για τα Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα και στην ευαισθητοποίησή του σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης από τους κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς, ώστε να παρέχεται στα παιδιά η βέλτιστη διεπιστημονική περίθαλψη. «Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα δεδομένα για την επίπτωση  και για τον επιπολασμό των χρόνιων αυτών νοσημάτων», επισημαίνει η Μαρία Τραχανά, Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδορευματολογικής Εταιρείας. «Σύμφωνα με τα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα, η εκδήλωση των ΝΡΝ αποδίδεται σε συνδυασμό γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών επιδράσεων και επομένως η επίπτωση και ο επιπολασμός τους διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή και φυλή».

Η κλινική τους εικόνα «δεν αποτελεί μικρογραφία των αντίστοιχων νοσημάτων των ενηλίκων και η θεραπεία τους σήμερα, όπως και στους ενήλικες, είναι στοχευμένη και αποβλέπει στην καταστολή της άσηπτης φλεγμονής και όχι μόνο στην ανακούφιση από τα συμπτώματα» εξηγεί η Πολυξένη Πρατσίδου-Γκέρτση, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας ΡΕΥΜΑΖΗΝ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής  Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος, Δημήτρης Καρόκης αναφερόμενος από την πλευρά του στην Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων, τόνισε: «Τα Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα είναι μια ομάδα σπάνιων χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι επιμένουν για πολλά χρόνια και συχνά συνεχίζονται μέχρι και την ενήλικη ζωή. Τα συχνότερα Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα στη χώρα μας είναι η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (NIA), οι Νεανικές Συστηματικές Αγγειίτιδες και ο Νεανικός Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος. Δεν υπάρχουν ακόμη επιδημιολογικά δεδομένα για τη συχνότητά τους στην Ελλάδα. Η ΝΙΑ υπολογίζεται ότι προσβάλλει 1 στα 1.000 περίπου παιδιά κάτω των 18 ετών και ανήκει στα 10 συχνότερα χρόνια νοσήματα των ανηλίκων. Είναι όμως περίπου 10 φορές πιο σπάνια από το αντίστοιχο νόσημα των ενηλίκων, τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Η συνηθέστερη όμως μορφή ρευματοπάθειας στα παιδιά είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Παρουσιάζει την ίδια περίπου συχνότητα με τον Νεανικό Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παιδική Επιληψία».

Δύο νέες μη επεμβατικές μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου στον καρκίνο παχέος εντέρου

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να προληφθεί στο 90% των περιπτώσεων με την εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου. Τη διενέργεια, δηλαδή, ελάχιστα επεμβατικών ή μη επεμβατικών εξετάσεων για τον εντοπισμό μιας αλλοίωσης σε προκαρκινικό στάδιο (πολύποδας) ή ενός καρκίνου σε αρχόμενο στάδιο οπότε και η πρόγνωση του ασθενούς είναι καλύτερη και οι πιθανότητες ίασης ιδιαίτερα αυξημένες. Η καθιερωμένη πρακτική προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου περιλαμβάνει τη διενέργεια κολονοσκόπησης ανά 5-10 έτη με ηλικία έναρξης τα 45 έτη για τον γενικό πληθυσμό. Η κολονοσκόπηση όμως αποτελεί ήπια επεμβατική διαδικασία και τα ποσοστά συμμόρφωσης με το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ως εκ τούτου μικρότερα από όσο θα θέλαμε για να επιτευχθούν οι στόχοι της προσυμπτωματικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου. Με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης, υπάρχουν διαθέσιμες μη επεμβατικές τεχνικές προσυμπτωματικού ελέγχου όπως είναι ο έλεγχος της αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα και ο έλεγχος DNA στα κόπρανα. Οι εξετάσεις αυτές όμως έχουν μικρότερη ευαισθησία από την κολονοσκόπηση, πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 1-3 χρόνια και προϋποθέτουν τον έλεγχο με κολονοσκόπηση επί θετικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μιχάλης Λιόντος, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine δύο μεγάλες προοπτικές μελέτες που αξιολογήσαν νεότερες μη επεμβατικές διαδικασίες προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Και οι δύο μελέτες διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη μελέτη αξιολόγησε ένα νέας γενιάς τεστ DNA στα κόπρανα και ενέταξε περίπου 20.000 άτομα ηλικία άνω των 40 ετών που είχαν προγραμματίσει να κάνουν κολονοσκόπηση στο πλαίσιο προσυμπτωματικού ελέγχου. Οι συμμετέχοντες, πριν από την κολονοσκόπηση, υποβλήθηκαν σε έλεγχο κοπράνων τόσο με το νεότερο τεστ DNA όσο και με ανοσοϊστοχημική μέθοδο για την ανίχνευση αιμοσφαιρίνης. Τα δεδομένα έδειξαν ότι, το νέας γενιάς τεστ DNA ανιχνεύει το 94% των καρκίνων που διαγνώσθηκαν με κολονοσκόπηση και το 45% των προκαρκινικών αλλοιώσεων. Η ευαισθησία του νεότερου τεστ είναι σημαντικά ψηλότερη από το αντίστοιχο τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα αλλά η ειδικότητά του παραμένει χαμηλότερη.

Στη δεύτερη μελέτη, αξιολογήθηκε μια διαφορετική μη επεμβατική πρακτική, δηλαδή η ανάλυση κυκλοφορούντος DNA στο αίμα των συμμετεχόντων οι οποίοι επίσης ήταν προγραμματισμένο να υποβληθούν σε κολονοσκόπηση. Και η μέθοδος αυτή είχε υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση νεοπλασίας (83%) αλλά μικρότερη ευαισθησία (μόλις 13%) για τις προκαρκινικές αλλοιώσεις. Επιπλέον, η ειδικότητά της ήταν επίσης μικρότερη από τα αντίστοιχα δεδομένα για τον ανοσοϊστοχημικό προσδιορισμό αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα.

Επομένως, δύο νέες μη επεμβατικές τεχνικές με αυξημένη ευαισθησία θα μπορούν να είναι διαθέσιμες για την προσυμπτωματική διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου. Είναι πιθανό ότι τα δύο νέα τεστ θα αυξήσουν τη συμμόρφωση και θα αυξήσουν το ποσοστό του πληθυσμού που θα συμμετάσχει στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ελπιδοφόρα αποτελέσματα για το γλοιοβλάστωμα από CAR-T θεραπείες

Οι πρώτες μελέτες σε άνθρωπο CAR-T θεραπειών για υποτροπιάζον γλοιοβλάστωμα δείχνουν ότι η εν λόγω θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να έχει όφελος σε ασθενείς με αυτόν τον θανατηφόρο τύπο καρκίνου του εγκεφάλου, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η θεραπεία περιλαμβάνει την αφαίρεση των Τ-λεμφοκυττάρων του ίδιου του ασθενούς – ένα βασικό συστατικό του ανοσοποιητικού συστήματος – τη γενετική τροποποίησή τους  και την εκ νέου έγχυσή τους. Η θεραπεία, η οποία μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί για μια ποικιλία καρκίνων του αίματος, συρρίκνωσε τους όγκους σε τρεις ξεχωριστές δοκιμές γλοιοβλαστώματος πρώιμου σταδίου που σχεδιάστηκαν κυρίως για να ελέγξουν την ασφάλεια της θεραπευτικής προσέγγισης. Σε μια δοκιμή, που αναφέρθηκε στο The New England Journal of Medicine, τρεις ασθενείς με υποτροπιάζον γλοιοβλάστωμα υποβλήθηκαν σε θεραπεία με κύτταρα CAR-T κατασκευασμένα για να στοχεύουν διάφορες μορφές πρωτεϊνών υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων. «Η μείωση του όγκου ήταν δραματική και σημειώθηκε εντός ημερών μετά τη λήψη μιας μόνο… έγχυσης», ανέφεραν οι ερευνητές. Οι όγκοι άρχισαν να αναπτύσσονται ξανά σε διάστημα ενός έως δύο μηνώνσε δύο από τους τρεις συμμετέχοντες, αλλά η ανταπόκριση του τρίτου ασθενούς στη θεραπεία παρέμεινε για 150 ημέρες.

«Αυτά τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά, και  μας λένε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης Δρ Marcela Maus του Mass General Cancer Center στη Βοστώνη.

Ιατρικοί Σύλλογοι: Ποιες διατάξεις ζητούν να αποσυρθούν από το Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας

Ψήφισμα μετά από σύσκεψη των προέδρων

Ευρεία σύσκεψη Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων και Επαγγελματικών Ενώσεων της χώρας, συγκάλεσε ο ΙΣΑ, με θέμα το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Μετά τη διαβούλευση έγινε δεκτό ψήφισμα με το οποίο ζητούν ομόφωνα την απόσυρση των παρακάτω διατάξεων: Όσον αφορά στο άρθρο 7 ευθυγραμμιζόμαστε με τις ομόφωνα ψηφισμένες θέσεις της ΓΣ του ΠΙΣ που είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών ΕΣΥ με άμεση αναβάθμιση των μισθολογικών τους απολαβών στο μέσο όρο των γιατρών της ευρωζώνης. Για το άρθρο 34 αναφέρεται ότι επιχειρεί να καταργήσει την αυτοτέλεια των Ιατρικών Συλλόγων και δυνητικά να θέσει υπό την ομηρία της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΠΙΣ το σύνολο των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών, που τυχόν δεν θα είναι αρεστοί σε αυτή την πλειοψηφία. Για το άρθρο 48 αναφέρουν ότι η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διενέργειας του συνόλου των εμβολίων σε ενηλίκους που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, καθώς και στη διενέργεια του εμβολίου κατά του covid-19 στα φαρμακεία, θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών εάν εκτιμηθεί ότι δεν μπορεί κάθε ιατρός να προβαίνει στη διενέργεια αυτής της ιατρικής πράξης, παρά μόνο το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Επίσης αποφασίσθηκε η συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων και των Επαγγελματικών Ενώσεων για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του ιατρικού κόσμου.

Οι νευρολογικές παθήσεις κύρια αιτία ασθένειας και αναπηρίας παγκοσμίως

Πάνω από 1 στους 3 ανθρώπους επηρεάζονται από νευρολογικές παθήσεις, που αποτελούν την κύρια αιτία ασθένειας και αναπηρίας παγκοσμίως, σύμφωνα με  μια σημαντική νέα μελέτη που κυκλοφόρησε από το The Lancet Neurology. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης το 2021, περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με μια νευρολογική πάθηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνέβαλε στην ανάλυση των δεδομένων της Μελέτης για την Παγκόσμια Επιβάρυνση Νόσων, Τραυματισμών και Παραγόντων Κινδύνου (GBD) 2021. Οι νευρολογικές παθήσεις είναι πλέον η κύρια αιτία κακής υγείας και αναπηρίας παγκοσμίως. Το συνολικό ποσοστό αναπηρίας, ασθένειας και πρόωρου θανάτου (γνωστά ως έτη ζωής προσαρμοσμένα στην αναπηρία, DALY) που προκαλούνται από νευρολογικές παθήσεις έχει αυξηθεί κατά 18% από το 1990.

Πάνω από το 80% των θανάτων και των περιστατικών  απώλειας υγείας από νευρολογικές παθήσεις συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και η πρόσβαση στη θεραπεία ποικίλλει ευρέως: οι χώρες υψηλού εισοδήματος έχουν έως και 70 φορές περισσότερους επαγγελματίες νευρολόγους ανά 100.000 άτομα από τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος . «Οι νευρολογικές παθήσεις προκαλούν μεγάλο πόνο στα άτομα και τις οικογένειες που επηρεάζουν και στερούν τις κοινότητες από ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Αυτή η μελέτη θα πρέπει να χρησιμεύσει ως επείγουσα έκκληση για δράση όσον αφορά την κλιμάκωση των στοχευμένων παρεμβάσεων ώστε να επιτραπεί στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που ζουν με νευρολογικές παθήσεις να έχουν πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα, θεραπεία και αποκατάσταση που χρειάζονται. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να διασφαλίσουμε ότι η υγεία του εγκεφάλου γίνεται καλύτερα κατανοητή, εκτιμάται και προστατεύεται, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως τη μετέπειτα ζωή». Οι δέκα κορυφαίες νευρολογικές καταστάσεις που συνέβαλαν στην απώλεια υγείας το 2021 ήταν το εγκεφαλικό επεισόδιο, η νεογνική εγκεφαλοπάθεια (εγκεφαλική βλάβη), η ημικρανία, η άνοια, η διαβητική νευροπάθεια (νευρική βλάβη), η μηνιγγίτιδα, η επιληψία, οι νευρολογικές επιπλοκές από πρόωρο τοκετό, η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και οι καρκίνοι του νευρικού συστήματος.

Συνολικά, οι νευρολογικές παθήσεις προκαλούν μεγαλύτερη αναπηρία και απώλεια υγείας στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες, αλλά υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις όπως η ημικρανία ή η άνοια όπου οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα. Από το 1990, ο απόλυτος αριθμός ατόμων που ζουν με ή πεθαίνουν από νευρολογικές παθήσεις έχει αυξηθεί, ενώ τα τυποποιημένα για την ηλικία ποσοστά DALY έχουν μειωθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις σε απόλυτους αριθμούς οφείλονται κυρίως στις δημογραφικές αλλαγές και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Η διαβητική νευροπάθεια ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη νευρολογική πάθηση. Ο αριθμός των ατόμων με διαβητική νευροπάθεια έχει υπερτριπλασιαστεί παγκοσμίως από το 1990, φτάνοντας τα 206 εκατομμύρια περιπτώσεις το 2021. Αυτή η αύξηση συμβαδίζει με την παγκόσμια αύξηση του διαβήτη. Άλλες παθήσεις όπως νευρολογικές επιπλοκές από την COVID-19 (για παράδειγμα, γνωστική εξασθένηση και σύνδρομο Guillain-Barré) δεν υπήρχαν στο παρελθόν και τώρα αντιπροσωπεύουν πάνω από 23 εκατομμύρια περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, η νευρολογική επιβάρυνση και η απώλεια υγείας λόγω άλλων παθήσεων μειώθηκαν κατά 25% ή περισσότερο από το 1990 ως αποτέλεσμα βελτιωμένης πρόληψης (συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων), φροντίδας και έρευνας: τέτανος, λύσσα, μηνιγγίτιδα, ελαττώματα νευρικού σωλήνα, εγκεφαλικό επεισόδιο, νευροκυστικέρκωση (παρασιτική λοίμωξη που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα), εγκεφαλίτιδα (φλεγμονή του εγκεφάλου) και νεογνική εγκεφαλοπάθεια (εγκεφαλική βλάβη).

Περίπου 1000 παιδιά με Νεανικό Ρευματικό Νόσημα στην Ελλάδα  

Σύμφωνα με έρευνες, τα Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα στη χώρα μας επηρεάζουν περίπου 1000 παιδιά κάτω των 16 ετών, φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Τα Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα είναι μια ομάδα σπάνιων χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων. Η 18η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων». Στόχοι αυτής της ημέρας είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Επαγγελματιών Υγείας για τα νοσήματα αυτά, η ενημέρωση των γονέων και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου ώστε να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα έγκαιρα και να συμβάλλουν ενεργά στη στήριξη των παιδιών τους αναφέρει η κα Αθανασία Παππά, Πρόεδρος ΕΛΕΑΝΑ, η οποία νοσεί από την ηλικία των 7 ετών. Αυτό σημαίνει ότι επιμένουν για πολλά χρόνια και συχνά συνεχίζονται μέχρι και την ενήλικη ζωή. Η θεραπεία για την νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα θα εξαρτηθεί από τα συμπτώματα, την ηλικία και τη γενική κλινική κατάσταση  του παιδιού, θα εξαρτηθεί επίσης από το είδος της ασθένειας που έχει το παιδί και από το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση του. Ένα σχέδιο θεραπείας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο παιδί σύμφωνα με την διεπιστημονική  ομάδα υγείας πρέπει να δούμε το πρόβλημα καθολικά για αυτό η συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε συνεργασία με τον παιδορευματολόγο καθώς επίσης όπου χρειαστεί να περιλαμβάνει και τον ορθοπεδικό, τον φυσιοθεραπευτή, τον ψυχολόγο, τον επισκέπτη υγείας καθώς  και άλλους επαγγελματίες υγείας συμφώνα με την κατάσταση.

Η επιστήμη έχει κάνει μεγάλο άλμα σχετικά με τα θεραπευτικά σχήματα για τις νεανικές αρθρίτιδες. Ακόμα όμως έχουμε πολύ δρόμο μιας και αρκετά από τα φάρμακα που έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια είναι περιορισμένα για τα παιδιά που πάσχουν από κάποιο νεανικό ρευματικό νόσημα. Ο στόχος της θεραπείας είναι ο περιορισμός της φλεγμονής, του πόνου και των παραμορφώσεων καθώς και η διατήρηση της λειτουργίας των αρθρώσεων για μια ποιοτικότερη ζωή του παιδιού στην καθημερινότητά του. Ορισμένα όργανα όπως τα μάτια και η καρδιά μπορεί να επηρεαστούν από το νόσημα για αυτό το λόγο θα πρέπει να ελέγχονται συχνά.

 

Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας αυξήθηκαν κατά 38% από το 2009 έως το 2020

Τη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος Βασιλική-Ραφαέλα Βακουφτσή μιλώντας στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο ECONOMIST. Έδωσε έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της πρόληψης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας παραμένει «πρωταθλήτρια» στις ιδιωτικές άμεσες δαπάνες υγείας –35% σε ετήσια βάση– και ότι συνολικά οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, σύμφωνα με έρευνα, αυξήθηκαν κατά 38% από το 2009 έως το 2020. Μετρήσιμοι στόχοι, δείκτες απόδοσης, μηχανισμοί παρακολούθησης και σαφείς χρηματοδοτικές ροές αποτελούν πυλώνες για την επιτυχία ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο, υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι «μια εξίσωση νίκης απέναντι στον καρκίνο» δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει έναν σωστά ενημερωμένο ασθενή. Τέλος η κ. Βακουφτσή παρέθεσε προτάσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στον εγγραμματισμό και τον ψηφιακό εγγραμματισμό σε θέματα υγείας, στην αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών υγείας με συγκεκριμένους δείκτες, και σε μια ασθενοκεντρική προσέγγιση.

Αγαπηδάκη: Αναβαθμίζεται το ΚΥ Χάρακα

Σε διάψευση δημοσιεύματος  που ισχυρίζεται ότι η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Χάρακα στην Κρήτη κινδυνεύει να υποβαθμιστεί ή και να ανασταλεί προχώρησε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, τονίζοντας με ανακοίνωσή της εξής: «Οι πληροφορίες που διασπείρουν στα Μέσα επιτήδειοι είναι ψευδείς. Το Κέντρο Υγείας Χάρακα έχει συμπεριληφθεί στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των ΚΥ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, στις 6 Μαρτίου υπογράφηκε σύμβαση με ανάδοχο για τη μελέτη και υπολογίζουμε ότι σε 4 περίπου μήνες θα έχουμε υπεργολάβο για τις εργασίες». Αναφορικά με την ενίσχυση του προσωπικού των δομών της ΠΦΥ, η κα Αγαπηδάκη σημειώνει ότι πρόκειται να προκηρυχθούν 1375 θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. «Έχουμε ξεκινήσει την ολιστική αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σημαντικά και καλά μελετημένα βήματα και έτσι θα συνεχίσουμε». Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό δημοσίευμα που διέψευσε η αν. Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για συγκέντρωση των κατοίκων της  Μεσαράς στο προαύλιο του Κέντρου Υγείας Χάρακα την Παρασκευή, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, που διεκδικούσαντο δικαίωμά τους στην παροχή υπηρεσιών υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Η πρόεδρος του Συλλόγου Κατερίνα Χάουσνερ ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι επιχειρείται υποβάθμιση του ΚΥ που δρομολογείται σταθερά και στερεί το δικαίωμα στους κατοίκους του Χάρακα και των όμορων χωριών για άμεση πρόσβαση στην πρωτοβάθμια Υγεία.

 

Επικίνδυνη βακτηριακή λοίμωξη στην Ιαπωνία

Ρεκόρ κρουσμάτων μιας επικίνδυνης βακτηριακής λοίμωξης του συνδρόμου στρεπτοκοκκικού τοξικού σοκ (STSS) έχει καταγραφεί στην Ιαπωνίας, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις υγειονομικές αρχές της χώρας.  Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κρούσματα  το 2024 θα ξεπεράσουν αυτά του περασμένου έτους, ενώ υπάρχει  ανησυχία ότι η πιο επικίνδυνη  μορφή στρεπτοκοκκικής νόσου της ομάδας Α –το σύνδρομο στρεπτοκοκκικού τοξικού σοκ (STSS)– θα συνεχίσει να μολύνει ανθρώπους, δεδομένου ότι έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία υπερμεταδοτικών στελεχών στην Ιαπωνία. Το σχετικό άρθρο της Guardian, επικαλούμενο στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων (NIID), αναφέρει ότι πέρυσι καταγράφηκαν 941 κρούσματα με STSS. Τους πρώτους δύο μήνες του 2024, έχουν ήδη καταγραφεί 378 κρούσματα, με λοιμώξεις να έχουν εντοπιστεί σε σχεδόν όλους τους νομούς της Ιαπωνίας, εκτός από δύο. Σύμφωνα με το NIID, ομάδα υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι ηλικιωμένοι, ενώ  το στέλεχος της ομάδας Α οδηγεί σε περισσότερους θανάτους, ασθενείς κάτω των 50 ετών. Από τα 65 άτομα κάτω των 50 ετών που διαγνώστηκαν με STSS μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 2023, έχασαν τη ζωή τους περίπου το ένα τρίτο.

 

Η σημασία της σωματικής άσκησης στην πρόληψη και θεραπεία χρόνιων νόσων

Το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine – Greece» διοργανώνει φέτος το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Exercise is Medicine» στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 6 & 7 Απριλίου 2024. Η επιλογή των ημερομηνιών διεξαγωγής έχουν ειδικό συμβολισμό, καθώς εκείνες τις ημέρες τιμώνται η «Παγκόσμια Ημέρα Σωματικής Δραστηριότητας» και η «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας». Στο διήμερο Συνέδριο συμμετέχουν σύνεδροι από όλη την Ελλάδα και στόχος είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της – επιστημονικά τεκμηριωμένης – σωματικής άσκησης στο σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας ποικίλων χρόνιων νόσων. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο και πολύ ενδιαφέρον Συνέδριο που θα διεξαχθεί δια ζώσης, διατηρώντας συγχρόνως τις δυνατότητες εξ αποστάσεως (διαδικτυακής) παρακολούθησης. Θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές από όλη την Ελλάδα, προσκεκλημένους ομιλητές διεθνούς κύρους στο πεδίο της έρευνας και εφαρμογής της άσκησης σε κλινικούς πληθυσμούς, και εξέχοντες θεσμικούς εκπροσώπους του παγκόσμιου δικτύου Exercise is Medicine. Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν οι σημαντικότερες επιστημονικές εξελίξεις και τα σύγχρονα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα που αφορούν στο ρόλο της σωματικής άσκησης στην πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων νόσων, με ενδεικτικές θεματικές την εφαρμογή της άσκησης σε καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, αναπνευστικές παθήσεις, νευροεκφυλιστικές νόσους και στον καρκίνο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα είναι εμπλουτισμένες με ειδικά κλινικά φροντιστήρια, καθώς και παράλληλες δράσεις/εκδηλώσεις που προγραμματίζονται προσυνεδριακά σε όλη τη χώρα. Το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο “Exercise is Medicine” φιλοδοξεί να παρέχει εξειδικευμένη γνώση στους συνέδρους και να αποτελέσει πεδίο ευρύτερου διεπιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για την αξιοποίηση της σωματικής άσκησης στην υγεία. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, καθώς και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας. Το Εθνικό Κέντρο Exercise is Medicine–Greece (https://exerciseismedicine.gr/) είναι ο εθνικός εκπρόσωπος και μέλος του παγκόσμιου δικτύου με την επωνυμία Exercise is Medicine, στόχος του οποίου είναι η προώθηση της σωματικής άσκησης στο γενικό πληθυσμό και η ενσωμάτωσή της στα εθνικά συστήματα υγείας των χωρών.